Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОголошує прийом студентів на 2014-2015 навчальний рік

Скачати 152.93 Kb.

Оголошує прийом студентів на 2014-2015 навчальний рік
Скачати 152.93 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір152.93 Kb.

Додаток 3

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДПС УКРАЇНИ ГОТУЄ БАКАЛАВРІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ, МАГІСТРІВ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ Галузі знань і напрями підготовки:


 1. Економіка та підприємництво: економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит (оподаткування, банківська справа), облік і аудит.
  Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
  Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.


 2. Менеджмент і адміністрування: менеджмент.

 3. Право: правознавство, правоохоронна діяльність.

 4. Інформатика та обчислювальна техніка: комп'ютерні науки.
  Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


 5. Соціальне забезпечення: соціальна робота.
  Соціа́льна робо́та - галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.


Прийом документів з 1 липня до 12-00 31 липня.

Для вступників, які складатимуть вступні випробування,

з 1 липня до 18-00 19 липня.

Вступні випробування з 21 липня до 31 липня.

Зарахування на навчання:

за державним замовленням - не пізніше 15-00 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 26 серпня.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Галузі знань і напрями підготовки:

1.Економіка та підприємництво: міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит.

2. Право: правознавство, правоохоронна діяльність.3. Інформатика та обчислювальна техніка: комп'ютерні науки.

Прийом документів з 14 липня до 12-00 13 серпня.

Для вступників, які складатимуть вступні випробування,

з 14 липня до 18-00 6 серпня.

Вступні випробування з 7 серпня до 13 серпня.

Зарахування на навчання:

за державним замовленням - 18 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 26 серпня.

Телефон: (04597) 54-223.

Примітка. У м. Вінниця, м. Житомир, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, м.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
Сімферополь АР Крим, м. Сторожинець

Чернівецької області функціонують філії заочної форми навчання Національного університету ДТТС України.ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ:

На міжнародну економіку та менеджмент: На комп'ютерні науки:


 • українська мова і література;

 • математика*;

 • іноземна мова або географія.

На правоохоронну діяльність

(факультет податкової міліції):

 • українська мова і література;
  Податко́ва мілі́ція - спеціалізований підрозділ міліції, що займається боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом досудового розслідування у справах про ухилення від оподаткування та порушення в бюджетній сфері.


 • історія України *;

 • фізична підготовка (екзамен).
На економічну кібернетику, економіку підприємства, фінанси і кредит та облік і аудит:


 • українська мова і література;

 • математика *;

 • фізика або іноземна мова.

На соціальну роботу:

 • українська мова і література;

 • історія України *;

 • географія або іноземна мова. • українська мова і література;

 • математика *;

 • історія України або географія.

На правознавство (юридичний факультет):

 • українська мова і література;

 • історія України *;

 • іноземна мова або математика.

*Проф'иіьний предмет
УВАГА! На навчання на факультет податкової міліції приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають вимогам правових актів України та рекомендовані на навчання ГУ Міндоходів областей, міста Києва, віком від 17 до 25 років.
Юридичний акт - акт-волевиявлення (рішення) суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Бажаючим вступити на навчання необхідно звертатися у відділ роботи з особовим складом Управління персоналу органів Міністерства доходів і зборів України за місцем реєстрації.
Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал.
Оформлення особових справ проводиться з січня 2014 року.
Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Спеціальність

Спеціалізації

Спеціальність

Спеціалізації

Фінанси і кредит

> Податкове планування у фінансових установах

> Фінансова діяльність

> Страховий менеджмент у фінансових установах

> Державні фінанси

Фінанси і

кредит

> Податкове планування у фінансових установах

> Фінансова діяльність

> Страховий менеджмент у фінансових установах

> Державні фінанси


Економіка підприємства

Оподаткування

> Адміністрування податків і платежів

Оподаткування

> Адміністрування податків і платежів

Облік і аудит

> Облік і аудит підприємницької діяльності

> Податковий контроль і аудитОблік і аудит

> Облік і аудит підприємницької діяльності

> Податковий контроль і аудит

Правознавство

> Судова прокурорсько-слідча та адвокатська діяльність
> Фінансово-правова діяльність

> Господарсько-правова діяльністьПравознавство

> Судова прокурорсько-слідча та адвокатська
діяльність

> Фінансово-правова діяльність

> Господарсько-правова діяльність


Правоохоронна діяльність

> Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна

ДІЯЛЬНІСТЬПравоохоронна діяльність

> Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність

Прийом документів з 1 липня до 18-00 19 липня,

Вступні випробування з 21 липня до 31 липня.Зарахування на навчання: за державним замовленням – не пізніше 15-00 12 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - 26 серпня.

