Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНезважаючи на те, що для роботи з комп'ютерною графікою існує безліч класів програмного забезпечення, розрізняють всього три види комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка

Скачати 42.5 Kb.

Незважаючи на те, що для роботи з комп'ютерною графікою існує безліч класів програмного забезпечення, розрізняють всього три види комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка
Скачати 42.5 Kb.
Дата конвертації 13.03.2017
Розмір 42.5 Kb.

Незважаючи на те, що для роботи з комп'ютерною графікою існує безліч класів програмного забезпечення, розрізняють всього три види комп'ютерної графіки.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка.
Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Вони відрізняються принципами формування зображення при відображенні на екрані чи монітора при печатці на папері.

Растрову графіку застосовують при розробці електронних (мультимедійних) і поліграфічних видань. Ілюстрації, виконані засобами растрової графіки, рідко створюють вручну за допомогою комп'ютерних програм. Частіше для цієї мети сканують ілюстрації, підготовлені художником на папері, чи фотографії. Останнім часом для введення растрових зображень у комп'ютер знайшли широке застосування цифрові фото- і відеокамери. Більшість графічних редакторів, призначених для роботи з растровими ілюстраціями, орієнтовані не стільки на створення зображень, скільки на їхню обробку. В Інтернету поки в основному застосовуються растрові ілюстрації.

Програмні засоби для роботи з векторною графікою навпаки призначені, у першу чергу, для створення ілюстрацій і в меншому ступені для їхньої обробки. Такі засоби широко використовують у рекламних агентствах, дизайнерських бюро, редакціях і видавництвах. Оформлювальні роботи, засновані на застосуванні шрифтів і найпростіших геометричних елементів, зважуються засобами векторної графіки набагато простіше. Існують приклади високомистецьких добутків, створених засобами векторної графіки, але вони скоріше виключення, чим правило, оскільки художня підготовка ілюстрацій засобами векторної графіки надзвичайно складна.

Програмні засоби для роботи з фрактальною графікою призначені для автоматичної генерації зображень шляхом математичних розрахунків. Створення фрактальної художньої композиції складається не в чи малюванні оформленні, а в програмуванні. Фрактальну графіку рідко застосовують для створення друкованих чи електронних документів, але її часто використовують у розважальних програмах.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

У комп'ютерній графіці з поняттям дозволу звичайно відбувається більше всього плутанини, оскільки приходиться мати справа відразу з декількома властивостями різних об'єктів. Варто чітко розрізняти: дозвіл екрана, дозвіл друкуючого пристрою і дозвіл зображення. Усі ці поняття відносяться до різних об'єктів Один з одним ці види дозволу ніяк не зв'язані, поки не буде потрібно довідатися, який фізичний розмір буде мати картинка на екрані монітора, відбиток на чи папері файл на твердому диску.

Розподільна здатність екрана — це властивість комп'ютерної системи (залежить від монітора і відеокарти) і операційної системи (залежить від настроювань Windows).

Твердий диск Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Дозвіл екрана виміряється в пікселях і визначає розмір зображення, що може поміститися на екрані цілком

Розподільна здатність принтера — це властивість принтера, що виражає кількість окремих крапок, що можуть бути надруковані на ділянці одиничної довжини. Воно виміряється в одиницях dpi (крапки на дюйм) і визначає розмір зображення при заданій чи якості, навпаки, якість зображення при заданому розмірі.

Розподільна здатність зображення — це властивість самого зображення. Воно теж виміряється в крапках на дюйм і задається при створенні зображення в графічному чи редакторі за допомогою сканера. Значення дозволу зображення зберігається у файлі зображення і нерозривно зв'язано з іншою властивістю зображення — його фізичним розміром.

Фізичний розмір зображення може вимірятися як у пікселях, так і в одиницях довжини (міліметрах, сантиметрах, дюймах). Він задається при створенні зображення і зберігається разом з файлом.

Якщо зображення готують для демонстрації на екрані, то його ширину і висоту задають у пікселах, щоб знати, яку частину екрана воно займає.

Якщо зображення готують для печатки, то його розмір задають в одиницях довжини, щоб знати, яку частину листа папера воно займе. Неважко перерахувати розмір зображення з пікселів в одиниці чи довжини навпаки, якщо відомий дозвіл зображення.

Для операційної системи Windows найбільш характерним є формат Windows Bitmap. Файли цього формату мають розширення .BMP. Даний формат відрізняється універсальністю і де-факто є стандартним для додатків Windows. Якщо графічна програма призначена для роботи в системі Windows, вона не може не мати можливості чи експортувати імпортувати файли цього формату. Характерним недоліком формату Windows Bitmap є великий розмір файлів через відсутність стиску зображення.

Останнім часом з'явилися різновиди формату .BMP, що володіють властивістю стиску інформації, але ці формати підтримуються не всіма додатками Windows.

Для Web-документів, що циркулюють у мережі Інтернет, дуже важливий розмір файлів, оскільки від нього залежить швидкість доступу до інформації.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Тому при підготовці Web-сторінок використовують два види графічних форматів, що забезпечують найбільш щільний стиск.

Для збереження багатобарвних нерегулярних зображень (фотографій) використовують формат JPEG, файли якого мають розширення .JPG. Цей формат відрізняється тим, що забезпечує збереження даних з величезним ступенем стиску, але за рахунок утрати частини інформації. Якщо файл був записаний у форматі JPG, то після розпакування отриманий файл може не відповідати вихідному, хоча на таких ілюстраціях, як кольорові фотографії, це малопомітно. Величиною втрати інформації можна керувати при збереженні файлу. Якщо мова йде про відтворення ілюстрації на екрані (але не на папері), на якості фотографій утрата до 90% інформації позначається незначно.

Крім формату JPEG, в Інтернету використовують формат GIF. Це самий «щільний» із графічних форматів, що не має втрати інформації. Файли цього формату мають розширення .GIF. У цьому форматі зберігаються і передаються малокольорові зображення, наприклад мальовані ілюстрації. (До речі, чим менше квітів має зображення, тим гірше ефект від застосування формату JPEG. Найгірші результати формат JPEG показує на двоколірних чорно-білих зображеннях.) У формату GIF є дуже цікаві особливості, що дозволяють створювати незвичайні ефекти: прозорість тла й анімацію зображення.Усі передові растрові графічні редактори здатні завантажувати і зберігати зображення в основних графічних форматах. Таким чином, з їхньою допомогою можна перетворювати зображення з одного формату в іншій.

Особливі вимоги до якості зображень пред'являються в поліграфії. У цій області застосовується спеціальний формат TIFF. Файли цього формату мають розширення .TIF. Вони забезпечують не тільки непоганий ступінь стиску, але і можливість зберігати в одному файлі додаткову інформацію в невидимих допоміжних шарах — каналах. Так, у стандартній програмі Imaging, що входить до складу Windows, найбільш цікаві можливості по накладенню анотацій і приміток на малюнок реалізуються тільки при роботі з зображеннями, що мають формат TIFF. В інших перерахованих форматах не можна створити шар для збереження інформації, що не відноситься безпосередньо до зображення.


Скачати 42.5 Kb.

2021