Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаО. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор

О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
Сторінка7/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Костюшко Д.П.., студент

Національний авиаційний університет, Київ

Розробка додатку «Заклади харчування» для операційної системи Android

Метою даного дипломного проекту є розробка додатку для платформи Android, його завдання дозволити користувачам отримувати інформацію про послуги що надаються закладом а також ціни на них.

Android - (вимов. Андроїд) операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).
Крім того він дозволить користувачам замовляти послуги безпосередньо за допомогою свого смартфону, вказуючи час на який потрібно його виконати. Така система дозволить вам заощаджувати час в довгих чергах ресторанів, кафе, готелів та інших закладів. Для заповнення бази даних зі сторони власників закладів буде розроблений спеціальний інтерфейс у вигляді сайту де вони зможуть власноруч додавати до БД інформацію про їх послуги.

Мобільний додаток та сайт будуть використовувати одну БД це досягається шляхом використання технологій Servlets (спеціальні підпрограми що розміщуються на сервері) вони будуть передавати відповідь у форматі JSON не залежно від платформи з якою вони взаємодіють.

Для прискорення розробки та покращення якості роботи серверної частини буде використані наступні технології:

Hibernet(JPA): дозволяє перетворювати класси сутностей Java в таблиці БД.

JSF: специфікація – реалізації якої дозволяють створювати форми які реалізують структуру модель представлення оброботчик

JSP: ця техноогіядозволяє встроювати Java код в HTML документи, перетворюючи їх таким чином в динамічні сторінки.

AJAX: дозволяє HTML документам відправляти запити до БД без участі серверу

Restfull Web Services дана технологія автоматизує процес створення бинов для обробки HTML запитів що ми отримуємо від клієнта

УДК 004.65 (043.2)Креминский Д.А., студент

Национальный авиационный университет, Киев

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИЛОЖЕНИЯ WEBSTORM 9

Интегрированная среда разработки, IDE (англ. Integrated development environment) — система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения (ПО). WebStorm — интегрированная среда разработки на JavaScript, CSS и HTML от компании JetBrains, разработанная на основе платформы IntelliJ IDEA.

Модификация файлов .css, .html, .js с одновременным просмотром результатов (в некоторых источниках эта функциональность в реальном времен или без перезагрузки страницы); поддержкой HTML5, JSDoc, Node.js; возможностями кодирования в системе Zen Coding и Emmet; отладкой кода на JavaScript; удалённым развёртыванием по протоколам FTP, SFTP, на монтированных сетевых дисках, и возможностью автоматической синхронизации; интеграцией с системами управления версиями: Subversion, Git, GitHub, Perforce, Mercurial, CVS поддерживаются из набора с возможностью построения списка изменений а также отложенных изменений; интеграции с системами отслеживания ошибок. Так в WebStorm 9 появились подсветка и автодополнение для JSX-тегов и JavaScript выражений внутри JSX, а также навигация к объявлению React-компонента и рефакторинг Rename для них. Встроенные инспекции WebStorm работают для JSX кода, но мы с нетерпением ждем поддержку JSX в JSHint и ESLint. Улучшения из последней версти продукта - обновленный Live Edit: при любом изменении в коде приложения под Node.js позволяет автоматически обновлять приложение; поддержки фреймворка Meteor, системы сборки Gulp; обновление трассировщика Spy-js для Node.js; интеграции с PhoneGap/Cordova; шаблоны (Postfix templates) для JavaScript; усиливать поддержку библиотеки Polymer; усовершенствованный платин Editorconfig.

Через краткий промежуток времени после выпуска Webstorm 9 была издана версия продукта под названием Webstorm 9 v.2 с обновлениями. И до того качественный продукт стал ещё более удобным и практичным в использовании. Даное обновление основовалось на мнениях потребителей и благодаря активному тестингу пользователей и участию последних в модернизации программы.

WebStorm – лучшая JavaScript среда разработки с HTML редактором, предоставляющая удобную навигацию по файлам, систему автозавершения для всех элементов кода, систему оповещения о возможных ошибках и многие другие полезные функции.
УДК 004.415.2(083.94)

Куриленко І.І., студент

Національний авіаційний університет, Київ

Система моніторингу та обслуговування комп’ютерної техніки

Стрімко зростають тенденції розвитку сучасного суспільства, головним продуктом виробництва якого є знання та інформація. Серед характерних рис, притаманних сучасному суспільству є:

– збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства;

– зростання кількості людей, зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг, зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті;

– зростання інформатизації та ролі інформаційних технології в суспільних та господарських відносинах;

– створення глобального інформаційного простору, який забезпечує (а) ефективну інформаційну взаємодію людей, (б) їх доступ до світових інформаційних ресурсів і (в) задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.

