Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста

Скачати 297.25 Kb.

Обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста
Скачати 297.25 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.05.2017
Розмір297.25 Kb.
ТипОбґрунтування
  1   2   3

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Прасоленко Олексій Володимирович

УДК 656.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
13Обґрунтування мережі парковки

автомобільного транспорту в умовах міста

(на прикладі м.
Автостоя́нка (або: стоянка, гараж) - споруда, будівля (частина будинку, споруди) або спеціальний відкритий майданчик, призначений для зберігання тимчасового чи постійного транспортних засобів.
Харкова)

05.22.01 – Транспортні системи
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти і науки УкраїниНауковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Лобашов Олексій Олегович,

Харківська національна академія міського

господарства, кафедра “Транспортних систем і логістики”,

доцент
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професорПоліщук Володимир Петрович,

Національний транспортний університет,

кафедра “Транспортні системи та маркетинг”,

професор, м.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Київ


кандидат технічних наук, доцент

Енглезі Ірина Павлівна,

Донецький інститут автомобільного транспорту,

ректор
Провідна установа: Українська державна академія

залізничного транспорту, кафедра “Управління експлуатаційною роботою”, м. Харків


Захист дисертації відбудеться “ 22 грудня 2006 р.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03 у Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Автореферат розісланий “ 22 листопада 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Линник І.Е.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Паркування автомобілів на вулично-дорожній мережі (ВДМ) міста - одна із дуже важливих і всенаростаючих проблем. З одного боку, чим більше автомобілів, тим більше потрібно місць для паркування. З іншого боку, чим більше автомобілів, тим більше навантаження на ВДМ міста і тим менше можливості для паркування на проїзній частині.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Проїзна́ части́на, проїжджа частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги.
У найкрупніших містах дійсно недостатньо місць для паркування і не створюються умови для достатнього нагляду за порушенням паркувань. Як наслідок, автомобілі припарковані уздовж проїзної частини, зменшують її ефективну ширину, що, в свою чергу, веде до збільшення заторів на дорогах, зниження швидкості руху й зменшення пропускної здатності ВДМ. Все це спричиняє зростання дорожньо-транспортних пригод і виникнення проблем екологічного, соціального й економічного характеру. Серед проблем, породжених автомобілізацією, проблеми організації паркувань в адміністративних, торговельних, громадських і виробничих галузях є найбільш гострими.
Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
Доро́жньо-тра́нспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Це пояснюється тим, що площа, займана паркуванням автомобілів, перевищує площу міських вулиць і доріг, що використовується для руху транспортних потоків.
Транспортний потік - це впорядкований транспортною мережею рух транспортних засобів. Переміщення пасажирів називається пасажиропотоком, переміщення вантажів - вантажопотоком, рух пішоходів - пішохідним потоком.

Однією з найбільш важливих складових, що використовується у вирішенні вищеназваних завдань, є обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста.

В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».

Сучасні методи обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту засновані на припущеннях про її вплив на характеристики функціонування транспортних потоків.

Більшість автомобілів ділиться на правокермові і лівокермові.
Але досі не відомо, яким чином відбувається перерозподіл транспортних потоків по ВДМ, як змінюються характеристики функціонування міста. Отримання нових закономірностей поведінки транспортних потоків щодо формування раціональної системи паркування дозволить визначити заходи з підвищення ефективності функціонування транспортної мережі міста.
Розпо́діл в еконо́міці - стадія відтворення сукупного суспільного продукту, що зв'язує виробництво і споживання; розподіл засобів виробництва і продуктів споживання між класами суспільства й робочої сили за сферами діяльності.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Раціоналі́зм (від лат. ratio - розум) - філософська точка зору, яка наголошує першість і компетентність розуму (логічного ходу міркування) в пошуках правди. В історії філософії раціоналізм протиставляється емпіризму - філософській установці, яка кладе в основу пошуків істини досвід.
Транспортна мережа, або ядро мережі (backbone або core network), - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації й об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіка між ними високошвидкісними каналами.
Практична реалізація нових наукових підходів до обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту поліпшить якість обслуговування транспортної системи міста.
Перше в історії ДТП, зареєстроване за участю автомобіля (причому це був електромобіль) відбулося 30 травня 1896 року в Нью-Йорку: Генрі Уелс на своєму транспортному засобі зіткнувся з велосипедом Евеліна Томаса, який отримав перелом ноги.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати роботи отримані відповідно до завдань "Цільової комплексної програми розвитку транспортного комплексу України "Транспорт" (1992-2010 рр.), "Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 рр.", затвердженої Законом України від 24.06.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. – комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
2004 року № 1869-ІV.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обгрунтування доцільності розташування мережі парковки в умовах міста. Для досягнення поставленої мети вирішенні такі завдання:

- аналіз сучасних методів управління транспортними потоками в містах ;

- аналіз сучасних методів організації паркування на ВДМ та оцінка його впливу на характеристики транспортних потоків;

- розробка моделі функціонування транспортних потоків у транспортній системі міста;

- розробка методики розрахунку параметрів транспортних потоків при варіюванні параметрами паркувальної мережі;

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.

