Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОгида як конституентний компонент жанротвірного регістру літератури жахів у площині перекладу

Скачати 112.17 Kb.

Огида як конституентний компонент жанротвірного регістру літератури жахів у площині перекладу
Скачати 112.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2017
Розмір112.17 Kb.
  1   2

Андріана Раті

м. Київ, Україна
Огида як конституентний компонент жанротвірного регістру літератури жахів у площині перекладу

Література жахів уже сягає свого 250-річного віку.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Література жахів (англ. horror fiction) - жанр художньої літератури, що має на меті викликати в читача відчуття тривоги, страху і супутніх відчуттів. Така література часто містить містичне або фантастичне допущення, проте воно не є обов'язковим.

Ще стародавні балади про чаклунські ритуали, виклик демонів та привидів, шабаш відьом були невичерпними джерелами для народження легенд і навіть надихали скульпторів на створення готичних споруд, як наприклад собор Нотр-Дам де Парі та замок Мон-Сен-Мішель у Парижі. У давні часи, навіть серед освічених людей, віра у надприроднє не підлягала сумніву, слід згадати відьом, алхіміків, чаклунів та чорну магію.

Магія (лат. magia, з грец. μαγεία - «чаклунство», «чарівництво», «ілюзія») або чари - сукупність прийомів і обрядів, що здійснюються з метою вплинути надприродним шляхом на явища природи, тварин або людину.

Алхі́мія - це загальна назва систем трансформації людини, що засновані на метафорі хімічних перетворень та використанні хімічних сполук, а також спроб отримання дорогоцінних металів, еліксирів, філософського каменю, універсального розчинника, питного золота та інших речовин, які начебто володіють дивовижними властивостями.

Мон-Сен-Міше́ль (фр. Le Mont-Saint-Michel, тобто Гора Святого Михайла) - муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш. Населення - 43 особи (2011).

Скульпту́ра (лат. sculptura, від лат. sculpo - вирізаю, висікаю) - ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів.

Освіта Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

У радянському літературознавстві та лінгвістиці жанр літератури жахів займав маргінальне положення, його розглядали як явище масової літератури, яке за канонами радянської історико-літературної методології не налічувало у своєму арсеналі фактору естетичного розвитку, однак переосмислення літературного процесу спричинило пожвавлення у процесі дослідження колись ігнорованого жанру.

Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Літературозна́вство - комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури; система наукового знання про мистецтво слова.

Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Чо́рна ма́гія - перш за все здійснення різноманітних негативних впливів на людину, тварину. А також різноманітні позитивні дії що досягаються особливими інструментами. Віра в нікчемність людей. Найпершим завданням чорної магії є розвиток мага, що дозволяє йому мати якомога більшу силу над тим що відбувається, стати якомога досконалішою істотою.

Літерату́рний проце́с - різноманітне історико-мистецьке явище, яке характеризується змінами у стилях і напрямах художньої творчості, у виражально-зображувальній системі художніх засобів, у тематичній і жанровій своєрідності творів тощо.

Особливість впливу літератури жахів на читача полягає у парадоксальній привабливості огидного, відштовхувального й відлякувального, саме тому наявність відразливої складової у текстовій тканині літератури жахів є жанрово детермінувальним фактором. Відображуваний світ у творах досліджуваного жанру опосередковано індукує негативну палітру емоцій, серед яких огида відіграє важливу роль. У реальному житті негативний спектр емоцій спонукає до розриву взаємозв’язків з джерелами його витоку, однак у романах «жахів» реципієнт добровільно згоджується на контакт, який породжує неприємні відчуття гострої емоційної напруги [1].Огида, як ефективний інструмент маніпулювання увагою читача та фокусування уваги на відштовхуючому, бажання осягнути емоційний катарсис, який уможливлює переживання сильних, небезпечних відчуттів, є превалюючим в усіх авторів аналізованих творів та витворюється за допомогою когнітем, які формують концепт. Дослідження засвідчило, що когнітема скалічене й понівечене людське тіло та його органи постає концептоутворюючою та формує концепт ОГИДА.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.

Відчуття́ - психофізичний пізнавальний процес, який полягає у відображенні окремих властивостей, предметів та явищ оточуючого світу при безпосередній дії подразника на органи чуття.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.Усі автори досліджуваного жанру апелюють до сенсорних почуттів, як механізму змалювання відвертих та відштовхувальних описів та акумуляції огидних відчуттів. Так, концепт ОГИДА знаходить свою мовну реалізацію крізь призму когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи, в рамках якої текстова тканина насичена розлогими описами людських нутрощів, які жорстоким шляхом були відокремлені від тіла та зображеннями частин тіла, які були скуйовджені та повністю втратили естетичний вигляд та викликали огидні відчуття. Зорові та нюхові відчуття найпромовистіше витворюють інтенцію авторів у змалюванні огиди у творах.

