Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбгрунтування

Скачати 36.93 Kb.

Обгрунтування
Скачати 36.93 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір36.93 Kb.

ОБГРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

 1. Замовник:

  1. Найменування: Харківська медична академія післядипломної освіти

  2. Код за ЄДРПОУ – 01896872

  3. Місцезнаходження –вул. Корчагінців, 58, м.Харків, 61176.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) – Непша Сергій Павлович, заступник ректора з АГД;
Медична академія - обласна газета, яку видає Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
вул. Корчагінців, 58, каб. 2, м.Харків, 61176; тел. 0577118028, факс 0577118025, e-mail: tender@med.edu.ua

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі – 22.01.2015р.

2. Інформація про предмет закупівлі:


  1. Найменування предмета закупівлі – Розподіляння електричної енергії ДК 016:2010 код 35.13.
   Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
   1 (постачання електричної енергії).
   Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.


2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 2688 тис.кВт*г.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – м.Харків: вул. Корчагінців, 58; вул. Корчагінців, 35; вул. Корчагінців, 18; Салтівське шосе, 268.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень – грудень 2015р.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім.’я, по батькові фізичної особи - Акціонерна компанія «Харківобленерго».

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 00131954.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс - 61037, Україна, м.Харків, вул. Плеханівська, 149; тел../факс (057)740-10-48, 739-54-26, 739-55-62; факс (057) 739-55-02.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі -  Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (пункт 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосуваня переговорної процедури закупівлі - Відповідно до Закону України від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель» (із змінами, далі – Закон) окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі енергії електричної, послуги з її постачання, передачі та розподілу.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
На сьогодні відсутні окремі Закони, які регулюють питання закупівлі енергії електричної, послуги з її постачання, передачі та розподілу, у зв’язку з чим закупівлю необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ.


Відповідно до ст.5 Закону України «Про природні монополії» та п.6.4. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.
Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
2006 року №537-р. «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій», яким встановлено, що перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.
Монопо́лія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.
У даному переліку АК «Харківобленерго» займає монопольне становище на ринку постачання, передачі та розподілу енергії електричної місцевими (локальними) електромережами у місті Харкові, у межах розташування власних місцевих (локальних) електромереж, які надані в управління, повне господарське відання, користування, концесію АК «Харківобленерго».
Монопо́льне стано́вище - панівне становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним визнається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 %.


Наша електрична мережа підключена до загальної електромережі АК «Харківобленерго».
Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Отже ми, як замовник торгів, через відсутність конкуренції з технічних причин не маємо можливості забезпечувати свої потреби в електроенергії іншими організаціями. Тобто, поставка даного товару за нашим місцезнаходженням може бути надана лише певним постачальником - АК «Харківобленерго». Альтернатива відсутня.


У зв’язку із вищевикладеним, відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) у замовника виникає необхідність придбання енергії електричної за переговорною процедурою з АК «Харківобленерго».

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ (зі змінами);

- ст.5 Закону України «Про природні монополії»;

- п.6.4. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 року №537-р. «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій».


Голова комітету з конкурсних торгів,


заступник ректора з АГД ______________________ С.П.НепшаСкачати 36.93 Kb.

 • Антимонопольного комітету України