Важливим знаряддям праці сучасного суспільства є комп’ютер, а ефективність роботи на комп’ютері залежить від його продуктивності. Часто досить потужні комп’ютери є малоефективними, через неправильне використання системних ресурсів, або довготривалої роботи без обслуговування операційної системи.

Обслуговування операційної системи – це комплекс заходів направлених на досягнення максимальної продуктивності комп’ютера, шляхом оптимізації роботи складових частин операційної системи.

Оптимізація – це процес надання об’єкту найвигідніших характеристик.

Розроблений програмний продукт містить засоби для оптимізації наступних складових частин ОС:

– очищення системи від не використовуваних та застарілих файлів

– очищення системного реєстру ОС від не використовуваних та неправильно сформованих записів.

– деінсталяцію програмних продуктів ОС які не використовуються.

Використовуючи комплекс програмних засобів оптимізації, дозволяє досягти максимальної ефективності роботи операційної системи.


УДК 658.5.0127:004.4(043.2)

Курило А.А., студент

Національний авіаційний університет, Київ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM

Скрам (Scrum – сутичка навколо м’яча в реґбі) – це підхід для розробки та підтримки функціонально складних продуктів, в рамках якого можливо вирішити складні адаптивні проблеми, і в той же час продуктивно та із застосуванням творчого підходу створити продукт найвищої якості.

Скрам базується на теорії управління емпіричними процесами, основним твердженням якої є наступне: знання приходять із досвідом, а рішення мають прийматися на основі того, що вже відомо. Скрам використовує покроково-інкрементальний підхід для оптимізації прогнозованості та керування ризиками.

В основі Скрама закладені три основних принципи: прозорість (transparency), інспекція (inspection) та адаптація (adaptation).

Прозорість передбачає видимість важливих аспектів процесу розробки для тих, хто відповідає за результат. Необхідно, щоб такі аспекти були стандартизовані, наприклад, усі учасники процесу повинні користуватися загальною термінологією, що стосується процесу.

Перевірка вимагає, щоб користувачі Скраму періодично перевіряли його артефакти, а також контролювали прогрес у наближенні до мети, щоб мати можливість вчасно виявити небажані відхилення. Але перевірка не повинна бути настільки частою, щоб заважати роботі.

Адаптація: якщо за результатами перевірки інспектор робить висновок, що процес розробки за одним або декількома аспектами відхиляється від норм і що продукт може бути неприйнятим, то необхідно негайно внести зміни або до процесу, або до робочих матеріалів. Зміни мають бути внесені якомога раніше для того, щоб запобігти наступним відхиленням від норми.

Скрам передбачає чотири формальні можливості для інспекції та адаптації:

1) Планування Спринту (Sprint Planning Meeting) – полягає у пошуку відповідей на питання: «Що буде розроблено в Спринті? Як буде виконано обрану роботу?»

2) Щоденний Скрам (Daily Scrum) – 15-хвилинні наради для Команди Розробників, дде обговорюється, що було зроблено з часу минулої зустрічі, що необхідно зробити до наступної зустрічі і чи є якісь фактори, що заважають виконанню запланованих завдань.

3) Огляд Спринту (Sprint Review Meeting) – демонстрація частини Продукту, розробленої протягом Спринту, та визначення

4) Ретроспектива Спринту (Sprint Retrospective) – перевірка того, наскільки успішно пройшов Спринт, та розробка плану із впровадження покращень у процес роботи Скрам Команди.

Ролі, артефакти, правила та церемонії Скраму не підлягають зміні, і хоча допускається вибіркове застосування складових Скраму, результат не вважатиметься повноцінним Скрамом. Підхід існує тільки у своїй цілісності, і може включати в себе й інші додаткові техніки, методології і практики.

УДК 004.434(043.2)Лещов В.О., студент

Національний авиаційний університет, Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІГОР НА C#

У наш час інформаційні технології займають важливе місце не тільки в спеціалізованих, але й у повсякденних сферах нашого життя. Комп’ютери застосовуються в бізнесі, менеджменті, торгівлі, навчанні і багатьох інших сферах життєдіяльності людини.

Комп’ютерні технології дуже зручні для виконання різних операцій, але в різних галузях застосування ці операції різні. Тому кожна окрема область, яка використовує специфічні технічні засоби, потребує своїх власних програм, які забезпечують роботу комп’ютерів.

