Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНові завдання шкільної освіти в Україні визначають нові пріоритети навчання І виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці

Скачати 247.32 Kb.

Нові завдання шкільної освіти в Україні визначають нові пріоритети навчання І виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці
Скачати 247.32 Kb.
Дата конвертації18.04.2017
Розмір247.32 Kb.

 1. Анкетні дані автора (співавторів):


ПІБ автора Свідерко Анна Василівна

Місце роботи Павлівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів

Досвід роботи 10 років

Контактні дані вул. Радянська, 16

с. Василівка

Снігурівський район

Миколаївська область

 1. Анкетні дані співавтора:


ПІБ співавтора Предчук Наталія Михайлівна

Місце роботи Павлівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів

Досвід роботи 10 років

Контактні дані вул. Молодіжна, 6

с. Павлівка

Снігурівський район

Миколаївська область 1. Основна частина

 • Назва роботи Створення буклетів та публікацій – це перший крок до енергозбереження

 • Коротка анотація

Нові завдання шкільної освіти в Україні визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці.

Нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики є активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Під час проведення уроку повторюються й узагальнюються знання учнів, які вони отримали раніше, а також використовується комп’ютерна презентація. Вона застосовується на всіх етапах проведення уроку та відповідає загальнодидактичним принципам наочності, систематичності і послідовності засвоєння знань. Доцільність й ефективність використання ІКТ полягає в тому, що допомагає учням інтерпретувати, оцінити, систематизувати навчальний матеріал; елементи мультимедіа підсилюють змістовну частину, допомагають сприйняттю найбільш складних питань, розвивають в учнів гносеологічну активність, спрямовану на "відкриття" нових знань.На уроці об’єднано три дисципліни, які дуже пов’язані між собою, - математика, фізика, інформатика. Завдяки задачам про енергозберігаючі лампи діти заглядають до предмету – фізика, завдяки ППЗ MS Publisher – створюють публікації, закріплюючи знання з інформатики з використанням програмного забезпечення окремих тем. Таким чином учні залучені до цікавого вивчення математики.

 • Опис роботи Урок

Створення буклетів та публікацій – це перший крок до енергозбереження

Мета:

 • навчальнавіідтворити опорні знання,повторити та проаналізувати основні функції програми Microsoft Office Publisher 2007, узагальнити й систематизувати поняття і засвоєні знання,використовуючи міжпредметні зв’язки;

  Microsoft Office Publisher - настільна видавнича система, розроблена корпорацією «Microsoft». Ця програма початкового рівня, що відрізняється від «Microsoft Office Word» тим, що акцент у ньому робиться на проектування розмітки сторінки, а не на оформлення та перевірку тексту.

  розв’язувати кількісні задачі з фізики, що передбачають розрахунки витраченої електроенергії; вчити використовувати здобуті знання у нестандартних ситуаціях; формувати життєву компетенцію учнів у глобальному інформаційному просторі;

 • розвиваюча – розвивати пам'ять, інтелектуальний та творчий потенціал дитини, пізнавальний інтерес до проблеми енергозбереження; логічне мислення, вміння пояснювати дії, навички раціональної обробки інформації;

  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

  вироблення й закріплення вміння діяти в групі; активізувати розумову діяльність за допомогою розв’язування нестандартних завдань в умовах обмеженого часу;

 • виховна – виховувати наполегливість, увагу, зосередженість, економічне та екологічне мислення, свідоме відношення до набутих знань, які допомагають перемагати в різних життєвих ситуаціях, виховувати інформаційну культуру.

Обладнання: ПК, підручник,зошит, картки, ПЗ Microsoft Office Publisher 2007, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор.

Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

 1. Організаційний етап.

Перевірка готовності до уроку. Налаштування учнів на роботу.

Девіз уроку:

«Людина боїться тільки того,

чого не знає;

знаннями перемагаються усі страхи» 1. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель фізики. Україна є однією з найбільш енерговитратних країн світу.

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Її частка у світовому споживанні енергії становить 1,9 %, тоді як населення складає 1%. Дві основні причини зумовлюють енергетичну неефективність виробництва: незбалансована структура енергоспоживання та нераціональне використання енергії в усіх галузях. Все це може призвести до екологічної катастрофи.

Екологі́чна катастро́фа - надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.

Ключем до успішного розв’язання екологічних проблем є ефективне використання енергії. Заощаджувати енергію має людство загалом і кожна людина зокрема. Тому ви повинні не тільки самі навчитися раціонально використовувати енергію, але й навчити цього оточуючих. Адже: «Добрий господар – це бережливий господар».

Вчитель інформатики. Однією із головних цілей інформатики – є навчити учня проводити самостійні маленькі комп’ютерні дослідження. Комп’ютер невичерпний як і атом. Тому ви на сьогоднішньому уроці ви продемонструєте нам, як ви самостійно змогли освоїти та працювати з Microsoft Office Publisher.

