Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОгляд Регіон: Україна Сфера

Скачати 142.63 Kb.

Огляд Регіон: Україна Сфера
Скачати 142.63 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір142.63 Kb.
ТипРішення

description: фон1

Customer Solution Case Study description: фон1description: microsoft logo and tagline
«Київський картонно-паперовий комбінат» керує своєю діяльністю за допомогою Microsoft Dynamics AX.
Microsoft Dynamics - це лінійка продуктів програмного забезпечення для бізнесу від корпорації Microsoft. Спочатку вона існувала під кодовою назвою Project Green. А у вересні 2005 року Microsoft Dynamics замінила старий бренд Microsoft Business Solutions.Огляд

Регіон: Україна

Сфера: Целюлозно-паперова промисловість

Замовник

ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції. У загальному випуску целюлозно-паперової продукції в Україні частка комбінату становить близько 30%.Ситуація

На «Київському картонно-паперовому комбінаті» склалася потреба у впровадженні повноцінного ERP-рішення, яке б охопило всі сторони діяльності комбінату і інтегрувалося з MES-системами.Рішення

ERP-рішення було реалізовано на базі Microsoft Dynamics AX 2009 з використанням стандартної трьохрівневої архітектури.Переваги

• єдина уніфікована система керування підприємством ;

• повне врахування специфіки виробничих процесів ;

• прозорість бізнес-процесів.Програмне забеспечення

- Microsoft Dynamics AX 2009

- Microsoft SQL Server 2008

- Microsoft Windows Server 2008 R2Технології

.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
NET, SQL, SQL Server Reporting ServicesПартнери

ERP PROFI

SMART business


«Особливість даного впровадження – безперервне виробництво на комбінаті, адже при переході від існуючих систем обліку до нових не можна зробити паузу ні на хвилину.
Безпере́рвне виробни́цтво - процес виготовлення продукції що здійснюється безперервно в умовах сукупності безперервних технологічних процесів, організованих в вигляді виробничої лінії, підрозділу, цеха або підприємства в цілому.
Для таких випадків до моменту переходу повинні бути вивірені і відтестовані всі процеси, навчені користувачі. Звичайно ж, ми це робили, але навчити всіх майбутніх користувачів у нашому випадку складно, – багато з них працюють по змінах. Тому, з перших хвилин експлуатації консультанти діяли "в полі" (на складах, виробничих місцях), одночасно здійснюючи необхідне введення даних і навчання користувачів.»

А.Г. Некряч ,

координатор проекту ERP,

начальник відділу АСК Київського КПК

Про компанію

Публічне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат» – провідне підприємство вітчизняної целюлозно-паперової промисловості, одне з найбільших в Україні та Європі.

Целюло́зна промисло́вість - галузь промисловості, яка хімічно переробляє деревину (також очерет, солому хлібних рослин та ін.) на волокнисту масу, що є сировиною для виготовлення целюлози, паперу, картону, штучного волокна, пластичних мас тощо; значна частина целюлози йде також на виробництво вибухівки.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Основною сировиною для виробництва є макулатура. Потужність з переробки вторинної сировини – понад 850 т на добу. У загальному виробництві картонно-паперової продукції в Україні частка комбінату становить більше 30%.

Його клієнтами є близько 500 компаній України, ряду країн СНД і далекого зарубіжжя. Виробничий комплекс комбінату включає три основних виробництва (тарних і коробкових картонів, паперу санітарно-гігієнічного призначення та паперових виробів, гофротари), а також чотири допоміжних.


cepfiles_logo_virtualization

«Слід зазначити, що для економії часу при перенесенні модифікацій була передбачена система автоматичних збірок програмного коду і його перенесення в тестовий застосунок.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
Окрім цього, використовувалися і використовуються по сьогоднішній день системи реєстрації завдань і зберігання версій програмного коду, що, в свою чергу, призвело до скорочення часу комунікацій консультантів і розробників і дозволило прозоро оцінювати стан готовності застосунків до запуску. Комплекс прийнятих технічних заходів дозволив досягти поставлених цілей і запустити систему в потрібному обсязі і у встановлені терміни
».