Прийом документів на спеціальність "Правоохоронна діяльність"

з15 вересня до 18 вересня. Вступні випробування ч 19 вересня до 24 вересня. Зарахування на навчання за державним замовленням - 26 вересня.Прийом документів з 14 липня до 18-00 6 серпня.

Вступні випробування з 7 серпня до 13 серпня.Зарахування на навчання:

За державним замовленням - 18 серпня;

За кошти фізичних та юридичних осіб – 26 серпня.

Телефон: (04597) 54-223.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА


ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Спеціальність

Магістерська програма

Спеціальність

Магістерська програма

Економічна кібернетикА

> Моделювання та інформаційні технології в економіці

Міжнародна економіка

> Управління міжнародним бізнесом та його оподаткування

Міжнародна економіка

> Управління міжнародним бізнесом та його оподаткування
Економіка підприємства

> Управління економічним розвитком суб'єктів оподаткування

Економіка

підприємства> Управління економічним розвитком суб'єктів оподаткування

Фінанси і кредит

> Управління фінансовою діяльністю

> Фінансова економіка

> Ризик-менеджмент у фінансових установах

> Податковий консалтинг у сфері фінансових


послуг

> Митний контролінг та регулювання у сфері
фінансових послуг

> Управління державними фінансами

> Корпоративні фінанси

> Фінансова аналітика та прогнозування бізнес


процесів

> Управління державними фінансами з


поглибленим вивченням іноземної мови

> Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу

> Валютний контроль у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

> Менеджмент у сфері банківської діяльності

> Управління процесами фінансового моніторингу

> Фінансовий менеджмент проектів і програм

> Фінансовий менеджмент


Фінанси і кредит

> Управління фінансовою діяльністю

> Фінансова економіка

> Ризик-менеджмент у фінансових установах

> Податковий консалтинг у сфері фінансових
послуг

> Митний контролінг та регулювання у сфері


фінансових послуг

> Управління державними фінансами

> Корпоративні фінанси

> Фінансова аналітика та прогнозування бізнес
процесів

> Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу

> Валютний контроль у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

> Менеджмент у сфері банківської діяльності> Управління процесами фінансового моніторингу

> Фінансовий менеджмент проектів і програм

> Фінансовий менеджмент


Оподаткування

> Адміністрування податкових та митних платежів

> Податкове консультуванняОподаткування

> Адміністрування податкових та митних платежів

> Податкове консультуванняОблік і аудит

> Облік і аудит в управлінні підприємницькою
діяльністю

> Облік і аудит в управлінні підприємницькою


діяльністю (з поглибленим вивченням іноземної

мови)


> Облік і аудит в управлінні бюджетними і
фінансовими організаціями

> Аудит і державний контроль в системі


оподаткування

> Митний контроль і аудит

> Аудит державних фінансів


Облік і аудит

> Облік і аудит в управлінні підприємницькою
діяльністю

> Митний контроль і аудит

> Аудит державних фінансів

> Аудит і державний контроль в системі

оподаткування

> Облік і аудит в управлінні бюджетними і

фінансовими організаціями


Правознавство

> Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності

> Правове забезпечення фінансової діяльності


держави

> Нотаріальна діяльність

> Управління господарсько-правовою діяльністю

> Управління правовою роботою в митних


органах

Правознавство

> Правове забезпечення судової, прокурорсько-
слідчої та адвокатської діяльності

> Правове забезпечення фінансової діяльності
держави

> Нотаріальна діяльність

> Управління господарсько-правового діяльністю> Управління правовою роботою в митних
органах

Правоохоронна діяльність

> Управління підрозділами податкової міліції
(Управління правоохоронною діяльністю органів
доходів і зборів)

> Управління правоохоронною діяльністю органів
доходів і зборів по боротьбі з контрабандою

Правоохоронна діяльність

> Управління підрозділами податкової міліції
(Управління правоохоронною діяльністю органів
доходів і зборів)

> Управління правоохоронною діяльністю органів
доходів і зборів по боротьбі з контрабандою

Інформаційні управляючі системи та технології

> Інформаційні управляючі системи та технології в економіці
Прийом документів з 1 липня до 18-00 19 липня.

