Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНові можливості організації комунікації суду з громадськістю

Скачати 50.12 Kb.

Нові можливості організації комунікації суду з громадськістю
Скачати 50.12 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір50.12 Kb.

Резніченко О.Ю. заступник голови господарського суд Сумської області
Нові можливості організації комунікації суду з громадськістю
Про необхідність організації комунікації суду з громадськістю чимало згадується у виступах керівників судових органів та органів управління в судовій системі України, рекомендаціях міжнародних інституцій.

Судо́ва система - сукупність судових органів певної держави, організована національним правом з урахуванням територіальності та, як правило, спеціалізації. Судова система в особі її посадових осіб (суддів) - єдиний і повноважний носій судової влади.

Сумська область Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.

Судова влада - незалежна і самостійна гілка державної влади, яка здійснюється судами.

Ці питання комплексно розглядались в рамках конференції «Комунікації судової системи: ідеї, практика, перспективи», яка відбулась в січні 2013 року.

Належна організація комунікації з громадськістю має забезпечити підвищення довіри суспільства до судової влади. Незалежні соціальні дослідження фіксують низьку довіру громадськості до судів, але можна констатувати і наявність зворотної проблеми - взаємну кризу довіри. Судді, яких огульно і найчастіше безпідставно звинувачують в хабарництві також насторожено сприймають поширення інформації про свою діяльність.

Попри це неупередженого здійснення правосуддя вже недостатньо для формування позитивного іміджу судових установ. З цього приводу не втратила актуальності позиція голови Верховного суду Великобританії Лорда Хьюарта висловлена ним у 1924 році: «надзвичайно важливо, щоб правосуддя не лише здійснювалося, але й явно та безумовно виглядало так, що воно здійснюється» [1; с.90]. Отже, важливо забезпечити доступ населення та ЗМІ до об’єктивної інформації, надати необхідні роз’яснення та створити належні умови для відвідувачів.

Функціями судів є не лише розгляд судових справ по суті та винесення судових рішень, суди мають брати участь у забезпеченні права громадян на доступ до правосуддя, сприяти впровадженню міжнародних стандартів у цій сфері.

Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Відповідні пропозиції Державній судовій адміністрації України та органам суддівського самоврядування містяться в дорученні Президента України від 23 жовтня 2012 року [2].

Не основною, але важливою функцією судових установ є участь у роботі з юридичного просвітництва населення: розміщення актуальних матеріалів в пресі, проведення днів «відкритих дверей», організація ознайомчої практики для студентів юридичних спеціальностей, донесення інформації про свою діяльність. Без належного рівня роз’яснювальної роботи найпрофесійніше та неупереджене судочинство буде сприйматись з підозрами. Особлива це стосується осіб, які вперше стають учасниками судового процесу, або не беруть участь у справі, але судові рішення безпосередньо зачіпають їх права, свободи, інтереси чи обов’язки.

Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.

На ставлення до суду не в останню чергу впливає і вирішення супутніх до здійснення правосуддя побутових питань: зручне розташування суду, розміщення відповідних дороговказів та схем проїзду, можливість доступу до інформації про хід справи, зручність ознайомлення з матеріалами справ, умови отримання документів чи їх копій, комфортне перебування в суді (наявність гардеробу, питної води, вбиралень, місць для очікування та роботи з документами), забезпечення безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями тощо. Позитивним нововведенням в деяких судах став безперешкодний доступ до мережі Інтернет для відвідувачів.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Основними напрямками донесення достовірної інформації про роботу суду є співпраця зі ЗМІ та безпосереднє поширення матеріалів.

Співпраця з мас-медіа гарантує доступ до чисельної сформованої аудиторії. Але при цьому слід враховувати наступне: в регіонах, як правило, відсутні потужні медіа-ресурси спеціалізовані на юридичних та судових питаннях тому з інформацією про роботу суду працюють журналісти, що не мають спеціального досвіду, до того ж рівень фінансування суду не дає можливість оплачувати висвітлення своєї діяльності в ЗМІ та сформувати професійну прес-службу [3; с.50].

Враховуючи обмеженість ресурсів та необхідність спеціальних знань для ефективного здійснення комунікації з мас-медіа, можна розглянути можливість створення на базі територіальних управлінь ДСА України єдиних для всіх судових установ регіону (області) прес-центрів. Це забезпечить професійний персонал, необхідне приміщення, обладнання, створить зручні умови для представників ЗМІ та забезпечить базу для проведення прес-конференцій, презентацій та інших медійних заходів для всіх судів регіону.

Крім того необхідно використовувати можливості прямої комунікації, як пропонують сучасні технології. Враховуючи, що громадяни вже звикли отримувати новини та необхідні дані з мережі Інтернет, цей канал, за умов його правильного використання, став зручним та доступним способом поширення інформації.

Ця робота здійснюється через офіційний веб-сайт, соціальні мережі, інші канали електронного зв’язку.

Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.

Сучасний веб-сайт суду може забезпечувати широке коло можливостей:  • отримання інформації про стан справи, у т.ч. з мобільних пристроїв;

    Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.  • online-реєстрація окремих процесуальних документів;

  • відео трансляція та відеоархів судових засідань;

  • зворотній зв’язок для отримання користувачем роз’яснень з питань роботи суду, достовірної правової інформації, коментарів фахівців;

  • дистанційне навчання суддів та працівників апарату тощо.

Більшість цих можливостей не реалізуються на офіційному веб-порталі «Судова влада України». Гарною нагодою для принципового оновлення сайту ВГСУ, а можливо, і створення єдиної мережі веб-сайтів господарських судів України може стати необхідність виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо офіційного оприлюднення оголошень у провадженні у справі про банкрутство.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

Правова́ інформа́ція - будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Не можна також ігнорувати ті професійні можливості, які забезпечує використання сучасних соціальних мереж. Позитивний досвід використання мережі Facebook мають: Вищий адміністративний суд України, Вінницький апеляційний адміністративний суд, апеляційний суд Кіровоградської області, апеляційний суд Івано-Франківської області.

Кіровоградська область Кіровогра́дська о́бласть(Кропивницька область) - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.


Крім того ефективно може використовуватись мережа Феміда та інші професійні мережі. Для іноземних судів досить дієвим інструментом є LinkedIn - соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів.


Безумовно, що для використання соціальних мереж необхідна готовність керівництва суду до відкритості в роботі.

Не втрачають свого значення і вже звичні інструменти: інформаційні стенди, телефонні довідки, інформкіоск.

Отже, організація комунікації суду з громадськістю має включати конструктивну взаємодію з представниками мас-медіа, активне використання інформаційних технологій як засобів прямої комунікації з дотриманням вимог щодо захисту інформації, а також всі інші способи формування позитивного іміджу суду.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Список використаних джерел:

1. Стратегічні комунікації. Навчально-методичний посібник для викладачів суддів і працівників апарату суду. – Київ, 2011. – 274 с.


2. Доручення Президента України «Щодо забезпечення права громадян на доступ до правосуддя, гарантування права на судовий захист та сприяння впровадженню міжнародних стандартів у цій сфері» від 23 жовтня 2012 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15100.html


3. Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ: Посібник для суддів. – Київ, 2008. – 64 с.
Заступник голови господарського

суду Сумської області О.Ю. Резніченко


Скачати 50.12 Kb.

  • Заступник голови господарського суду Сумської області О.Ю. Резніченко