Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 10. 2007 р

Скачати 159.03 Kb.

Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 10. 2007 р
Скачати 159.03 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір159.03 Kb.НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 22.10.2007 р.)Тижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні

(11.10 – 17.10.2007)

Період з 11 по 17 жовтня 2007 року був періодом подальшого зростання капіталізації фондового ринку України. За цей час індекс ПФТС виріс на 0,62% до відмітки 1 146,75 пунктів, тричі оновивши історичні максимуми.

Індекс ПФТС - біржовий індекс, який розраховується щодня за результатами торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни за угодами. У «індексний кошик» входять найліквідніші акції, за якими відбувається найбільше число угод.
Експерти очікують подальшого зростання фондового ринку за рахунок поступового подолання кризи ліквідності на міжнародних ринках та позитивних очікувань від роботи нового Уряду.

Ринок спільного інвестування також продовжив своє зростання, покращивши як кількісні, так і якісні показники. В середньому за період з 11 по 17 жовтня 2007 року доходність відкритих інвестиційних фондів склала 1,79%. Лідером за приростом чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат був фонд "Володимир Великий" з доходністю 3,87%. Цей фонд був найкращим за доходністю впродовж останніх 30 днів, збільшивши вартість інвестиційних сертифікатів на 12,73%.

Позитивну динаміку, окрім відкритих фондів, демонструють і операції з дорогоцінними металами, доходність яких за останні 30 днів склала 7,78% (поступається середній доходності відкритих ІСІ лише на 1,48 проц.

Інвестиці́йний сертифіка́т (mutual fund shares) - іменний цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.
Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).
пункта). Чинником росту вартості золота була іпотечна криза у США, внаслідок чого підвищився попит на ліквідні фінансові активи, і, в першу чергу, на дорогоцінні метали.
Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.
Проте такий ажіотажний попит на золото не підвищив привабливості операцій з дорогоцінними металами на тривалому проміжку часу, де беззаперечними лідерами залишаються вкладення у відкриті фонди.Детальніша інформація за адресою: http://www.uaib.com.ua/institutes/analytics/analit_publ_isi/week_anal.html

*****
Спроби встановити «прокурорське регулювання»

діяльності з управління активами тривають

Прокуратура продовжує планомірне та цілеспрямоване втручання в інвестиційну діяльність компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування всупереч розділу 4 Закону України „Про інвестиційну діяльність”.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.

Наявна в УАІБ інформація свідчить, що за результатами перевірок, проведених органами Прокуратури (див. інформацію про прес-конференцію, проведену Асоціацією в вересні 2007 року) не виявлено серйозних порушень чинного законодавства з боку компаній з управління активами. За інформацією, оприлюдненою прокуратурою в ЗМІ, виявлено лише деякі технічні порушення.

Асоціацією було направлено запит до Генеральної прокуратури України щодо надання конкретного переліку порушень законодавства з боку КУА.

Прокурату́ра Украї́ни - єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.
На жаль, на сьогодні відповіді не отримано. Перевірками територіальних управлінь ДКЦПФР, які проводились на вимогу органів Прокуратури, також виявлені лише суто технічні порушення в діяльності деяких КУА.

В той же час результатом прокурорської перевірки ДКЦПФР стали два протести Генеральної прокуратури України, зміст яких зводиться виключно до спірного тлумачення норм Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Слід зазначити, що згідно законодавства тлумачення норм законів не належить до компетенції Генеральної прокуратури України.

Зазначені протести Генеральної прокуратури України стосуються структури активів венчурних інвестиційних фондів та взаємовідносин КУА з інвесторами щодо викупу цінних паперів венчурних фондів.

З огляду на протести Прокуратури було вжито запобіжних заходів: Асоціацією було оперативно узагальнено судову практику, надано підтримку членам УАІБ у процесі судового оскарження подібних спірних вимог та своєчасно забезпечено ДКЦПФР інформацією щодо обґрунтуваного відхилення зазначених вимог.

Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.
Венчурний фонд (англ. Venture fund - ризикований фонд) - інвестиційний фонд, що орієнтований на роботу з інноваційними підприємствами та проектами (так званими «стартапами»). Венчурні фонди здійснюють інвестиції в цінні папери або частки підприємств з високим або відносно високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого прибутку.
Судова практика - масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від правової системи, цей термін може позначати вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер судового прецеденту (англійська традиція).

Результатом спільного опрацювання протестів Генеральної прокуратури України представниками УАІБ та ДКЦПФР стало те, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїми рішеннями відхилила обидва вказані протести.


*****
Уряд підтримав проект Податкового кодексу

Минулого тижня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив доопрацьований проект Податкового кодексу з тим, щоб передати його на розгляд Верховної Ради України, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Проект Податкового кодексу визначає принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджетів усіх рівнів, визначає методику їх обчислення, ставки оподаткування, правовий стан платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.

Податко́ва систе́ма - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з прямих і непрямих податків.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Ухвалення проекту Податкового кодексу має забезпечити: створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечувала ефективне функціонування економіки країни; зниження податкового навантаження на економіку (Кодексом передбачено зниження загальної ставки податку на додану вартість з 20% до 17%, зниженої ставки податку у розмірі 20% у разі інвестування коштів на придбання нових основних засобів тощо); стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів і підтримки технологічного оновлення суспільства; стимулювання розвитку малого підприємництва; упорядкування механізму стягнення податків та посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та їх несвоєчасну сплату; усунення неузгодженості податкового законодавства з нормами законодавства інших галузей права, забезпечення їх гармонізації та взаємодії.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Галузь права - окрема сукупність норм, спрямована на регулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відносин. Галузь права, найбільший структурний підрозділ і центральна ланка права, найповніше виражає «групові» особливості правового регулювання.

*****


У Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (реєстраційний №4087 від 15.10.2007р.

Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
, суб’єкт права законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів України) пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про страхування».
Законода́вча ініціати́ва (фр. initiative від лат. initium - початок) - стадія законодавчої процедури, що полягає у внесенні уповноваженим органом або посадовою особою (суб'єктом права законодавчої ініціативи) до парламенту офіційної пропозиції про прийняття, зміну або скасування законодавчого акта.

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю змін у нормативно-правовій базі, у зв‘язку із підготовкою до вступу України до Світової Організації Торгівлі, адаптацією законодавства України у сфері страхування до законодавства Європейського Союзу, необхідністю удосконалення моніторингу діяльності страховиків та посилення контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, підвищення ефективності державного регулювання у сфері страхового посередництва, запровадження європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні, удосконалення порядку ліцензування страховиків, підвищення вимог до формування статутного капіталу, запровадження міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного нагляду, підвищення рівня захисту прав страхувальників, розвитку довгострокового страхування життя.

Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Крім того, прийняття проекту закону вирішить ряд питань, що є актуальними на сьогоднішній день, пов’язаних із необхідністю узгодження Закону України „Про страхування” з Цивільним кодексом України, Законами України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, „Про недержавне пенсійне забезпечення” та інших нормативно-правових актів.

Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Ко́декс (лат. codex - книга) - зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили.

Нова редакція Закону України «Про страхування» врегульовує порядок здійснення страховиком діяльності із страхування життя в частині страхування довічної пенсії.

Також законопроект врегульовує порядок здійснення страховиком діяльності із інвестиційного страхування.

Інвестиційне страхування законопроектом тлумачиться як вид страхування галузі страхування життя, який передбачає обов’язок страховика у разі смерті застрахованої особи до закінчення строку дії договору та/або дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору, та/або настання в житті застрахованої особи події, передбаченої у договорі страхування, здійснити страхову виплату (виплати), розмір якої (яких) залежить від результатів розміщення коштів технічних резервів за договорами інвестиційного страхування.

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Право на здійснення інвестиційного страхування може отримати страховик, який уклав договір з компанією з управління активами про надання страховику послуг з управління коштами технічних резервів з інвестиційного страхування.З повним текстом законопроекту можна ознайомитись на сайті УАІБ

http://www.uaib.com.ua/news/announs/32055.html

*****

У парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств»

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (реєстраційний №4080), внесений Кабінетом Міністрів.

