Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі Замовник. Найменування. Національна телекомпанія України філія Національної телекомпанії України «Центральна дирекція «Українське радіо»

Скачати 31.02 Kb.

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі Замовник. Найменування. Національна телекомпанія України філія Національної телекомпанії України «Центральна дирекція «Українське радіо»
Скачати 31.02 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір31.02 Kb.
ТипОбґрунтування


ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національна телекомпанія України філія Національної телекомпанії України «Центральна дирекція «Українське радіо»

1.2.

Національна телекомпанія України Національна телекомпанія України (скорочено НТКУ) - державна установа, що здійснює мовлення державних телеканалів та радіостанції в межах всієї території України та окремих областей. До 1995 року НТКУ - Державна телерадіомовна компанія України (ДТРК).
Код за ЄДРПОУ. 40088562

1.3. Місцезнаходження. вул. Хрещатик, буд. № 26, м. Київ, 01001

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Ходос Андрій Костянтинович, начальник управління радіомовлення, м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кімн. № 414, 01001, телефон (044) 239-63-50, телефакс (044) 279-35-27, ahodos@ukr.net

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. 05.04.2016

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. код за ДК 016:2010: 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (код за ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних) (телекомунікаційні послуги: міський, міжміський зв'язок, абонентна плата та ін.

Абоне́нтна пла́та - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
)

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. телекомунікаційні послуги: міський, міжміський зв'язок, абонентна плата та ін.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Хрещатик, буд. №26, м. Київ; вул. Московська, буд. №13, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень – грудень 2016 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»

Департамент розвитку сегмента державних установ

3.2.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.Код за ЄДРПОУ 21560766
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.


бульвар Т. Шевченка, 18, м. Київ, 01601, тел. (044) 235-46-35, факс (044) 235-47-88;

вул. Московська, 23, м. Київ, 01010, тел. (044) 235-46-35, (044) 226-25-41, факс (044) 235-47-88

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи

5.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

Досвід безперервної роботи філії НТКУ «Центральна дирекція «Українське радіо» (далі – Філія) з (16.06.2011р. ВАТ «Укртелеком» змінив назву на Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» становить більше 50 років. Як постійному клієнту це дає певні переваги, що призводить до економії бюджетних коштів.

ПАТ «Укртелеком» Департамент розвитку сегмента державних установ ПАТ «Укртелеком» надає в користування Філії та обслуговує 64 телефонні номери, 26 ліній безпосереднього зв’язку, 68 радіоточок, 45 вхідних та 45 вихідних з’єднувальних ліній між відомчою АТС Філії і телекомунікаційною мережею загального користування м. Києва, послуги цифрової телефонії (ISDN BRI) – 6 номерів (234-10-00, 234-10-01, 230-28-31, 230-28-32, 234-00-21, 489-88-08).

ПАТ «Укртелеком» Департамент розвитку сегмента державних установ ПАТ «Укртелеком» надає Філії послуги місцевого телефонного зв’язку з виходом на довідково-інформаційні служби, спеціальні служби м. Києва (поліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу тощо).

Поже́жник (вогнебо́рець) - працівник пожежної охорони. Гасить пожежі, рятує і евакуює людей, а також запобігає подібним випадкам.
Швидка медична допомога Швидка́ меди́чна допомо́га - спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень.
Надання послуг здійснюється у цілодобовому режимі. У разі зміни оператора телекомунікаційних послуг виникнуть негативні наслідки, які пов’язані з витратами бюджетних коштів та призведе до:

 • зміни існуючих телефонних номерів, зміни номерного ресурсу;
  Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


 • побудови нових каналів зв’язку для виробничої діяльності Філії, що в свою чергу призведе до тимчасового призупинення телекомунікаційних послуг, а також до додаткових видатків і витрат бюджетних коштів;

 • внесення змін у довідкову та іншу документацію;

 • видання нових телефонних довідників;

 • перепрограмування нумерації відомчої АТС Філії.

ПАТ «Укртелеком» Департамент розвитку сегмента державних установ ПАТ «Укртелеком» надає послуги міського, автоматичного міжміського телефонного зв’язку дільниці оперативного контролю радіомовлення (далі – Дільниця) управління радіомовлення Філії (м. Переяслав-Хмельницький) –місцевого телефонного зв’язку (2 міських телефони, один паралельний, абонплата за телефони).

ПАТ «Укртелеком» Департамент розвитку сегмента державних установ ПАТ «Укртелеком» надає Дільниці послуги місцевого телефонного зв’язку з виходом на довідково-інформаційні служби, спеціальні служби м. Переяслав-Хмельницький (поліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу тощо).

Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
Надання послуг здійснюється у цілодобовому режимі. У м. Переяслав-Хмельницький іншого оператора телекомунікаційних послуг не існує.

Враховуючи вищевикладене, для закупівлі у ПАТ «Укртелеком» Департамент розвитку сегмента державних установ ПАТ «Укртелеком» код за ДК 016:2010: 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (код за ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних) (телекомунікаційні послуги: міський, міжміський зв'язок, абонентна плата та ін.) застосовується переговорна процедура закупівлі відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

- Лист Державного університету телекомунікацій Міністерства освіти і науки України від 10.03.2016р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Держа́вний університе́т телекомунікацій (скорочено ДУТ, ) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Києві.
№ 22/331; • Закон України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014р. № 1197-VII.Директор виконавчий

Табаченко А.Д. ___________________________
(підпис, М. П.) 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106
Зареєстровано в Міністерстві юстиції

13.10.2014 за №1248/26025ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми обґрунтування

застосування переговорної процедури закупівлі
1. Обґрунтування складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

2. Щодо пункту 1 обґрунтування.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої
статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

Адміністрати́вно-територіа́льна одини́ця - частина території країни, що має місцеву адміністрацію - управління. Іноді також може мати синонімом Регіон[джерело?].

У підпункті 1.5 дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 2 обґрунтування.

Щодо підпункту 2.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.
Пошто́вий і́ндекс - набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. 1962 року нову систему поштової індексації впроваджено в Західній Німеччині, пізніше її застосовано й в інших країнах світу.
Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.
Замовник зазначає інформацію про кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання робіт чи надання послуг.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.

4. Щодо пункту 3 обґрунтування.

У підпункті 3.1 зазначається учасник (учасники) процедури закупівлі з урахуванням пункту 31 частини першої статті 1 Закону. Інформація про юридичну особу (осіб) зазначається відповідно до установчих документів, а про фізичну особу (осіб) – відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

У підпункті 3.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.

У разі якщо замовником проведено переговори з кількома учасниками, замовник зазначає інформацію, визначену в абзаці другому пункту 6 цієї Інструкції, стосовно кожного з учасників, з якими проведено переговори.

5. Щодо пункту 4 обґрунтування.

Замовник зазначає умови застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону.

6. Щодо пункту 5 обґрунтування.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування переговорної процедури закупівлі.

7. Щодо пункту 6 обґрунтування.

Замовник зазначає посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.Заступник директора департаменту державних

закупівель та державного замовлення Лілія ДУДНИК


Скачати 31.02 Kb.

 • Ходос Андрій Костянтинович, начальник управління радіомовлення, м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кімн.
 • 2. Інформація про предмет закупівлі
 • Публічне акціонерне товариство
 • Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України
 • 6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
 • ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 1. Обґрунтування складається українською мовою
 • Заступник директора департаменту державних закупівель та державного замовлення Лілія ДУДНИК