Перш ніж ми приступимо до роботи зверніть будь-ласка увагу на бланки оцінок, що знаходяться у вас на парті. За внесення балів відповідає капітан групи.Пояснення (Додаток 1)

 1. Актуалізація опорних знань

Вчитель фізики. Перш ніж ми з вами перейдемо до основної частини уроку, я хочу дізнатися, за допомогою вікторини «Енергоерудит», з якими знаннями з фізики ви сьогодні прийшли

Вікторина «Енергоерудит»

1. У скільки разів енергозберігаюча лампа більш економна ніж лампа розжарювання:

А) в 1,5 рази Б) в 2-3 рази В) в 4-5 разів.

Енергозберігальна (енергоощадна) лампа або Енергоефективна лампа - електрична лампа, що має значно більшу світловіддачу (співвідношення між світловим потоком і споживаною потужністю), наприклад, у порівнянні з найбільш поширеними в побуті лампами розжарювання (жарівки).

Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.2. У якому році пройшла презентація лампи розжарювання Едісона:

А) 1814 Б) 1880 В) 1924 рік.3. У якому році винайшли енергозберігаючу лампу:

А)1964 Б) 1976 В) 2000 рік4. Назвіть самий економічний клас побутових приладів:

А) «А» Б) «В» В) «С».

5. Скільки відсотків сонячного світла поглинають брудні вікна:

А) 30% Б) 40% В) 50%.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.

Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.6. Заповнений мішок для збору пилу в пилососі дає збільшення витрати електроенергії:

А) на 20% Б) на 30% В) на 40%.7. Накип в електрочайнику збільшує витрату електроенергії:

А) на 10% Б) на 20% В) на 30%.8. При неповному завантаженні пральної машини перевитрата електроенергії становить:

А)10-15% Б) 20-25% В) 25-30%.9. Яка вартість в середньому 1кВт·год електроенергії? (52 коп)

10. Сформулюйте закон збереження енергії.

Пра́льна маши́на (розм. пралка, пралька) - електропобутова машина для прання.

Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії за тої самої послуги.

(Енергія з нічого не виникає, безслідно не зникає, а лише перетворюється з одного виду в інший).

Вчитель інформатики. А зараз перевіримо за допомогою вправи «Встановити відповідність» з якими знаннями з інформатики ви завітали на урок

Вправа «Встановити відповідність»

Найменша одиниця вимірювання інформації

зовнішня,оперативна

Пам'ять ЕОМ

біт

Носії інформації

отримання,пошук,обробка

Інформаційні процеси

середовище для запису та зберігання інформації

Оперативна пам'ять

MS WORD

Текстовий редактор

вінчестер,флеш-пам'ять , постійна пам'ять

Графічний редактор

системне,прикладне, інструментальне

Програмне забезпечення

PAINT

Вчитель фізики. Ми живемо з вами у гарних комфортних будинках. Де всю важку роботу виконують машини. Які це машини?

- Пральна машина, електрична плита, пилесос….

Завдяки чому вони здійснюють свою роботу?- Електричному струму

- Що таке енергозбереження?Енергозбереження – заходи, спрямовані на заощадження теплової та електричної енергії, а також використання альтернативних джерел енергії.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Електри́чна плита́ - кухонна плита, що працює на електриці. Вперше електроплита була представлена публіці 29 серпня 1883 року в Оттаві Томасом Ахерном.

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Альтернати́вні джере́ла ене́ргії - будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу.

А також це зекономлені гроші сімейного бюджету і турбота про тих, хто буде жити після нас на цій планеті.

Одним з таких рішень є навчитися використовувати енергію у себе вдома досить ефективно.

Як же стати господарем дому? Навчитися бережному відношенню до використання енергії? А енергозбереження в квартирі розпочинається з меншої трати води та світла. 1. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель інформатики. Випереджаючим д\з було: за допомогою програми MS Publisher створити календарі з правилами справжнього господаря. Будь-ласка, представте свої публікації.

(Представлення робіт)

 1. Узагальнення та систематизація знань

Вчитель фізики. Два тижні ви проводили дослідницьку та пояснювальну роботу:

по-перше, провели анкетування серед учнів 5 та 8 класів, щодо економії електроенергії у власному будинку;

по-друге, підрахували витрачені кошти та електроенергію за 2012 рік у ваших домівках;

Вчитель інформатики по-третє, проаналізували тижневі покази лічильників та витрачені кошти в будинках вчителів Павлівської ЗОШ;

по-четверте, за допомогою афіш та оголошень провели пояснювальну роботу з учнями про заходи по енергозбереженню.

Звіти груп

І група Таблиця - анкета.

