Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі Замовник. Найменування

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі Замовник. Найменування
Дата конвертації28.04.2017
Розмір78.5 Kb.
ТипОбґрунтування


ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі1. Замовник.

1.1. Найменування: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».1.2. Код за ЄДРПОУ: 24584661.

1.3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Степанська Світлана Іванівна – Заступник голови комітету з конкурсних торгів ДП «НАЕК «Енергоатом», м.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Київ, вул. Жилянська, буд. 108, тел/факс: (044) 206-97-67, e-mail: i.khudenko@direkcy.atom.gov.ua.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 24.02.2016 року.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (ДК 021:2015 72250000-2 Послуги пов’язані із системами та підтримкою) (Технічне обслуговування та супровід устаткування та програмного забезпечення кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом»).

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Кризовий центр ДП «НАЕК «Енергоатом» (КЦ) (м. Київ, вул. Назарівська, 3), резервний кризовий центр (РКЦ) ДП «НАЕК «Енергоатом» (Чернігівська область, Чернігівський район, с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28), Центр з організації взаємодії та надання допомоги АЕС (ЦНД) (ВП «Аварійно-технічний центр» – Київська область, с. Білогородка).2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом I кв. – IV кв. 2016 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВЛ Обладнання та інжиніринг».

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

3.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21642642.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 01103 м.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Київ, вул. Кіквідзе, 18 А. тел: 380 44 499-21-32. факс: 380 44 499-21-34. 4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: Потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням (відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:

Основними вимогами до надання послуги з технічного супроводу програмно-технічного комплексу системи передачі даних кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом» є: • забезпечення надійної та безперебійної роботи системи передачі даних кризових центрів АЕС.
  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
  Тобто постачальник повинен бути добре ознайомлений з нормативними та проектними документами на кризові центри, СПД, знати структуру та склад технічних засобів ПТК, які підлягають обслуговуванню, мати досвід встановлення, налагодження і експлуатації програмного забезпечення СПД, ознайомлений з особливостями функціонування СПД на кожному з майданчиків кризових центрів;

 • послуги необхідно надати без зниження рівня аварійної готовності АЕС та Дирекції Компанії. Тобто постачальник повинен знати вимоги нормативних документів та виробничих документів системи аварійної готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом», системи передачі даних кризових центрів АЕС, мати доступ до майданчиків вказаних кризових центрів, орієнтуватися в особливостях обладнання та ПЗ кожного з них, швидко вирішувати технічні та організаційні питання, що виникають.
  Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


Усі послуги зі створення СПД, починаючи з розробки нормативних та виробничих документів щодо системи передачі даних, закінчуючи впровадженням системи та її технічним супроводом, надавалися лише одним постачальником – підприємством ТОВ «ІВЛ Обладнання та інжиніринг» (далі – ІВЛ).

ІВЛ надає послуги щодо створення та супроводження СПД на майданчиках ВП ЗАЕС, ВП ХАЕС, ВП ЮУАЕС, Дирекції Компанії, ВП «Аварійно-технічний центр», ВП «Атомремонтсервіс», Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ вже упродовж 12 років.

На послуги з технічного супроводу програмно-технічного комплексу системи передачі даних ДП «НАЕК «Енергоатом» конкуренція відсутня, послуги можуть бути надані тільки ІВЛ. Альтернативи немає. Причини такого стану справ наведені нижче.


    1. Основні вимоги до системи передачі даних кризових центрів АЕС сформульовані у нормах та правилах з ядерної та радіаційної безпеки НП 306.2.02/3.
     Радіаці́йна безпе́ка - стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання.
     077-2003 «Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС». Крім того, у сфері аварійної готовності та реагування, в частині, що стосується передачі даних, діє велика кількість спеціальних документів (регламентів, настанов, інструкцій), які необхідно знати при виконанні технічного супроводу системи передачі даних.