Кабіне́т міні́стрів - найвищий орган виконавчої влади уряду, який здійснює адміністративно-розпорядчі функції у сфері державного управління. У ряді країн найвищий орган виконавчої влади може мати іншу назву.
Законопроект розроблено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою виконання рішення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств стосовно підготовки законопроекту щодо внесення змін до законодавства з метою недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, його основною метою є недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств, що створює реальну загрозу національним і економічним інтересам нашої держави і вимагає формування ефективної системи протидії цим негативним проявам.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Законопроект спрямований на врегулювання всіх важливих аспектів протидії протиправного поглинання та захоплення підприємств.

Основними завданнями цього документу є врегулювання питань діяльності фондового ринку та корпоративних відносин, принципів державного регулювання у сфері фондового ринку та корпоративних відносин, а також розв’язання на законодавчому рівні основних проблемних питань у цій сфері.*****
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про іпотечні облігації»

У парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про іпотечні облігації» (реєстраційний №4081), внесений Кабінетом Міністрів. Розробником законопроекту є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Як зазначається у пояснювальній записці до документу, практика застосування закону «Про іпотечні облігації» виявила необхідність внесення деяких змін до нього. Насамперед, це стосується необхідності доповнити перелік категорій іпотечних та інших активів, які не враховуються для розрахунку розміру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, коефіцієнта іпотечного покриття, - категорією «сумнівні».

Законопроектом передбачається внесення змін та доповнень до деяких статей закону «Про іпотечні облігації», якими, зокрема, передбачається: встановлення вимоги не враховувати «сумнівні» іпотечні та інші активи для розрахунку розміру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій; можливість здійснення управителем контролю за поточним станом іпотечного покриття, за веденням реєстру іпотечного покриття та за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, через аудитора (аудиторську фірму); встановлення ліцензійних умов провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, вимог до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, необхідних умов договорів, які укладаються під час провадження діяльності управителя іпотечним покриттям, інших вимог та показників, що обмежують ризики діяльності управителя іпотечним покриттям, нормативно-правовими актами ДКЦПФР;

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
уточнення принципу збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями, відповідно до якого дохідність іпотечного покриття повинна перевищувати розмір періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів за звичайними іпотечними облігаціями у кожному процентному періоді.

Прийняття зазначеного документу має сприяти належному виконанню зобов’язань емітента за іпотечними облігаціями, виконанню управителем функцій з управління іпотечним покриттям, що забезпечить посилення захисту прав власників іпотечних облігацій.


*****

Минулого тижня Міністерство фінансів реалізувало ОВДП

на суму 405,98 млн. грн.

Минулого тижня відбулися чергові аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. На першому з них Міністерству фінансів вдалося реалізувати чотирирічні ОВДП з доходністю 6,4% річних на загальну суму 16 670 250 грн. При цьому не користувалися попитом трирічні облігації з доходністю 6,6%, семирічні ОВДП з дохідністю 5,4% та десятирічні облігації з доходністю 5,1% річних.

На других торгах Міністерство фінансів продало чотирирічні ОВДП з доходністю 6,4% річних на загальну суму 389 311 200 грн. При цьому не були реалізовані трирічні облігації з доходністю 6,6% річних, семирічні облігації з доходністю 5,4% та десятирічні ОВДП з доходністю 5,1% річних.

Для довідки: в цілому, з початку проведення торгів у 2007 році Міністерство фінансів продало облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 3 122,23 млн. грн. При цьому в 2006 році Міністерство фінансів реалізувало ОВДП на загальну суму 1 597,587 млн. грн.

*****

Провідні міжнародні банки створять фонд обсягом $80 млрд. для підтримки структурних інвесткомпаній, що постраждали від кредитної кризи

Великі міжнародні банки, включаючи Citigroup Inc, вивчають можливість створення фонду обсягом близько $80 млрд. для покупки проблемних іпотечних цінних паперів та інших активів, щоб уберегти глобальну економіку від подальшого негативного впливу кредитної кризи, повідомляє агентство Reuters.

