Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОфіційні умови акції «зустрічай «каско без виключень» (далі – Правила) загальні положення

Скачати 63.97 Kb.

Офіційні умови акції «зустрічай «каско без виключень» (далі – Правила) загальні положення
Скачати 63.97 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір63.97 Kb.

ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ «ЗУСТРІЧАЙ «КАСКО БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ»

(далі – Правила)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рекламна акція «Зустрічай КАСКО БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ» (далі – «Акція») спрямована на популяризацію і стимулювання споживчого попиту на продукт добровільного страхування наземного транспорту «КАСКО БЕЗ ВІКЛЮЧЕНЬ».


1.2. Організатором Акції (далі - Організатор) є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (місцезнаходження – Україна, 04050, м.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Київ, вул. Глибочицька, 44, тел.: (044) 207-72-72).


1.3. Період проведення Акції – з 12.06.2013р. по 31.12.2013р. включно.
1.4. Акція проводиться на території всієї України, а також на Інтернет–сайтах: www.kaskobv.сom.ua (далі – Сайт), www.facebook.com , www.odnoklassniki.ru .
2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ


2.1. Учасники Акції

2.1.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилося 18 років, і який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції і який повністю згоден (факт виконання п. 2.2.1.1. – 2.2.1.4. передбачених цими Правилами, прирівнюється до факту беззаперечного погодження з умовами цих Правил) з умовами цих Правил Акції і не мають обмежень, зазначених у п. 2.1.2. цих Правил.


2.1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; іноземні громадяни та особи без громадянства; недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

2.2. Загальні умови
2.2.1. Для того щоб стати Учасником Акції, необхідно послідовно виконати наступні дії:

2.2.1.1. Натиснути на кнопку «Like / Share» на Сайті і розмістити публікацію в одній із соціальних мереж «Facebook» або «Однокласники» на вибір, натиснувши кнопку «Share».


2.2.1.2. Вказати на Сайті свої персональні дані, заповнивши поля «ПІБ, телефон, e-mail» і вибравши регіон свого місця проживання.
Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.

2.2.1.3. Натиснути кнопку «Відправити» на Сайті.
2.2.1.4. Активувати унікальний код (далі – Код), отриманий в електронному листі від імені Організатора, натиснувши на відповідне посилання в листі.
2.3. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень та порядок отримання Заохочень.
2.3.1. Кожен Учасник Акції в Період проведення Акції відразу після виконання умов, передбачених п. 2.2.1.1. – 2.2.1.4. даних Правил, отримує право на Перше Заохочення.
2.3.1.1.Першим Заохоченням є можливість укладення договору добровільного страхування наземного транспорту «КАСКО БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ» зі знижкою 20% від діючого тарифу.
2.3.1.2. Для отримання першого Заохочення Учасник Акції повинен повідомити попередньо активований Код представнику Організатора.
2.3.2. У період з 01.07.2013 р. по 01.11.2013 р. Організатор проводить розіграш Другого Заохочення. Про день проведення розіграшу Організатор повідомляє не пізніше ніж за 7 днів до проведення розіграшу, розмістивши відповідну інформацію на сайті www.kniazha.com.ua та у соціальних мережах (www.facebook.com , www.odnoklassniki.ru).
2.3.2.1. Другим Заохоченням є можливість придбання продукту добровільного страхування наземного транспорту «КАСКО БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ» зі знижкою 50% від діючого тарифу.
2.3.2.2. Учасниками розіграшу Другого Заохочення є Учасники Акції, які на момент початку своєї участі в Акції мають чинний Договір добровільного страхування автомобіля (КАСКО) (далі – Договір), вказали дату закінчення терміну дії Договору на Сайті після виконання п. 2.2.1.3.
Страхування транспортних засобів (також автострахування) - вид страхування для легкових автомобілів, вантажівок та інших транспортних засобів, що повинен захистити майнові інтереси автовласника, пов'язані з витратами на відновлення транспортного засобу після аварії, поломки чи купівлю нового авто після угону.
Правил і повідомили її Організатору шляхом натискання кнопки «Відправити».
2.3.2.3. Переможець розіграшу Другого Заохочення (далі – Переможець) визначається за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування.
2.3.2.4. Організатор гарантує об'єктивність, чесність і відкритість при визначенні Переможця.
2.3.2.5. Жеребкування проводиться відповідальною особою, призначеною керівництвом Організатора, під наглядом керівництва Організатора, за допомогою Інтернет-сайту www.random.org.
2.3.2.6. Інформація про Переможця заноситься в протокол розіграшу.
2.3.2.7. Результати розіграшу Другого Заохочення є остаточними і оскарженню не підлягають.
2.3.2.8. Організатор повідомляє Переможцю про результат розіграшу та адресу, за якою можна отримати Друге Заохочення, протягом 1 дня з дати проведення розіграшу у телефонному режимі та електронною поштою за контактами, які були повідомлені відповідно п. 2.2.1.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
2 даних Правил.
2.3.2.9. На наступний день після розіграшу інформація про результати публікується на сайті www.kniazha.ua, а також на офіційних сторінках Організатора на сайтах www.facebook.com, www.odnoklassniki.ru.
2.3.2.10. Термін дії Першого Заохочення складає 180 днів від дати виконання Учасником Акції п. 2.2.1.3 даних Правил. Термін дії Другого Заохочення складає 1 рік від дати проведення розіграшу Другого Заохочення.
2.3.2.11. Протягом періоду проведення Акції Учасник Акції має право продовжити термін дії Першого Заохочення до 30.06.2014р. включно, натиснувши кнопку «Зарезервувати знижку, поки не закінчиться чинне КАСКО» на Сайті та відправивши форму зворотнього зв’язку з вказаними персональними даними.
2.3.2.12. Переможець розіграшу Другого Заохочення може скористатися тільки одним Заохоченням (Першим або Другим) на власний вибір.

