Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОглядовий лист

Оглядовий лист
Сторінка3/5
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   5
органами державної влади у

межах їх повноважень офіційні документи політичного,

законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази,

постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні

переклади.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


Попередніми судовими інстанціями встановлено і сторонами не

заперечується, що Товариство "С.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
" здійснювало розповсюдження Бази

даних "І."
При цьому позивач наполягає на факті протиправного включення

до її складу створеної фізичною особою Л. Бази даних "С.",

співвласником майнових авторських прав на яку є Товариство "І.".
Водночас Товариство "С." стверджує про розповсюдження ним

іншого об'єкта інтелектуальної власності Бази даних "І. ", автор

фізична особа Н.
Згідно з пунктом 4 частини першої статті 8 Закону ( 3792-12 )

бази даних є об'єктами авторського права.


Відповідно до статті 1 Закону ( 3792-12 ) база даних

(компіляція даних) - це сукупність творів, даних або будь-якої

іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі -

електронній, підбір і розташування складових частин якої та її

упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої

є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою

спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів

(комп'ютера) чи інших засобів.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.


З огляду на наведене попереднім судовим інстанціям належало

з'ясувати, чи мало місце з боку Товариства "С." використання твору

База даних С. за відповідним свідоцтвом України, що мало бути

здійснено шляхом порівняльного аналізу Бази даних "С." та Бази

даних "І. " (її складових частин). Проте цього ними зроблено не

було.
Між тим лише після з'ясування зазначених фактичних обставин

суди мали визначитись стосовно порушення Товариством "С." прав

Товариства "І.".


При цьому роз'яснення згаданих питань щодо встановлення

фактичних обставин використання Товариством "С." такого об'єкту

авторського права, як база даних потребує спеціальних знань, а

тому господарському суду відповідно до статті 41 Господарського

процесуального кодексу України ( 1798-12 ) належало призначити

судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду

функції експерта.
У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової

експертизи, господарському суду слід враховувати викладене в

роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від

11.11.1998 N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі питання практики

призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого

господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76

( v0076600-05 ) "Про деякі питання практики призначення судових

експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права

інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого

господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107

( v1107600-04 ) "Про деякі питання практики вирішення спорів,

пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".


З огляду на наведене справу було передано на новий розгляд до

суду першої інстанції.


4. Виключне право на використання твору передається шляхом

укладення сторонами відповідного авторського договору.

Авторський договір - це консенсуальна угода у галузі права інтелектуальної власності (авторського права), за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе обов’язок створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом.
Неналежне

з'ясування господарськими судами достовірності факту наявності у

позивача зі справи виключного права на використання творів стало

підставою для скасування судових рішень з передачею справи на

новий розгляд до суду першої інстанції.

Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.


Товариство "Л." звернулося до господарського суду з позовом

до Товариства "Д." про стягнення компенсації за порушення

авторських прав та зобов'язання опублікувати у певному

періодичному друкованому засобі масової інформації інформацію про

порушення авторського права та повний текст судового рішення.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін

постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено

частково: з Товариства "Л." стягнуто на користь Товариства "Д."

компенсацію за порушення авторських прав; Товариство "Л."

зобов'язано опублікувати на першій сторінці певного періодичного

друкованого засобу масової інформації інформацію щодо порушення

цим товариством авторського права Товариства "Д.". В інший частині

позовних вимог відмовлено. Зазначені рішення судових інстанцій з

посиланням на приписи статей 1, 15, 31-32, 50, 52 Закону України

"Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (далі - Закон),

статей 1, 15-16, 432 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),

статті 33 Господарського процесуального кодексу України

( 1798-12 ) (далі - ГПК України) мотивовано доведенням позивачем

фактів публічного сповіщення відповідачем у власній кабельній

мережі аудіовізуальних творів, виключне право на використання яких

має позивач.


Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- згідно з умовами договору від 13.06.2001 Підприємство "С."

передало Товариству "Ф." виключні авторські права на передачу в

ефір та на публічне сповіщення по мережам кабельного телебачення

анімаційних фільмів, зазначених у додатку до цього договору;

- згідно з умовами договору від 01.03.2002 Товариство "Ф."

передало Компанії "А." права на передачу в ефір по будь-якому виду

телебачення України та на публічне сповіщення по мережах

кабельного телебачення анімаційних фільмів, зазначених у додатку

до цього договору;

- згідно з умовами ліцензійного договору від 11.04.

