Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблоків вп «южно-українська аес»

Обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблоків вп «южно-українська аес»
Сторінка1/12
Дата конвертації21.05.2017
Розмір2.02 Mb.
ТипОбґрунтування
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Національна атомна енергогенеруюча

компанія «Енергоатом»

Відокремлений підрозділ

«Южно-Українська АЕС»

ОБҐРУНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕНЕРГОБЛОКІВ ВП «ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС»

У ПОНАДПРОЕКТНИЙ ПЕРІОД


НЕТЕХНІЧНЕ РЕЗЮМЕ

Южноукраїнськ - 2015


ЗМІСТ


Стор.

ВСТУП

7

1 ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ НЕТЕХНІЧНОГО РЕЗЮМЕ

8

1.1. Порядок прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації

енергоблоків АЕС8

1.2. Джерела інформації, використані при розробці НТР

8

1.3. Основні результати підготовлених раніше матеріалів екологічного змісту щодо безпеки атомних станцій при подовженні термінів експлуатації енергоблоків ВП ЮУАЕС

9

2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВП ЮУ АЕС

12

2.1 Загальні дані

12

2.2. Стратегія НАЕК «Енергоатом» щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС

14

2.3 Дані про ресурси, які використовуються

17

2.4. Характеристика джерел і видів впливів на навколишнє сере­довище

18

2.5. Екологічні, радіаційні та санітарно-епідеміологічні обмеження діяльності

20

2.6. Поводження з відходами на ВП ЮУ АЕС

23

2.7. Оцінка можливих аварійних ситуацій

27

2.8. Перелік основних джерел впливу і межі зони впливу

29

3 ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВП ЮУАЕС ТА ПУЕК

31

3.1. Мікроклімат

31

3.2. Геологічне середовище

32

3.3. Нерадіаційні викиди в атмосферне повітря

34

3.4. Впливи радіаційних факторів

35

3.5. Підземні води

43

3.6. Поверхневі води

46

3.7. Ґрунти

51

3.8. Рослинний і тваринний світ

53

3.9. Об'єкти природно-заповідного фонду

55

4. ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

56

5. ВПЛИВ НА ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

59

6 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ

60

7 КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ

67

7.1 Ресурсозберігаючі заходи

67

7.2 Захисні заходи

67

7.3 Відновлювальні заходи

68

7.4 Компенсаційні заходи

68

7.5 Охоронні заходи

69

7.6 Поводження з РАВ

71

7.7 Система управління природоохоронною діяльністю у ВП ЮУ АЕС

75

7.8 Залишкові впливи

76

ВИСНОВКИ про можливість подальшої експлуатації енергоблоків

ВП «Южно-УкраїнськаАЕС»

79
ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ


АЕС

-

атомна електростанція

АЗС

-

автозаправна станція

АСКРО

-

автоматизована система контролю радіаційної обстановки

БЗ

-

блок зберігання

БК

-

бітумний компаунд

ВАВ

-

високоактивні відходи

ВВЕР

-

водо-водяний енергетичний реактор

ВП ЮУАЕС

-

Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС»

ВЯП

-

відпрацьоване ядерне паливо

ВТВЗ

-

відпрацьовані тепловидільні збірки

ДДАБ

-

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн

ДДЗ

-

Дніпровсько-Донецька западина

ДІВ

-

джерела іонізуючого випромінювання

ДНІЦ СКАР

-

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»

ДУ «ІГНС НАНУ»

-

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

ЕГП

-

екзогенні геологічні процеси

ЕО

-

екологічна оцінка

ЗВ

-

зона впливу

ЗІЗ

-

засоби індивідуального захисту

ЗР

-

забруднюючі речовини

ЗС

-

зона спостереження

ЗПА

-

запроектна аварія

ЗППБ

-

звіт з періодичної переоцінки безпеки

КВП

-

контрольно-вимірювальні прилади

КЗ

-

кубовий залишок

КЗПБ

-

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки

КС

-

кільцеві геоструктури

МАГАТЕ

-

Міжнародна агенція з атомної енергії

МПА

-

максимальна проектна аварія

ДП НАЕК «Енергоатом»

