Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОфіційні умови акції «Щасливий поліс» Акція-розіграш цінних призів від Прат «Київський страховий дім»

Скачати 60.79 Kb.

Офіційні умови акції «Щасливий поліс» Акція-розіграш цінних призів від Прат «Київський страховий дім»
Скачати 60.79 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір60.79 Kb.

Офіційні умови акції «Щасливий поліс»

Акція-розіграш цінних призів від ПрАТ «Київський страховий дім» є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ПрАТ «Київський страховий дім».


1. Організатор Акції

1.1. Ініціатором та організатором Акції виступає приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім» (надалі – ПрАТ «Київський страховий дім»).

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

1.2. Адреса ПрАТ «Київський страховий дім»: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, тел.: 0 44 290 93 41.
2. Тривалість та територія проведення акції

2.1. Акція триває у період із 1 березня 2017 року до 25 грудня 2017 року включно (надалі – Період проведення акції). Компанія залишає за собою право можливість продовження акції.

2.2. Акція проводиться на всій території України.
3. Учасники акції

3.1. Учасниками акції (надалі – Учасники) мають право виступати фізичні особи, які протягом терміну дії акції уклали договір (поліс) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або КАСКО.

Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

3.2. В акції не мають права брати участь співробітники та агенти ПрАТ «Київський страховий дім».

3.3. Для участі в акції Учасник, який в період проведення акції придбав поліс ОСЦПВ або КАСКО, повинен заповнити картку учасника акції (надалі – Картка), яка складається з двох однакових відривних частин.

3.4. Учасник акції має право заповнити Картку на кожен поліс ОСЦПВ та КАСКО, укладений ним в період проведення акції.

3.5. На кожній частині відривної Картки Учасник повинен зазначити своє повне прізвище, ім’я, по батькові (надалі – ПІБ), номер, дату оформлення поліса, адресу проживання та номер контактного телефону. Всі дані повинні бути написані розбірливо українською мовою та завірені підписом Учасника.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Усі невірно заповнені Картки участі в розіграші не беруть. Невірно заповненою Карткою вважається та, в якій не заповнена хоча б одна із зазначених у ній граф, інформація написана нерозбірливо або відсутній підпис Учасника.

3.6. Для збільшення шансів на виграш в Акції кожному Учаснику при укладенні договору (полісу) ОСЦПВ та КАСКО надається картка-запрошення на страхування обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (надалі – Картка-запрошення), що включає в себе дві відривні картки, призначені для подальшої передачі знайомим Учасника. Картка-запрошення містить наступну інформацію: ПІБ Учасника, номер та дату укладення його полісу, контактний телефон, ПІБ нового Страхувальника, який укладає поліс за рекомендацією Учасника, номер та дату укладення його полісу, контактний номер телефону.

3.7. Заповнені Картки-запрошення беруть участь в розіграші – на тих же умовах, що і Картки.

3.8. На кожний оформлений за рекомендацією Учасника поліс та за умови надання наступним Страхувальником Картки-запрошення ПрАТ «Київський страховий дім» нараховує по одній додатковій Картці для участі в розіграші – Учаснику та наступному Страхувальнику.

3.9. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації в Картці та Картці-запрошенні.

3.10. Страхувальник стає учасником акції з моменту отримання ПрАТ «Київський страховий дім» заповненої Картки відповідно до вимог, зазначених у пункті 3.5 цих Умов.


4. Умови проведення розіграшів

4.1. У період проведення Акції проводиться 9 розіграшів призів: о 12.00 25 числа кожного місяця з дати початку Акції до 25 грудня 2017 року включно. Компанія залишає за собою право продовження акції.

4.2. Розіграші проводяться в центральному офісі ПрАТ «Київський страховий дім» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37-41.

4.3. Переможці розіграшів (надалі – Переможці) визначаються за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування за заповненими картками.

4.4. ПрАТ «Київський страховий дім» гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможця.

4.5. Жеребкування проводиться відповідальною особою, призначеною Спостережною комісією, під наглядом Спостережної комісії.

4.6. Інформація про Переможців (ПІБ, номер, дата укладення поліса) та найменування призу, який кожен з них виграв, заносяться до протоколу. Кожній Картці (або Картці-запрошенню) Переможців, які беруть участь у щомісячному розіграші, присвоюється порядковий номер жеребкування (від 1 до 3).