Аніме (яп. アニメ МФА: [an̠ʲime]( слухатиді), від англ. animation [анімейшн] - анімація) - японська анімація. Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторії.
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.
Ліцензі́йний до́гові́р - це договір про передачу ліцензії між двома сторонами (ліцензіар та ліцензіат).
2002

Компанія "А." передала суб'єкту підприємницької діяльності -

фізичній особі права на передачу в ефір та на публічне сповіщення

по мережам кабельного телебачення анімаційних фільмів, зазначених

у додатку до цього договору;

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

- згідно з умовами ліцензійного договору від 25.07.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
2003

названою фізичною особою як ліцензіаром передано Товариству "Д."

(позивачу зі справи) як ліцензіату виключне право на одноразовий

показ у мережах кабельного телебачення мультиплікаційних фільмів,

зазначених у додатку до договору, на території, визначеній

договором, та на певний строк;

- уповноваженими особами Товариства "Д." у відповідному

порядку було зафіксовано протягом вересня 2004 року факти

ретрансляції Товариством "Л." анімаційних фільмів, права на

використання яких послідовно передавалися від первинного суб'єкта

авторського права на ці твори - Підприємства до Товариства "Д."

відповідно до названих договорів.
Причиною виникнення спору у справі стало питання про

наявність у Товариства "Д." виключного права на використання

аудіовізуальних творів.
Законом ( 3792-12 ) визначено порядок передачі права на

використання твору та види цих прав.


У статті 1 Закону ( 3792-12 ) визначено, що:

"виключне право - майнове право особи, яка має щодо твору,

виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи

відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання

цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на

видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим

особам у межах строку, встановленого цим Законом" (абзац п'ятий);

публічне сповіщення (доведення до загального відома) -

передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних

прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів,

гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи

передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду

наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового,

оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків

і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм

організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути

сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість

яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі

зображення чи звуки не можуть бути сприйняті".
Відповідно до статті 8 Закону ( 3792-12 ) до об'єктів

авторського права віднесено, зокрема, аудіовізуальні твори.


Згідно з приписами статті 15 Закону ( 3792-12 ):
До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське

право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору

іншими особами.
Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське

право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з

положеннями статті 31 цього Закону ( 3792-12 ), після чого ця

особа стає суб'єктом авторського права (частина 1);


Виключне право на використання твору автором (чи іншою

особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати

твір у будь-якій формі і будь-яким способом (частина 2

( 3792-12 );


Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське

право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає

йому право дозволяти або забороняти, зокрема, публічне сповіщення

творів (частина 3 ( 3792-12 ).


У частині 1 статті 31 Закону ( 3792-12 ) визначено:

"Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати

свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій

іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора

(чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським

договором.

Майнові права, що передаються за авторським договором, мають

бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському

договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані".
У статті 32 Закону ( 3792-12 ) встановлено:

Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить

виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору

будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі

авторського договору (частина 1 ( 3792-12 ).
Передача права на використання твору іншим особам може

здійснюватися на основі авторського договору про передачу

виключного права на використання твору або на основі авторського

договору про передачу невиключного права на використання твору

(частина 2 ( 3792-12 ).
За авторським договором про передачу виключного права на

використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне

авторське право) передає право використовувати твір певним

способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права

передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти

подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка

передає виключне право на використання твору, залишається право на

використання цього твору лише в частині прав, що не передаються

(частина 3 ( 3792-12 ).
За авторським договором про передачу невиключного права на

використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право)

передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у

встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне

право, зберігається право на використання твору і на передачу

невиключного права на використання твору іншим особам (частина 4

( 3792-12 ).
Права на використання твору, що передаються за авторським

договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено

передачі виключних прав на використання твору (частина 6

( 3792-12 ).


Відповідно до частини першої статті 36 Закону України "Про

телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (в редакції Закону від

21.12.1993), припис якої був чинним на час виникнення спірних

відносин сторін спору, телерадіоорганізації належить авторське

право на створені нею передачі (фільми) і програми, а також

авторські права, одержані відповідно до укладених нею договорів.