Microsoft Visual C# - одне з найпопулярніших сьогодні програмних забезпечень, яке дозволяє створювати додатки різного роду. C# повністю об’єктно-орієнтована мова, всі сутності в мові C# є об’єктами. У свій час структурне програмування було замінено об’єктно-орієнтованим програмуванням. Разом з традиційними перевагами об’єктно-орієнтованого підходу в C# були виключені недоліки, які властиві подібним мовам. Наприклад, автоматичне вивільнення пам’яті за допомогою механізму збірки сміття, відсутність множинного успадкування, яке замінили поняттям інтерфейс.

C# дозволяє обмежене використання покажчиків, які проектувальники мов найчастіше вважають небезпечними. Підхід C# у цій справі – вимоги ключового слова unsafe при блоках коду або методах, що використовують цю можливість. Це ключове слово попереджає користувачів такого коду про його потенційну небезпеку. Воно також вимагає явного завдання компіляторові опції unsafe, що за замовченням виключена. Такий «небезпечний» код використовується для поліпшення взаємодії з некерованими API і іноді для підвищення ефективності визначених ділянок коду.

C# дозволяє створювати користувальницькі типи-значення, використовуючи ключове слово struct. На відміну від екземплярів класів, екземпляри типи-значень створюються не на купі , а на стеку викликів або в складі екземпляра об’єкта, у якому вони оголошені, що в деяких випадках підвищує продуктивність коду. З погляду програміста вони подібні класам, але з декількома обмеженнями: у них не може бути конструктора без параметрів(але може бути конструктор з параметрами), від них не можна успадковувати і вони не можуть успадковувати від інших класів(але можуть реалізовувати інтерфейси).

За основу інтерфейсу програм було прийнято графічний інтерфейс на основі multiple document interface(або MDI), який являє собою вікна, розташовані під одним загальним вікном(як правило, за винятком модальних вікон).

УДК 004.652.3(043.2)Лукашова Т. О., студент

Національний авиаційний університет, Київ

Мультимедійний додаток засобами “Adobe After Effect”

Adobe After Effects - програмне забезпечення компанії Adobe Systems для редагування відео і динамічних зображень, розробки композицій (композітінг), анімації та створення різних ефектів.

Широко застосовується в обробці знятого відеоматеріалу (корекція кольору, пост-продакшн), при створенні рекламних роликів, музичних кліпів, у виробництві анімації (для телебачення і web), титрів, для художніх і телевізійних фільмів, а також для цілого ряду інших завдань, в яких потрібно використання цифрових відеоефектів.

Назва походить від ефекту, відомого як «стійкість (інертність) зорового відчуття», цей механізм використовує сенсорну пам'ять сітківки ока, яка дозволяє зберігати зорову інформацію протягом короткого проміжку часу.

Завдяки великій бібліотеці плагінів, розроблених сторонніми компаніями, After Effects також використовується в поліграфії та графічному дизайні для редагування статичних графічних зображень (фотографій, зображень, згенерованих на комп'ютері і т. д.).

Недоліки After Effects:

У After Effects немає офіційної російської версії, тому працювати потрібно або в англійському інтерфейсі, або на свій страх і ризик використовувати кустарні русифікатори від народних умільців.

Програма After Effects вимагає для своєї роботи хороші обчислювальні потужності. Тому на слабких і старих машинах з нею не попрацюєш.

Вимоги до системи для After Effects CS6:

• Процесор Intel® Core ™ 2 або AMD Phenom® II; потрібна підтримка 64-розрядних ОС

• Microsoft® Windows® 7 з пакетом оновлень 1, Windows 8 або Windows 8.14 ГБ ОЗУ (рекомендується 8 ГБ)

• 3 ГБ вільного простору на жорсткому диску; під час установки необхідний додатковий вільний простір (продукт не може бути встановлений на знімні пристрої флеш-пам'яті)

• Додатковий дисковий простір для кешу диска (рекомендується 10 ГБ)

• Дисплей з роздільною здатністю 1280 x 900

• Система з підтримкою OpenGL 2.0

• Привід DVD-ROM для установки з DVD-диска

• Програмне забезпечення QuickTime 7.6.6, необхідне для підтримки функцій QuickTime.

After Effects - це програма безмежних можливостей!

Серед її користувачів навіть побутує така думка:

«Якщо ти можеш собі це уявити - ти можеш зробити це в After Effects!»

УДК 004.4’232(043.2)

Малецький Д.О.., студент

Національний авиаційний університет, Київ

СИСТЕМА КЕРУВАНЯ КОНТЕНОМ ВЕБ-САЙТУ

Сучасний етап розвитку інформатизації суспільства характеризується необхідністю розвитку інформаційниї ресурсів у мережі «Інтернет» і підвищенням ефективності отримання інформації з метою доведення якості роботи до світових стандартів. Для вирішення цієї задачі керівництву підприємств потрібна оперативна достовірна інформація про фактичний стан веб-сайту та мождивість редагувати його швидко та в будь-який момент.

