Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОб'єктами перевірки й оцінювання

Скачати 96.54 Kb.

Об'єктами перевірки й оцінювання
Скачати 96.54 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір96.54 Kb.
  1   2

МАТЕМАТИКА


Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з математики є складники предметної компетентності – знання, уміння та навички, здатність їх застосовувати до розв’язування задач у навчальних і життєвих ситуаціях.

Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється шляхом поточної перевірки (1–4 класи), тематичної перевірки (2–4 класи), державної підсумкової атестації (4 клас).

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Державна підсумкова атестація (ДПА) - випускні іспити, які складають випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в Україні.

Поточна перевірка відбувається в усній і письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

Письмо Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

До цього виду контролю належать самостійні роботи — короткотривалі (10–15 хвилин) письмові роботи, які охоплюють певну частину навчального матеріалу. Поточний контроль не обов’язково проводиться фронтально; його результати не завжди відображаються у балах.

Тематична перевірка здійснюється у письмовій формі й охоплює зміст теми або логічно завершеної її частини. Тематична перевірка проводиться у вигляді комбінованої контрольної роботи (або тестів) 4 рази за семестр. Обсяг роботи повинен містити не більше 16 математичних операцій (дій) у другому класі, 18 – у третьому, 20 – в четвертому.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Тривалість виконання становить в І семестрі другого класу – до 20 хв, в II семестрі – до 30 хв, в третьому і четвертому класах – до 35 хв. За цей час учням треба виконати роботу й перевірити її.

Окремим видом тематичного контролю є перевірка навичок усної лічби, яка здійснюється двічі за семестр з метою визначення рівня володіння учнями обчислювальною навичкою. Обсяг роботи має охоплювати не більше 12 завдань.

Державна підсумкова атестація проводиться в кінці четвертого року навчання з метою перевірки й оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, визначених Державним стандартом.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Держава Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Вона здійснюється у формі комбінованої контрольної роботи, укладеної із 12 завдань (20 математичних операцій) – 7 тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох-чотирьох запропонованих варіантів; 3 завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю; 2 завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю, в тому числі сюжетних задач.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2


Скачати 96.54 Kb.

  • Державним стандартом