-

ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

НАВ

-

низькоактивні відходи

НД

-

нормативний документ

НПП

-

національний природний парк

НПС

-

навколишнє природне сереовище

ОВНС

-

оцінка впливів на навколишнє середовище;

ППР

-

планово попереджувальний ремонт

ПРК

-

пускорезервна котельня

ПТЕ

-

продовження терміну експлуатації

ПУЕК

-

Південноукраїнський енергетичний комплекс

РАВ

-

радіоактивні відходи

РВ

-

реакторне відділення

РЛП

-

регіональний ландшафтний парк

РРВ

-

рідкі радіоактивні відходи

САВ

-

середньоактивні відходи

СВО

-

спецводоочистка

СГО

-

спецгазоочистка

СЗЗ

-

санітарно-захисна зона

СРК

-

система радіаційного контролю

СУЗ

-

система управління та захисту

ТВЗ

-

тепловиділяюча збірка

ТРВ

-

тверді радіоактивні відходи

УЩ

-

Український кристалічний щит

ФБ

-

фактор безпеки

ЦСВЯП

-

централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива

ЯУ

-

ядерна установка

ВСТУП
Нетехнічне резюме (НР) є документом оглядового характеру, підготовленим на основі виконаних раніше звітів, технічних оцінок, підготовлених програм та проведених наукових досліджень.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

В Україні побудовані і експлуатуються 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13,835 ГВт на 4 атомних електричних станціях. Оператором з експлуатації АЕС є Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ДП «НАЕК «Енергоатом»).
Встано́влена поту́жність (англ. nameplate capacity; installed capacity) - сума номінальних потужностей сукупності елементів об'єкта, який розглядається. Дане поняття знайшло застосування у таких галузях, як електроенергетика, хімічна промисловість, паливна промисловість, металургія, гірнича промисловість тощо.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

На даний момент проектні - 30-річні - терміни експлуатації 12 з 15 енергоблоків діючих в Україні АЕС закінчилися, або близькі до закінчення.

При проектуванні енергоблоків атомних станцій були встановлені консервативні терміни їх експлуатації з огляду на тогочасний рівень розвитку атомної енергетики. Ця проблема характеризує всю світову ядерну енергетику: до 2020 р. приблизно 80% енергоблоків АЕС, які діють у світі, вичерпають проектний ресурс. Водночас досвід експлуатації АЕС, зокрема і в Україні, показав, що фактичний термін служби основних елементів конструкцій і обладнання суттєво вищий, ніж це припускалось раніше, а заміна елементів, які цього потребують, може бути здійснена з прийнятними витратами. Тому більшості країн, які експлуатують атомні електростанції, продовження терміну експлуатації енергоблоків є прийнятою стратегією і здійснюється практично.

Я́дерна енерге́тика або атомна енергетика - галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки, що розробляє методи і засоби перетворення ядерної енергії в електричну і теплову.
Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.
А́томна електроста́нція (АЕС) - електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію.
НАЕК «Енергоатом» має всі підстави вважати раціональним рішенням продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС України.

У рамках реалізації зазначеної стратегії, рішенням державного регулюючого органу (ДІЯРУ) подовжено, шляхом видачі спеціальних ліцензій, експлуатацію 1 та 2 енергоблоків типу В-213 потужністю 420 та 416 МВт на Рівненській АЕС до 22.12.2030 та 22.10.2031 рр. відповідно. Також, 28 листопада 2013 р. колегією ДІЯРУ подовжено на 10 років термін експлуатації енергоблоку 1 ЮУАЕС.

Правовою підставою подовження експлуатації ЮУАЕС у понадпроектний період є схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р.

Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№ 1071 «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» та Закон України від 08.09.2005 р., № 2861-ІV «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».