З огляду на викладені приписи норм авторського права виключне

право на використання твору передається шляхом укладення сторонами

відповідного авторського договору. Попередніми судовими

інстанціями встановлено низку фактів щодо послідовної передачі

виключного права на використання анімаційних фільмів від

первинного суб'єкта авторського права на ці твори - Підприємства

до позивача.
Скаржником з посиланням на приписи статей 35 та 36 ГПК

України ( 1798-12 ) заперечується правильність встановлення

попередніми судовими інстанціями факту отримання позивачем

виключного права на використання анімаційних фільмів, оскільки у

судових рішеннях зі справи між тими ж сторонами міститься висновок

про відсутність у позивача авторського майнового права на ці

твори. Заперечення скаржника частково підтверджуються змістом

рішень судових інстанцій з названої справи.


В іншій судовій справі судовими інстанціями було встановлено

преюдиціальний факт, за яким Товариство "Д.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Судова справа - справа (правовий спір), яка розглядається в суді із веденням відповідних документів, довідок та ін., резолюцій, які підшиваються у справу, а також із веденням обліково-статистичної картки по справі.
" мало невиключне право

на використання вищезазначених анімаційних фільмів. Висновок про

цей факт мотивовано тим, що згідно з умовами договору від

13.06.2001 Підприємство передало Товариству "Ф." право на передачу

в ефір та на публічне сповіщення по мережам кабельного телебачення

анімаційних фільмів, зазначених у додатку до цього договору, проте

за умовами названого договору Товариство "Ф." не отримало право

дозволяти або забороняти подібне використання аудіовізуальних

творів іншим особам.


Оскільки попередніми судовими інстанціями у справі не дано

оцінки вказаному преюдиціальному факту, касаційна інстанція дійшла

висновку про порушення ними вимог статей 35 та 43 ГПК України

( 1798-12 ).


Відповідно до частини другої статті 35 ГПК України

( 1798-12 ) факти, встановлені рішенням господарського суду під

час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні

інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони. А згідно з

частиною першою статті 43 цього Кодексу господарський суд оцінює

докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на

всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі

всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.


Викладені порушення норм процесуального права унеможливлюють

визнання достовірним факту наявності у позивача виключного права

на використання анімаційних фільмів.

Перекона́ння - вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Як об'єкт, переконання - доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.
Процесуа́льне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на порядок захисту порушеного права в судових органах.

З урахуванням наведеного Вищий господарський суд України

касаційну скаргу задовольнив частково, судові рішення першої та

апеляційної інстанції з цієї справи скасував, а справу передав на

новий розгляд до суду першої інстанції.


5. Справи у спорах про порушення майнових прав

інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за

місцем вчинення порушення. Оскільки видання та продаж спірного

твору було здійснено поза межами України, юрисдикція господарських

судів України не поширюється на відносини сторін, пов'язані з

порушенням авторського права на відповідний твір.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Юрисди́кція (лат. jurisdictio, від jus (juris) - право + dico проголошую): Компетенція судових органів із розгляду цивільних, кримінальних та інших справ; коло справ, які даний суд має право розглядати й вирішувати.


Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа П. (далі -

СПД П.) звернувся до господарського суду з позовом до іноземного

суб'єкта господарювання Видавничої компанії (далі - Видавнича

компанія) про вилучення з продажу контрафактної продукції,

стягнення з відповідача компенсації за порушення авторських прав,

моральної шкоди, а також про зобов'язання Видавничої компанії

викупити на визначених умовах та виставити на продаж видану

позивачем книжку "М...

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Контрафа́ктні това́ри (Контрафакт) - це товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
", з можливим нанесенням логотипа Видавничої

компанії,
Ухвалою місцевого господарського суду, залишеною без змін

постановою апеляційного господарського суду, провадження в даній

справі припинено на підставі пункту 1 статті 80 Господарського

процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України).

Названі судові акти попередніх інстанцій з посиланням на приписи

статті 4 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із

здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 ( 997_076 ),

статті 16 ГПК України мотивовано виданням та продажем спірних

книжок за межами України - на території однієї з держав СНД, у

зв'язку з чим з огляду на предмет спору дана справа за

територіальними ознаками не відноситься до підсудності

господарських судів України.

Судо́ва система - сукупність судових органів певної держави, організована національним правом з урахуванням територіальності та, як правило, спеціалізації. Судова система в особі її посадових осіб (суддів) - єдиний і повноважний носій судової влади.


Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- згідно з угодою, укладеною літературним видавництвом "F."

та СПД П., останньому було передано виключні майнові права на

переклад, продаж та видання творів;

- на виконання названої угоди СПД П. було видано та

реалізовано

1   2   3   4   5