Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНі викладачі та студентство!

Скачати 64.21 Kb.

Ні викладачі та студентство!
Скачати 64.21 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір64.21 Kb.


Шановні викладачі та студентство!logo2.png

Сприяючи науковому розвитку України та акумулюванню наукових ідей молоді та досвідчених спеціалістів запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнських науково-практичних Інтернет-конференціях.Розклад конференцій на 2016/2017 навчальний рік

1 – 15 листопада

ХХVІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція ” Наука і інновації”.

15 – 30 листопада

ХХVІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Досягнення вищої школи” .

1 – 15 грудня

ХХІХ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Перспективні питання сучасної науки”.

15 – 30 грудня

ХХХ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні наукові розробки”.

15 – 30 січня

ХХХІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Перспективні наукові дослідження”.

1 – 15 лютого

ХХХІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасна наука. Нові перспективи”.

15 – 28 лютого

ХХХІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні тенденції в науці і освіті”.

1 – 15 березня

ХХХІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні наукові дослідження. Від теорії до практики”.

15 – 30 березня

ХХХV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Наука сьогодні: теорія, методологія,практика, проблематика”.

1 – 15 квітня

ХХХVІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Теоретичні і практичні наукові інновації”.

15 – 30 квітня

ХХХVІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Перспективи розвитку наукових досліджень в ХХІ столітті”.

1 – 15 травня

ХХХVІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Наука в сучасному світі”.

15 – 30 травня

ХХХІХ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Тенденції сучасної науки”.

Наша основна мета – розвиток науки і допомога в публікації результатів наукових досліджень.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Оскільки далеко не всі вчені та фахівці можуть поїхати в інший регіон або країну, щоб бути присутнім на науковому форумі, часто конференція з дистанційною участю, з поданням наукових матеріалів на інтернет-ресурсі, є єдиною можливістю для науковців представити на осуд колег свої роботи. Саме тому ми публікуємо всі надіслані статті на сайті конференції studnauka.com для створення єдиного інформаційного простору вчених країни.

Для студентів перевагами участі в наших конференціях є: • зручний час конференції (ми проводимо конференції двічі на місяць);

 • широкий вибір секцій для написання роботи з будь-якої дисципліни;

 • автор отримує збірник і сертифікат учасника на свою електронну пошту безкоштовно;
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
  Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • можливість отримати друкований збірник та сертифікат;

 • доступна вартість організаційного внеску

Умови участі

Взяти участь у нашій конференції просто!Крок 1. На нашому офіційному сайті studnauka.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
com в розділі «Умови та оплата» знаходите правила і зразок оформлення наукової роботи.

Крок 2. Заповнюєте форму в розділі «Подати доповідь», де вказуєте всі свої координати та прикріплюєте документ з Вашою роботою

Крок 3. На вказану ел. пошту протягом доби отримуєте листа з підтвердженням правильності оформлення робити та дотримання вимог організатора конференції (у разі помилок оформлення Вам запропонують відредагувати роботу та надіслати повторно) та сумою організаційного внеску з реквізитами для оплати.

Крок 4. Після оплати орг. внеску на пошту studnauka.com@mail.ru відсилаєте скан-копію платіжки, у відповідь отримуєте лист з підтвердженням оплати.

Крок 5. Вітаємо Вашу роботу прийнято до часті у конференції! Протягом двох тижнів після закінчення конференції на Вашу пошту прийде електронний збірник (також його можна буде скачати в нашому архіві «Розклад конференцій») та сертифікат учасника. Для тих авторів, що замовляли друкований збірник та/або сертифікат протягом цього ж періоду прийде посилка на вказану адресу обраним перевізником, вказаними при заповненні форми на участь.
До публікації приймаються наукові тези студентів та викладачів з оригінальним текстом. Робота має містити власний погляд на досліджувану проблему та мати наукову цінність.

Оформлення доповіді.

Обсяг роботи має бути не менше 3 і не більше 10 сторінок машинописного тексту, що оформлений згідно вимог СтудНаука. Набір тексту, формул та таблиць має бути виконаний в редакторі Microsoft Word для Windows.

Параметри сторінки та основного тексту: всі поля по 2см; шрифт основного тексту Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині; абзацний відступ 1 см; орієнтація аркуша – книжкова. Усі рисунки і таблиці, повинні бути пронумеровані і забезпечені назвами або підписами.

Оформлення заголовка: зліва, жирним вказується ПІБ авторів та посада

Наступниій рядок курсивом, також зліва, назва навчального закладу.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Назва тез по центру, жирним, всі букви заглавні, розмір – 16. . Міжстрочний інтервал 1,5. Між назвою тез та текстом доповіді подвійний відступ.


к.е.н Іванова. А, студент 5 курсу Петренко С.Криворізький Національний університет

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Основний текст….

Список літератури:

1.

2.
Список літератури обов’язковий. Оформлюється в алфавітному порядку або в порядку згадування в тексті. Посилання в тексті має бути в квадратних дужках на відповідне джерело списку літератури, наприклад [1, с. 277]. Дозволяється використовувати електронні джерела, має бути посилання на сайт. Використання автоматичних посторінкових посилань не допускається. Слова «Список літератури» мають бути виділені жирним, по лівому краю. Кожне джерело має починатися з нової строки, з абзаційного відступу 1см, міжрядковий інтервал 1,5.

СтудНаука організовує та проводить всеукраїнські науково-практичні конференції за різними галузями знань :

- Біологічні науки;

Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.

- Будівництво і архітектура;

- Географія і геологія;

- Державне управління і політологія;

- Екологія;

- Економіка;

- Інформаційні технології і програмування;

- Історія;

- Математика і статистика;

- Медицина і ветеринарія;

- Педагогіка і психологія;

- Право;


- Сільське господарство;

- Соціологія;

- Технічні науки;

- Фізика;

- Фізична культура і професійний спорт;

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

- Філологічні науки;

- Філософія;

- Хімія.Вартість участі у конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції складає 25 грн. за одну (повну або неповну) сторінку тексту, оформленого згідно вимог СтудНауки. Вартість друкованого сертифікату – 15 грн, друкованого збірника – 30 грн. Отримання друкованих варіантів збірника і сертифіката не є обов’язковим.

Кожному автору публікації в електронному або друкованому вигляді видається сертифікат учасника конференції, що є підтвердженням Вашої участі в ній. Електронні сертифікати разом зі збірником висилаються на подані e-mail адреси. Друковані сертифікати ламінуються та висилаються Укрпоштою або Новою Поштою на вказану автором адресу.

Велике прохання розповсюдити цю інформацію серед студентів Вашого ВНЗ!

Будуймо майбутнє разом!
Наші контакти:

Офіційний сайт: studnauka.com

За всіма питаннями будь ласка звертайтесь на нашу пошту: studnauka.com@mail.ru


Колектив СтудНауки бажає всім учасникам натхнення та творчих досягнень!Скачати 64.21 Kb.

 • Умови участі
 • Крок 2.
 • Крок 4.
 • Оформлення доповіді. Обсяг роботи
 • Параметри сторінки та основного тексту
 • ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Основний текст…. Список літератури: 1. 2. Список літератури обов’язковий.
 • Державне управління
 • Технічні науки
 • Вартість участі у конференції.
 • Велике прохання розповсюдити цю інформацію серед студентів Вашого ВНЗ! Будуймо майбутнє разом! Наші контакти: Офіційний сайт