Іпоте́чні обліга́ції - облігації, емісійні цінні папери, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям.

Представники міністерства фінансів США організували переговори між провідними глобальними банками, включаючи Citigroup, JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase (ДжейПіМорган Чейз) - найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої Четвірки" найбільших банків США. Веде діяльність в сфері інвестицій, фінансових послуг, керування приватними капіталами та ін.
та Bank of America Corp. При цьому британський фінансовий регулятор Financial Services Authority припустив, що учасники британського ринку також розглядають можливість участі у у цьому фонді.

Деталі проекту, включаючи розмір фонду, дотепер обговорюються й можуть змінюватися в міру залучення інших банків та інвесторів. Очікується, що фонд буде підтримувати структурні інвестиційні компанії (SIV), які постраждали в результаті глобальної кредитної кризи.

Інвестиційна компанія (англ. Investment Company) - компанія, яка використовує свій капітал для інвестування в інші компанії. Водночас, у вузькому розумінні, інвестиційна компанія - це фінансовий посередник, що спеціалізується на управлінні довгостроковими вільними грошовими коштами дрібних приватних інвесторів.

SIV купували в банків цінні папери, пов’язані з іпотечними заставними, залучаючи капітал для цих інвестицій за рахунок випуску коротко- та середньострокових боргових зобов’язань. Однак в результаті кризи на ринку іпотеки в США, попит на такі зобов’язання знизився, і це поставило SIV перед необхідністю продавати свої активи, на які в багатьох випадках не знаходиться покупців.

Слід зазначити, що масштабний розпродаж активів міг би призвести до глобального зростання вартості запозичень, обернутися більшими збитками для інвесторів, змусити банки переглянути вартість своїх вкладень убік зниження, і, у найгіршому випадку, спровокувати рецесію економіки в США або Європі.

Деякі банки, у тому числі Citigroup, Merrill Lynch & Co і UBS, останнім часом повідомили про списання активів на суму декількох мільярдів доларів і дотепер намагаються продати багатомільярдні позики, за рахунок яких вони фінансували глобальні поглинання.

Merrill Lynch (укр. Меррілл Лінч) (NYSE: MER) - великий американський інвестиційний банк (фінансовий конгломерат) (штаб-квартира - у Нью-Йорку), у січні 2009 був придбаний Bank of America і зараз є підрозділом даного банку (Bank of America Merrill Lynch).
Саме ці чинники і є основними причинами створення зазначеного фонду.
*****

За останні чотири роки активи приватних пенсійних фондів Угорщини зросли у 3,8 раза, а добровільних пенсійних фондів - у 2 раза

Згідно з даними Угорського агентства з фінансового нагляду (PSZÁF) в рамках другого рівня пенсійної системи Угорщини функціонують 20 приватних пенсійних фондів¸ а в рамках третього рівня 71 добровільний пенсійний фонд (на початку року кількість цих структур дорівнювала 19 та 69 відповідно).

Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
Загальна сума активів приватних пенсійних фондів (за ринковою вартістю) станом на початок 2007 року дорівнювала 1 590,75 млрд. форинтів (за офіційними даними НБУ станом на 1 січня 2007 року 1 угорський форинт дорівнював 0,0264 грн.). Цей показник у 3,8 раза перевищує результат початку 2003 року. При цьому кількість учасників приватних пенсійних фондів за чотири роки зросла у 1,2 раза і станом на початок поточного року дорівнювала 2 655,34 тис. осіб. Структура портфелю приватних пенсійних фондів Угорщини станом на звітну дату була наступною: боргові цінні папери - 68,92% (з них державні цінні папери - 67,26%);
Угорський форинт (угор. Magyar forint; символ: Ft; код: HUF) - офіційна валюта Угорщини. Поділяється на 100 філлерів, хоча монети останніх вийшли з обігу. Центральний банк - Угорський національний банк.
Держа́вні ці́нні папе́ри - облігації, казначейські (скарбницькі) векселі та інші державні зобов'язання, які випускають уряд або місцеві органи влади для розміщення позик та мобілізації грошових ресурсів.
Боргові цінні папери (англ. debt securities) - це цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.
цінні папери інвестиційних фондів - 14,11%; акції - 9,61%; кошти на рахунках та готівка - 2,4%; інші активи - 4,97%.