Подовження експлуатації енергоблоків АЕС після закінчення проектного терміну їх роботи регламентується вимогами таких нормативно-правових актів: • Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», №39/95−ВР, зі змінами та доповненнями;
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.


 • Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

 • «Загальні положення безпеки атомних станцій», НП 306.2.141-2008;

 • «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки», НП 306.2.106-2005;

 • «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки», НП 306.2.099-2004;

 • «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС». Узгоджено ДКЯРУ вих. №15-32/7040 від 28.12.06, СОУ−Н ЯЕК 1.004:2007.

Отже, в Україні створені правові підстави подовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, крім того - ця діяльність визнана необхідною, оскільки подовження терміну експлуатації АЕС у понадпроектний період дозволить забезпечити як підтримку виробництва електроенергії в Україні на стратегічно необхідному для держави рівні, так і здійснити накопичення необхідних коштів на виведення з експлуатації енергоблоків без збільшення навантаження на споживача.
Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.


1 ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ НЕТЕХНІЧНОГО РЕЗЮМЕ
1.1 Порядок прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації

енергоблоків АЕС
Згідно з Законом України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку АЕС приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі матеріалів періодичної переоцінки безпеки шляхом внесення змін до ліцензії.
Радіаці́йна безпе́ка - стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Основним документом, на базі якого ДІЯРУ ухвалюється рішення щодо продовження терміну дії ліцензії ВП ЮУ АЕС на експлуатацію енергоблоку № 2 у надпроектний термін, є «Звіт з періодичної переоцінки безпеки» (далі - ЗППБ).

При прийнятті остаточного рішення, ДІЯРУ також буде враховувати результати громадського обговорення екологічних та соціальних аспектів продовження терміну експлуатації енергоблоку № 2 ВП ЮУ АЕС.

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» від 18.07.1998 № 1122, предметом громадських слухань є, зокрема, розгляд матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну їх експлуатації, питання, пов'язані з впливом зазначених установок на довкілля та здоров'я людей.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

У 2012 р. ВП ЮУАЕС було організоване громадське обговорення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку № 1. За його результатами ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДНІЦ СКАР, м.Київ) підготував «Звіт про громадське обговорення матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС» присвячений опису процедур та результатів громадського обговорення.

З метою залучення громадянського суспільства до участі у обговоренні нетехнічних аспектів продовження експлуатації енергоблоку № 2 ВП ЮУ АЕС планується проведення подальшої інформаційно-роз’яснювальної кампанії та організація нових громадських слухань.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

Основні тези, які повинні бути донесені до громадськості полягають у тому, що продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний період не змінює існуючих проектів; не передбачає нового будівництва, розширення чи перепрофілювання енергоблоків чи їх окремих елементів. Таким чином, жоден з факторів впливу на навколишнє середовище не змінюється, всі параметри впливу на довкілля залишаються на існуючому рівні, а з удосконаленням ряду технологічних елементів виробництва та внаслідок реалізації запланованих додаткових природоохоронних заходів ймовірно очікувати їх зниження.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • ОБҐРУНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ ВП «ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС» У ПОНАДПРОЕКТНИЙ ПЕРІОД
 • ЗМІСТ Стор. ВСТУП 7
 • 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВП ЮУ АЕС 12
 • 3 ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВП ЮУАЕС ТА ПУЕК 31
 • 4. ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 56 5. ВПЛИВ НА ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ
 • 7 КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ 67
 • ВИСНОВКИ про можливість подальшої експлуатації енергоблоків ВП «Южно-УкраїнськаАЕС» 79
 • ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
 • ВСТУП Нетехнічне резюме (НР) є документом оглядового характеру, підготовленим на основі виконаних раніше звітів, технічних оцінок, підготовлених програм та проведених наукових досліджень
 • 1 ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ НЕТЕХНІЧНОГО РЕЗЮМЕ 1.1 Порядок прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС
 • Постановою Кабінету Міністрів України