Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбладнання: кольорові стікери, малюнок «дерева конфліктів», аркуші паперу, фломастери, олівці, ручки. Вправа "Асоціації"

Скачати 140.4 Kb.

Обладнання: кольорові стікери, малюнок «дерева конфліктів», аркуші паперу, фломастери, олівці, ручки. Вправа "Асоціації"
Скачати 140.4 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 05.05.2017
Розмір 140.4 Kb.
  1   2

Психологічна година з профілактики конфлікту

Мета: актуалізувати знання учнів про конфлікт, дати визначення поняттю «конфлікт», дати інформацію та проаналізувати з учнями стилі поведінки в конфлікті та опрацювати з учнями один із способів уникнення конфліктної ситуації.

Психологі́зм(грец. psych - душа; лат. lohos - слово, вчення;) - передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.Обладнання: кольорові стікери, малюнок «дерева конфліктів», аркуші паперу, фломастери, олівці, ручки.

1.Вправа "Асоціації". (5 хвилин)

Мета: актуалізуати знання учнів про конфлікт, дати визначення поняттю «конфлікт».

Хід вправи: Психолог просить учнів дати відповідь на питання: « Які асоціації виникають у вас на слово «конфлікт»»?
- якщо конфлікт - це їжа, то яка?; 
- а якщо транспорт, то який?;
- якщо музика, то яка?;
- якщо настрій, то який?;
- якщо напій, то який?;
- якщо персонаж (особа), то яка?
- Подумайте, що ж таке "конфлікт"?

Психолог: як ви вважаєте, конфлікт має позитивні чи негативні риси? Напишіть, будь ласка, на стікерах: 1група – позитивні риси; 2 група – негативні риси; 3 група – що означає для вас конфлікт. Озвучте написане і наклейте ваші стікери на «дерево конфлікту».

Можливі варіанти:

Позитивні сторони конфлікту :

- дає можливість сформулювати і усвідомити проблему, виявити труднощі;

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

- знайти нові шляхи рішення;

- пожвавлює наше життя, робить воно привабливішим, цікавішим;

- учить формам спілкування, умінню налагоджувати стосунки;

- сприяє особовому, професійному зростанню і розвиває вольову саморегуляцію;

- об'єднує колектив;

- розвиває пізнавальні риси розуму, швидкість реакції, ухвалення рішень.

Негативні сторони конфлікту :

- руйнує здоров'я;

- викликає стрес, психотравми;

- руйнує міжособові стосунки, сім'ї, осіб;

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Міжособові стосунки Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.

- формується негативна установка, негативний життєвий сценарій.

Таким чином, у конфлікті є багато позитивного та негативного.

Висновок: Конфлікт – це явище, яке виникає в результаті зіткнення протилежних дій, поглядів, прагнень, планів різних людей; має як позитивні, так і негативні риси та наслідки.

2. Проаналізувати з учнями раніше проведений

тест К.Томаса «Стилі поведінки в конфлікті». (8 хвилин)

Мета: дати інформацію учням про стилі поведінки в конфлікті, проаналізувати їх з учнями, проаналізувати з учнями плюси і мінуси різних стратегій.

Удар - подія, при якій фізичні тіла взаємодіють між собою зі значними силами впродовж відносно короткого проміжку часу.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Варіанти поведінки в конфліктних ситуаціях:
1. Стиль «Конкуренція»: "Щоб я переміг, ти повинен програти" (виграє одна із сторін конфлікту).
2. Стиль «Пристосування»: «Щоб ти виграв, я повинен програти» (пристосування однієї із сторін до цілей і інтересів іншої)
3. Стиль «Компроміс»: «Щоб кожен з нас щось виграв, кожен з нас  повинен  щось  програти» («половинчаста» вигода кожної сторони).
4. Стиль «Співпраця»: «Щоб виграв я, ти теж повинен виграти» (враховуються інтереси обох сторін).

5. Стиль «Уникнення»: «Мені все одно, виграєш ти або програєш, але я знаю, що в цьому участі я не беру» (небажання вступати в конфронтацію, відхід від конфлікту).Аргументи (плюси та мінуси) на користь вибору різних стилів поведінки

в конфліктних ситуаціях


Стратегія

плюси

мінуси

Уникнення

Коли ти бажаєш виграти час, конфлікт може вирішитися сам

Проблема залишається невирішеною

Компроміс

Коли інші стратегії неефективні

Ти отримуєш тільки частину того, на що розраховував

Співпраця

Коли є час та бажання вирішити конфлікт зручним для всіх засобом

Потребує багато сил та часу

Пристосування

Коли гарні відносини для тебе важливіші, ніж твої інтереси; коли правда на боці іншого

Твої інтереси залишились без уваги, ти відступив

Конкуренція

Коли правда на твоєму боці, коли тобі будь що потрібно перемогти

Ця стратегія може зробити тебе непопулярним


Запитання для обговорення:

 З усіх названих стилів який являється найбільш:
- активним і ефективним ?(співпраця) 

- найбільш конфліктним? (суперництво) 

- займає проміжну позицію, поєднуючи в собі активну і пасивну форму поведінки ?(компроміс) 

- пасивна форма поведінки? (уникнення і пристосування).
3. Аналіз ситуацій. (5 хвилин)

Мета: проаналізувати поведінку учнів в різноманітних ситуаціях, від чого вона залежить, зробити висновки.

