Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНовомажарівська сільська рада ІХ сесія VIІ скликання

Новомажарівська сільська рада ІХ сесія VIІ скликання
Сторінка3/6
Дата конвертації21.05.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6

Надання матеріальної допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих учасників бойових дій (прирівняних) ветеранам війни, учасникам АТО, солдатським вдовам, воїнам – інтернаціоналістам , прирівненим до учасників Великої Вітчизняної війни, з нагоди святкування Дня сіл, Дня Перемоги, Дня захисника Вітчизни, 8 Березня;
Вітчизняна війна - патріотичний термін для позначення оборонної війни.


 • Надання допомоги громадянам з малозабезпечених сімей у зв’язку зі смертю

  близьких родичів (матері, батька, дружини, чоловіка)

  1.3 Матеріальна допомога надається за рахунок коштів сільського бюджету, у межах сум, виділених на цілі соціального захисту населення, відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» до 2020 року, на підставі рішення про сільський бюджет, затверджений Новомажарівською сільською радою на поточний рік та внесених змін до нього.

  1.4 Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина та/або підприємства, установи, закладу (надалі – установи) та переліку необхідних документів (див. нижче), акту обстеження матеріально-побутових умов заявника, на ім’я Новомажарівського сільського голови, голови постійної комісії з питань освіти, охорони здоров»я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення сільської ради, на яку покладено повноваження у вирішенні питань соціального захисту населення (надалі – постійна комісія), або до депутата ради.

  1.5. Підставою для надання матеріальної допомоги відповідно до підпункту 9 пункту 1.2. цього Положення є розпорядження сільського голови , видане згідно списків пільгових категорій населення, які мають відповідні посвідчення встановленого зразку.
  Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги
  2.1 Питання про надання матеріальної допомоги розглядається постійною комісією за участю депутата ради, який склав акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, відповідального спеціаліста бухгалтерії виконавчого апарату сільської ради та керівників або уповноважених осіб установ, для обґрунтування клопотання про надання матеріальної допомоги.

  2.2 Одноразова матеріальна допомога для одного громадянина чи для сім'ї не носить постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і може надаватися не більше одного разу на рік. Розмір матеріальної допомоги визначається постійною комісією в залежності від потреби та фінансового забезпечення витрат, затверджених сільським бюджетом, шляхом прийняття постійною комісією протокольного рішення, яке виноситься на розгляд та затвердження пленарного засідання сесії сільської ради у встановленому законодавством порядку.

  Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.

  2.3 Для виділення матеріальної допомоги заявником надаються наступні документи:

  - особиста заява, або заява від члена сім’ї, чи клопотання депутата, керівника установи, в якому вказується прізвище, ім’я, по батькові особи, яка потребує матеріальної допомоги або винагороди, його адреса та мотиви звернення;

  - копія паспорту заявника;

  - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

  - довідка про склад сім’ї;

  - копії свідоцтв про народження дітей (за потреби);

  Народження - з точки зору фізіології, це процес, характерний для живородних тварин (в тому числі людини), в результаті якого потомство виходить з тіла його матері та починає окреме від неї існування. В такому ж сенсі термін «народження» інколи використовується і для яйцеживородних, але не для яйцекладиних тварин.

  - копії пенсійного посвідчення (довідка МСЕК), що підтверджує інвалідність;

  - довідки з лікарні, виписка з історії хвороби, якщо допомога надається на лікування;

  - акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, складений депутатом ради відповідного округу, де проживає заявник, завірений підписами депутата ради, який склав акт, секретаря ради, сільського голови та печаткою сільської ради;

  - інші документи, у разі необхідності, залежно від обставин, які склалися у сім’ї.

  Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги надаються:

  - на лікування та операцію – довідка медичного закладу;

  - на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини про пожежу, яка сталася;

  - на ліквідацію наслідків, які заподіяні стихійним лихом – відповідний акт виїзної комісії за участю депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;  - випускникам та учням школи, вчителям, активним учасникам масових заходів, працівникам соціальної сфери, учасникам олімпіад, спортивних заходів, учасникам художньої самодіяльності за активну участь в громадському і культурному житті села та збереження національних традицій – подання дирекції школи, керівництва дитячого садочку, медичної установи, будинку культури, комунального підприємства сільської ради.
  Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
  Худóжня самоді́яльність - масова мистецько-культурна діяльність, що її проводили в УРСР, створені замість «Просвіт» і «Хат-читалень», стимульовані й фінансово утримувані державою установи (понад 600 млн карб. щорічно)

  2.4 На підставі поданої заяви (клопотання) про надання матеріальної допомоги організовується обстеження матеріально-побутових та соціальних умов проживання громадянина та складається акт обстеження матеріально-побутових умов проживання депутатом ради, який разом з заявою подається на розгляд постійної комісії. Акт складається безпосередньо за місцем проживання заявника (з вивченням необхідних документів). За достовірність інформації, яка вноситься до акта обстеження, відповідальність несуть заявник та депутат ради, який складав акт.

  2.5 За громадян, які мають право на матеріальну допомогу, можуть клопотати депутати ради, установи або громадські організації. У цьому випадку депутати ради, установи або громадські організації подають своє клопотання, заяву громадянина, необхідні документи та довідки, згідно з пунктом 2.3 цього Положення.

  2.6 Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення заявника та/або його сім’ї,  та фінансової можливості ради, в межах коштів, передбачених в сільському бюджеті на соціальний захист населення, у відповідності до Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» до 2016 року.

  2.7 Матеріальна допомога, крім допомоги наданої відповідно до підпункту 9 пункту 1.2. цього Положення, надається заявнику та/або його сім’ї не більше ніж один раз на рік відповідно до виду матеріальної допомоги (за виключенням окремих випадків, в особливо гострих життєвих ситуаціях може розглядатися вдруге, за поданням та розглядом відповідної повторної заяви та обґрунтувань до неї).

  2.8 В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах (необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічної операції, придбання  медичних апаратів тощо) розмір матеріальної допомоги може бути більшим від розміру виділеної допомоги на соціальний захист інших груп населення, але в межах коштів прийнятого радою сільського бюджету на поточний  рік та внесених змін до нього, та Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» до 2016 року.

  Хірургі́чна опера́ція, також хірургі́чне (операти́вне) втруча́ння (від лат. operatio - «роблю», «дію») - комплекс дій над тканинами чи органами людини, які проводить лікар-хірург з лікувальною метою, а також для діагностики та корекції функцій організму, за допомогою різних способів роз’єднання та сполучання тканин.

   

  Розділ 3. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги
  3.1 Робота, пов’язана з обліком заяв та звернень громадян покладається на виконавчий апарат Новомажарівської сільської ради. Підготовка проектів рішень сесії про виділення коштів покладається на постійну комісію з питань бюджету, Підготовка документів на розгляд, повідомлення заявника про надання чи відмову в наданні допомоги покладається на виконавчий апарат Новомажарівської сільської ради.

  3.2 Виділені кошти громадянам можуть бути перераховані установі або на особовий рахунок заявника в установу банку.

  3.3 Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів.
  Розділ 4. Заключні положення
  4.1 Цільове використання бюджетних коштів, визначених для надання матеріальної допомоги, контролює постійна комісія в особі голови та/або секретаря постійної комісії обліковує відповідальний спеціаліст бухгалтерії виконавчого апарату Новомажарівської сільської ради.

  4.2 Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаріат виконавчого апарату Новомажарівської сільської ради.

  4.3 Контроль за своєчасною виплатою матеріальної допомоги покладається на бухгалтерію виконавчого апарату сільської ради.

  4.4 Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, не можуть використовуватися для іншої мети.

  4.5 Планування витрат бюджетних коштів на соціальний захист населення покладається на сільську раду. Для надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків від стихійного лиха при плануванні сільського бюджету на поточний рік може створюватися резервний фонд, який використовується у відповідності до законодавства.

  Резервний фонд - один із видів бюджетних резервів, кошти якого призначені для забезпечення невідкладних витрат на заходи, які не могли бути передбачені при затвердженні бюджетів або викликані надзвичайними обставинами (наприклад, стихійним лихом).

