Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державне підприємство "Донецька вугільна енергетична компанія". Ідентифікаційний код за єдрпоу: 33161769

Скачати 31.32 Kb.

Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Державне підприємство "Донецька вугільна енергетична компанія". Ідентифікаційний код за єдрпоу: 33161769
Скачати 31.32 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір31.32 Kb.
ТипОголошення

Міністерство вугільної промисловості України
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 26.07.2010 №922 
адр.

Вугілля Вугі́лля, Викопне вугілля (рос. уголь ископаемый, англ. fossil coal (mineral), нім. fossile Kohle f) - тверда осадова порода, горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків.

Вугільна промисловість України Вугільна промисловість - базова галузь економіки України, що здійснює розвідування й видобування кам'яного та бурого вугілля.

: вул. Артема, 63, м. Донецьк, 83001
тел.:    380 62 345-73-11 факс:  380 62 382-67-94 e-mail: donug@ivcdu.dn.ua
Код ЄДРПОУ 33161769


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство “Донецька вугільна енергетична компанія”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33161769.

1.3. Місцезнаходження: місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 63, поштовий індекс 83001.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

Енерге́тика - сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.

Вулиця Артема Ву́лиця Арте́ма - назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Пошто́вий і́ндекс - набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. 1962 року нову систему поштової індексації впроваджено в Західній Німеччині, пізніше її застосовано й в інших країнах світу.1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26006000003601 в ПАТ „Індекс-Банк”.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, е-mail):

Чмельова Марина Вікторівна - директор комерційний голова комітету з конкурсних торгів,

Максименко Олена Борисівна - начальник відділу тендерних закупівель ТМЦ, робіт та послуг,

Агатій Володимир Валерійович – директор з МТП та транспорту,

адреса - місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 63, поштовий індекс 83001,

телефон (062) 345-79-68, (062) 382-61-67, (062) 345-79-13, (062) 345-79-35,

телефакс (062) 345-67-94,

e-mail: umts2006@ukr.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

net1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство вугільної промисловості України, 33833561.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4.Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

duek.dn.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: товар – 28.73.1 Вироби з дроту 
(лот №1 канат Ø 58,5 мм; лот №2 канат Ø 54,5 мм; лот №3 канат Ø 53,5 мм; лот №4 канат Ø 46,5 мм; лот №5 канат Ø46,0 мм; лот №6 канат Ø 45,5 мм; лот №7 канат Ø 42,0 мм; лот №8 канат Ø 39,5 мм; лот №9 канат Ø36,5 мм; лот №10 канат Ø 36,0 мм; лот №11 канат Ø 16,0 мм; лот №12 канат Ø 33,0мм; лот №13 канат Ø 30,5 мм; лот №14 канат Ø 28,0 мм; лот №15 канат Ø 27,0 мм; лот №16 канат Ø 25,5 мм; лот №17 канат Ø 22,0 мм; лот №18 канат Ø 22,5 мм; лот №19 канат Ø 20,5 мм; лот №20 канат Ø 19,5 мм; лот №21 канат Ø 63,0 мм; лот № 22 сітка-затяжка 3МР1.000-19 або еквівалент )

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот №1 канат Ø 58,5 мм – 3 000 м;

Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

лот №2 канат Ø 54,5 мм – 2 000 м;

лот №3 канат Ø 53,5 мм –6270 м;

лот №4 канат Ø 46,5 мм – 12 050 м;

лот №5 канат Ø46,0 мм – 16 320 м;

лот №6 канат Ø 45,5 мм – 21 310 м;

лот №7 канат Ø 42,0 мм – 25 700 м;

лот №8 канат Ø 39,5 мм – 7 000 м;

лот №9 канат Ø36,5 мм – 2 000 м;

лот №10 канат Ø 36,0 мм – 1 000 м;

лот №11 канат Ø 16,0 мм – 1 200 м;

лот №12 канат Ø 33,0мм – 4 000 м;

лот №13 канат Ø 30,5 мм – 16 330 м;

лот №14 канат Ø 28,0 мм – 14 735 м;

лот №15 канат Ø 27,0 мм – 2 100 м;

лот №16 канат Ø 25,5 мм – 7 000 м;

лот №17 канат Ø 22,0 мм – 800 м;

лот №18 канат Ø 22,5 мм – 3 200 м;

лот №19 канат Ø 20,5 мм – 700 м;

лот №20 канат Ø 19,5 мм – 2 250 м;

лот №21 канат Ø 63,0 мм – 750 м;

лот № 22 сітка-затяжка 3МР1.000-19 або еквівалент – 270 000 м2.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Відокремлені підрозділи Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія», у місті Донецьк та Донецькій області

5.4.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Доне́цьк (до 1917 - Олександрівка, 1917–1924 та 1941–1943 - Юзівка, у 1924–1941 та 1943–1961 - Сталін, Сталіне, Сталіно) - місто на сході України, адміністративний центр Донецької області.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2011 року.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 63, кімната 307, поштовий індекс 83001.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): -

7.1.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Розмір: -


7.2. Вид: -

7.3. Умови надання:
8. Подання пропозиції конкурсних торгів:

8.1. Місце: місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 63, кімната 307, поштовий індекс 83001

8.2. Строк: 02.03.2011 до 09:00
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 63, кімната 307, поштовий індекс 83001

9.2. Дата: 02.03.2011

9.3. Час: 10:30

10. Додаткова інформація:

Способи зв’язку для отримання додаткової інформації: (062) 345-79-68, (062) 382-61-67,

(062) 345-79-13, (062) 345-79-35, телефакс (062) 382-67-94 e-mail: umts2006@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлюються відповідно до статті 16 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

№2289-VI.

Детальна інформація зазначається у документації конкурсних торгів.Учасники мають право подавати пропозиції щодо частини предмету закупівлі.

Голова комітету з конкурсних торгів


ДП „Донецька вугільна енергетична компанія” М. В. Чмельова


Скачати 31.32 Kb.

 • 1.4. Реєстраційний рахунок замовника
 • 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 • 3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю
 • 5. Інформація про предмет закупівлі: 5 .1. Найменування предмета закупівлі
 • 5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
 • 6. Місце отримання документації
 • 7. Забезпечення пропозиції
 • 7.2. Вид: - 7.3. Умови надання: 8. Подання пропозиції конкурсних торгів: 8.1. Місце
 • 8.2. Строк
 • 9.2. Дата
 • ДП „Донецька вугільна енергетична компанія” М. В. Чмельова