Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Небезпеки інтернету правда чи брехня»

Скачати 319.51 Kb.

«Небезпеки інтернету правда чи брехня»
Скачати 319.51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір319.51 Kb.
  1   2

Маріупольський центр професійно - технічної освіти.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

класної години на тему:

«Небезпеки інтернету - правда

чи брехня»

c:\users\skymaster\desktop\загруженное.jpg

Розробила:

Майстер в/н

Славова В.В

Тема: «Небезпеки інтернету - правда чи брехня»

Класна година присвячена проблемі безпеки при використанні підлітками мережі Інтернет, потенційним ризикам при використанні Інтернету, шляхам захисту від мережевих погроз, проблемі Інтернет-залежності у зв'язку із зростанням популярності мережі Інтернет, правилам поведінки в соціальних мережах.

Інтернет-залежність - психічний розлад, нав'язливе бажання вийти в Інтернет і хвороблива нездатність вчасно відключитися від нього. Це явище може спричинити стан, у якому людина фокусуватиметься на віртуальному, а не реальному світі.
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.Мета:

Звернути увагу і вберегти дітей від інтернет- залежності, поглибити уявлення учнів про вплив комп'ютера на дітей, ознайомити з ознаками залежності від комп'ютера, виховувати повагу до власного здоров'я.

Устаткування:

Мультимедійний проектор.

Презентація «Як захиститися від інтернет-загроз»

Зміст

I. Введення

   ( Вступне слово вчителя )

II. Основна частина

    1. «Привітання без слів»

    2. Розбір ситуаційних завдань

    3. П'ять типів інтернет-залежності

    4. Тест «Чи страждаєте ви інтернет - залежністю?»

    5. «Я на місці батьків» - мої дії

    6. Розшифруй своє ім'я

III. Заключна частина. Рефлексія.

IV. Додаток.

  1. Звід правил безпечного інтернету.

  2. Пам'ятка по безпечній поведінці в інтернеті

  3. Основні правила.

  4. ТБ в соцмережі.Введення.

Фахівці стверджують, що Інтернет викликає звикання, порівнянне з героїнової наркоманією, причому на відміну від інших форм хворобливих залежностей, інтернет - адикції схильні в першу чергу жінки і діти.

Герої́н (діацетилморфін, діаморфін) - сильнодіючий синтетичний наркотик, похідна морфіну, знеболюючий засіб, пригнічує центральну нервову систему. Білий (або з домішками - світлий сірувато-коричневий) порошок у вигляді дрібних кристаликів з неприємним запахом.
Наркома́нія (від грецьких слів narke - заціпеніння, сон, і mania - божевілля, пристрасть, потяг) - група хвороб, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків (такий поділ передумовлений передовсім правовими, а не медичними чинниками, - адже з клінічних позицій наркоманії та токсикоманії патогенетично досить схожі). Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, а також розвиток абстиненції внаслідок припинення їх прийому.
Дитяча психіка вразливіші дорослою, і будь-які форми залежності виникають швидше. Час, який дитина проводить в мережі, має бути жорстко обмежене. Батьки повинні залучати дитину в інші форми діяльності, де присутня азарт, конкуренція, згуртованість (наприклад, спорт, особливо колективний).Завдання:

Познайомитися:

- з правилами відповідального та безпечного поводження в сучасного інформаційного середовища;

Неповнолітня дити́на - людина, яка не досягла дорослого віку.
Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

- з способами захисту від протиправних посягань в мережі Інтернет;

- як критично ставитися до повідомлень у ЗМІ (в т.ч. електронних);

- як відрізнити достовірні відомості від недостовірних, як уникнути шкідливої ​​і небезпечної інформації, як розпізнати ознаки зловживання довірливістю і зробити більш безпечним своє спілкування в мережі Інтернет;

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Алкоголізм, або алкогольна залежність - характерна психо-фізична залежність від алкоголю, основою якої є його наявність в обмінних процесах людського організму, яка розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями.

- як спілкуватися в соціальних мережах (мережевий етикет), не ображаючи своїх віртуальних друзів, і уникати викладати в мережу компрометуючу інформацію чи образливі коментарі і т.д.