В свою чергу, загальна сума активів добровільних пенсійних фондів Угорщини (за ринковою вартістю) станом на початок 2007 року дорівнювала 719,15 млрд. форинтів, що у 2 раза більше показника початку 2003 року. При цьому кількість учасників цих структур за чотири роки зросла у 1,15 раза і станом на початок поточного року дорівнювала 1 359,92 тис. осіб. Структура портфелю добровільних пенсійних фондів на звітну дату була наступною: боргові цінні папери - 71,47% (з них державні цінні папери - 69,01%); цінні папери інвестиційних фондів - 10,4%; акції - 8,94%; кошти на рахунках та готівка - 2,69%; інші активи - 6,5%.

*****

Світові інвестори йдуть з ринків розвинених країн і спрямовують кошти в країни, що розвиваються

Згідно з даними аналітичного дослідження компанії EPFR Global на поточному етапі провідні світові інвестори йдуть з ринків розвинених країн, які показують результати нижче очікуваних, і спрямовують кошти на грошові, фондові та сировинні ринки країн, що розвиваються, повідомляє агентство Reuters.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

EPFR, яка відслідковує фонди, під управлінням яких перебуває $10 трлн., повідомила, що з кінця серпня інвестори вклали у фонди ринків, що розвиваються, $23,9 млрд, в грошові ринки - $28,1 млрд. та у сировинні ринки - $895 млн. При цьому втрати європейських та американських фондів, що вкладають кошти в акції, становили $6,85 млрд. та $6,26 млрд. відповідно, а японські фонди втратили $4,1 млрд. В свою чергу, втрати світових фондів облігацій дорівнювали $3,87 млрд.

Аналітики зазначають, що підвищення ліквідності ринків у результаті скорочення у вересні ставки ФРС, позитивно позначиться на ринках, що розвиваються. Індекс країн, що розвиваються, з кінця вересня неодноразово показував рекордне зростання і з початку року збільшився на 40%. Для порівняння, світовий фондовий індекс MSCI з початку року збільшився лише на 15%.

Фо́ндовий і́ндекс (також Індекс акцій) - показник вартості зрізу фондового ринку, який обраховується як середнє зважене цін на акції добірки компаній. Це інструмент, використовуваний інвесторами і фінансовими менеджерами для того, щоб описати стан ринку і порівняти дохідність конкретних інвестицій.
При цьому певне занепокоєння у інвесторів викликають високий приплив капіталу й швидкість перегляду за останні тижні рейтингів країн, що розвиваються.

Слід зазначити, що лідерами зростання є акції країн Латинської Америки, насамперед, Бразилії, які продовжують показувати результати, що перевищують очікування. За ними йдуть азіатські акції, не враховуючи Японію. При цьому половина інвестицій в азіатські країни припадає на китайські та гонконгські фонди.

Разом із тим, аутсайдерами сьогодні вважається Росія, яка знаходиться під впливом політичних коливань, а також Туреччина, ПАР та Угорщина, де спостерігається дефіцит поточних рахунків.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

Серед невдах цього року можна назвати японські фонди, де відтік капіталу триває вже майже тридцять тижнів. Їхні збитки становлять $12,6 млрд. Капіталовкладники розглядають інвестиції в Японії, як мертвий вантаж, з огляду на показники індексу Nikkei та непогані можливості інвестування в інших країнах.

Протягом останніх двадцяти тижнів чистий відтік капіталу з європейських фондів збільшився більш ніж у 16 разів. Основаною причиною цього є втрати європейського банківського сектора, пов’язані із кризою в іпотечному секторі subprime США.