А.Н. Юськів,

керівник відділу розробки ERP-системи Київського КПК

Ситуація
За останнє десятиліття на комбінаті були розроблені і впроваджені численні бізнес-застосунки для ряду завдань - від підготовки і планування виробництва до керування логістикою і збутом. «Класичні» рішення (бухгалтерський облік в «1С-бухгалтерія», фінансовий облік в Microsoft Excel тощо) поступово стали доповнюватися сучасними системами керування технологічними процесами.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.
Фінансовий облік - це сукупність правил і процедур для відображення, обробки і подання інформації відповідно до вимог законодавчих актів та стандартів. Фінансовий облік забезпечує облік активів і пасивів підприємства, оформлення, реєстрацію, безперервне і взаємопов'язане відображення господарських операцій на рахунках та облікових регістрах, складання фінансової звітності, збір і систематизацію інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Ведення фінансового обліку передбачає суворе дотримання законів, нормативних актів, положень, стандартів, інструкцій і принципів.
Проте незабаром їх розрізненість і вузька спеціалізація призвела до неможливості створення єдиної інформаційної системи і, відповідно, будь-які зміни бізнес-процесів вимагали значних ресурсів і часу на адаптацію програм, після чого йшов період «відновлення» операційної діяльності.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Аналогічно було неможливо обробляти інформацію в реальному часі, тому в основному системи використовувалися для підведення результатів за підсумками місяця.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Так склалася необхідність у впровадженні зв'язки повноцінних рішень класу ERP (Enterprise Resource Planning) та MES (Manufacturing Execution System). Але якщо вибір системи керування виробництвом був практично однозначним, зважаючи на наявність визнаного світового лідера для целюлозно-паперової галузі – Optivision від Honeywell, то ситуація з комплексними системами керування підприємством виявилася набагато складнішою. З'ясувалося, що дуже мало представників останніх здатні одночасно забезпечити як позамовний облік, так і підтримку безперервних виробничих циклів. Крім того, було необхідно забезпечити інтеграцію ERP-рішення з Optivision та реалізацію комплексного бухгалтерського, податкового та фінансового обліків. У сукупності перераховані вимоги зумовили вибір Microsoft Dynamics AX, як платформи, що активно розвивається і має великі можливості адаптації та розширення.

Рішення

Проект формально стартував в квітні 2009 р., запуск в промислову експлуатацію планувався на 1 січня 2011 р. На жаль, на той момент ні в Україні, ні в сусідніх країнах не знайшлося компаній, які б мали досвід впровадження Microsoft Dynamics AX в целюлозно-паперовій галузі. Тим не менш, підрядник був обраний і розпочав роботу. Проте, ще на етапі аналізу бізнес-процесів відбулися певні зміни, пов'язані з кількістю підрядних організацій, структурою групи керування проектом, призначенням нового керівника проекту та зміною відповідальності за впровадження проекту, що, природно, позначилося і на термінах проекту. На думку ІТ-директора комбінату Олександра Дударенко, основними проблемами були складність проекту, необхідність урахування специфіки трьох основних і чотирьох допоміжних виробництв, короткі терміни впровадження, нестача фахівців, зміна українського податкового законодавства з січня 2011 р.

З весни 2010 р. проект було фактично перезапущено, на комбінаті була сформована своя проектна група у складі п'ятьох фахівців з досвідом впровадження Microsoft Dynamics AX, а підрядними компаніями, які залишились в проекті і довели його до запуску, стали ERP PROFI і SMART business. Кількість одночасно задіяних в проекті фахівців підрядних організацій і ККПК в момент максимального завантаження досягало 50 осіб, запуск системи в промислову експлуатацію був перенесений на 1 квітня 2011 р. (95% всіх робіт були виконані з березня 2010 р. по березень 2011 р.).

Проект реалізований на базі Microsoft Dynamics AX 2009 з використанням трьохрівневої архітектури: сервер баз даних (Microsoft SQL Server 2008), сервер застосунків, клієнтські місця.

Сервер додатків (англ. application server) - сервер, що виконує деякі прикладні програми. Термін також відноситься і до програмного забезпечення, що встановленому на такому сервері і забезпечує виконання прикладного ПЗ.
В якості засобу для розробки та отримання частини звітних форм застосовується SQL Server Reporting Services.

При реалізації проекту були впроваджені фінансовий облік, облік запасів, закупівлі, продажу, а також, вперше в Україні, – бухгалтерський і податковий обліки згідно з чинним українським законодавством з усіма

«Цей проект без сумніву виявився найскладнішим в моїй практиці. З одного боку – зважене рішення замовника одночасно запустити максимальну кількість процесів. Було чітке прагнення покрити функціональністю всі сфери діяльності підприємства. Якщо мова йде про закупівлі, то розглядали весь ланцюжок поставки сировини, товарів, матеріалів в цілому – формування заявки постачальнику, підтвердження поставки, замовлення транспорту, зважування приходу на ваговій та відстеження заборгованості по взаєморозрахунках. І такий підхід використовувався повсюдно. Якщо продажі, то знову ж таки – від прийняття заявки, планування виробництва, випуску готової продукції до відвантаження зі складу, зважування на ваговій та контролю взаєморозрахунків».

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

Галина Донець,

консультант з впровадження Microsoft Dynamics AX,

ERP PROFI

змінами 2011-2012 рр. Крім того, в рамках проекту були розроблені комплексні інтерфейси для взаємодії з MES-системами Optivision для картонного і паперового виробництв і PMASC (система планування гофропроізводcтва), а також виконана інтеграція з системами керування залізничної та автомобільних вагових, впроваджена система керування транспортною логістикою. Кількість користувачів системи на момент запуску – більше 100, зараз – більше 250.

Серед найбільш важливих моментів проекту можна виділити наступні:

• Розроблено та запроваджено механізм автоматичної виписки всього пакету документів на продукцію, що виробляється та відвантажується, включаючи сертифікати за показниками якості продукції, що виписуються в Microsoft Dynamics AX, але формуються на підставі первинних даних виробничих МЕS-систем. Наприклад, тепер виписка ПН з формуванням єдиного їх реєстру проводиться (вимога податкового кодексу 2012 р.) незалежно від того, де це виписується – бухгалтерія, склад картону, паперу, гофровиробництво в режимі 7/24. Або ж: основна сировина комбінату – макулатура, щомісяця споживається понад 28 тис. тонн сировини. До впровадження Microsoft Dynamics AX, зведені дані про всі надходження сировини переносилися в ручному режимі в «1С-Бухгалтерія» з локальних програм обліку. Після впровадження Microsoft Dynamics AX всі проводки по «Головній книзі» виконуються автоматично, а це – близько 2 тис. проводок на місяць.

• Розроблено та впроваджено алгоритми та моделі обліку собівартості, в т.ч. з урахуванням галузевої специфіки. Наприклад, раніше розрахунок собівартості паперової фабрики, яка випускає понад 150 найменувань різних виробів (туалетного паперу, серветок, паперових рушників) здійснювався за групами товару і займав мінімум 10 днів. Після впровадження розроблених алгоритмів розрахунку собівартості в Microsoft Dynamics AX, процес розрахунку собівартості проводиться для кожного виду продукції (!), Точність розрахунку значно підвищилася, а час розрахунку вже займає не більше 2-х днів. При цьому, 90% цього часу витрачається не на розрахунок собівартості, а на перевірку правильності первинних даних. Надалі розрахунок фактичної собівартості планується проводити не тільки по закінченню місяця, а мінімум подекадно.

• Розроблено специфічні алгоритми та процеси, що використовуються на гофровиробництві. Наприклад, щомісяця виробляється близько 2,5 тис. виробничих замовлень. Розрахунок собівартості до впровадження Microsoft Dynamics AX був можливий виключно в розрізі видів продукції. Зараз закінчуються роботи, в результаті яких буде реалізовано механізм розрахунку в реальному часі фактичної собівартості по кожному окремо взятому замовленню. Також, в результаті впровадження Microsoft Dynamics AX став можливим автоматичний контроль розміщення замовлень у виробництво, в залежності від кількості вже розміщених у виробництво замовлень, виробленого товару, який ще зберігається на складі, а також фінансових відносин з кожним із клієнтів.

Автомати́чний контро́ль - контроль роботи машин, механізмів, апаратів та іншого устаткування за допомогою приладів і пристроїв без безпосередньої участі людини. Забезпечує швидке й точне реагування органів керування та регулювання машин і апаратів на зміну параметрів технологічних процесів.

• Реалізована можливість вести бухгалтерський та податковий облік в системі Microsoft Dynamics AX, з урахуванням змін, пов'язаних з введенням нового податкового кодексу в 2011 році. Рішення можна розділити на наступні основні блоки: загальний фінансовий облік; облік ПДВ; податковий облік.

Влад Березін, Керівник проекту (КП) з лютого 2010 року і директор ERP PROFI, зазначає, що «проект впровадження в ККПК був найскладнішим за всю мою багаторічну кар'єру в якості КП.

Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
Крім уже перерахованих факторів, це було пов'язано з великою кількістю бізнес-процесів, що підлягають впровадженню, додаванням в процесі реалізації проекту значної кількості нових вимог, вкрай стислими термінами впровадження, а також керуванням великою кількістю фахівців

«Однією з першочергових цілей впровадження була автоматизація продажу за прийнятим базовим процесом: від прийняття замовлення до відвантаження клієнту готового продукту. Враховуючи специфіку та широку номенклатуру, що замовляється кожним клієнтом, використання Microsoft Dynamics AX дозволило повністю скасувати старі принципи обробки замовлень – зараз клієнти отримали можливість відслідковувати статус і терміни виконання замовлень on-line: для кожного клієнта в системі ведеться індивідуальна аналітика, кожне замовлення на продаж пов'язане із замовленням на постановку транспорту, а процедура виписки сертифікатів якості перестала бути ручною. Також було реалізовано кілька процедур, що дозволяють формувати з відвантажувальних накладних експортні інвойси. Завдяки правильному декларуванню вантажів, оформленню інвойсів для митниці, а також мінімізації впливу людського фактора, нашому підприємству одному з перших вдалося потрапити в "білий список" української митної служби та перейти в подальшому на електронне декларування експортних продажів. Функціональність системи дозволяє отримати в кілька натискань різні звіти: по оборотності складських залишків, ABC аналіз та інші, точно і безпомилково спрогнозувати грошові обороти в різних валютах, будувати більш складні моделі продажів з урахуванням сезонності та специфіки ринку, хоча раніше доводилося обмежуватися статистичними даними, на які витрачалася величезна кількість часу.
Людський фактор у загальному визначається як сукупність основних соціальних якостей людини, які історично склалися в суспільстві. До них відносяться ціннісні орієнтири, моральні принципи, норми поведінки, життєві плани, рівень знань та інформованості, характер трудових та соціальних навичок, установки та уявлення про особисто значимі елементи соціального життя - соціальну справедливість, про права і свободи людини, про громадянський обов'язок.
Ми́тниця - це державна установа, що контролює перевезення товарів через кордон, стягує митні платежі, виконує інші завдання відповідно до законодавства.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
»

Олександр Молодцов,

керівник відділу продажів картону Київського КПК.