  4.5 Виконавчий комітет сільської ради за перше півріччя та за поточний рік подає сесії сільської ради звіт про використання коштів, виділених для матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям жителів громади.


  Секретар сільської ради О.М.Корочанська  Новомажарівська сільська рада

  Зачепилівського район

  Харківської області
  ІХ сесія VІІ скликання

  РІШЕННЯ

  Від „12” липня 2016 року № 100
  «Про затвердження положення про плату з землю

  на території Новомажарівської

  сільської ради»
  У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України № 76-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)», на підставі ст.
  Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
  Новомажарівська сільська рада  ВИРІШИЛА:  1. Затвердити Положення про плату за землю на території Новомажарівської сільської ради згідно з додатком 1 до цього рішення.

  2.Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

  3.Забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті сільської ради до 15.07.2016 року.

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Охрій О.Г.

  Сільський голова О.Г.Охрій


  Додаток 1

  до рішення ІX сесії VІІ скликання

  від 12.07.2016 року № 100  ПОЛОЖЕННЯ

  про плату за землю

  Це Положення визначає об'єкти оподаткування, платників податку, розміри ставок, податковий період та інші обов’язкові елементи для справляння плати за землю на території Новомажарівської сільської ради, визначені статтею 7 Податкового кодексу України.
  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
  Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.


  1. Загальні положення

   1. Плата за землю встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

   2. Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, шо справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

   3. Земельний податок - обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

  1. 4 Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у цьому Положенні - орендна плата).
   Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.
   Пла́та за зе́млю (також земе́льний пода́ток, поземе́льний пода́ток) - це податок (обов'язковий платіж), що справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних ділянок. Плата за землю входить до складу податку на майно.
   Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово.


  2. Платники

   1. Платниками земельного податку є:

    1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

    2. землекористувачі,

   2. Особливості справляння земельного податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України та розділом 8 Положення .
    Спро́щена систе́ма оподаткува́ння, о́бліку та зві́тності суб'є́ктів мало́го підприє́мництва (ССО)- запроваджена в Україні в 1999 році на основі Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва».


   3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

  3. Об’єкти оподаткування

   1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

  1. База оподаткування земельним податком

  Базою оподаткування є :

  4.1.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

  4.1.2.площа земельних ділянок,нормативну грошову оцінку яких не проведено.

  4.2.Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самовряуваннят до 15 липня року, що передує бюджетному періоду,в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін(плановий період).
  Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
  В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

  4. 3. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

  4.3. 1. Податок за лісові землі справляється як складова екологічного податку, що визначається податковим законодавством.

  4.3.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, якінадані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Бюджетного Кодексу.

  Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.

  5.Ставки земельного податку.

  5.Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

  5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0,0 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

  Податкова ставка - законодавчо визначена величина податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.
  Угі́ддя - частина землі, що відрізняється від сусідніх способами господарювання. З точки зору права, угіддя є обмеженням, формуються землевпорядною документацією і реєструються у Державному земельному кадастрі.

  5.1.1 Ставка податку встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

  Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.


  5.2.Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

  5.2.1.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

  5.3.Орендна плата

  5.3.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

  Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

  Оре́нда землі́ - господарська операція, що передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійснення О. з.
  Фіска́льна полі́тика - це регулювання доходів і витрат держави. Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівня безробіття).
  Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

  5.3.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

  5.3.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

  5.3.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

  5.3.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

  не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки і не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

  5.3.5.1 для земельних ділянок наданих в оренду:  - під АЗС 10 відсотків нормативної грошової оцінки населеного пункту;

  - під магазини(кафе) 6 відсотків нормативної грошової оцінки населеного пункту;

  - під склади 4 відсотка нормативної грошової оцінки населеного пункту;

  - для земельних ділянок, наданих підприємствам промисловості, транспорту, зв»язку, енергетики, а також підприємствам, організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач – 5% від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області.
  Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

  5.3.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

  5.3.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Бюджетного Кодексу.
  1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

   1. Від сплати земельного податку звільняються:

    1. інваліди першої і другої групи;
     Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


  6.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

  6.1.3 пенсіонери (за віком);

  6.1.4ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  6.1.5фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

   1. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1. поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

    1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
     Особисте селянське (підсобне) господарство - форма організації аграрного виробництва, здійснюваного працею членів сім'ї на основі їх приватної власності.


