Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаО. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор

О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
Сторінка6/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ОСОБЛИВОСТІ КВАНТОВОГО КОМП’ЮТЕРУ

Останнім часом велика увага приділяється новим засобам обчислювальної техніки. Одним з таких є квантовий комп’ютер – це обчислювальна машина, яка на відміну від існуючих пристроїв, працює на основі квантової механіки, властивостях надпровідності і когерентності хвильових функцій.

Головним елементом даного комп’ютера виступає квантумний біт. На відміну від звичайного логічного елемента, він може набувати значення не лише 1 або 0, а й може прийняти положення суперпозиції, тобто приймати обидва значення за одну одиницю часу.

Опрацювання інформації в системі відбувається за допомогою квантових алгоритмів. Від звичайних вони відрізняються необхідністю задання не лише послідовності операцій, а й заданням якими саме кубітами ці операції слід здійснити. Квантові алгоритми використовують такі ідеї квантової механіки як квантовий паралелізм та квантова заплутаність.

Унікальним є алгоритм квантової телепортації, він реалізує точне перенесення стану одного кубіту на інший. Це дозволяє отримати зв’язаний стан системи, що складається з різних підсистем, розміщених в різних точках Землі. Відповідно до загального принципу неможливості клонування, оригінальний кубіт, внаслідок дії цього алгоритму, буде знищений оригінальний кубіт.

Квантовий комп’ютер є унікальним пристроєм, адже він є цифровим реалізацією аналогової природи.

Загалом ідея квантових обчислень складається з того, що квантова система з L двухрівневих квантових елементів має 2 в степені L лінійно незалежних станів. Внаслідок принципу квантової суперпозиції визначається, що обчислювальна машина розміром з L кубіт задіє одночасно 2 в степені L-1 класичних станів.

З фізичними реалізаціями квантового комп’ютера пов’язано багато проблем. По-перше, квантова фізика зараз активно розвивається, адже з’явилася вона на початку минулого століття. Це означає, що існує багато теорій, які потребують доведення і виведення висновків. По-друге, на даний момент є труднощі зі створенням системи, яка пропрацювала б більше декількох секунд. Це пов’язано з недосконалістю технологічних процесів і самим процесом пошуку оптимальних шляхів роботи, і створення цієї системи.

В перспективі використання квантового комп’ютера дозволить користувачам моделювати більш складні системи навколишнього світу. Наприклад - стане доступне повне моделювання процесу захворювання людини і спроститься створення на базі цієї моделі діючих ліків.

При створенні структури комп’ютера виникає необхідність визначених підходів в системі захисту інформації, адже найскладніші, на даний момент, алгоритми захисту будуть обраховуватись квантовим комп’ютером за декілька секунд.

Враховуючи розвиток науки і техніки, квантовий комп’ютер стане реальністю.

УДК 004.432 (043.2) Ільчук А.М., студент

Національний авіаційний університет, Киев

МОЖЛИВОСТІ C# 6.0 В СТАТИСТИЧНИХ КЛАСАХ

Мова програмування С# - об’єктно-орієнтована мова програмування, розроблена в 1998—2001 роках групою інженерів під керівництвом Андерса Хейлсберга в компанії Microsoft.

Середовище програмування  .NET Framework мови C# представляє нову технологію для розробників програм. У 2014 році на конференції у Лондоні були предствалені нові можливості мови С# 6.0 завдяки модулям розширення.

Первинний конструктор (Primary Constructor) – призначений для скороченого запису конструктора з параметрами із присвоєнням їх приватним змінним.

Індексовані члени (Indexed Members) – можливість звертатися до індексів колекцій з ключами типу «рядок» через синтаксис, який подібний зверненню до властивостей. Ініціалізація автовластивостей (Auto property initialization) – можливість задати значення автовластивостям при їх оголошенні.

Використання статистичних класів в директиві using – при використанні цієї директиви тепер можна вказувати не тільки простір імен, але й статичні класи, для забезпечення можливості використання методів класу без зазначення його імені.

Вирази оголошення (declaration expressions) – можливість оголосити змінну у виразі. Property Expressions – оголошення властивостей в стилі лямбда-виразів. Використання params з IEnumerable – можливість передавати в методи зі змінним числом параметрів класи, що є нащадками IEnumerable. Сonstructor type parameter inference – видаляє необхідність створення статичних фабричних методів і замість них дозволяє використовувати generic type.