- практична перевірка розробленої методики на реальному об’єкті;

- розробка рекомендацій щодо обгрунтування паркувальної мережі (на прикладі м. Харкова).

Об’єктом дослідження є система “мережа парковки автомобільного транспорту-транспортні потоки”.

Предметом дослідження є залежність параметрів транспортних потоків від параметрів паркувальної мережі.

Перше в історії ДТП, що спричинило за собою смерть пішохода, сталося у 1899 року також у Нью-Йорку. Таксі збило Генрі Блісса.


Методи дослідження: математичне моделювання детермінованих транспортних потоків.
Детерміні́зм (лат. determinatus - «визначений», «обмежений») - філософське матеріалістичне вчення про загальну об’єктивну зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, зокрема волі, внаслідок причинності, тобто такого зв’язку явищ, за якого одне явище (причина) за певних умов породжує інше (дію).
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
Для формування характеристик руху транспортних потоків застосовувався гравітаційний закон тяжіння ємності транспортних районів. Для оцінки адекватності теоретичних положень використовувались методи натурних обстежень і статистичний аналіз.
Гравіта́ція або тяжіння - властивість тіл із масою притягуватись одне до одного. Гравітаційна взаємодія найслабша із фундаментальних взаємодій, однак її характерною особливістю є те, що тіла, які мають масу, завжди притягаються одне до одного.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.


Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- вперше отримані закономірності зміни параметрів функціонування транспортних потоків залежно від параметрів паркувальної мережі;

- набули подальшого розвитку методи дослідження транспортних потоків у містах з урахуванням необхідності мережного моделювання;

- дістали подальшого розвитку механізми обґрунтування доцільності розташування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста.

Найстаріший діючий автомобіль у світі - De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, 1884 року випуску
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.Практичне значення одержаних результатів. Розроблена модель функціонування транспортних потоків дозволяє визначити вплив мережі парковки автомобільного транспорту на показники руху.
Кількість автомобілів в Україні у 2009 році становила близько 7 мільйонів, що становило приблизно 151 автомобіль на 1000 чоловік і 11.6 авто на кілометр квадратний території.
Ця модель може бути використана в автоматизованій системі управління дорожнім рухом (АСУДР). Запропоновано рекомендації щодо обґрунтування доцільності розташування мережі парковки, які можуть бути використані в організації дорожнього руху й проектуванні ВДМ міста.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.

Результати дослідження і розробки були використані в організації навчального процесу в Харківській національній академії міського господарства для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
100402-“Транспортні системи”.Особистий внесок здобувача полягає у виборі основних методичних підходів до експериментальних досліджень та обробки результатів.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Йому належать усі наукові результати, що виносяться на захист. У публікаціях із співавторами особистий внесок автора складає: визначення ефективності функціонування транспортної мережі залежно від параметрів паркувальної мережі [2], визначення впливу мережі парковки автомобільного транспорту на параметри функціонування транспортних потоків [3].
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат.
Найпопулярнішим кольором автомобілів є сріблястий, за ним ідуть чорний, білий та сірий кольори.
definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались й обговорювались на:

- всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми реалізації реформування галузі житлово-комунального господарства» (Харків, 2003 р.);

- науково-технічній конференції викладачів, аспірантів і співробітників Харківської національної академії міського господарства (Харків, 2006 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 4 статті у фахових наукових журналах, 1 теза доповіді на конференції.

Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Аспірáнт - основна форма підготовки наукових кадрів при вищих навчальних закладах і науково-дослідницьких установ. Час навчання в стаціонарній аспірантурі входить до наукового стажу і зараховується при призначенні пенсії за Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.


Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 176 сторінок, з них 12 сторінок списку використаних джерел, 41 сторінка додатків, 30 рисунків і 12 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі відображено актуальність дослідження мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста.
Перший прозорий автомобіль було зроблено у 1939 році. Pontiac Ghost Car зроблений з плексигласових панелей, які дозволяють зробити авто прозорим.
Визначені мета, завдання, методи дослідження, наукова новизна й практична цінність отриманих результатів.

  1   2   3


Скачати 297.25 Kb.

 • Обґрунтування мережі парковки
 • Транспортні системи Автореферат
 • Офіційні опоненти: доктор технічних наук
 • Енглезі Ірина Павлівна
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми
 • Практична реалізація
 • Зв’язок роботи з науковими програмами
 • Мета і завдання дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача
 • Апробація результатів дисертації
 • Структура і обсяг дисертації
 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі