Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОгляд архітектури ibm pc-сумісного комп’ютера

Огляд архітектури ibm pc-сумісного комп’ютера
Сторінка1/3
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3

Огляд архітектури IBM PC-сумісного комп’ютера

(курсова робота)Перелік скорочень
AGP – Accelerated Graphic Port, прискорений графічний порт;

ATA – AT Attachment for Disk Drives, підключення дискових пристроїв до AT;

BIOS –Basic Input/Output Memory, базова система введення/виведення;

CD – Compact Disc, компакт-диск;

CMOS – Complimentary Metal Oxide Semiconductor, компліментарна структура (метал-оксид-напівпровідник (КМОП);

COM – Communications Port, комунікаційний порт;

CPU – Central Processor Unit, центральний процесор;

DMA – Direct Memory Access, прямий доступ до пам’яті;

Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Центральний процесор Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Прями́й до́ступ до па́м'яті ( англ. Direct Memory Access, DMA) - режим обміну даними між пристроями або ж між пристроєм і основною пам'яттю (RAM) без участі центрального процесора (ЦП). У результаті швидкість передачі збільшується, так як дані не пересилаються в ЦП і назад.

ESCD – Extended System Configuration Data, розширені дані системної конфігурації;

FDC – Floppy Drive Controller, контролер накопичувачів на гнучких дисках;

FDD – Floppy Disk Drive, накопичувач на гнучких дисках;

FSB – Front Side Bus, системна шина;

HDD – Hard Disk Drive, накопичувач на жорстких дисках;

Першою є нижня головка (тобто головка 0). В односторонніх дисководах фактично використовується тільки нижня головка, а верхня замінюється повстяною прокладкою.

ISA – Industry Standard Architecture, стандартна промислова архітектура – шина розширення IBMPC;

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Архітектор (грец. arkhitektōn: apxi + tektōn - будівник) - фахівець, який за допомогою матеріально-технічних ресурсів створює проект організації простору. Професія охоплює організацію всіх рівнів просторового середовища: від малих форм до великих територіальних систем.
Комп'ю́терна ши́на (англ. computer bus, походить від латинського omnibus, що означає - «для всіх») служить для передачі даних між окремими функціональними блоками комп'ютера і є сукупністю сигнальних ліній, які мають певні електричні характеристики і протоколи передачі інформації.
Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
ISA ISA (від англ. Industry Standard Architecture, ISA bus - укр. Промислова стандартна архітектура) - 8-ми або 16-ти розрядна шина введення/виведення IBM PC-сумісних комп'ютерів. Використовується для підключення плат розширення стандарту ISA.

KBC – Keyboard Controller, контролер клавіатури;

LPT – Line Printer, порядковий принтер;

PCI – Peripheral Component Interconnect, з’єднання периферійних компонентів, шина розширення;

NMI – Non-Maskable Interrupt, немасковане переривання;

PIC – Programmable Interruption Controller, програмований контролер переривань;

RAM – Random Access Memory, пам’ять з довільним доступом, ОЗП;

Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Контро́лер перерива́нь (англ. Programmable Interrupt Controller, PIC) - мікросхема чи інтегрований блок процесора, що відповідає за послідовну обробку запитів на переривання від різних пристроїв.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
PCI (англ. Peripheral component interconnect, дослівно: взаємозв'язок периферійних компонентів) - шина вводу/виводу для підключення периферійних пристроїв до материнської плати комп'ютера.
Операти́вна па́м'ять (англ. Random Access Memory, дослівно - пам'ять з довільним доступом, первинна пам'ять) - пам'ять ЕОМ, призначена для зберігання коду та даних програм під час їхнього виконання. У сучасних комп'ютерах оперативна пам'ять переважно представлена динамічною пам'яттю з довільним доступом DRAM.

ROM - Read Only Memory, постійний запам’ятовуючий пристрій (тільки для читання);

RTC – Real Time Clock, таймер реального часу;

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

SMI – System Management Interrupt, переривання системного рівня;

USB – Universal Serial Bus, універсальна послідовна шина.


Вступ
Структурна схема сучасного IBM PC представлена на рисунку:
Відеоадаптер
RAM

DMA


8237A#1

8237A#2
ROM BIOS

ESCD

SMI RAM


HDD

CD/DVD


Шина PCI

Шина ISA


AGP

PCI


ISA

RAM


FSB

ATA


Мости (хаби) чіпсета системної плати

8254


RFRSH

PIC


8259A#1

8259A#2


&

KBC


8042

CMOS


RTC

Клавіатура

Монітор

DRQ2


DRQ15

COM


LPT

USB


CPU

x86
DMA0

DMA7

FDC


FDD

Системний блокNMI

FERR#


INTR

SMI#


Ядром комп’ютера є процесор (CPU), ОЗП (RAM); ПЗП з BIOS (ROM BIOS) та інтерфейсні засоби, які зв’язують їх між собою та рештою компонентів.
Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Стандартна архітектура PC визначає набір обов’язкових засобів введення-виведення і підтримки периферії – системи апаратних переривань (PIC 8259A), системи прямого доступу до пам’яті (DMA 8237A), трьох-канальний лічильник (8254), інтерфейс клавіатури і керування (KBC 8042), канал керування звуком, пам’ять і годинник (CMOS RTC).
У комп'ютерної інженерії мікроархітекту́ра (англ. microarchitecture; іноді скорочується до μarch або uarch) - це спосіб, яким дана архітектура системи команд (АСК, англ. en:Instruction set) реалізована в процесорі.
Інтерфейсні засоби разом із засобами введення-виведення і підтримки периферії реалізуються чіпсетом системної плати.

Будь-який PC-сумісний комп’ютер володіє такими характерними рисами: • процесор, програмно сумісний із сімейством Intel x86;

 • специфічна система розподілу простору адрес пам’яті;

 • традиційний розподіл адрес простору введення-виведення з фіксованим положення обов’язкових портів і сумісністю їх програмної моделі;
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


 • система апаратних переривань, яка дозволяє периферійним пристроям сигналізувати процесору про необхідність виконання деяких обслуговуючих процедур;
  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.


 • система прямого доступу до пам’яті, яка дозволяє периферійним пристроям обмінюватися масивами даних з оперативною пам’яттю, не відволікаючи для цього процесор;

 • набір системних пристроїв та інтерфейсів введення-виведення;

 • уніфіковані по конструктиву та інтерфейсу шини розширення (ISA, EISA, MCA, VLB, PCI, PCCard, CardBus), склад яких може варіюватися в залежності від призначення і моделі комп’ютера;

 • базова система введення-виведення (BIOS), що виконує початкове тестування і завантаження операційної системи, а також володіє набором функцій по обслуговуванню системних пристроїв введення-виведення.
  Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
  Завантаження операційної системи Заванта́ження операці́йної систе́ми (англ. booting) - це багатокроковий процес запуску комп'ютера. Заванта́жувач операційної системи (англ. bootloader) - це програма, що виконує завантаження операційної системи.

  1   2   3