Одним з ефективних напрямків удосконалення управління підприємством є розробка і впровадження сучасних інформаційно-управляючих систем і технологій. Нові інформаційні технології управління веб-сайтом є важливим і необхідним засобом, який дозволяє:

-швидко, якісно і надійно виконувати отримання, облік, зберігання і обробку інформации;

-значно скоротити управлінський персонал підприємства, який займається роботою по збору, обліку, зберіганню і обробкою інформації;

-забезпечити у потрібні терміни керівництво і управлінсько-технічний персонал підприємства якісною інформацією;

-своєчасно і якісно редагувати зовнішню інформацію, доступну користувачеві;

-швидко і якісно приймати рішення по усіх питаннях управління веб-сайтом.

Для правильного керівництва веб-сайтом необхідно мати повну, точну, об’єктивну, своєчасну та досить детальну інформацію. Це досягається продвиненою статистикою веб-сайту та обіком користувачів.

Основним об’єктом системи керування веб-сайтом є сторінки веб-сайту, тому вона зобов’язана забезпечити повну статистику та облік сторінок, модулів веб-сайту та медіа-файлів.

Метою дипломної роботи є розробка системи, яка забезпечить оперативне керування веб-сайтом та його контентом. Також система дозволить зберігати і аналізувати інформацію стосовно проведених операцій, що є важливим аспектом управління веб-сайтом.
УДК 004.4’2(043,2)

Маслюк Д.Л., студент

Національний авиаційний університет, Київ

ІНТЕРФЕЙС WEB-CАЙТУ

Веб-інтерфейс — це сукупність засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє з веб-сайтом або веб-застосунком через браузер.

Одним з основних вимог до веб-інтерфейсів є їхній однаковий зовнішній вигляд і однакова функціональність при роботі в різних браузерах.

Класичним і найпопулярнішим методом створення веб-інтерфейсів є використання HTML із застосуванням CSS і JavaScript, як правило за допомогою скриптових мов на стороні сервера. Проте різна реалізація HTML, CSS, DOM і інших специфікацій в браузерах викликає проблеми при розробці веб-застосунків і їхньої подальшої підтримки.

Інший (менш універсальний) підхід полягає у використанні Adobe Flash, Silverlight або Java-аплетів для повної або часткової реалізації користувацького інтерфейсу. Вони здатні обходити багато несумісності в конфігураціях браузерів, бо надають програмісту більший контроль над інтерфейсом. Веб-інтерфейси зручні тим, що дають можливість вести спільну роботу співробітникам, які не перебувають в одному офісі (наприклад, веб-інтерфейси часто використовуються для заповнення різних баз даних або публікації матеріалів в інтернет-ЗМІ.

Добрим прикладом використання і віддачі веб-інтерфейсу є Вікіпедія: практично весь вміст вільної всесвітньої енциклопедії створений і доданий на сторінки сайту за допомогою веб-інтерфейсу.

Інформаційне наповнення сайту — це та інформація, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням відповідних законностей.

Весь контент охороняється законом про авторське право, оскільки він є продуктом інтелектуальної праці і має своїх авторів і власників. Окрім якості контенту одним з важливих критеріїв є його доступність. Особливу важливість для користувача має актуальність контенту, його значущість на даний час і достовірність наданих даних, а також відповідність контенту до поставлених цілей. Унікальний контент (ексклюзивний контент) - це інформація, яка не має аналогів на ресурсах схожої тематики або розміщена на веб-сайті з дозволу правовласника, така, що є результатом інтелектуальної праці та охороняється законом про авторське право. Найчастіше цей термін застосовують до текстового наповнення сайтів (текстовий контент).

Отже, для створення інтерфейсу web-сайту доцільно використовувати HTML із застосуванням CSS і JavaScript, для уникнення несумісності в конфігураціях браузерів використовувати Adobe Flash, Silverlight або Java-аплетів, унікальне інформаційне наповнення, грамотне письмо. Дані заходи в сукупності дозволять значно допомогти компанії і її сайту – підвищити відвідуваність, популярність, прибуток.

УДК 004.65:657:339.176(043.2)Медвідь І.І., студентка

Національний авиаційний університет, Київ

БАЗА ДАНИХ ОБЛІКУ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується необхідністю розвитку перспективних напрямків науки і техніки і підвищенням ефективності виробництва з метою доведення якості продукції до світових стандартів. Для вирішення цієї задачі керівництву підприємств потрібна оперативна достовірна інформація про фактичний стан виробництва, потребах у ресурсах, ситуації на ринку.