ІВЛ є розробником усіх цих документів, добре в них орієнтується та постійно застосовує у роботі. Інший постачальник для виконання своїх зобов’язань безумовно повинен вивчити ці документи, та накопичити досвід застосування вказаних документів при наданні послуг з технічного супроводу СПД, що займе значний час та може позначитись на рівні аварійної готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом».

    1. СПД являє собою складну розподілену систему, що об’єднує програмно-технічні комплекси, розташовані на майданчиках усіх АЕС, у внутрішніх та зовнішніх кризових центрах АЕС, в основному та резервному кризових центрах Дирекції Компанії, у Центрі з організації взаємодії та надання допомоги АЕС, в Інформаційно-кризовому центрі Держатомрегулювання, в ДНТЦ ЯРБ. Система об’єднана каналами космічного зв’язку аварійного реагування ДП «НАЕК «Енергоатом», корпоративної інформаційної системи ДП «НАЕК «Енергоатом».

СПД забезпечує збирання, обробку, передачу та відображення в режимі реального часу даних від систем контролю та управління енергоблоків, загальностанційних систем.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

СПД забезпечує підтримку структурних підрозділів Компанії, відповідальних за аварійну готовність та реагування в разі ядерних та радіаційних аварій на АЕС.

Діюче ПЗ СПД розроблене ІВЛ, документоване, є вихідні тексти програм. ІВЛ також постійно виконує інтеграцію до СПД нових інформаційних систем АЕС, споживачів інформації, що міститься в СПД, на майданчиках АЕС та Дирекції Компанії.

Інший постачальник послуг з технічного супроводу СПД буде повинен ознайомитись з архітектурою системи (сотні процесів, розподілені по кількох віддалених майданчиках, що взаємодіють у реальному часі), значними обсягами програмного коду, постійно вивчати зміни в програмному забезпеченні системи, що є економічно невиправданим та може зайняти значний час.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.    1. Технічне обслуговування та супровід устаткування та програмного забезпечення кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом» виконуються ІВЛ починаючи з 2007 року та показали свою ефективність. Технічний супровід є умовою виконання вимог Держатомрегулювання щодо забезпечення безперервної безвідмовної роботи системи передачі даних ДП «НАЕК «Енергоатом» (лист Держатомрегулювання від 06.08.09 № 16-20/4409).

ІВЛ, розробник СПД, здатний надати послуги системи у короткий час, при необхідності за терміновим викликом. ІВЛ виконує технічну підтримку СПД на поточний час.

Заміна попереднього постачальника, ІВЛ, може призвести до припинення роботи системи або її частин на тривалий час, виникнення проблем технічного характеру. Виключення СПД або її частин з роботи призведе до істотного зниження рівня аварійної готовності ВП АЕС і ДП «НАЕК «Енергоатом» в цілому.Через об’єктивну потребу у здійсненні додаткової закупівлї у того самого надавача послуг з метою забезпечення сумісності з раніше наданими послугами щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та супроводу устаткування та програмного забезпечення кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом» у даному випадку відповідно до пункту 5 частини 2 статті 39 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель» комітетом конкурсних торгів було прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

  1. Договір № 1СО.011-13 від 07.03.2013 «Технічний супровід програмно-технічного комплексу системи передачі даних кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом».

  2. Договір № 1СО.011-14 від 10.02.2014 «Технічний супровід програмно-технічного комплексу системи передачі даних кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом».

  3. Договір № 1СО.012-15 від 20.03.2015 «Технічний супровід програмно-технічного комплексу системи передачі даних кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом».

  4. Договір № 1ОУ.012-14 від 02.04.2015 «Інтеграція АСКРО ЮУАЕС до системи передачі даних кризових центрів ДП «НАЕК «Енергоатом».Заступник голови комітету

з конкурсних торгів С.І. Степанська

(3-2016) • 1.2. Код за ЄДРПОУ
 • 1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі
 • 2.1. Найменування предмета закупівлі
 • 2.4. Строк
 • 3.1. Повне найменування юридичної особи
 • 3.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • 4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі
 • 5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі
 • 6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі
 • Заступник голови комітету з конкурсних торгів С.І. Степанська (3