Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОб’єктно-орієнтований аналіз та проектування Екзаменаційні питання

Скачати 42.39 Kb.

Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування Екзаменаційні питання
Скачати 42.39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір42.39 Kb.
  1   2

Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування

Екзаменаційні питання


 1. Основні концепції, принципи та поняття сучасного програмування, що створюють основу теоретичних досліджень i практичних розробок в області універсальних та спеціалізованих засобів аналізу і моделювання складних інформаційних систем.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Теорети́чні дослі́дження - висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних гіпотез і теорій.


 2. Роль і значення технологій аналізу і моделювання у розвитку промисловості і науково-технічному прогресі країни.

 3. Технології аналізу, проектування і моделювання програмних комплексів.

 4. Технологія процедурно-орієнтованого програмування.

 5. Технологія об'єктно-орієнтованого програмування.

 6. Технологія об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування складних систем.
  Складна система Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
  Технологія системного аналізу і моделювання складних систем.

 7. CASE-технологія проектування складних систем. Математичні основи CASE-технології проектування складних систем. Діаграми структурного системного аналізу

 8. Технології аналізу, проектування і моделювання інформаційних систем.

 9. Життєвий цикл інформаційної системи.

 10. Модель «синхронізації і стабілізації». Каскадна модель. Спіральна модель.
  Водоспадна (каскадна) модель життєвого циклу ПЗ (англ. waterfall model) - послідовний метод розробки програмного забезпечення, названий так через діаграму схожу на водоспад (як на ілюстрації справа).
  Спіральна модель - генератор моделі процесу керування ризиками для проектів програмного забезпечення. Заснована на унікальних моделях ризиків даного проекту, спіральна модель скеровує команду на прийняття елементів однієї чи кількох моделей процесів, як-от інкрементного, водоспадного чи еволюційного прототипування[en].


 11. Методології проектування інформаційних систем. Структурна методологія.

 12. Методологія RAD. CASE-технологія.

 13. Історія розвитку UML. Основні компоненти UML. Призначення UML. Загальна структура UML.

 14. Пакети UML. Мета моделі UML. Специфіка опису мета моделі UML. Особливості зображення діаграм UML.

 15. Діаграма варіантів використання. Варіант використання. Актори. Інтерфейси. Примітки. Стосунки на діаграмі варіантів використання. Приклад побудови діаграми варіантів використання. Рекомендації до розробки діаграм варіантів використання.

 16. Діаграма класів. Клас. Відносини між класами. Інтерфейси. Об'єкти. Шаблони або класи, що параметризуються. Рекомендації до побудови діаграм класів.

 17. Діаграма станів. Автомати. Стан. Перехід. Складений стан і під стан. Історичний стан. Складні переходи. Рекомендації до побудови діаграм станів.

 18. Діаграма діяльності. Стан дії. Переходи. Доріжки. Об'єкти. Рекомендації до побудови діаграм діяльності.

 19. Діаграма послідовності. Об'єкти. Повідомлення. Приклад побудови діаграми послідовності.
  Абстрактного автомата граф (діаграма станів, англ. statechart) - орієнтований граф, вершинам якого відповідають стани автомата, а дугам - вхідні сигнали. Якщо вхідний сигнал xi спричиняє перехід автомата зі стану aj в стан ak, то на графі цьому факту відповідає дуга, позначена символом xi, яка з'єднує вершину aj з ak.
  Діаграма послідовності - в UML, діаграма послідовності відображає взаємодії об'єктів впорядкованих за часом. Зокрема, такі діаграми відображають задіяні об'єкти та послідовність відправлених повідомлень.
  Рекомендації до побудови діаграм послідовності.

 20. Діаграма кооперації (співпраці). Кооперація. Об'єкти. Зв'язки. Повідомлення. Приклад побудови діаграми кооперації. Рекомендації до побудови діаграм кооперації.

 21. Діаграма компонентів. Компоненти. Інтерфейси. Залежності. Рекомендації до побудови діаграми компонентів.

 22. Діаграма розгортання. Вузол. З’єднання. Рекомендації до побудови діаграми розгортання.

 23. CASE-інструмент Model Maker. Етапи розробки моделі. Інтерфейс Model Maker. Шаблони проектування.
  Шаблони проектування програмного забезпечення (англ. software design patterns) - ефектні способи вирішення задач проектування програмного забезпечення. Шаблон не є закінченим зразком, який можна безпосередньо транслювати в програмний код.
  Робота з компонентами. Етапи розробки компоненту. Вибір батьківського класу. Додавання властивостей. Створення методів. Створення подій.

 24. Інтеграція Delphi з Model Maker. Документування роботи. Редагування діаграм класів. Відображення модулів на діаграмі. Відображення документації на діаграмі. Додаткові можливості документування проекту. Імпорт діаграм з існуючих проектів.

 25. CASE-інструмент Model Maker. Робота з діаграмами. Асоціації. Представлення асоціацій на екрані. Рекурентні асоціації. Гіперзв'язки. Стилі вмісту і представлення діаграм на екрані. Друк діаграм.

 26. Технологія MDA. Bold -  реалізація MDA в Delphi. Встановлення Bold.

 27. CASE-інструмент Bold . Створення бізнес-рівня. Створення моделі додатку. Створення графічного інтерфейсу.
  Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.
  Створення рівня даних. Робота з додатком. Модифікація моделі додатку.

 28. CASE-інструмент Bold . Використання Model Maker. Робота з БД

 29. CASE-інструмент Rational Rose. Загальна характеристика Rational Rose. Інструментарій Rational Rose. Об'єднуюча платформа.

 30. CASE-інструмент Rational Rose. Аналіз і проектування. Проектування і розробка програмного забезпечення.
  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Тестування.

 31. CASE-інструмент Rational Rose. Структура Rational Rose. Інтерфейс Rational Rose.

 32. CASE-інструмент Rational Rose. Методологія проектування інформаційної системи. Погляд на інформаційну систему збоку засобів її використання. Погляд на інформаційну систему збоку її внутрішнього устрою.

 33. CASE-інструмент Rational Rose. Початок роботи над проектом інформаційної системи. Розробка діаграми варіантів використання.

 34. CASE-інструмент Rational Rose. Розробка
  1   2


Скачати 42.39 Kb.

 • Каскадна модель . Спіральна модель
 • Шаблони проектування
 • Створення графічного інтерфейсу