у проектній групі. Для ілюстрації масштабу проекту можна навести такі цифри: початковий План проекту, розроблений перед його стартом, був розрахований орієнтовно на 13 тис. людино-годин, тоді як на момент запуску системи в промислову експлуатацію було фактично витрачено близько 27 тис. людино-годин. Відхилення за термінами від початкового плану склало 3 місяці, що для такого проекту – в межах норми, визначеної стандартами керування проектами PMI. При цьому проект вдалося утримати в межах первісного бюджету».

На думку Кирила Руднєва, директора з продажу компанії SMART business, «проект був досить складним через велике функціональне охоплення, запуск в експлуатацію в режимі cut-off – коли в один період часу повністю зупиняється стара система і починає працювати нова. Це один з найбільш складно реалізованих методів, але найефективніший. Його можна використовувати тільки при наявності великої кількості кваліфікованих ресурсів (періодично кількість тільки зовнішніх консультантів і розробників перевищувало 30 осіб), злагодженої роботи всієї команди, що включає, як внутрішні, так і зовнішні ресурси, а також цілковитої підтримки проекту з боку керівництва Замовника».

Після запуску ERP-системи в промислову експлуатацію пройшов певний період її доведення, в процесі якого було потрібно виправити деякі помилки організаційного та технічного характеру, упорядкувати імпорт «різношерстих» первинних даних зі старих за стосунків тощо. Тим не менш, з першого ж дня система використовувалася співробітниками комбінату в режимі 24/7.

Зараз проводиться доведення розрахунку собівартості для кожного з виробництв, а також налагодження та запуск в експлуатацію функціональних блоків другого пріоритету: логістичного обліку та пошуку транспорту, контролю транспорту на території підприємства; бюджетування; автоматизації процесу подачі та затвердження заявок на закупівлі ТМЦ («Заявочна компанія»), а також впровадження системи штрихкодування на складах готової продукції всіх виробництв тощо.

Переваги


Незважаючи на складність і масштабність проекту, за перші ж 12 місяців експлуатації він фактично окупився. Такий високий показник ROI пояснюється охопленням буквально всіх сторін діяльності комбінату і забезпеченням для підприємства низки важливих переваг.

Єдина уніфікована система керування підприємством
Інтеграція всіх бізнес-процесів в загальний механізм керування забезпечила централізований контроль за повним технологічним циклом – від постачання сировини до продажу готової продукції. За рахунок цього бізнес став більш керованим, а керівництво комбінату отримало можливість прийняття коректних управлінських рішень на основі точних і вичерпних даних в реальному масштабі часу. Наприклад, розрахунок собівартості в старих облікових системах не дозволяв провести детальний розрахунок витрат на кожен вид продукції, що випускається, тому розрахунок проводився на групу товарів. Операційний результат можливо було отримати тільки на 15-20 день по закриттю місяця, а не в оперативному режимі роботи. Нова система дозволила прибрати цю та інші помилки, пов'язані з передачею даних між системами, а також виключити подвійне введення даних.

Повне врахування специфіки виробничих процесів

Крім функціональності, готової «з коробки», яка сама по собі параметризується і настроюється під конкретні бізнес-процеси, Microsoft Dynamics AX 2009 пропонує розвинені засоби розширення можливостей та інтеграції із зовнішніми системами. Завдяки цьому вдалося повністю врахувати специфіку всіх типів виробництв комбінату, забезпечити

Додаткова інформація

Інформацію про інші проекти, реалізовані на базі технологій корпорації Microsoft, можна знайти за адресами:

www.microsoft.com/ukraine/‌casestudies (українською мовою), або www.microsoft.com/rus/business/‌casestudies (російською мовою), або www.microsoft.com/resources/‌casestudies (англійською мовою).
За додатковою інформацією щодо продуктів та послуг Microsoft звертайтеся до інформаційного центру корпорації Microsoft в Україні за телефоном
38 (044) 230 51 01 або електронною поштою ukraine@microsoft.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
com.
Адреса корпорації Microsoft в Інтернеті: www.microsoft.com(англійською мовою), www.microsoft.ua (українською мовою).