    2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;

    3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

    4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

    5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

   2. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

  1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

   1. Від сплати земельного податку звільняються:

  7.1.1.
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
  санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

  7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

  Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

  У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

  7.1.3.дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування,заклади культури,науки,освіти, охорони здоров»я,соціального захисту,фізичної культури та спорту, та інші організації та установи,які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

  Рішення вступає в силу з 01.01.2017 року.
  1. Особливості оподаткування платою за землю

   1. Сільська рада може встановлювати додаткові пільги щодо земельного податку.

  Рішення щодо наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним особам надаються контролюючим органам до 25 грудня року, що передує звітному.

  Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

   1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

   2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням при будинкової території.

  Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

  1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

   1. Не сплачується земельний податок за:

    1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
     Сільськогоспо́дарські угі́ддя - це земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. Ці угіддя є головним засобом в сільськогосподарському виробництві.


    2. землі сільськогосподарських угідь, шо перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

    3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
     Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.


    4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами І розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

  а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди І насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
  Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.


  б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
  Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
  Па́льно-масти́льні матеріа́ли (скорочено - ПММ) - синтетичні та мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали - (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).
  Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
  Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.


    1. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

    2. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

    3. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.
     Дипломати́чне представни́цтво - це особливого роду державна установа, завданням якої є підтримка і розвиток офіційних стосунків з країною перебування, захист прав та інтересів своєї держави, її громадян і юридичних осіб.
     Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).


    4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
     Релігійна організація - релігієзнавче та юридичне поняття. В християнстві (відповідно німецьких соціологів М. Вебера і Е. Трельча) це церква, деномінація, секта (включно з демонічними сектами кримінального, деструктивного та тоталітарного характеру); загально - діляться релігійні організації на


  1. Порядок обчислення плати за землю

   1. Підставою для нарахування земельного податку € дані державного земельного кадастру.

  Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
  Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.
  Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
  Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


   1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на І січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.
    Податкова деклара́ція - офіційна заява платника податків про отримані ним за певний період прибутки та розповсюджувані на них податкові знижки та пільги. Згідно з чинним Податковим кодексом, податкова декларація визначається як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
    Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подасться довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подасться у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.


   2. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

   3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренді) землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

  У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни,

   1. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
    Податкова база - це кількісний вираз частини предмета податку визначеної в одиницях оподаткування, що залишилася після застосування податкових пільг, до якої застосовується податкова ставка.


  У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до Іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


  У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
  Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.


   1. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

  1. у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб- власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

  2. пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

  3. пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

  За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

   1. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

  Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
  Опорно-рухова система (синоніми: опорно-руховий апарат, кістково-м'язова система, локомоторна система, скелетно-м'язова система) - комплекс структур, який утворює каркас, надає форму організму, дає йому опору та забезпечує захист внутрішніх органів і можливість пересування у просторі.
  Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.


   1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

   2. Порядок обчислення орендної плати застосовується відповідно до вимог цього розділу.

  1. Податковий період для плати за землю

   1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю е календарний рік.

   2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або

  користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

  1. Строк сплати плати за землю

   1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

  У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

   1. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

   2. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується різними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

   3. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

   4. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

   5. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

   6. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 5.3, 5.4 цього Положення, податок за площі, шо надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

   7. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

  1. Індексація нормативної грошової оцінки земель

   1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

  13.2 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель ксільськогосподарського призначення за станом на І січня поточного року, шо визначається за формулою:

  Кі = 1:100,

  де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

  У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

  Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

  13.3 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.
  Митна політика - система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.
  Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.


  1. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів

   1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

   2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння плати за землю, здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.
 • 1   2   3   4   5   6