Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОлег Ігорович Соскін, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва внз «Національна академія управління»

Скачати 254.69 Kb.

Олег Ігорович Соскін, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва внз «Національна академія управління»
Скачати 254.69 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір254.69 Kb.
  1   2   3

Олег Ігорович Соскін,

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва ВНЗ «Національна академія управління», директор Інституту трансформації суспільства


ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЩОДО МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РАМКАХ МОДЕЛІ НАРОДНОГО КАПІТАЛІЗМУ: АВСТРІЙСЬКИЙ ДОСВІД
Резюме. Показано високу ефективність моделі народного капіталізму, яка успішно впроваджена в ряді розвинутих європейських країн.
Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
На прикладі Австрії розкрито роль державного регулювання в досягненні економічної свободи.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Економі́чна свобо́да - широта економічної поведінки суб'єктів господарювання у виборі форм власності та сфери застосування своїх здібностей, знань, можливостей, професійних навичок, методики розподілу доходів, споживання матеріальних благ; реалізується на базі державних законодавчих норм; невід'ємна від економічної відповідальності громадян.
Досліджено пріоритетні завдання економічної політики Австрії щодо підтримки малого та середнього бізнесу.
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.


Ключові слова: економічна політика держави, модель народного капіталізму, австрійська економічна модель, національне господарство, підприємницький сектор, малі та середні підприємства.

Постановка проблеми. У світі серед науковців не вщухають дискусії щодо подальшої долі капіталістичної моделі організації національного господарства. Висловлюються різні погляди щодо її відмирання, трансформації, набуття нових форм та ін. Це питання особливо актуалізується під час чергових світових фінансово-економічних криз. У жовтні 2010 р. в Колумбійському університеті відбулося авторитетне наукове зібрання за участю Дж.
Економі́чна моде́ль - теоретична модель, збудована для наближеного опису економічних процесів за допомогою відносно невеликого числа концепцій або змінних. Економічна модель може бути як якісною, так і стохастичною або детермінованою математичною моделлю.
Колумбійський університет (або по-простому: Колумбія; англ. Columbia University in the City of New York (Columbia University)) - приватний вищий навчальний заклад, головний корпус якого розташований на острові Мангеттен в Нью-Йорку.
Сороса, плеяди лауреатів Нобелівської премії з економіки, керівників найбільших банків та інвестфондів для обговорення теми «Суверенні фонди та довгострокові інвестиції: нова форма капіталізму?» У ході дискусії економісти дійшли висновку, який виголосив Огустин де Романе, голова ради директорів і гендиректор фінансової компанії Caisse des Depots et Consignations, що знаходиться під управлінням парламенту Франції: "Кожна хвиля світової кризи породжує спекуляції про смерть капіталізму, яку ще пророкував Карл Маркс у XIX столітті.
Парламент Франції виконує більшу частину законодавчої влади та частково може контролювати діяльність уряду, згідно з Конституцією 4 жовтня 1958. Він складається з Сенату, Верхньої палати, яка налічує у своєму складі 348 обранця, та Національної Асамблеї, Нижньої палати, яка налічує - 577 депутатів.
Карл Маркс Карл Га́йнрих Маркс (нім. Karl Heinrich Marx, 5 травня 1818, Трір - 14 березня 1883, Лондон) - німецький філософ-матеріаліст, теоретик-суспільствознавець, політеконом, політичний журналіст-публіцист; протагоніст робітничого соціалістичного руху та один із засновників Першого Інтернаціоналу.
Однак капіталізм продовжує своє існування, реформуючись на кожному своєму етапі" 1].

В останні два десятиліття вільні ринки, які є атрибутом капіталізму, охопили весь світ, закладаючи потужний потенціал для позитивних змін. Проте традиційний капіталізм не може вирішити таких загрозливих для суспільного розвитку економічних проблем, як відчутний розрив між багатством і бідністю, нерівність доступу до суспільних послуг та благ, неможливість розкрити ділову і продуктивну енергію людини. З огляду на це дедалі більше економістів доходять думки, що капіталізм має реформуватися в напрямі дифузії власності та широкого розвитку малого і середнього бізнесу за потужної державної підтримки цього процесу, що стає пріоритетною складовою економічної політики та системи державного регулювання. Впровадження такої моделі капіталізму дає змогу розв’язати ключові соціально-економічні проблеми суспільного розвитку. Підтвердженням усвідомлення цього факту є виникнення в науковій літературі опису однотипних, хоч і дещо своєрідних, моделей економічного розвитку, як-от: «модель соціально орієнтованої ринкової економіки», «модель народної економіки», «модель народного дому», «модель соціального захисту», «модель соціального партнерства» та ін.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Наприклад, професор економіки Мохаммад Юнус (Muhammad Yunus) у нещодавно виданій книзі «Створення світу без бідності: Соціальний бізнес і майбутнє капіталізму» (Нью-Йорк, 2007) представив власне бачення нової ділової моделі, яка має об’єднати владу (могутність) вільних ринків із пошуками гуманного розвитку, вивільнити та максимально використати креативну вібрацію підприємництва.

Мохаммад Юнус (нар. 28 червня 1940, Чіттаґонґ, Бангладеш) - бангладеський банкір, економіст, засновник Грамін банку, один із перших соціальних підприємців. Лауреат Нобелівської премії миру 2006 року за зусилля створити економічний та соціальний розвиток знизу.
Запропонована ним модель соціального бізнесу передбачала поєднання традиційного бізнесу із соціальними цілями. М. Юнус впровадив розроблену модель на практиці: будучи засновником Grameen Bank, він надавав мікрокредити (переважно жінкам із низькими доходами) без вимоги застави для започаткування дрібного бізнесу та подолання бідності, а також допомагав ефективно вкласти зароблені прибутки. Завдяки мікрокредитуванню 10 млн. людей у всьому світі змогли вийти із злиденного стану 2]. За розробку моделі соціального бізнесу та її практичну реалізацію М. Юнус («банкір для бідних») став лауреатом Нобелівської премії.