На тлі високого рівня неприйняття інвесторами ризикових активів та побоювань того, що проблеми з subprime повернуться й завдадуть шкоди кредитним ринкам та корпоративному сектору, інвестори бажають вкладати кошти в грошові ринки, приплив у які за останні два місяці склав $63 млрд. Найбільш привабливими для інвесторів зараз є сировинний, енергетичний, технологічний сектори, а також сфера охорони здоров’я, а найменш привабливими - сектори нерухомості та споживчих товарів.

Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.

*****

За останній тиждень Індекс ПФТС зріс на 25,69 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 19.10.2007 р.

Обсяг,

грн.

Індекс

ПФТС

Індекс ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

134 524 899,58

1 157,30

105,08

158,94


*****

Зростання ВВП України у січні-вересні 2007 року становило 7,3%,

а у вересні - 6,2%

Згідно з даними Державного комітету статистики реальний валовий внутрішній продукт у січні-вересні 2007 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107,3%, а у вересні - 106,2%. При цьому номінальний ВВП за орієнтовною оцінкою за січень-вересень склав 492 504 млн. грн., а за вересень - 72 982 млн. грн. Індекс-дефлятор ВВП у січні-вересні становив 120,8%.

Зростання ВВП у січні-вересні поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року на 7,3% відбулось в основному за рахунок збільшення валової доданої вартості у торгівлі на 17,1%, переробній промисловості - на 12,7% будівництві - на 11,6%.

Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.

*****

Підприємства України за січень-серпень 2007 року одержали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 60,9 млрд. грн.,

що в 1,5 рази перевищує обсяги за відповідний період минулого року

Підприємства України за січень-серпень 2007 року одержали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 60,9 млрд. грн., що в 1,5 рази перевищує обсяги за відповідний період минулого року, повідомляє Державний комітет статистики. При цьому 66,2% підприємств були прибутковими і отримали 77,5 млрд. грн. прибутку, що в 1,4 рази більше, ніж за січень-серпень 2006 року. Збитково працювало 33,8% підприємств, якими допущено збитків на суму 16,6 млрд. грн., що на 19% більше проти відповідного періоду попереднього року. Найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, у сфері фінансової діяльності, роздрібній торгівлі, ремонті побутових виробів та предметів особистого вжитку, а збиткових - на транспорті та зв’язку, у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури, у будівництві.

Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

Часка прибуткових підприємств у промисловості України становила 62,4%, а збиткових - 37,6%. При цьому найбільше прибуткових підприємств спостерігалося у секторі добування корисних копалин (крім паливно-енергетичних), у виробництві іншої неметалевої продукції, у виробництві гумових та пластмасових виробів, а збиткових – у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.

*****
У січні-вересні 2007 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 34,8 млрд. грн., що на 14,3% більше показника відповідного періоду

попереднього року

Згідно з інформацією Державного комітету статистики у січні-вересні 2007 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 34,8 млрд. грн., що на 14,3% більше показника відповідного періоду попереднього року. При цьому зросли обсяги робіт за всіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, на 14,3% збільшено обсяги робіт на будівництві будівель та споруд, частка яких у загальному обсязі становила 85,7%, обсяги робіт з установлення інженерного устаткування будівель та споруд та з підготовки будівельних ділянок зросли відповідно на 18,5% та 4,8%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння складали 80% загальнодержавного обсягу, решта - з капітального та поточного ремонтів (15,2% та 4,8% відповідно). Наростили обсяги будівництва підприємства 22 регіонів країни, найбільше - міст Києва і Севастополя, Донецької та Чернігівської областей.

Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.

*****

МВФ покращив прогноз зростання ВВП України в 2007 році, однак погіршив прогноз інфляції

Як зазначається новій доповіді МВФ про стан та перспективи світової економіки, ВВП України в 2007 році зросте на 6,7%, середньорічна інфляція становитиме 11,5%.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.


При цьому у квітні поточного року МВФ прогнозував, що зростання ВВП України в 2007 році становитиме 5%, а середньорічна інфляція складе 11,3%. Також в МВФ вважають, що в 2008 році зростання ВВП України становитиме 5,4%, а середньорічна інфляція знизиться до 10,8%.
Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією


Скачати 159.03 Kb.