Віртуа́льність (від лат. virtus - потенційний, можливий) - вигаданий, уявний (можливо, для деяких певних цілей) об'єкт, суб'єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутній в цей час в реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки (також див. Фантазія)
Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.Форма класної години: дискусія з елементами рольової гри.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Час-45 хвилин.

Очікувані результати:

- Формування культури відповідального, етичного і безпечного використання Інтернету;

- Підвищення обізнаності дітей про позитивний контенті мережі Інтернет, корисних можливості глобальної мережі для освіти, розвитку, спілкування;

- Підвищення рівня поінформованості дітей про проблеми безпеки при використанні дітьми мережі Інтернет, потенційні ризики при використанні Інтернету, шляхи захисту від мережевих погроз. Небезпеки інтернету - правда чи брехня?

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.c:\users\skymaster\desktop\картинки (2)\images (26).jpg

Хід класної години

I. Вступ

(Класний керівник.)

Інтернет, як і все в житті, має дві сторони - чорну і білу. Крім переваг, інтернет приніс певні незручності. Для деяких інтернет став ще одним видом наркотику, по силі свого впливу і прихильності не поступається алкоголю або нікотину. Зараз медики обговорюють питання, не розширити чи розділ Міжнародній класифікації хвороб, а саме, хвороб залежності. Поки в нього входять наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління. В останні роки сюди додалися лікарська залежність і обжерливість. Тепер мова йде і про віртуальну наркоманію. Сьогодні, поряд з дорослими все більше дітей користуються інтернетом для спілкування, пошуку інформації, ігор, завантаження мультимедіа.
Ненажерливість, обжерливість, ненаситність (рос. обжорство, англ. gluttony) - погана навичка, бездумне, незадовільне задоволення пошкодженого зловживанням природнього бажання. Таке визначення ненажерливості дав єпископ Ігнатій Брянчанінов, який теж твердив, що від догоджання череву стає важчим, жорсткішим, грубіє серце; розум позбавляється легкості та духовності; людина стає плотською.
Доро́слий - людина, яка досягла певного віку, та у відношенні до якої є підстави вважати, що вона має тілесну та ментальну зрілість. Доросла особа має ті необхідні знання та вміння, які дозволяють їй приймати рішення, важливі на її життєвому шляху.
Тютюнопалíння (або куріння) - набута шкідлива звичка вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну. Найважливішим компонентом тютюнового диму є нікотин. Регулярне вживання нікотину викликає тютюнову залежність.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


II. Основна частина

 ( Класний керівник.)

Пропоную провести вправу: «Привітання без слів ». За 2 хвилини вітайте якнайбільше людей в класі. Робіть це мовчки, без слів. При цьому використовуйте кожен спосіб тільки один раз. Для наступного вітання придумайте новий спосіб.

Вітання - жест, словосполучення або інший ритуал для вступу в контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє відношення до того кого вітають.
(Учні виконують вправу.)

* Скільки людей вдалося привітати?

* Що складніше: вигадати нові способи привітання або їх продемонструвати?

* Чи відчув хтось дискомфорт? На якому етапі це відбулося?

(Відповіді учнів.)(Класний керівник)

Практично це вправа допомагає зняти психологічну напругу і веде до вільного спілкування.

Дискомфо́рт - відсутність комфорту, незручність, невигода, несприятливість; порушення або відсутність належних умов, потрібних для нормальної життєдіяльності організму, виконання певної роботи тощо.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Спілкуючись в інтернеті, люди використовують допоміжні слова, символи, смайлики. Кожен вкладає в них своє значення, яке може бути незрозумілим для інших учасників. Але з появою нових on-line-можливостей збільшується і кількість загроз.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.* Що ж може трапитися в реальному житті через безтурботну віртуальну поведінку дитини?

* Чи чули ви коли-небудь про поняття «безпечний інтернет»?

* Чи навчають вас батьки on-line - етикету?

(Відповіді учнів)c:\users\skymaster\desktop\post_1921.jpg(Класний керівник.)

