Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Окомірна зйомка з планшетом невеликої території»

Скачати 62.44 Kb.

«Окомірна зйомка з планшетом невеликої території»
Скачати 62.44 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір62.44 Kb.

Навчальна практика з географіі

6клас


Тема: «Окомірна зйомка з планшетом невеликої території»

Мета: закріпити знання про окомірну зйомку та її призначення; сформувати вміння користуватися найпростішими приладами для проведення зйомки; провести окомірну зйомку невеликої території; розвивати просторове мислення, окомір.

Обладнання: планшет, візирна лінійка, компас, рулетка, прилади для креслення.

Підготовка до окомірної зйомки:

планшет можна виготовити з фанери, цупкого картону розміром 30/40 см. У його лівому куті за допомогою тонкої резинки або нитки прикріплюється компас. Олівець має бути м’яким і добре заточеним. Перед початком зйомки необхідно визначити масштаб, в якому вона буде виконуватися. Для цього слід знати розміри ділянки,що знімається,та розміри аркуша паперу. Розділивши максимальний розмір ділянки на довжину відрізка, який відобразить його в плані, ми одержимо масштаб плану.

Послідовність проведення зйомки невеликої ділянки.

Візьміть планшет, прикріпіть до нього аркуш паперу розміром 124/43 см і компас. Лінія північ-південь на компасі має бути паралельна довгому ребру планшета. Тонкими лініями олівця розкресліть аркуш паперу на одно- та двосантиметрові квадрати. Знизу справа на аркуші позначте лінійний масштаб у кроках чи метрах.

Установіть планшет у вихідній точці таким чином,щоб було добре видно всю ділянку зйомки. Тепер слід зорієнтувати планшет за сторонами горизонту, повертаючи його доти, доки літери «Пн» на компасі не співпадуть з напрямком кінця магнітної стрілки, що показує на північ (планшет необхідно орієнтувати в кожній з точок).

Нанесіть на планшет вихідну точку. Її місце залежить від напрямку наміченого шляху. Якщо місцевість, що знімається,розташована від неї на північ, то точку поставте у південній, нижній частині планшет

Огляньте місцевість,відзначаючи добре видимі,характерні предмети:пагорб,поодиноке дерево,водойму,міст,дамбу,насип. Це – орієнтири.

За допомогою візування визначте напрямок на орієнтир, до якого пролягає подальший маршрут. Притисніть візирну лінійку до планшета з прикріпленим аркушем паперу та нанесіть на план лінію,що вказує напрямок на перший орієнтир.

Не змінюючи положення планшета,продовжуйте візування та прокресліть напрямок на характерні місцеві об’єкти.

За допомогою методу зарубки визначте,де на лінії знаходяться ці об’єкти. Рухайтесь уздовж ходової лінії, вимірюючи відстань кроками,до другої точки стоянки. Відповідно до масштабу нанесіть на план положення цієї точки.

Подальша робота проводиться в тому ж порядку: зарубкою визначається положення предметів, візуються та прокреслюються напрямки на орієнтири. В результаті на плані з’являється ряд ліній та умовні позначення орієнтирів. Закінчивши роботу в другій точці,пересуваються точку 3, і так до кінця ділянки,що знімається.

Найчастіше зйомку проводять у межах шкільного двору, тому кінцевим пунктом може бути вихідна точка.

Остаточне оформлення плану виконується в класі, пишеться заголовок,робиться рамка, вказується масштаб, прізвище виконавця.

Тема: « Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів»

Мета:продовжити формування вмінь проводити спостереження за погодою, систематизувати спостереження за погодою, закріпити уміння будувати за їх результатами графіки ходу температур,діаграми хмарності й опадів, розу вітрів; розвивати географічне мислення.

Обладнання: календар погоди,термометр, барометр, гігрометр,опадомір.

1.Використовуючи дані спостережень за температурою :

*обчисліть середньомісячну температуру всіх місяців ;

*побудуйте графік річного ходу температур;

*обчисліть середню річну температуру;

*зробіть висновок.