В листопаді 2014 року компанією Microsoft був відкритий вихідний код основних компонент Core .NET Framework. У найближчі місяці будуть додані додаткові компоненти. Весь вихідний код опублікований під ліцензією MIT разом з спеціальним патентним дозволом на вільне використання .NET для користувачів. Матеріали представлені за адресою: «github.com/Microsoft/dotnet».

Roslyn – платформа компіляторів для C#. Її особливістю є відкритий код та інтерфейс АРІ, якиий призначений для розширення можливостей компілятора.

Проект, зокрема, включає самодостатні версії C # і VB.NET компіляторів - компілятори, написані самими мовами. Компілятори доступні через традиційні програми командного рядка, але і як API, доступні спочатку зсередини коду .NET. Roslyn надає модулі для синтаксичного (лексичного) аналізу коду, семантичного аналізу, динамічної компіляції на CIL та емісії коду. Roslyn в даний час доступна у вигляді прев’ю для Visual Studio.

Мова програмування С# вивчається на початкових курсах студентами напряму «Комп’ютерні науки. Програмна інженерія» в рамках відповідних дисциплін. Враховуючи зміни у політиці компанії Microsoft, C# імовірно набуватиме все більшої популярності серед розробників програмного забезпечення та може стати наступною глобальною кросплатформеною мовою програмування особливо в підготовці IT- спеціалістів.

УДК 004.891 (043.2)Ищук В.В, студент

Национальный авиационный университет, Киев

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ЗАДАЧ НА IBM WATSON 

IBM Watson  –  суперкомпьютер  фирмы  IBM, оснащённый  вопросно-ответной  системой искусственного интеллекта, созданный группой исследователей под руководством Дэвида Феруччи. Основная задача Уотсона  — понимать вопросы, сформулированные на естественном языке, и находить на них ответы в базе данных. Watson состоит из 90 серверов IBM p750, каждый из которых оснащён четырьмя восьмиядерными процессорами архитектуры  POWER7. Суммарная оперативная память – более 15 терабайт.

Watson разбивает на части вопросы и возможные ответы из корпуса текстов, а затем сотнями разных способов анализирует их, и контекст высказывания. Используя полученные результаты, Watson устанавливает степень достоверности своей интерпретации вопроса и возможных ответов.

Для того чтобы вести эффективный поиск в потоках неструктурированной информации используют когнитивные системы.

Каким образом Watson получает свои ответы на вопросы? Система работает в таком порядке:

1. Система Watson выполняет его синтаксический анализ, чтобы выделить основные особенности вопроса.

2. Система генерирует ряд гипотез, просматривая корпус в поисках фраз, которые с некоторой долей вероятности могут содержать необходимый ответ

3. Система выполняет глубокое сравнение языка вопроса и языка каждого из возможных вариантов ответа, применяя различные алгоритмы логического вывода.

Существуют сотни алгоритмов логического вывода, и все они выполняют разные сравнения. Например, одни выполняют поиск совпадающих терминов и синонимов, вторые рассматривают временные и пространственные особенности, тогда как третьи анализируют подходящие источники контекстуальной информации.

4. Каждый алгоритм логического вывода выставляет одну или несколько оценок, показывающих, в какой степени возможный ответ следует из вопроса, в той области, которая рассматривается данным алгоритмом.

5. Каждой полученной оценке затем присваивается весовой коэффициент по статистической модели, которая фиксирует, насколько успешно справился алгоритм с выявлением логических связей между двумя аналогичными фразами из этой области в адаптации Watson..

6. Watson повторяет процесс для каждого возможного варианта ответа до тех пор, пока не найдет ответы, которые будут иметь больше шансов оказаться правильными, чем остальные.

Статистическая модель может быть использована впоследствии для определения общего уровня уверенности системы Watson в том, что возможный вариант ответа следует из вопроса, а так же для подготовки специалистов експортных систем.

УДК 004.891 (043.2)Казимирчик О. М., студентка

Національний авіаційний університет, Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТУ MS VISUAL STUDIO

Фірма Microsoft характеризується широким загалоп різних програмних продуктів серед яких можна виділити Visual Studio що призначений серія продуктів, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів.

Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.
Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-додатки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підтримуються Microsoft сімейством Windows

В Visual Studio будь-яка программа замикається у проект. Який має певні властивості і може містити файли з вихідним кодом програми, який необхідно скомпілювати у виконуваний файл. Проекти можуть об’єднуватися у рішення.

Visual Studio пропонується цілий ряд шаблонів додатків, корисних при створенні програм, і кілька мов програмування, на яких можна написати ці програми та різнідодатки:

Visual Basic надає простий і швидкий спосіб створення додатків Windows, веб-додатків і додатків для мобільних пристроїв на базі .NET Framework.