З подачі Європейського Союзу (а на даний момент - мережі Insafe Network - Центрів пропаганди безпечного і відповідального використання Інтернету і мобільних пристроїв молодими людьми) щорічно «у другий день другого тижня другого місяця» відзначається міжнародний день безпечного інтернету або Safer Internet Day (SID).

Да'ват (араб. دعوة‎دعوة - заклик, запрошення) - проповідь ісламу, прозелітизм. Мусульманин, який займається даватом (даї, мн. дуат) може бути класифікований в деяких випадках, як ісламський еквівалент місіонера .
Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Інсейф англ. Insafe - мережа центрів обізнаності, що сприяють безпечному, відповідальному використанню Інтернету і мобільних пристроїв молодими людьми. Співфінансується Програмою безпечного Інтернету.
Основна ідея свята - за допомогою різних заходів та ініціатив змусити людей задуматися про те, як вони могли б підвищити свою особисту безпеку, а також безпеку своїх близьких у Всесвітній мережі. У цьому році пам'ятна дата відзначається вже в десятий раз, причому, в заході задіяні учасники більш ніж з 90 країн світу, в тому числі і з України.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

У цей день проводяться різні акції, тренінги, метою яких є інформування дітей, їхніх батьків та вчителів про інтернет-загрози. Але головним залишається навчання неповнолітніх елементарним правилам безпечної поведінки в інтернеті.

Повноліття - вік, по досягненню якого людина набуває повної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та законодавством. При цьому людина набуває також додаткових прав та зобов'язань.

(Відеоролик "День безпечного Інтернету")* Що таке "безпечний Інтернет»?

Учні:


- «Безпечний інтернет» - це «коли у тебе є антивірус і ти качаєш все без вірусів».
Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

- «Безпечний інтернет» - це щоб не «вирахували» тебе і якісь дані про тебе.

- «Безпечний інтернет» підказує залишати в мережах не дуже точні дані - половину своїх даних, половину не своїх.

(Відеоролик "Безпечний Інтернет")(Класний керівник.)

Вважається, що дітей важливо навчати цивілізованого спілкування з раннього віку. Разом з формуванням загальнокультурних цінностей необхідно вчити їх користуватися інформаційними засобами зв'язку, дотримуючись правил етикету і поваги свободи оточуючих.

Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.* Чи контролюють батьки ваше перебування в мережі?

(Відповіді учнів.)(Класний керівник.)

Я пропоную розглянути кілька ситуацій у деяких сім'ях, про їхнє ставлення до комп'ютера і до мережі.

1. Батьки неповнолітнього Сергія кажуть, що постійно проводять бесіди з ним про те, як потрібно поводитися в інтернеті, на які сайти можна заходити, на які не можна і т.д. «Комп'ютер у сина давно, ще років із семи, а ось до інтернету підключили, недавно. Крім того, ми намагаємося обмежити час роботи за комп'ютером, щоб дитина не була від нього залежимо. І Сергій ставиться до цього нормально ».

* Батьки хлопчика зробили достатньо для того, щоб уберегти свою дитину?

(Відповіді учнів.)

2. Олександру, за його словами, батьки нічого не розповідали, так як і комп'ютер, і інтернет у нього вже давно. Він самотужки опанував культурою користування всесвітньою павутиною.

Павутина - секрет павутинних залоз, який незабаром після виділення застигає у формі ниток. За хімічною природою являє собою білок, близький за складом до шовку комах. Павутину здатні виділяти представники ряду груп павукоподібних (павуки, псевдоскорпіони, деякі кліщі) і губоногі багатоніжки.
Батьки Олександра знають, що він спілкується в інтернеті тільки з тими, кого знає особисто. Таку інформацію, як телефон, домашню адресу, не пише - це небезпечно.

* Чи правильно роблять батьки Олександра, не пояснюючи йому про вплив мережі?

(Відповіді учнів)

3. Мама шістнадцятирічного Кирила виважено ставиться до користування комп'ютером та інтернетом своїм сином. Вона намагається якомога більше відлучати його від комп'ютера, тому що надмірне захоплення ним мало сумні наслідки в їх відносинах.