Для отримання додаткової інформації про послуги ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» відвідайте веб-сайт: www.papir.kiev.ua

Для отримання додаткової інформації про послуги компанії «ERP PROFI» звертайтесь за телефоном
38 (044) 229 07 24 або відвідайте веб-сайт:www.erp-profi.org

Для отримання додаткової інформації про послуги компанії «SMART business» звертайтеся за телефоном


38 (044) 362-1363 або відвідайте веб-сайт: www.smartbusiness.com.ua

взаємодію з MES і іншими системами. На думку Влада Березіна, інші ERP-системи навряд чи змогли б забезпечити таку гнучкість, принаймні, значно ускладнили б процес впровадження, підвищили б його вартість і продовжили реалізацію проекту.Прозорість бізнес-процесів

Чітка формалізація бізнес-процесів в ERP-системі забезпечує повну їх прозорість і не дозволяє користувачам відступати від прийнятих правил. В результаті реалізації проекту вдалося домогтися поліпшення контролю над витратами, підвищення якості обслуговування клієнтів. Транспортні процеси (доставка товарів споживачам) були пов'язані з введеними в систему договорами і стали враховувати їх конкретні умови, що дозволило реалізувати механізм жорсткого контролю логістики, дебіторської заборгованості та платежів клієнтів.

Про Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics – це сімейство інтегрованих і адаптованих рішень для керування бізнесом, що сприяють прийняттю вами і вашими співробітниками кращих рішень. Шляхом автоматизації та спрощення фінансових процесів, взаємовідносин з клієнтами та процесів, пов'язаних з каналами поставок, Microsoft Dynamics об'єднує людей, процеси і технології, підвищує продуктивність праці, ефективність роботи організації і сприяє її успіхам.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

Детальніше про Microsoft Dynamics можна довідатися за адресою www.microsoft.com/dynamics.


Партнери
ERP PROFI – партнер Microsoft із впровадження рішень Microsoft Dynamics AX і Microsoft Dynamics CRM. Компанія утворилася в процесі реалізації проекту впровадження Microsoft Dynamics AX на ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», об'єднавши найбільш досвідчених фахівців на ринку. Співробітники компанії виконували проекти з впровадження Microsoft Dynamics AX в якості консультантів з різних функціональних царин, системних архітекторів, розробників та керівників проектів у вітчизняних та зарубіжних компаніях, серед яких: «Стирол», «Renova», «Фра-М», «Регіони Девелопмент», «Ілта», «Запоріжтрансформатор», «Wizzair», «ADV Маркетинг», «Емількераміка» тошо.cepfiles_logo_virtualization
SMART business – Microsoft GOLD ERP Partner, лідер українського ринку консалтингових послуг в сфері надання сучасних рішень для ефективного керування бізнесом на платформі Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM).
Конса́лтинг (англ. consulting - консультування) - діяльність з консультування керівників, управлінців з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності.
Компанія тричі ставала «Партнером року» в Україні в компетенції Microsoft Dynamics ERP, а також єдиною з українських компаній була запрошена в 2011 р. в Microsoft Dynamics President's Club. У портфелі компанії більше 100 успішно реалізованих проектів, географія яких охоплює 21 країну. Серед клієнтів компанії: Konica Minolta, KRKA, UEFA Euro 2012, Rhenus Logistics, Astra Zeneca, Elit, Electrolux, Watton, Rijk Zwaan, Kromberg & Schubert, Donbass Oil, Johnson & Johnson, SimCorp, Actavis, KERNEL Group, Leater, Kyiv Rianta Duty Free, Abriso, Osi Food Solutions, Georgian Leasing Company, RossKo, AD Baltic та багато інших.
Скачати 142.63 Kb.

  • Огляд Регіон
  • Рішення
  • Microsoft Windows
  • Єдина уніфікована система керування підприємством
  • Повне врахування специфіки виробничих процесів
  • Прозорість бізнес-процесів
  • SMART business