«Чи вмієте ви берегти енергію?»

Від 1 до 5: Вам ще багато чому треба навчитися, так що почніть прямо зараз.

Від 6 до 10: У вас дуже багато гарних звичок, які можуть стати основою для подальшої роботи над собою.

Від 11 до 15: Ви є дуже гарним прикладом для всіх оточуючих.

Від 16 до 20: Хтось із вашої сім’ї має стати міністром з охорони природи.

Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.У нашому будинку

так

ні

інколи

Ми фіксуємо наше енергоспоживання


Ми виключаємо світло в кімнаті, коли виходимо з неї


Чи завжди пральна машина повністю заповнена, коли ми її використовуємо


Холодильник стоїть в прохолодному місці


Ми не ставимо меблі біля радіаторів опалення


Ми почали використовувати енергозберігаючі лампи


Ми використовуємо місцеве освітлення (бра, торшер, настільну лампу)


Ми провітрюємо кімнати швидко і ефективно


Ми утеплюємо вікна взимку


Ми накриваємо кришкою посудину, коли готуємо їжу


Ми часто розморожуємо холодильник


Ми миємось під душем, а не в ванній


Ми зменшуємо температуру в приміщенні, коли виходимо


Ми зменшуємо вночі температуру в приміщенні
Місяць

Витрачена електроенергія

кВт·год.

Розрахунок

в грн.

СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньВСЬОГО:ІІ група Таблиця витрачених коштів та електроенергії за 2012 рік

ІІІ група Таблиця витрачених коштів та електроенергії за тиждень

Дні тижня


Вартість використаної електроенергії

(грн.)

Покази лічильника
ПонеділокВівторокСередаЧетверП’ятницяСуботаНеділяВсьогоВчитель фізики. Розгорніть зошити, бо ми з вами будемо розв’язувати задачі економічного змісту, в яких необхідно буде підрахувати зекономлену енергію.

І група

Визначте вартість електроенергії, що споживається електричною праскою за 4 год, якщо вона увімкнена в мережу з напругою 220 В при силі струму 2,5 А.

Дано:

t = 4 год W = Р·t, так як Р = U·І, то W = U·І·tU = 220 В W = 220·3,6·4 = 3200 Вт·год

І = 3,6 А 52 коп – 1кВтּгод

Г -? Г - 3,2 кВтּгод

Г = 3,2·52 = 166,4 коп =1 грн 66 копВідповідь: вартість електроенергії 1 грн 66 коп

ІІ група

Визначте вартість електроенергії, що витрачається під час користування телевізором протягом 4 год. Споживна потужність телевізора 220 Вт.

Дано:

Р = 220 В W = P·tt = 4 год W = 220·4 = 880 Вт·год

Г - ? 52 коп - 1 кВт·год

Г - 0,88 кВт·год

Г = 52·0,88 = 45, 76копВідповідь: вартість спожитої електроенергії 45, 76коп

ІІІ група

Підрахувати скільки можна зекономити електроенергії, якщо кожен учень нашої школи скоротить роботу однієї лампочки на 30 хв щодоби, потужність якої 100 Вт. На скільки вистачило б цієї енергії, щоб лампочка працювала безперервно?

Розв’язання:


Дано:

P=100Вт


n=160

t=30 хв


0,5 год


Q = n P t


Q = 100Вт ·160 · 0,5 год = 8000 Вт · год = 8кВт · год


Q - ?Цієї енергії вистачило б для того, щоб одна лампочка працювала без перерви 8000 Вт · год/100 Вт = 80 год, а це більше трьох днів.

Вчитель фізики.

Практичною частиною сьогодні буде гра «Знайди прилад». Серед запропонованих приладів вам необхідно знайти ті, які мають відношення до теми нашого уроку. 1. Електрофорна машина.

 2. Вітряк.

 3. Електроскоп.

 4. Батарея акумуляторів.

 5. ДВЗ.

 6. Лічильник.

Вчитель інформатики. Використовуючи мережу Інтернет, отримані знання та підготовлені матеріали, вам необхідно створити буклети та афіші про енергозбереження та зберегти ці публікації на змінних носіях.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Але перед тим як сісти за ПК, повторимо правила ТБ при роботі з ПК та основні елементи інтерфейсу програми MS Publisher.(Учні по черзі називають правила)

 1. Не працювати за ПК з брудними та вологими руками.

 2. Клавіатуру натискати м’яко.

 3. Не чіпати екран руками.

 4. Не заходити до кабінету з їжею.

 5. Не класти на комп’ютерний стіл сторонні речі.

 6. Не використовувати диски та програми, не передбачені програмою.

 7. Без дозволу вчителя не заходити до кабінету.

 8. В разі несправності ПК повідомити негайно вчителя.