Хобі (англ. hobby) - захоплення, узагальнена назва улюблених занять або розваг, що не є робочою спеціальністю і до яких вдаються у вільний час.

Безпечний інтернет для неї - той інтернет, який іноді контролює хтось із дорослих в їхній родині, хто має уявлення про налаштування.* Чи правильно робить мама Кирила?

(Відповіді учнів)

4. Батько десятирічної Насті вважає, що діти безконтрольно користуються інтернетом там, де батьки безвідповідально ставляться до своїх нащадків, мотивуючи свій егоїзм зайнятістю на роботі. Його дочка ще не користується інтернетом, але телевізор, в принципі, не менш небезпечний, так він забороняє часто і довго дивитися мультфільми.

. Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Він вважає, що сучасне покоління нестримане, їм хочеться всього і відразу - це неправильно.

«Ми були щасливіші, хоча не мали ні мобільних, ні комп'ютерів - ми більше спілкувалися в реальному житті, а не у віртуальній».* Інтернет - це загроза або допомога?

c:\users\skymaster\desktop\загруженное.jpg

(Відповіді учнів)(Класний керівник)

Проблема інтернет-залежності виявилася з зростанням популярності мережі Інтернет. Деякі люди стали настільки захоплюватися віртуальним простором, що почали віддавати перевагу Інтернет реальності, проводячи за комп'ютером до 18 годин в день. Різка відмова від Інтернету викликає у таких людей тривогу і емоційне збудження. Психіатри вбачають схожість такої залежності з надмірним захопленням азартними іграми.

Збу́дження - стан нервового піднесення, неспокою, хвилювання, підвищеної активності, пожвавлення.
Психіатрія - наука, галузь медицини, що вивчає причини виникнення, прояви, перебіг, методи запобігання і лікування психічних хвороб. Як самостійна галузь, психіатрія відокремилася лише у 18 столітті.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Аза́ртні і́гри - рід ігор, в яких виграш і програш залежать головним чином від випадку, удачі і набагато менше - від уміння гравця. Зазвичай, в азартні ігри грають на гроші, тобто винагородою за виграш є матеріальне надбання, тоді як програш карається матеріальною втратою.
Офіційно медицина поки не визнала інтернет-залежність психічним розладом, і багато експертів в області психіатрії взагалі сумніваються в існуванні інтернет-залежності або заперечують шкоду від цього явища. Можна визначити інтернет-залежність як нехімічних залежностей-нав'язливу потребу у використанні Інтернету, що супроводжується соціальною дезадаптацією і вираженими психологічними симптомами. За даними різних досліджень, інтернет-залежними сьогодні є близько 10% користувачів у всьому світі.
Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Симпто́м (від грец. σύμπτομα - випадок, ознака) - будь-яка відчутна зміна в організмі або його функціях, яку виявили на підставі скарг хворого (суб'єктивний симптом) або при дослідженні лікарем (об'єктивний симптом).
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Українські психіатри вважають, що зараз в нашій країні таких 4-6%. Незважаючи на відсутність офіційного визнання проблеми, інтернет-залежність вже приймається в розрахунок у багатьох країнах світу.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Наприклад, у Фінляндії молодим людям з інтернет-залежністю надають відстрочку від армії.Основні 5 типів інтернет-залежності такі:

1. Нав'язливий веб-серфінг-нескінченні подорожі по Всесвітній павутині, пошук інформації.

2. Пристрасть до віртуального спілкування та віртуальним знайомствам-великі обсяги листування, постійна участь в чатах, веб - форумах, надмірність знайомих і друзів в Мережі.

Подорож - переміщення якоюсь певною територією з метою її вивчення, а також із загальноосвітньою, пізнавальною, спортивною цілями.
Чат (англ. chat - «розмова») - мережевий засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету в режимі реального часу. Зазвичай, під словом «чат» мається на увазі інтернет-ресурс з можливостями чату, чат-програма, рідше - сам процес обміну текстовими повідомленнями.
Пристрасть - це сильне, стійке, довготривале почуття, яке захоплює людину, володіє нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямі, в зосередженні їх на одній меті. Пристрасть - це суттєва сила людини, що енергійно прагне до свого предмета.