2.Використовуючи дані спостережень за вітром:

*порахуйте кількість днів за напрямками вітру по місяцям;

*виберіть масштаб,у якому потрібно відкладати дні,коли переважав певний напрямок вітру;

*побудуйте розу вітрів;

*зробіть висновок.

3.Використовуючи дані спостережень за опадами:

*порахуйте загальну кількість опадів за місяцями;

Напрямок вітру - одна з характеристик вітру. Найчастіше, зокрема у метеорології, напрямок вітру визначається як азимут напрямку з якого дме вітер. Виключенням, однак, є аеронавігаційне визначення, що вказує напрямок у якому дме вітер, тобто який відрізняється на 180°.

Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.

* порахуйте загальну кількість опадів за сезонами;

Напрямок руху повітря. Більше всього опадів випадає там, де переважають висхідні рухи повітря, і менше - при спадних. Екваторіальна зона низького тиску (2000-3000 мм/рік і більше). Навітряні схили височин і гірських хребтів одержують більше атмосферних опадів, ніж підвітряні схили. Найвологіше місце на Землі, Черапунджі (близько 12 000 мм опадів на рік) знаходиться на навітряному схилі Гімалаїв на висоті близько 1300 м у Індії.

*побудуйте діаграму випадання опадів за місяцями та сезонами;

*зробіть висновок.

4. Використовуючи дані спостережень за хмарністю:

*порахуйте загальну кількість днів з різними показниками хмарності за місяцями;

* порахуйте загальну кількість днів з різними показниками хмарності за сезонами ;

* побудуйте діаграму хмарності по місяцях та сезонами;

*зробіть висновок.

5. Використовуючи дані спостережень за атмосферним тиском:

*побудуйте графік зміни атмосферного тиску протягом місяця;

*обчисліть середньомісячний показник атмосферного тиску всіх місяців ;

*побудуйте графік річної зміни показників атмосферного тиску ;

*обчисліть середньо річний показник атмосферного тиску ;

*зробіть висновок.

6.Опишіть погоду за сезон або півроку.

*найвища, найнижча і середня температура повітря, амплітуда температури, зміни температури;

Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.

Температура Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

*кількість і види опадів;

*переважаючі напрямки вітру;

*кількість днів з суцільною хмарністю, з мінливою хмарністю,безхмарних;

*явища природи, що спостерігалися за період, що описується.

7 клас


Тема: «Екскурсія на прісну водойму» /разом з біологом/

Мета: закріпити знання про прісні водойми, формувати вміння проводити найпростіші географічні дослідження, користуватися простими приладами у процесі вивчення водойм; розвивати просторове й логічне мислення.

Обладнання: карта чи картосхема своєї місцевості, секундомір, метр, поплавець, лот/шнур з вантажем/, фотоапарат.

Завдання для опису та дослідження ріки:

1.назва і географічне положення ріки; головні притоки та географічні об’єкти, розташовані поблизу; місце розташування стосовно школи;

2.указати виток і гирло річки;

Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Ги́рло (рідко: устя) - місце впадіння річки в озеро, водосховище, море або в іншу річку.

напрямок, в якому тече,куди впадає; до басейну якого моря належить.

3.глибина ріки на різних ділянках.

4.ширина ріки вимірюється за допомогою шнура,травинки чи кроками.

5.температура, колір і каламутність води.

6.характер і швидкість течії.

7.описати режим ріки.

8.розрахувати загальне падіння та похил ріки.

9.виконати замальовки річкової долини;

Річкова́ доли́на - лінійно витягнута від'ємна форма рельєфу, утворена дією постійного водотоку. Розмір такої долини залежать від водності річки, яка визначається площею та особливостями басейну.

вказати тераси, долину,русло. Зробити кілька фотографій ріки на різних ділянках.

10.вивчити берег, виявити надлишково зволожені ділянки й джерела; з’ясувати, на якій висоті від урізу води вони розташовуються.

11.описати органічний світ.

12.господарське використання ріки та її долини, заходи охорони.