Мова Visual C # призначений для розробки найрізноманітніших додатків, які виконуються в середовищі .NET Framework. Visual C # забезпечує можливість швидкої розробки додатків.

Visual C - потужна мова, призначена для забезпечення всебічного та детального контролю над процесом побудови як звичайних додатків Windows (COM ), так і керованих додатків Windows на базі .NET Framework.

JScript - це наступне покоління реалізованого корпорацією Майкрософт мови. Для цієї мови доступний цілий ряд типів додатків.

Веб-додатки - тип додатків, призначений для розміщення на веб-сторінках. Ці програми можуть бути написані на будь-якій мові програмування. Серед прикладів таких додатків можна назвати бібліотеки веб-елементів управління і елементів управління сервера.

Додатки Windows - тип додатків, призначений для розміщення в середовищі Windows.

Додатки для інтелектуальних пристроїв – тип додатків, який призначений для розміщення на мобільних пристроях під керуванням операційної системи Windows CE, наприклад на персональних комп’ютерах чи смартфонах. Ці додатки можуть бути написанні на будь-якій мові програмування.

Серед прикладів таких додатків можна назвати бібліотеки класів, служби Windows, консольні програми. Visual Studio надає такі можливості: виявляє і вирішує проблеми, що перешкоджають правильній роботі додатків, незалежно від платформи; створює додатки орієнтовані на платформи Microsft, а також мобільні і звичайні версії веб-додатків і обчислення для цілого спектру пристроїв; повнофункціональні зрозумілі інструменти для побудови діаграм і моделювання, що дозволяють візуалізувати, аналізувати і перевіряти архіктетуру програмного забезпечення і т. д. Займає особливе місце в навчальному процесі серед дисциплін пов’язаних з питаннями управління контролю візуалізації процесів проектування.

УДК 004.652.3(043.2)

Карачун М. О, студент

Национальный авиационный университет, Киев

ОСОБЕННОСТИ ОБЛАКА ТОЧЕК В 3DS MAX 2015

Облако точек (англ. point cloud) — набор вершин в трёхмерной системе координат. Эти вершины, как правило, определяются координатами X, Y и Z и, как правило, предназначены для представления внешней поверхности объекта. Для использования его в 3D моделях, его конвертируют в полигональную сетку, используют триангуляцию Делоне, альфа-формы и поверхностные шары или строят сетку треугольников поверх существующих вершин облака точек. Использование облака точек является очень удобным инструментом проектирования 3D моделей.

В новой версии среды 3D проектирования 3ds Max 2015 появилась возможность работы с облаком точек. Для создания более точных моделей на основе реальных объектов можно импортировать большие наборы облаков точек, выполнять к ним привязку и обрабатывать их в системах визуализации.

Теперь проектировщик имеет возможность посмотреть облако точек с использованием полной палитры цветов True Color на видовом экране 3ds Max 2015. Так же, можно интерактивно настроить границы отображения облака точек и создать совершенно новую геометрию в данном контексте путем привязки к вершинам облака.

Так же, при использовании инструментов для работы с облаком точек, есть возможность воспользоваться рендерингом облаков точек с тенями в механизме mental ray® NVIDIA® для визуализации объектов компьютерной графики в реальных условиях. Это позволяет лучше демонстрировать проекты для предварительной визуализации снимков анимации и для обобщения работы с объектом проектирования.

Одним из важных аспектов является возможность пользования преимуществами связанного процесса использования данных лазерного сканирования в некоторых других решениях Autodesk, таких как ReCap для использования данных лазерного сканирования AutoCAD для 2D- и 3D-САПР, Revit для информационного моделирования зданий и Inventor для 3D-САПР с поддержкой форматов файлов RCP и RCS.

Особенности облака точек в 3ds Max 2015 позволяет расширить круг возможностей проектировщика, поскольку, при помощи облака точек упрощается моделирование 3D моделей, поверхностей, оболочек, объектов. Так же при помощи инструментов работы с облаками точек предоставляется возможность пользоваться данными лазерного сканирования, что дает новый толчок в развитии 2D- и 3D-САПР.
УДК 004.415.2(083.94)

Кирмиза Є.С.., студент

Національний авиаційний університет, Київ
Розробка програмного додатку «ToDoOctopus”

Стрімково змінюється парадигма розвитку людського суспільства. Мобільні технології поступово заповнюють всі сфери нашого життя. Існує величезна кількість компаній, які розробляють мобільні пристрої, а також багато операційних систем, які підтримують ці пристрої. Найвідоміші з них Android, iOs, Windows Phone, та інші.