3. Ігрова залежність-нав'язливе захоплення комп'ютерними іграми по мережі.

4. Нав'язлива фінансова потреба-гра по мережі в азартні ігри, непотрібні покупки в інтернет-магазинах або постійні участі в інтернет-аукціонах.c:\users\skymaster\desktop\images (2).jpg

5. Кіберсексуальна залежність - нав'язливий потяг до відвідування порносайтів і заняттю кіберсексом.

Найпростіший і доступний спосіб рішення залежно-це придбання іншої залежності. Любов до здорового способу життя, спілкування з живою природою, творчі прикладні захоплення, такі, як малювання, як правило, виводять людину з залежність.

Порноса́йт - інтернет-сайт, мета якого - платне або безкоштовне розповсюдження порнографії. Порносайти зазвичай поділяються за напрямками: для кожної сексуальної орієнтації, за різними сексуальними інтересами (фетишисти, BDSM та ін.)
Інтернет-магазин (англ. Internet shop, англ. Online shop) - місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).
Здоров’я - стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян - одна з функцій держави. В Україні державним органом, що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.
Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

Порівняння інтернету з наркотиком багатьом здається абсурдним.

Абсýрд (від лат. absurdus - не милозвучний) - безглуздість, нісенітниця, те, що протирічить здоровому глузду. Також незвичайний, нелогічний, дивний випадок або феномен, котрий не має сенсу, значення у розумінні людини та вважається протиріччям.
Але останнім часом ми все частіше чуємо в розмовах, що хтось постійно грає в on-line-гри, сидить «Вконтакте» або «Однокласcниках».

Зрозуміти, чи страждаєте ви інтернет-залежністю, допоможе тест. Пройдіте цей тест, відповідаючи на питання гранично чесно. Оцініть свої відповіді на кожне з питань за наступною шкалою:

c:\users\skymaster\desktop\картинки (2)\images (29).jpg

Ніколи або дуже рідко- 1 бал.

Іноді - 2 бали.

Регулярно - 3 бали.

Часто - 4 бали.

Завжди - 5 балів.

Чи часто ви:

1. Помічаєте , що проводите в on-line більше часу, ніж планували?

2. Зневажаєте домашніми справами, щоб довше побути в мережі?

3. Волієте перебування в мережі спілкуванню з партнером?

4. Заводьте знайомства з користувачами інтернет, перебуваючи в on-line?

5. Нервуєтеся через те, що оточуючі цікавляться кількістю часу, проведеного вами в мережі?

6. Відзначаєте, що перестали робити успіхи в навчанні або роботі, тому що занадто багато часу проводите в мережі?

7. Перевіряєте електронну пошту раніше, ніж зробите щось інше, більш необхідне?

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

8. Відзначаєте, що знижується продуктивність праці через захоплення інтернетом?

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

9.Отмалчіваетесь, коли вас запитують, чим займаєтеся в мережі?

10. Блокуєте думки про вашу реальному житті, які турбують, думками про інтернет?

11. Перебуваєте в передчутті чергового входу в мережу?

12. Відчуваєте, що життя без інтернету нудне, порожня і безрадісна?

13. Лаєтеся, кричіть або іншим способом висловлюєте свою досаду, коли хтось намагається відволікти вас від перебування в мережі?

14. Зневажаєте сном, засиджуючись в інтернеті допізна?

15. «Смакуете» тим, чим належить зайнятися в інтернеті, перебуваючи в on-line?

16. Говоріть собі: «Ще хвилинку», сидячи в мережі?

17. Чи були у вас спроби скоротити час, проведений в on-line?

18. Намагаєтеся приховати кількість часу, проведеного вами в мережі?

19. Замість того, щоб піти кудись з друзями, вибираєте інтернет?

20. Відчуваєте депресію, пригніченість або нервозність, перебуваючи поза мережею, і відзначаєте те, що цей стан проходить, як тільки ви опиняєтеся в on-line?