Діалогове вікно програми MS Publisher.опис : безымянный

1. Рядок заголовку програми.

2. Головне меню.

3. Панелі інструментів.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

4. Область завдань з командами для створення публікацій.

5. Панель інструментів Об’єкти.

6. Горизонтальна і вертикальна лінійки.

7. Смуги прокрутки.

8. Робоча область(Монтажний стіл).

9. Номера сторінокРобота з підручником

І група Дайте відповідь на запитання №4 пункту 11.

ІІ група Дайте відповідь на запитання №5 пункту 12.

ІІІ група Дайте відповідь на запитання №6 пункту 12.

(Робота з ПК)

Вчитель інформатики. Ми закінчили роботу з ПК, тому давайте проведемо хвилинку релаксації.

Релаксація

Хребет прямий, дивитися прямо перед собою, відвернувшись від комп’ютера.Вправи:

 1. Швидко кліпати очима протягом 15с.

 2. Не відкриваючи очей, ніби подивитися вліво, потім вправо, вгору і вниз (з рази)

 3. Заплющити очі і спокійно сидіти, розслабившись протягом 5 с.

Демонстрація двох робіт

 1. Підсумки уроку.

Вчитель фізики.

На закріплення на сьогоднішньому уроці буде робота з таблицями, в яких необхідно підрахувати витрачені кошти та електроенергію при використанні звичайних ламп розжарювання та компактних люмінесцентних ламп.

Люмінесце́нтна (флуоресцентна) ла́мпа, лампа денного світла - газорозрядне джерело світла, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення.-

Звичайна лампа

Компактна люмінесцентна лампа

Кількість ламп

4

4

Встановлена потужність

4 лампи по 100 Вт =

.… кВт

4 лампи по 20 Вт =

. кВтВитрати на лампи

4 лампи по 5 грн. –

1 рік кожний наступний рік =…. грн. за 4 роки4 лампи по 35 грн. = …. грн. одночасно

Оплата за енергію за 1 год

0,52 гр./кВт·год….кВт·1000год·0,52грн./кВт·год = ….. грн.

….кВт·1000год·0,52грн./кВт·год

= ….. грн.Оплата за енергію за

4 роки


0,52 гр./кВт·год

….кВт·4000год·0,52грн./кВт·год = ….. грн.

….кВт·4000год*0,52грн./кВт·год = ….. грн.

Всього за енергію за 4 роки

.. грн.

.. грн.

Всього з витратами на лампи

.. грн.

.. грн.

Економія

…… грн. за 4 роки

Вчитель інформатики. Напередодні ви одержали завдання знайти й записати народні прислів’я, приказки та примовки про ощадливість та бережливість.

 • Зернятко до зернятки – буде повний колос.

 • Де один грибок, там цілий візок.

 • Колос до колоса – і сніп збереться.

 • Велике дерево з насіння росте.

 • Зеренце до зеренця і буде мірка.

 • У доброго хазяїна у соломинка не пропаде.

 • Сніп до снопа – то й буде копа.

 • Хто малого не шанує, той і великого не варт.

 • Жолудь який малий, а з нього дуб великий.

 • Малий гвинтик велику машину спинить.

 • Горнець маленький, та великий засік подужає.

 • Де оком не побачиш,там кишенею доплатиш.

Підведення підсумків у бланках оцінок.
 1. Домашнє завдання

Фізика: підготув. повідомлення про використання альтернативних джерел енергії в Україні.

Інформатика: вивч. §11, 12

Додатки


Бланк оцінок

П. І.

члена групиоцінка

№ групи

О ц і н к а
за

повторення

тести-3 бали

Пазли-2 бали

Всього 5 балів


Побудова діаграм в зошиті

2 бали


Побудова діаграм на ПК

2 бали


Сходинки

1-2 бали


Логічна задача

2 бали


1.


2.


3.


4.


5.
 • Висновки:

Даний урок викликав в учнів бурю позитивних емоцій, пробудив інтерес один до одного. Зміст, прийняті зобов’язання, правила – сприяли розвитку пізнавальної діяльності; підвищували увагу й працездатність; розвивали пам'ять, логічне мислення, вміння створювати діаграми за допомогою ПК, пізнавальний інтерес до енергозбереження та заощадження для сімейного бюджету. Застосовані міжпредметні зв’язки на уроці допомогли активізувати увагу, зосередженість; виховували економічне та екологічне мислення, любов до математики.


www.metoduchka.com

www.naurok.in.ua

www.nam-kapec.narod.ru

www.schoollife.org.ua

www.akademia.in.ua

www.ucchitelska.at.uaЖурнали: « Математика в школах України», « Фізика в школах України », « Інформатика в школах України».

3) Номінація конкурсу Розвивальний урок (авторський урок)


Скачати 247.32 Kb.