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.Хід вправи: запропонувати учням прослухати ситуації і показати, що не лише в різних конфліктних ситуаціях ми реагуємо по-різному; навіть і в схожих ситуаціях, але з різними людьми, наша реакція може бути іншою.

Ситуація 1.

В шкільному буфеті перед тобою в чергу втиснувся інший школяр, а часу до закінчення перерви залишилося зовсім мало - як би ти вчинив, якщо:А) він - твій однокласник;

Б) учень молодшого класу;

В) а якщо б він був схожий на Геракла?
Ситуація 2

До тебе дійшли неприємні чутки, плітки про тебе. Якби ти вчинив, якщо джерелом дезінформації була б:

А) твоя подруга;

Дезінформува́ння або дезінформа́ція (фр. des - заперечення, фр. information - інформація) - спосіб психологічного впливу, що полягає в намірі подання об'єктові такої інформації, яка вводить його в оману відносно справжнього стану справ та створює викривлену реальність.Б) однокласниця;

В) старшокласник.
Ситуація 3


в) Вам продали  неякісний  товар. Брак ви помітили удома. Як ви себе поведете?
Практичний психолог: Ми бачимо, що не лише в різних конфліктних ситуаціях ми реагуємо по-різному; навіть і в схожих ситуаціях, але з різними людьми, наша реакція може бути іншою.

Інформаційне повідомлення практичного психолога (15 хвилин)

Причини конфліктів
1.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Практи́чна психоло́гія та психологічна практика - сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.

Протиріччя між інтересами, поглядами.
2. Протиборство між лідерами, між окремими групами в колективі.
3. Особливості темпераменту, сприйняття, переконань.
4.Помилки в спілкуванні (невміння слухати, правильно ставити питання, проявляти емпатию, реагувати на критику).

5. Конфліктогени поведінки.


Психолог: роздивимося і поговоримо про останню причину більш детальніше.

Однією з причин виникнення конфлікту є конфліктогени поведінки. Це слова або дії, які породжують конфлікт. Конфліктогени несуть в собі психологічну схильність до ескалації конфліктів, і по суті кожен конфліктоген можна віднести до однієї з трьох психологічних першопричин :    • прагнення до переваги;

    • прояв агресії;

    • прояв егоїзму.

Наприклад, до конфліктогенів, як до прямих проявів переваги відносяться: накази, загрози, зауваження, звинувачення, кепкування, хвастощі, категоричність суджень і думок, перебиття іншого, обман, приховування інформації та ін.

Ескала́ція (від лат. scala - сходи) - планомірне нарощування військової могутності держави, армії. Також існує сталий вираз "ескалація конфлікту".

Егої́зм (від лат. ego - я) - ціннісна орієнтація суб'єкта, що характеризується переважанням в його життєдіяльності самокорисливих особистих інтересів і потреб.

Агресія (лат. aggressio - напад) - інстинктивна індивідуальна поведінка людей, тварин, яку породжує страх, лють тощо. Вона виражається в нападі або загрозі нападу на особин свого (рідше чужого) виду.

Інкапсуляція - один з трьох основних механізмів об'єктно-орієнтованого програмування. Йдеться про те, що об’єкт вміщує не тільки дані, але і правила їх обробки, оформлені в вигляді виконуваних фрагментів (методів).Усі прояви агресивності, як прихованої і неявної, так і відкритої, межуючи з ненавистю, завжди являються потужними конфліктогенами, викликають почуття страху, фрустрації.

Фрустрáція (від лат. frustratio - омана, марне очікування) - психічний стан людини, що виражається в характерних переживаннях і поведінці і те, що викликається об'єктивно непереборними (або суб'єктивно сприйманими як непереборні) труднощами на шляху до досягнення мети і розбіжності реальності з очікуваннями суб'єкта.

Ненависть (англ. hatred, hate) - це глибоке емоційно негативне ставлення суб'єкта до індивіда чи іншого об'єкта, що характеризується відчуттям гніву, ворожістю, огидою, бажанням заподіяти йому біль, як фізичний, так і моральний, чи шкоду.Усі прояви егоїзму є конфліктогенами, оскільки егоїст прагне добитися чогось для себе (зазвичай за рахунок інших), а це сприймається як несправедливість і, звичайно, служить підгрунтям для конфліктів.