Підрахуйте результати.

20-49 балів. Ви - мудрий користувач інтернетом. Можете подорожувати в мережі дуже довго, тому що вмієте контролювати себе.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.


50-79 балів. У вас є деякі проблеми, пов'язані з надмірним захопленням інтернетом. Якщо ви не звернете на них уваги зараз - надалі вони можуть заповнити все ваше життя.

80-100 балів. Використання інтернету викликає значні проблеми у вашому житті. Вам потрібна термінова допомога психотерапевта.

(Класний керівник.)c:\users\skymaster\desktop\картинки (2)\site.jpg

"Інтернет - це така ж реалія нашого життя, як телефон або телевізор. Далеко не всі українські батьки усвідомлюють, наскільки важливу роль відіграє Інтернет в житті їхніх дітей. Їм пора прийти до розуміння, що вони несуть таку ж відповідальність за поведінку своїх дітей в інтернеті , як і на вулиці або в метро.

Психотерапі́я (ψυχή - душа, θεραπεία «зцілення, медичне лікування») - метод впливу лікаря та медичного персоналу словом на психіку хворого з лікувальною метою. Фахівець у даній галузі - психотерапевт.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Інакше вони можуть зіткнутися з цілком реальними результатами віртуального спілкування ".
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

(Відеоролик "Історія Інтернету")

Словничок:

Фішинг - використання інтернет-технологій з метою отримання доступу до конфіденційної інформації про користувачів (паролів, логінів, фінансової інформації тощо).

Один з найпоширеніших прикладів - розсилання електронних листів нібито від імені відомих адресатів із прямим посиланням на спеціально створену фальшиву веб-сторінку (наприклад з умовами якоїсь надзвичайної акції або з повідомленням про подарунок на день народження).

Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва».
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.Грумінг - входження в довіру до дитини з метою схилити її до якоїсь неналежної поведінки, у тому числі й у сексуальному плані.

Кардінг - рід шахрайства (один із самих вредноносних видів хакерства), при якому проводиться операція з використанням банківської карти або її реквізитів, не ініційована або не підтверджена її держателем.
Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.


Буллінг - надання психічного тиску на інтернет-користувача (залякування, висміювання, і т.д.
Психічне або душевне - означення ряду категорій та понять в гуманітарних науках, зміст його залежить від ідеологічних уставок автора. Нині найчастіше психічне означає внутрішній суб'єктивний світ живої істоти, доступний для вивчення у своїх поведінкових проявах, відповідає іменнику психіка.
)

Мобінг - організація масованого надання психічного тиску на інтернет-користувача (з використання мережевих технологій)

Aддікція (залежність) - відчутна людиною нав'язлива потреба в певній діяльності.

(Класний керівник.)

Отже: інтернет - це загроза або допомога? У нас немає завдання виявити, ви мудрий користувач інтернету, або у вас деякі проблеми, пов'язані з вашим надмірним захопленням. Це ви зможете зробити самі. Можливо, через деякий час. А зараз програємо в ситуації.Ситуація № 1.

Яке відношення до комп'ютера і інтернету у вашій родині? Наведіть приклади, як ваші батьки борються з пануванням комп'ютера вдома.Ситуація № 2.

Поставте себе на місце своїх батьків. Хотіли б ви, щоб у вашої дитини був комп'ютер і чому? Як ви відреагуєте на вимоги своїх дітей? Поділіться думкою, враховуючи прочитану інформацію.Ситуація № 3.

Уявіть себе дорослою людиною, що має сім'ю. Розробіть стратегію, як вберегти свою дитину від негативного впливу інтернету.

(Виконання завдань.)

(Класний керівник.)

Експерти вважають, що соціальні мережі є ефективним способом комунікації і самовираження для підлітків і молодих людей.

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.
Крім того, вони дають можливість знайти свої захоплення, однодумців і швидкість до поширення інформації.

Проведемо ще одну гру - «Розшифруй своє ім'я».