Зображення огиди у творі Б. Стокера «Дракула» крізь когнітему скалічене й понівечене людське тіло та його органи знаходимо у тих фрагментах тексту, де автор описує намагання повністю знищити тіло вампіра, щоб той не зміг більше зазнати воскресіння та відродитися.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

Так, Б. Стокер реалізує когнітему крізь жанротвірний регістр, який налічує соматизми, що вказують на понівечені людські органи та частини тіла
head, mouth, body, jaw; лексеми, що позначають дію, тобто описують що відбувається з органами та частинами тіла cut off, fill in, drive through, лексеми, що номінують відчуття огиди shudder, loathe. Відрубування голови, набивання ротової порожнини часником, встромляння кілка у тіло – усе це створює огидні емоції крізь призму сенсорних відчуттів та дозволяє автору витворити відразу для її максимально глибокого сприйняття.

Рот Рот (лат. stoma, -atis) - тілесний отвір у тварин, через який приймається їжа і, у багатьох випадках, здійснюється дихання. У багатьох хребетних у роті розміщені зуби і язик. Зовнішньо рот може мати різну форму.Д. Стокера та А. Голта можна вважати майстрами створення огидної атмосфери та відразливих відчуттів, адже сторінки роману «Дракула. Повстання мерців» переповнені описами огидних людських нутрощів, відокремлених від тіла, відсутні шлунку, кишок, трахеї у живої людини та відразливого зовнішнього вигляду. Представлення огиди авторами відбувається у деталізованих описах огидного естетичного виду кожного внутрішнього органу, який був відокремлений від тіла та зазнавав розпаду. Так, жанротвірний регістр когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи знаходимо у соматизмах intestines, internal organs, jaw, mouth, lips, eyes, ears, nose, body, blood, fangs, throat, larynx, chest, privates, innards, stomach, neck, bones, arms, eyes, face; лексемах, що позначають огиду maggots, ooze, putrescence, bloodcurdling, horrific, vomit; лексемах, що позначають дію wriggling, hooked, gutted, tore.

М. Шеллі також послуговується відразливими які викликають огиду, неприємні відчуття та особливо наголошує на бридкості дотику чудовиська до людського тіла. У жанротвірний регістр твору «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» в рамках когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи входять наступні лексеми: соматизми muscles, joints, hands, bodies; лексеми, що позначають огиду hideous, ugly, hated, abhor.

Аналіз фактологічного матеріалу дослідження дозволяє констатувати, що Д.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

 Стокер та А. Голт у творі «Дракула. Повстання мерців» найпромовистіше витворюють досліджувану когнітему. Про що свідчать кількісні показники соматизмів у використанні жанротвірного регістру, які охоплюють практично увесь людський організм.

Концепт ОГИДА, який формується із наведеної вище когнітеми, ставить складне завдання для перекладача у процесі відтворення його мовної реалізації. Збереження у вторинному тексті жанротвірного регістру, що зображує відразу та неприязнь у негативній палітрі емоцій вимагає від перекладача глибокої проникну тості першотвором та намаганням зберегти огидну складову у текстовій тканині перекладу. Так, статистичні дані свідчать про наступні перекладацькі стратегії у відтворенні мовної реалізації концепту ОГИДА: стилістичне підсилення становить 17.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

64%, стилістична втрата – 35.29% та домінує стилістичний відповідник у кількісних даних 47.05%. Аналіз фактологічного матеріалу засвідчив, що у більшості випадків перекладачі послуговуються добром стилістичного відповідника для збереження жанротвірного регістру в перекладі, однак невтішну картину констатує доволі часте звертання до елімінації, що породжує стилістичну витрату та не зберігає єдність лексичних одиниць жанротвірного регістру у перекладі.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.

Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.

Підтвердимо згадані тенденції прикладами:

The mans jaw was broken from the pointed stake erupting from his mouth.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

Intestines and other internal organs, hooked by the spike as it passed through his body, spilled from his lips. Blood trickled from his eyes, ears, and nose. The body twitched, croaking a bloodcurdling moan. This poor man was still alive. It was indeed the work of a devil [2]. Щелепа нещасного була зламана, а з його рота визирало вістря палі з намотаними на ньому кишками. Нутрощі, зачеплені палею, що пройшла крізь тіло, висіли у нього з рота. Тіло чоловіка смикалося, а зі скривавлених губ виривалися стогони. З його очей, вух та носа стікали цівки крові. Чоловік був і досі живий. І дійсно – таке міг скоїти лише Диявол [3, c. 145].

Велика кількість соматизмів jaw, mouth, intestins, internal organs, lips, eyes, ears, nose, body детально описує скалічене тіло вже майже мертвої людини, за кількістю соматизмів доходимо висновку стосовно відсутності будь-якого живого місця на тілі скаліченого чоловіка. Усі лексеми були відтворені методом добору стилістичного відповідника щелепа, рот, кишки, нутрощі, губи, очі, вуха, ніс, тіло. Окремі характеристики викликають у рецепієнта відчуття огиди, а саме intestines and other internal organs… spilled from his lips, що в перекладі відтворені як нутрощі… висіли у нього з рота. Уявлення внутрішніх органів людини, які були вивергнуті через ротову порожнину, а також те, що крізь все тіло пройшла паля, яка розідрала всю плоть, викликає відштовхувальну та огидну реакції.

Орган (від др.-грец. ὄργανον - знаряддя, інструмент) - частина тіла певної форми, що складається з однакових груп тканин і виконує певні функції.

Зображення авторами останніх звуків спотвореного чоловіка перед смертю уможливлюється за допомогою словосполучення croaking a bloodcurdling moan що в перекладі знаходимо зі скривавлених губ виривалися стогони, однак ми вважаємо невдалим перекладацьке рішення елімінації лексеми croaking, яка має значення помираючи, враховуючи те, що з такими фізичними ранами шансу вижити в людини не було та й тіло вже здригалося останніми хвилинами життя, а також недалекоглядним рішенням вважаємо елімінацію лексеми bloodcurdling, що послаблює жанротвірний регістр та не відтворює досліджувану когнітему в перекладі.

Хвили́на (міжнародне позначення: min) - одиниця виміру часу, тривалість, що визначається цією одиницею виміру. Позначення: українське хв., міжнародне min. 1 хв. = 60 с = 1/60 год = 1/1440 доби.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

На нашу думку, доречніше було б перекласти помираючи в жахливому стогоні, зберігаючи жанротвірний регістр оригіналу та інтенсифікуючи відчуття огиди у вторинному тексті.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Жорстоке відділення людських органів від тіла, що в результаті витворюється огидним описом змальовано у наступному прикладі:

Lucy’s jaw unhinged, opening impossibly wide.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Her fangs positioned themselves over his throat. His shrieks were silenced as she tore the larynx from his throat. In his last horrifying seconds, Arthur Holmwood witnessed his beloved Lucy tilt her head back in ecstasy, bathing in his blood [2]. Щелепа Люсі відвисла, і рот її роззявся неймовірно широко. Її ікла торкнулися його горла. Люсі вирвала трахею з його горла. В останні страшні секунди життя Артур Голмвуд побачив, як його кохана Люсі в екстазі закинула голову, купаючись у його крові [3, c. 254]

У цьому прикладі бачимо, що в результаті вампірських помислів та жаги до крові, героїня твору вириває своїми іклами трахею з горла свого коханого, щоб насититися кров’ю. Соматизми jaw, fangs, throat, larynx, blood, використані авторами першотвору допомагають у зображенні огидного процесу виривання трахеї та відтворені перекладачем стилістичними відповідниками щелепа, ікла, горло, трахея, кров. Результат насичення чужою кров’ю змальований автором словосполученнями head back in ecstasy, bathing in his blood, які були вдало відтворені перекладачем, зберігаючи увесь жанротвірний регістр методом доброго стилістичних відповідників в екстазі закинула голову, купаючись у його крові.Резюмуючи викладене доходимо висновку, що одним із домінуючих концептів жанру літератури жахів виступає концепт ОГИДА, який мовно реалізується у досліджуваному жанрі крізь призму когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи. Відтворення мовної реалізації концепту крізь згадану когнітему висуває до перекладача складне завдання збереження відразливої складової у перекладі при відтворенні якої найпродуктивнішою стратегією для перекладача видається добір стилістичного відповідника у вторинному тексті.

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
  1   2


Скачати 112.17 Kb.

  • Мон-Сен-Мішель
  • Intestines and other internal organs
  • Щелепа