На конфліктоген зазвичай відповідають або схожим, або ще сильнішим конфліктогеном. Закономірність ескалації конфліктогенів тісно пов'язана з образами, витісненими психотравмами дитинства, переживаннями їх і прагненням компенсувати психологічні програші, бажанням зняти роздратування, захистивши себе, відповівши образою на образу.

. Світ твоїх Переживання (в акторському мистецтві) - здатність актора переживати почуття і думки зображуваного персонаж а при кожному виконанні ролі; творча основа системи К. С. Станіславського.

Несправедливість - відсутність або протилежність справедливості. Термін може бути застосований щодо окремого випадку або ситуації. Термін зазвичай стосується поганого поводження, зловживання, зневаги або посадового злочину, що залишився безкарним або санкціонованим правовою системою.

Роздратування - неприємний психічний стан, що характеризується такими ефектами, як дратівливість та відволікання від свого свідомого мислення. Це може призвести до таких емоцій, як розчарування та гнів.

При цьому відповідь зазвичай не слабкіша, а частіше сильніша за подразник, "із запасом".

Подра́знення - у біології та фізіології, стан, що супроводжується запальною або болісною реакцією організму на дію зовнішнього або внутрішнього подразника. Подразники можуть бути хімічними, механічними, термальними, променевими.

Таким чином, сила конфліктогенів нестримно наростає.Як уникнути конфліктогенів

(загальні поради)

Перше - це постійно пам'ятати, що всяке наше необережне висловлювання в силу ескалації конфліктогенів може привести до конфлікту. Чи хочете Ви цього? Якщо ні, то пам'ятаєте, як висока плата за слово, яке, як відомо, "не горобець, вилетить - не упіймаєш".

Друге - проявляти емпатію до співрозмовника. Уявіть, як відгукнуться в його душі Ваші слова, дії.

Це загальні положення, справедливі для будь-яких конфліктогенів.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Нижче ми дамо додаткові рекомендації за кожним їх типом.Як позбавитися від прагнення до переваги

Відомий китайський мислитель Лао-цзи учив: "Річки і струмки віддають свою воду морям тому, що ті нижче їх. Так і людина, бажаючи піднятися, повинна тримати себе нижче інших".

Отже, всілякі прояви переваги - це тупиковий шлях, що веде в протилежну сторону від мети, - піднятися над іншим. Бо людина, яка є джерело конфліктогенів, викликає негативну реакцію оточення, яке цінує спокійну обстановку.

Подолання егоїзму

Любов до себе - в розумних межах - властива будь-якій нормальній людині. Кожен повинен піклуватися про себе, щоб не стати тягарем для інших. Наприклад, піклуватися про своє здоров'я, майбутнє, добробут і тому подібне. Ще Арістотель відмітив: "Егоїзм полягає не в любові самого себе, а у більшій, ніж повинно, міри цієї любові".

У егоїста любов до себе гіпертрофована, досягнення цілей здійснюється за рахунок інших людей. Зазвичай, поступаючи егоїстично, людина переслідує корисливі цілі, досягнення якихось благ. Проте при цьому він втрачає значно більше - свою добру репутацію. Найпочесніша перемога - та, яку беруть над егоїзмом.

Як стримати агресію

Агресивність вимагає виходу. Проте, виплеснувшись у вигляді конфліктогена, повертається бумерангом конфлікту. «Те, що почато в гніві, закінчається в соромі".

Проте не "випускати пару" агресивності нешкідливо для здоров'я: гіпертонія, виразка шлунку і дванадцятипалої кишки - ось хвороби стриманих емоцій.

Репута́ція (лат. reputatio - обдумую, споглядаю) або реноме́ (фр. renommée) є громадською думкою про когось чи щось, соціальною оцінкою чи усталеними уявленнями про особу чи об'єкт, що впливає на ставлення суспільства до цієї особи чи об'єкта.

Гіпертоні́я - застарілий термін, що означає підвищення понад норму кров'яного тиску в судинному руслі. З 90-х років XX-го століття в медичній практиці замість терміну гіпертонія рекомендуть використовувати термін артеріальна гіпертензія.

Емо́ції (від фр. emotion - «хвилювання», «збудження») - складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру - в диханні, пульсі, залозо-виділеннях тощо - і на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки.

Дванадцятипала кишка Дванадцятипа́ла кишка́ (лат. duodénum) - початковий відділ тонкої кишки. У людини вона розташована одразу після воротаря шлунку. Характерна назва пов'язана з тим, що її довжина становить приблизно дванадцять поперечників пальця руки.

Пептична виразка - це доброякісний дефект слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, що виходить за її межі та виникає внаслідок невідповідності чинників «агресії» і «захисту» у слизовій оболонці гастродуоденальної зони.

Мудрість свідчить: "Виразка шлунку - не від того, що їмо ми, а від того, що їсть нас".

Отже, емоції вимагають виходу і подібна розрядка потрібна людині. Але, як видно з попереднього, розрядитися на оточенні - це не вихід, а вихідна.

  1   2


Скачати 140.4 Kb.

2021