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.
Призи розподіляються наступним чином: Картка (або Картка-запрошення) № 1, № 2,

№ 3 – «Відеореєстратор», № 4, № 5, № 6 – «Автопилосос», № 7, № 8, № 9 – «Автокомпресор».

4.7. ПрАТ «Київський страховий дім» повідомляє Переможців про результати розіграшу та адресу, за якою можна отримати призи, протягом 14 днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі або рекомендованим листом за контактами, зазначеними в Картці.

4.8. Результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.

4.9. Наступного дня після розіграшу інформація про його результати публікується на інтернет-сайті ПрАТ «Київський страховий дім» ksd.net.ua.
5. Призи Акції

5.1. У розіграші розігрується право на отримання наступних призів ( під призом мається на увазі придбання товару за умовною ціною 0,01 грн.):

5.1.1. трьох відеореєстраторів;

5.1.2. трьох автопилососів;

5.1.3. трьох автокомпресорів.

5.2. Вартість та інші параметри і характеристики призів визначаються на розсуд ПрАТ «Київський страховий дім» й можуть не збігатися з очікуваннями Учасників. Призи Акції можуть відрізнятися від їх зображень в рекламних матеріалах (друкованих, Інтернет тощо).

Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.


6. Умови отримання призів

6.1. Отримати призи зможуть лише ті Учасники, картки яких відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цих Умов.

6.2. Порядок та спосіб вручення призів Переможцям ПрАТ «Київський страховий дім» визначає самостійно.

6.3. Вручення призів відбудеться у м. Києві для киян, для мешканців інших міст призи будуть направлені на відділення ПрАТ «Київський страховий дім», де Переможці зможуть їх забрати, або на відділення кур’єрської доставки «Нова пошта» ( за бажанням Переможця) за рахунок компанії.

6.5. Право на отримання призу зберігається за Переможцям протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня проведення розіграшу.

6.6. Для отримання призу Переможці повинні надати такі документи: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, оригінал полісу ОСЦПВ або КАСКО.

6.7. Переможці мають право відмовитися від отримання призу. Заміна призу на грошовий еквівалент не допускається.

6.8. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня проведення розіграшу отримати приз особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати приз третій особі і в такому разі втрачає право на отримання призу.

6.9. Під призом мається на увазі придбання товару за умовною ціною 0,01 грн.
7. Спостережна комісія

7.1. За перебігом і результатами акції наглядатиме Спостережна комісія (далі – Комісія), яку призначає ПрАТ «Київський страховий дім» у розмірі трьох осіб.


8. Інші умови

8.1. ПрАТ «Київський страховий дім» не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками.

8.2. ПрАТ «Київський страховий дім» не несе відповідальності за неможливість Учасниками використати отримані призи у разі настання форс-мажорних обставин.

8.3. ПрАТ «Київський страховий дім» не несе відповідальності за роботу пошти, будь-які поштові помилки, затримку поштових відправлень тощо, а також за роботу операторів зв’язку.

8.4. ПрАТ «Київський страховий дім» не несе відповідальності за неотримання Переможцями призів з інших, не залежних від ПрАТ «Київський страховий дім» причин.

8.5. ПрАТ «Київський страховий дім» не несе відповідальності за якість товарів, що надаються як призи за цими Умовами.

8.6. ПрАТ «Київський страховий дім» звільняється від будь-якої відповідальності щодо призів після отримання їх Переможцями. Відповідальність за якість, гарантійне обслуговування продукції, що є Призами Акції, несе її безпосередній виробник. Приз, який залишився не врученим через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, ПрАТ «Київський страховий дім» використовує на власний розсуд.

8.7. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати ПрАТ «Київський страховий дім» інформацію, визначену ПрАТ «Київський страховий дім» як необхідну для участі в Акції та отримання призів.

8.8. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможців, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали з їх участю можуть бути оприлюднені або використані ПрАТ «Київський страховий дім» з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати ПрАТ «Київський страховий дім» . Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані ПрАТ «Київський страховий дім» без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

8.9. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає ПрАТ «Київський страховий дім» . Рішення ПрАТ «Київський страховий дім» є остаточним та оскарженню не підлягає.8.10. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

8.11. Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Умов на інтернет-сторінці ПрАТ «Київський страховий дім» ksd.net.ua та в кожному офісі ПрАТ «Київський страховий дім». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном: 044 290 93 41 .


Скачати 60.79 Kb.

  • 1. Організатор Акції
  • 2. Тривалість та територія проведення акції
  • 4. Умови проведення розіграшів
  • 6. Умови отримання призів