Підберіть на кожну букву свого імені слово, яке вас характеризує. На роздуми дається лише 2 хвилини. Якщо немає можливості придумати риси характеру на всі літери свого імені, достатньо розшифрувати 3-5 букв. Назвіть ім'я та характеристики, які вам вдалося придумати. Хтось бажає додати характеристики, які вам підходять, але їх назви не починаються з літер, з яких складається ваше ім'я?

(Відповіді учнів.)

(Класний керівник.)

Це дуже цікава вправа для самопрезентації. Досить часто в соціальних мережах або інших ресурсах користувачі змушені для отримання інформації або послуги приймати умови адміністратора.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Ці умови бувають іноді ризикованими для самих користувачів, наприклад, повідомлення особистої інформації. Віртуальна природа соціальних мереж дає можливість особистості діяти анонімно або дискутувати під вигаданим ім'ям. Дискусія може бути частиною гри і позитивним елементом у спілкуванні, але вона одночасно може бути небезпечним інструментом маніпулювання свідомістю і нести для людини загрозу.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Свідо́мість - здатність людини пізнавати оточуючий світ та саму себе за допомогою мислення та розуму, в результаті чого формується інтелект особистості.
Як вберегти свою дитину? Перед тим, як діти почнуть досліджувати нові кордони інтернету, добре б переконатися, що вони знають, для чого їм потрібен інтернет і чого вони не повинні робити в on-linе-режимі.Пропоную виробити невеликий перелік правил, з якими варто ознайомити дитину.

Учні складають звід правил безпечного інтернету і зачитують його.

III. Заключна частина. Рефлексія.

(Класний керівник.)

Піклуйтеся про себе і своїх батьках, приділяйте їм належну увагу, будьте з ними відвертими і тоді всесвітня мережа стане помічником для вас і вашої родини, а не загрозою. А тепер підіб'ємо підсумки нашого класного години. У вас на столі лежать три картинки. Виберіть і покладіть перед собою ту, яка відповідає вашому настрою.

• Класний годину сподобався, дізнався щось нове.

• Класний годину сподобався, але нічого нового не дізнався.

Класний годину не сподобався, даремно час втратив

c:\users\skymaster\desktop\images.jpg

Література. Інтернет-ресурси.

www.detionline.com / mts

www.saferunet.ru

Додатки

Звід правил безпечного інтернету

1. Пояснити дитині, які сайти вона може відвідувати, коли може виходити в on-line і як довго йому дозволено користуватися комп'ютером.

2. Не дозволяти дитині передавати персональну інформацію, таку, як свою домашню адресу, телефонний номер, номери кредитних карт, назву місце розташування школи, без дозволу батьків.

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.

3. Завжди негайно повідомляти батькам, коли дитина бачить або отримує через мережу те, що змушує його відчувати себе некомфортно, включаючи повідомлення електронної пошти.

4. Ніколи не погоджуватися зустрітися особисто з кимось, з ким дитина познайомився в мережах, без дозволу батьків.

5. Ніколи не відправляти свої фотографії або членів своєї сім'ї іншим особам через інтернет, не порадившись зі своїми батьками.

6. Ніколи не давати нікому (навіть своїм друзям) паролі доступу, крім батьків.

7. Коректно поводитися в on-line і не робити нічого, що б могло образити або роздратувати інших людей.Пам'ятка по безпечній поведінці в Інтернеті.

Для того щоб убезпечити себе, свою сім'ю, своїх батьків від небезпек Інтернету та заподіяння можливої ​​шкоди, ви повинні вживати такі запобіжні заходи при роботі в Інтернеті:c:\users\skymaster\desktop\картинки (2)\images (30).jpg

• Ніколи не повідомляйте свої ім'я , номер телефону, адресу проживання або навчання, паролі або номери кредитних карт, улюблені місця відпочинку або проведення дозвілля.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.

• Використовуйте нейтральне екранне ім'я , яке не містить сексуальних натяків і не видає ніяких особистих відомостей, в тому числі і опосередкованих: про школу, в якій ви вчитеся

місця, які часто відвідуєте або плануєте відвідати, і пр.