Утім, подібні моделі є лише певними інтерпретаціями чи конкретизацією моделі народного капіталізму, яка була висунута у США та активно розвивалася від 1950-х років. Постійно еволюціонуючи і набуваючи сучасного формату, ця модель успішно впроваджується в багатьох європейських країнах (Швейцарія, Австрія, Скандинавські країни тощо), забезпечуючи високу динаміку економічного розвитку та гідний рівень добробуту переважної більшості своїх громадян.

Скандина́вські краї́ни , Норди́чні краї́ни - загальна назва країн, розташованих на Скандинавському півострові - Норвегії, Швеції та Фінляндії а також Данії, Ісландії та Ґренландії, що зумовлено спільною історією і мовами північної германської групи мов, якими говорять в Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню та опису моделей економічного розвитку присвятило свої наукові праці багато вітчизняних і зарубіжних учених. Найбільшої ваги та визнання у світі набули теоретичні доробки таких іноземних дослідників, як Л. Бальцерович, А. Бузгалін, С. Глазьєв, А. Колганов, Я. Корнаї, В. Кудров, В. Лівшиц, Д. Норт, А. Ослунд. Серед українських учених, які плідно працюють у напрямі аналізу моделей економічного розвитку та вироблення оптимальної моделі для України, можна назвати А. Гальчинського, В. Гейця, Ю. Пахомова, А. Філіпенка, В. Черняка та ін.

Модель народного капіталізму обґрунтували такі вчені, як А. Берлі, М. Надлер, Дж. Бернхем, С. Чейз, С. Кузнєц, Дж. М. Кларк, М. Сальвадорі та ін.

Аналізу економічної моделі Австрії присвячено дослідження і публікації ряду російських учених, серед яких Є. Авдокушин, С. Бочаров, Г. Вачнадзе, О. Погорлецький, М. Степанюга, А. Фергюсон, Ю. Юданов.

Автор цієї статті досліджує модель народного капіталізму, в тому числі на прикладі Австрії [3], уже протягом 15 років, оскільки вважає цю модель найбільш прийнятною для України.Мета статті – обґрунтувати, що капіталістична модель економіки на нинішньому етапі трансформується від традиційної до «народної» форми; показати, що саме модель народного капіталізму в її сучасному форматі дозволяє країнам, які її впроваджують, досягти високого рівня національної конкурентоспроможності та процвітання; на прикладі Австрії дослідити найважливішу складову моделі народного капіталізму – економічну політику щодо малого та середнього бізнесу, послідовне проведення якої забезпечило цій країні входження до групи найбагатших держав світу.
Основні результати дослідження

Економічна політика Австрії щодо підприємницького сектору в контексті впровадження моделі народного капіталізму

Дані міжнародних рейтингів свідчать про високий рівень ефективності та конкурентоспроможності австрійської економіки, процвітання країни загалом. Відповідно до Звіту, представленого Всесвітнім Економічним Форумом (Швейцарія), у рейтингу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2011–2012 Австрія займає 19-е місце у світі, а у списку найбагатших країн ЄС – 3-є місце [4].


Ріст австрійського ВВП (2,3% у 2010 р.) протягом багатьох років випереджає середній показник ЄС-15. Рівень життя в Австрії є одним із найвищих у світі. Поряд зі стабільними економічними показниками і соціальною захищеністю країні притаманні всі характеристики, що визначають високу якість життя, як-от: справедливий розподіл доходів, низький рівень безробіття, висока середня тривалість життя, низький рівень злочинності, найвищі стандарти охорони довкілля.
Рі́вень життя́ - характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за межею бідності. Часто також приймаються до уваги доступ до системи охорони здоров'я, економічна нерівність, рівень освіти, доступ до певних товарів, очікувана тривалість життя при народженні.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.
Сере́дня трива́лість життя́ - середня (середнє арифметичне) тривалість життя представників певної групи організмів, зазвичай визначена від народження до смерті.

В Австрії міжнародні компанії можуть покластися на дуже високу політичну стабільність та відкритість законодавства. У рейтингу конкурентоспроможності країн "World Competіtіveness Yearbook" за параметром "Небезпека політичної нестабільності" Австрія займає 7-е місце серед 59 індустріально розвитих країн, а отже, належить до найбільш стабільних держав у світі.

У рейтингу економічного ризику відомого журналу "Euromoney" Австрія посідає 11-е місце серед 100 держав, тобто знову займає провідну позицію. Завдяки політиці "соціального партнерства", що вже десятиліттями успішно втілюється в життя між представниками роботодавців і працівниками, в Австрії налічується лише 0,8 страйкових днів на 1 тис. осіб зайнятого населення. Тож країна не тільки має позицію лідера з погляду низького ризику страйків, а й вирізняється низьким рівнем безробіття і раціональною політикою в галузі заробітних плат.

У сфері надійності постачання енергетичних ресурсів Австрія посідає третє місце у всесвітньому масштабі – наявність електроенергії забезпечується більш ніж на 99%. Великих стихійних лих в Австрії практично не буває [5].


  1   2   3


Скачати 254.69 Kb.

  • ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЩОДО МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
  • Ключові слова
  • Колумбійському університеті
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
  • Основні результати дослідження