Вступні випробування з 21 липня до 31 липня.Зарахування па навчання:

За державним замовленням - не пізніше 15-00 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 26 серпня.

Прийом документів на спеціальність "Правоохоронна діяльність "—

з 15 вересня до 18 вересня.

Вступні випробування з 19 вересня до 24 вересня.

Зарахування на навчання за державним замовленням - 26 вересня.


Прийом документів з 14 липня до 18-00 6 серпня.

Вступні випробування з 7 серпня до 13 серпня.Зарахування на навчання:

за державним замовленням - 18 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 26 серпня.

Телефон: (04597) 54-223.
УВАГА! При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступники складають фахове вступне випробування зі спеціальності.
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра чи повної вищої освіти за відповідною спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра вступники складають фахове вступне випробування зі спеціальності та екзамен з іноземної мови.


ВСТУПНИКИ ОСОБИСТО ПОДАЮТЬ ЗАЯВУ ПРО ВСТУП ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ВСТАНОВЛЕНОЮ ФОРМОЮ

До заяви вступник додає:
* документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або

копії:


* сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за

особистим вибором оригінали або копії: • медичну довідку за формою 086-0 або її копію:

 • шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

* копію документа, шо посвідчує особу та громадянство (відповідно
до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток
або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб,
які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує
особу і громадянство:

* інші документи подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними напрямами
підготовки (спеціальностями), установленими законодавством,
у строки, визначені для прийому документів.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.АДРЕСА НАШОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДПС УКРАЇНИ:

пул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201;

їхати з м. Київ зі ст.м. "Академмістечко" маршрутним таксі № 379 до зупинки "Університет" або зі ст.м.

Маршру́тне таксі́ або маршру́тка - вид комерційного громадського транспорту.
"Святошин" електропоїздом

до ст. Ірпінь, а потім автобусами № 7-А, 7-Б до зупинки "Університет".

Телефони: (04597) 56-595. 60-353 Факс: (04597) 60-294 Web-site: www.asta.edu.ua


КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(м. Ірпінь Київської області)Оголошує прийом студентів

на 2014-2015 навчальний рікДенна форма навчання

Програма молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освітиГалузь знань

Спеціальності

Термін навчання

Вступні екзамени

Економіка та підприємництво

Фінанси і кредит

3 роки

українська мова -диктант; математика - письмово;

Бухгалтерський облік

3 роки

українська мова -диктант; математика - письмово;

Інформаційна

діяльність підприємства

3 роки

українська мова -диктант; математика - письмово;

Право

Правознавство

4 роки

українська мова- диктант; історія України - письмово;

У м. Вінниця та м. Кам'янець-Подільському Хмельницької області діють відділення Київського фінансово-економічного коледжу.

вул. Чехова, 11,

м. Вінниця,

21034, тел. (0432) 55-24-66

Адреси відділень:

вул. Годованця, 1,

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл,

32300,


тел. (03849)2-44-70

Прийом документів з 1 липня до 19 липня включно.

Вступні екзамени з 21 липня до 31 липня. Зарахування на навчання за державним

замовленням не пізніше 12 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

26 серпня.

З 1 липня для абітурієнтів проводиться двотижневий лекторій з загальноосвітніх

предметів: українська мова, математика та історія України.Вступники подають заяву про вступ до коледжу на ім'я директора за встановленою формою.

До заяви вступник додає: '
 • * документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто у строки, визначені для прийому документів;

  * копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

  * військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці)
  документ про освіту державного зразка і додаток до нього;

  Військо́вий квито́к - документ, який видається військовим комісаріатом громадянам при призові на дійсну військову службу або при зарахуванні в запас. Військовий квиток є безстроковим документом що засвідчує особу солдата, матроса, сержанта, старшини, що перебуває на дійсній військовій службі.


 • сертифікат (сертифікати) Українського центру

оцінювання якості освіти (при вступі на основі

повної загальної середньої освіти); • медичну довідку за формою 086-О;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

* паспорт громадянина України (свідоцтво про
народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.


Адреса коледжу:

вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201; їхати з міста Києва: електропоїздом

до ст. Ірпінь, а потім автобусами № 7а, 7б до зупинки "Університет" або від м. Академмістечко

маршрутним таксі № 379 до зупинки "Університет".Телефон: (04597) 6-13-34; http//kfek.org.ua; e-mail: kfek@ukr.net


Скачати 152.93 Kb.