В даній роботі розглядається розробка програмного додатку під операційну систему Android. Саме ця система була обрана тому, що вона є найбільш доступною для багатьох людей, та має дуже багато інших переваг.

Android – операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп’ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).

Open Handset Alliance - альянс 84 компаній по розробці відкритих стандартів для мобільних пристроїв, що включає в себе такі фірми, як Google, HTC, Sony, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung Electronics, LG Electronics, T-Mobile, Sprint Nextel, Nvidia і Wind River Systems.

Хоча Android базується на ядрі Lynux, він стоїть дещо сторонь Linux-спільноти та Linux-інфраструктури. Базовим елементом цієї операційної системи є реалізація Dalvik віртуальної машини Java, і все програмне забеспечення і застосування спираються на цю реалізацію.

В сьогоднішній час дуже стрімкого поширюються пристрої на базі системи Android серед різних верств населення. Це означає, що набагато більше підприємств та різних закладів вже почали застосовувати мобільні технології для роботи.

Дуже актуально саме зараз для програмістів зайняти цю сферу розробки. Досконало створена Android SDK дозволяє навіть студентам дуже зручно та легко створювати програми, використовуючи різні вже готові бібліотеки.

Ще дуже великою перевагою є те що Android – community дуже розвинено, тому вже майже не лишилось задач, які б не було розглянуто. Ще більше людей починають займатися сааме інформаційними технологіями, тому зростає конкуренція на ринку праці. Ось чому дуже важливо студентам освоювати новітні технології, щоб конкурувати на ринку праці з іншими спеціалистами.

Настільки швидко створюються нові технології, що потрібно постійно вивчати нове. Саме вивчення методів розробки під Android стане вагомим доствідом для студента, який можна буде використати в подальшому розвитку та на роботі.

УДК 004.738.5(043.2)Ковпак Ю.В., студент

Національний авиаційний університет, Київ
Створення динамічного web-сайту на платформі Wordpress

На сучасному рівні розвитку інформаційних технологій використання комп’ютера для збереження будь-яких видів інформації стає єдиним засобом, що надає широкі можливості керування інформацією. Важливу роль у процесі отримання інформації відіграє мережа Інтернет. Сьогодні в Україні послугами Інтернет з різною періодичністю користуються близько 9 млн. жителів України.

Internet сьогодні це найбільш розвинена у світі інформаційна система, за допомогою якої здійснюється комунікація між мільйонами користувачами. За допомогою мережі Internet забезпечується доступ до більш як п'яти мільйонів інформаційних Web-сайтів. Якщо прийняти до уваги кількісні показники українського сегменту Internet, то вони налічують 200-300 тисяч користувачів, загальна кількість Web-серверів на сьогодні досягла позначки 4,5 тисяч.

З самого початку розвитку Internet, а особливо з появою Web-технологій, мережа орієнтована на інформаційне забезпечення своїх користувачів. Метою даної наукової роботи є дослідження розвитку сучасних Web-технологій та їх ефективного застосування на прикладі створення Web-сайту на всесвітньовідомій платформі Wordpress.

УДК 004.65(043.2)

Колесник М.А, студент

Національний авіаційний університет, Київ

ВІТРИНА ДАНИХ БАЗИ СХОВИЩА

Data Mining (добування знань, даних) - технологыя сховищ даних, що грунтуэться не методах штучного інтелекту та інструментах підтримки

Прийняття рішшень. Зокрема сюди входить знаходження трендів і комерційно корисних залежностей. Деколи використовують термін “knowledge

discovery” (виявлення знань ) – виявлення прихованих структур (patterns) у схвищах даних, щоб перетворити їх на знання або термін “інтелектуалний аналіз даних”. Всі ці терміни є синонімами. Класичне визначення технології

“видобування даних” (Data Mining) извучить таким чином: це виявленя в початкових (“сирих даних”) - раніше не відомих, нетривіальних, практично

корисних і доступних інтерпретації знань. Тобто інформація, знайдена в прцесі застосування методів Data Mining , повинна бути нетривіальною і раніше невідомою,наприклад отриманий показник середніх продажів не є таким Знання

повинні описувати нові зв’язки між властивостями, передбачати значення та

характеристики одних параметрів на основі інших. Основна мета Data Mining

полягає у виявленні прихованих правил і закономірностей у великих мвсивах

даних. На відміну від оперативної аналітичної обробки даних (OLAP), у Data Mining основну задачу формування гіпотез і виявлення незвичайних шаблонів