Одним з ефективних напрямків удосконалення управління підприємством є розробка и впровадження сучасних інформаційно-управляючих систем і технологій. Нові інформаційні технології управління підприємством є важливим і необхідним засобом, який дозволяє:

-швидко, якісно і надійно виконувати отримання, облік, зберігання і обробку інформації;

-значно скоротити управлінський персонал підприємства, який займається роботою по збору, обліку, зберіганню і обробці інформації;

-забезпечити у потрібні терміни керівництво і управлінсько-технічний персонал підприємства якісною інформацією;

-своєчасно і якісно вести аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства;

-швидко і якісно приймати рішення по усіх питаннях управління підприємством.

Для правильного керівництва діяльністю торгового підприємства необхідно мати повну, точну, об'єктивну, своєчасну та досить детальну економічну інформацію. Це досягається веденням бухгалтерського та логістичного обліку на підприємстві.

Основним об'єктом бухгалтерського обліку в торгівлі є товари, тому бухгалтерія організації торгівлі зобов'язана забезпечити повний облік вступників товарів і своєчасне відображення в обліку операцій, пов'язаних з їх вибуттям.

Початковим етапом бухгалтерського обліку є суцільне документування всіх господарських операцій шляхом складання певних матеріальних носіїв первинної облікової інформації.

Метою дипломної роботи є розробка системи, яка буде автоматизує деякі процеси в торгівлі товарами та обліку їх на підприємстві. Також система дозволить зберігати і аналізувати інформацію стосовно проведених операцій, що є важливим аспектом управління торговим підприємством.

УДК 004.652.3(043.2)

Мельник В .І.,студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ SWIFT

Swift — це об'єктно-орінтована мова програмування, розроблена компанією Apple для того, щоб співіснувати з Objective-C і бути стійкішою до помилкового коду. Swift була анонсована на конференції розробників WWDC 2014. Мова побудована з використанням LLVM компілятора, включеного у Xcode 6 beta. Безкоштовний посібник по мові програмування Swift доступний для завантаження у магазині iBooks.

Компілятор Swift побудований з використанням технологій вільного про-екту LLVM. Swift успадковує кращі елементи мов C і Objective-C, тому синтаксис звичний для знайомих з ними розробників, але водночас відрізняється ви-користанням засобів автоматичного розподілу пам'яті і контролю переповнення змінних і масивів, що значно збільшує надійність і безпеку коду.

При цьому Swift-програми компілюються у машинний код, що дозволяє за- безпечити високу продуктивність. За заявою Apple, код Swift виконується в 1.3 рази швидше коду на Objective-C. Замість збирача сміття Objective-C в Swift ви- користовуються засоби підрахунку посилань на об'єкти, а також надані у LLVM оптимізації, такі як автовекторізація.

Мова також пропонує безліч сучасних методів програмування, таких як за- микання, узагальнене програмування, лямбда-вирази, кортежі і словникові типи, швидкі операції над колекціями, елементи функційного програмування. Основним застосуванням Swift є розробка користувацьких застосунків для MacOS X і Apple iOS з використанням тулкіта Cocoa і Cocoa Touch. При цьому Swift надає об'єктну модель, сумісну з Objective-C. Сирцевий код мовою Swift може змішу- ватися з кодом на С і Objective-C в одному проекті.

Swift щільно інтегрований у власницьке середовище розробки Xcode і не може бути використаний відособлено на платформах, відмінних від OS X.

Swift дає на виході високооптімізованний LLVM-сумісний байткод (тобто низькорівневі інструкції, що виконуються безпосередньо пристроєм) і працює з тими ж API.

Apple порівняла реалізацію декількох алгоритмів на Swift і Objective-C, по-казавши, що у разі першого код працює на третину швидше. Також цікавою особ- ливістю мови програмування Swift є те, що можна писати код, використовуючи смайли (клавіатуру "емодзі") та ділення на нуль.

Незалежно від того, чи буде вихідний код Swift відкритим, йому прогнозують високу популярність серед об'єктно-орієнтованих мов програмування і дуже швидкісне розповсюдження.

УДК 004.65 (043.2)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16  • Креминский Д. А.
  • Куриленко І.І.
  • Курило А.А.
  • Лещов В.О.
  • Лукашова Т. О .
  • Малецький Д.О. .
  • Маслюк Д.Л .
  • Медвідь І.І .
  • Мельник В .І.