Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНедорогі пристрої

Скачати 152.18 Kb.

Недорогі пристрої
Скачати 152.18 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір152.18 Kb.
  1   2

НЕДОРОГІ ПРИСТРОЇ


В УРЯДОВИХ ТА ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

– Windows чи Android? –

Основні положенняУ цій статті розглянуто особливості використання планшетних комп’ютерів у закладах державного сектора, що розширюють свою ІТ-інфраструктуру за допомогою мобільних пристроїв з метою задовольнити нові потреби користувачів.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
За обмеженого бюджету планшетні ПК мають суттєву перевагу – порівняно невисоку вартість.
Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.
Однак якщо брати до уваги визначальні для державного сектора й освіти критерії – а їх є чотири: зручність використання, надійність, продуктивність і строк служби, – то рішення на платформі Android часто не виправдовують сподівань. Ретельно порівнявши обидва варіанти, доходимо висновку, що перевагу варто все ж віддати пристроям під керуванням Windows: вони пропонують вищий рівень безпеки, забезпечують належну продуктивність роботи та надають покращені можливості керування для ІТ-спеціалістів організації, не потребуючи видатків понад встановлені межі бюджету на обслуговування комп’ютерної техніки та технічної інфраструктури.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


Планшети в державному секторі


Мобільні пристрої сьогодні дедалі частіше використовуються у найрізноманітніших галузях – і освітній та урядовий сектори не стали винятками. Численні ініціативи з підвищення цифрової грамотності населення, забезпечення доступності цифрових технологій для його широких верств і спрощення доступу до інформації спонукають представників державного сектора у більшості країн світу до пошуку якомога дешевших пристроїв. Більшість користувачів приваблює можливість керування пристроєм за допомогою дотиків (як у планшетах), адже це зручно та дуже сучасно. Особливо це стосується учнів та студентів, яким пристрої потрібні для доступу до Інтернету, спілкування та навчання.

Використання пристроїв Android у державному секторі


За нинішнього розмаїття мобільних пристроїв найбільша частка ринку операційних систем для них належить Android.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Ча́стка ри́нку (англ. Market Share) - частка продукції окремої фірми або групи фірм у загальному випуску продукції даної галузі.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Через низькі вимоги до устаткування, відсутність плати за користування програмами та центрального органу, який би слідкував за дотриманням стандартів, виробники обладнання можуть випускати недорогі пристрої із програмним забезпеченням, яке задовольняє потреби різних категорій користувачів.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
І саме з цих причин пристрої під керуванням ОС Android закуповуються для деяких урядових та освітніх установ: завдяки їхній невисокій вартості програму забезпечення пристроями можна розгорнути ширше і планшети отримає більше людей.

  1   2


Скачати 152.18 Kb.

  • Планшети в державному секторі
  • Використання пристроїв Android у державному секторі