8 клас

Тема: «Екскурсія з метою збору колекції місцевих гірських порід або вивчення особливостей їх видобутку у місцевому кар’єрі.Мета:формувати наукові погляди на природу; закріпити й поглибити знання про гірські породи та корисні копалини;

Урі́з води́ - лінія перетину водної поверхні водотоку або водойми (озера, річки, моря) з поверхнею суші (берегом). Положення урізу води непостійне, воно залежить від коливань рівня води, які обумовлюються, наприклад, повенями, припливами, діяльністю людини тощо.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.

розвивати географічне мислення.

Обладнання: колекція мінералів та гірських порід.

Опис гірських порід:

1.Назва гірської породи, до якої групи належить. Особливості утворення.

2.Склад гірської породи.

3.Форма і колір.

4.Вага /вказується відносно – важкий, легкий/.

5.Блиск /матовий, металевий, скляний чи відсутній/.

6.Твердість.

7.Структура /масивна, шарувата, сланцювата,пориста, пухирчата/.

8.Використання людиною в практичній діяльності.

План вивчення видобутку гірських порід у кар’єрі.

1.Географічне положення кар’єру, його розміри. Місце розташування стосовно школи.

2.Характеристика елементів кар’єру.

3.Технологія видобутку корисної копалини.

Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.

4.Використовуване обладнання та транспортні засоби.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

5.Подальша переробка гірської маси.

6.Види продукції, виробленої з цієї породи.

7.Внутрішньогалузеві й міжгалузеві виробничі зв’язки.

8.Замалювання /фотографування/ кар’єру.

9.Значення для господарського використання

Ділова гра: «Прогноз погоди наступні три дні».

Мета: закріпити знання про показники погоди та прилади,що використовуються для їх вимірювання; формувати вміння складати прогноз погоди на найближчі дні;

Прогнóз погóди (англ. Weather forecasting, нім. Wettervorhersage) - складання науково-обґрунтованих передбачень про майбутнє стану погоди. Прогноз погоди синоптичним методом ділиться на прогноз синоптичного розташування і, на його основі, власне сам прогноз погоди, тобто, значень або ходу метереологічних елементів або втілення тих чи інших атмосферних процесів (випадання дощу, утворення туману, гроза тощо).

розвивати логічне та географічне мислення.

Обладнання: термометр, барометр, флюгер, гігрометр, опадомір, календар погоди, синоптична карта.

Карти синоптичні - карти, на яких цифрами та символами нанесені результати метеорологічних спостережень на мережі станції в певний момент. Карти складаються для прогнозування погоди.

1.Виступи учнів за випереджувальними завданнями:

*ознаки ясної,сухої погоди;

* ознаки погіршення погоди;

* ознаки непогоди;

* рослини - провісників погоди;

* провісники погоди серед риб, комах,птахів,ссавців та інших тварин.

2.План складання прогнозу:

*очікувана температура та її добовий хід;

*зміни атмосферного тиску;

*хмарність;

*опади, їх вид та кількість;

*вітер,його швидкість і сила;

*несприятливі погодні явища;

*рекомендації для господарства /сільського, комунального, будівництва, транспорту/;

*прикмети та місцеві ознаки, їх ефективність.

10клас


Тема: « Комплексна екскурсія на місцеве підприємство».

Мета:ознайомитися з місцевим підприємством виробничої сфери, принципами його розміщення, організацією його виробництва та структурою, розвивати знання про спеціалізацію, кооперування та комбінування,уміння аналізувати та робити висновки.

Виробництво Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

1.Вступна бесіда та інструктаж.

2.Екскурсія на місцеве підприємство:

*місце розташування відносно школи, коротка історія, етапи розвитку;

*особливості економіко- й транспортно – географічного положення;виробничі зв’язки із сировини та пального;

*основні стадії виробничого процесу;

Коротка історія - український короткометражний фільм режисера Івана Тімшина, частина альманаху Україно, goodbye!.

Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

*технологія виробництва основного виду продукції;

*основні цехи, служби, склад готової продукції;

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

їх функції. Основні професії робітників;

*внутрішньозаводські зв’язки;

*види продукції, що випускають;

*споживачі готової продукції, виробничі зв’язки з реалізації;*перспективи розвитку підприємства

3.Обробка даних та оформлення звітів.


Скачати 62.44 Kb.