2.3.2.13. Організатор має право відмовити у наданні заохочень Акції у разі ненадання Учасниками Акції повної інформації, передбаченої цими Правилами; ненадання або несвоєчасне надання Учасниками Акції Представникам Організатора необхідних документів, передбачених для укладання договору страхування наземного транспорту «КАСКО БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ»; у разі якщо у Організатора виникнуть сумніви в сумлінності участі в Акції; у разі якщо транспортний засіб не може бути прийнятий на страхування відповідно до умов діючих Правил страхування та діючої Програми страхування «КАСКО БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ»;

Правила страхування - умови страхування, на підставі яких укладається договір страхування.
Транспортний засіб Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
у разі недотримання Учасником інших положень цих Правил. Таке рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.


3. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ
3.1. Виплата грошового еквіваленту вартості заохочень чи заміна їх іншими не допускається.
3.2. Якщо при отриманні Другого Заохочення буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником згідно п.2.1. Правил, така особа втрачає право на отримання Другого Заохочення. В такому разі Організатор проводить повторний розіграш Другого Заохочення згідно пп. 2.3.2.3 - 2.3.2.10.
3.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
3.4. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
3.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
3.6. У разі, якщо Учасник Акції з будь-яких причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати / поступитися своїм правом третій особі.
3.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та / або будь-який іншою метою, методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т . п., без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України "Про захист персональних даних" (а також згоду включення його номера телефону до системи розсилки інформації про нові рекламних акціях Організатора, що будуть проводитися в майбутньому).
Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

 

3.8. У рамках проведення Акції, Організатор забезпечує нарахування та сплату всіх податків, у т. ч. виникають при врученні заохочень Акції, згідно з чинним податковим законодавством України.


3.9. Факт участі в цій Акції означає ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов'язання таких Учасників їх виконувати.
3.10. Організатор залишає за собою право вносити зміни в дані Правила з обов'язковим їх розміщенням на Сайті протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.
3.11. Акція не є лотереєю або послугою у сфері ігорного бізнесу.


Скачати 63.97 Kb.

  • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
  • 2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 2.1. Учасники Акції
  • 2.3. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень та порядок отримання Заохочень.
  • Цивільного Кодексу