(закономірностей) перекладено злюдини на комп’ютер. Фірми Oracle, Microsoft,

IBM т. ін. випустили ряд продуктів (DarWin, Microsof SQL, Server 200, IBM

Intelligеnt for Data, відповідно ), що реалізують алгоритми Data Mining і дають

змогу автоматизувати процес аналізу даних. Методи Data Mining дозволяють

виявляти стандартні закономірності: асоціація ( кілька подій пов’язані одна з одною,наприклад при купівлі води дуже часто купують і чіпси чи горішки);

послідовність (ланцюжок пов’язаних у часі подій, наприклад: нова квартира – нові меблі); кластерізація(відрізняється від класифікації тим, що групи заздалегідь не створені. Використовується для сегментації ринку і замовників);

прогнозування (базою служить історична інформація. Грунтуєтьсяна побудові математичних моделей). Існують два способи вповадження нової інформаційної технології в локальні інформаційні стуктури:

Уровень Connectivity определяет базовые коммуникационные и идентификационные протоколы, требуемые для проведения специфичных для GRID операций. Коммуникационные протоколы позволяют осуществлять обмен данными между ресурсами уровня Fabric. Идентификационные протоколы, построенные на коммуникационных сервисах, предоставляют криптографически защищенный механизм для идентификации пользователей и ресурсов.

УДК 004.65 (043.2)

Костецький В.С. студент

Національний авіаційний університет, Киев

ПРОЕКТУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКУ

Обрана мною тема вважається актуальною на сьогоднішній день, так як сьогодні виробництво не може існувати без свого власного знаку, який його вирізняє з поміж інших.

На підприємствах які займаються виробництвом необхідно використання товарного знаку що характерние для підприємств. Розпочати проектування товарного знаку рекомендується з підгтовки пошукових варіантів (ескізів) у найбільш зручній графічній техніці. Сутність товарного знаку відповідає дуже швидкому сприйняттю, зоровій фіксації. Слід враховувати умови використання знаку на конкретних носіях: великі площини зовнішньої реклами, обкладинка каталогу, етикетка чи пакування, візитна картка та інше.

Вибір найбільш вірогідні носіїв знаку і перевіряти отримані під час пошуку зображення на відповідність до необхідного масштабування та специфічні технології передачі й умови сприйняття зображення – друковане зображення на папері, цифрове зображення на екрані монітора, телевізора та таке інше. Особливо важливо здійснювати таке умовне тестування при виборі основного варіанту. Зручно використовувати растровий шаблон зображення відредагований з використанням простих опцій сканера, або опцій редагування PhotoShop.

Растровий шаблон слід відредагувати до світло-сірого зображення та роздрукувати на достатньо щільному папері у зручному для подальшого графічного доопрацювання розмірі. Такий простий спосіб дозволяє значно заощадити час на кінцеве доопрацювання зображення знаку, а також (при необхідності) надає можливість виконання декілька варіантів деталізації, утримуючись у вже обраному загальному рішенні знаку

У випадку отримання зображення знаку за рахунок комбінації або суміщення прямих та радіальних ліній або їх фрагментів слід ретельно опрацювати схему геометричної побудови знаку. Це важливий з точки зору переконливості та геометричній логіки побудови зображення. У деяких випадках привнесення елементів побудови може значно підвищити зорову привабливість знаку, надати нові декоративні та змістовні якості. При виборі кольорової гами знаку слід дотримуватись оптимального балансу складових кольорів-фарб, а саме при отриманні бажаного кольору слід обирати не більше двох (максимум - трьох) складових кольорів-фарб.При використанні електронних палітр кольорів слід обирати кольорові простори CMYK та (або) PANTONE.

Проектування електронної версії знаку слід визначити та зафіксувати основні варіанти подання зображення знаку.При виконанні цього етапу слід дотримуватись обмеженої кількості варіантів обираючи тільки найбільш вигідні для зорового сприйняття та посилення виразності зображення.

Проектування привабливого товарного знаку дає можливість підприємствам привабити покупця, та вирізнити свій серед інших.

УДК 004.451.83:642(043.2)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16  • УДК 004.432 (043.2) Ільчук А. М.
  • Ищук В.В
  • Казимирчик О. М., студентка Національний авіаційний університет, Київ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТУ MS VISUAL STUDIO
  • Карачун М. О
  • Кирмиза Є.С. .
  • Ковпак Ю.В .
  • Колесник М . А
  • Костецький В.С.