• Якщо вас щось лякає в роботі комп'ютера, негайно вимкніть його. Розкажіть про це батькам або іншим дорослим.

• Завжди повідомляйте дорослим про всі випадки в Інтернеті, які викликали у вас збентеження або тривогу.

• Використовуйте фільтри електронної пошти для блокування спаму і небажаних повідомлень.

• Ніколи не погоджуйтеся на особисту зустріч з людьми, з якими ви познайомилися в Інтернеті. Про подібні пропозиції негайно розкажіть батькам.

• Припиняйте будь-які контакти по електронній пошті, в системі обміну миттєвими повідомленнями або в чатах , якщо хтось починає ставити вам питання особистого характеру або містять сексуальні натяки.

Сексуа́льність - це статева чуттєвість. Зазвичай сексуальність осмислюється та переживається за допомогою таких слів, як «привабливість», «потяг» та «акт».
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Миттє́ві повідо́млення або повніше систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями (англ. Instant messaging, скорочено IM) - телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило через інтернет).
Розкажіть про це батькам.Основні правила для учнів 13 - 18 років .

Ви повинні це знати:

• Не бажано розміщувати персональну інформацію в Інтернеті.

Персональна інформація - це номер вашого мобільного телефону, адресу

електронної пошти, домашня адреса і фотографії вас, вашої родини або друзів.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

• Якщо ви публікуєте фото або відео в інтернеті - кожен може подивитися їх.

Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.

• Не відповідайте на Спам (небажану електронну пошту).

• Не відкривайте файли, які прислали невідомі Вам людей. Ви не можете знати, що насправді містять ці файли - в них можуть бути віруси або фото / відео з «агресивним» змістом.

• Не додавайте незнайомих людей в свій контакт лист в IM (ICQ, MSN messenger і т.д.

MESSENGER (англ. MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - апарат для дослідження поверхні, навколишнього середовища, геохімії Меркурія і його зондування) - американська автоматична міжпланетна станція (АМС) для дослідження Меркурія.
)

• Пам'ятайте, що віртуальні знайомі можуть бути не тими, за кого себе видають.

• Якщо поруч з вами немає родичів, не зустрічайтеся в реальному житті з людьми, з якими ви познайомилися в Інтернеті. Якщо ваш віртуальний друг дійсно той, за кого він себе видає, він нормально поставиться до вашої турботи про власну безпеку!

• Ніколи не пізно розповісти дорослим, якщо вас хтось образив.

c:\users\skymaster\desktop\картинки (2)\images (27).jpg

 

Техніка безпеки в соціальній мережі.

Життя в соціальній мережі, як і наша реальне життя, вимагають дотримання деяких правил техніки безпеки:

Не передавайте інформацію людям, яких ви особисто не знаєте.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Не довіряйте людям, з якими ви познайомилися в соціальній мережі, адже вони можуть бути ким завгодно!

Публікуйте тільки ту інформацію про себе, яка не містить ваших адрес, телефонів, планів на вихідні.

Як можна менше реальної інформації про себе!

Пам'ятайте, те, що коли-небудь було опубліковано, «стерти» вже неможливо. Залишаючи коментарі, повідомлення, публікуючи фотографію, ви ставите її в мережу назавжди. Тому здійснюючи будь-яку дію в соціальній мережі, потрібно думати про наслідки!

Цінуйте і поважайте один одного в соціальних мережах. Ображаючи навіть невідомого вам людини, пам'ятайте, що ви зробили це і в реальному житті!

Будьте обережні, висловлюючи свою думку в соціальній мережі, воно може образити інших людей в реальному світі. Соціальні мережі допомагають поліпшити наше суспільство: вони дозволяють об'єднатися людям, щоб боротися з різними проблемами, а також здійснювати проекти, щоб втілити свої ідеї в життя. Тому, якщо кожна людина задумається про серйозність своїх дій у соціальній мережі, то він зробить наше життя більш безпечною і комфортною.c:\users\skymaster\desktop\images.jpg

Методическая разработка классного часа

  1   2


Скачати 319.51 Kb.