Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпераційна система unix

Операційна система unix
Сторінка2/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
    Навігація по даній сторінці:
  • Вступ

Зміст


Операційна система UNIX 1

Анотація 3

Зміст 4

Вступ 7

Лабораторна робота №1 9

Тема: «Дослiдження файлової системи» 9

Мета 9


Завдання для самостійної підготовки 9

Порядок виконання роботи 9

Зміст звіту 9

Методичні вказівки 10Лабораторна робота №2 16

Тема: «Керування повноваженнями на файли та каталоги» 16

Порядок виконання роботи 16

Зміст звіту 16

Методичні вказівки 16

Хто такі власники файлів?

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
16

Зміна прав доступу до файлу 17

Числова нотація команди chmod 18

Символьна нотація команди chmod 18

Створення маски – umask 20

Лабораторна робота №3 23

Тема: «Архівація та пошук файлів. 23

Використання зовнішніх носіїв» 23

Порядок виконання роботи 23

Зміст звіту 23

Методичні вказівки 23Лабораторна робота №4 32

Тема: «Програмування на мові bash. 32

Файли ініціалізації» 32

Порядок виконання роботи 32

Зміст звіту 32

Методичні вказівки 33

Лабораторна робота №5 40

Тема: «Керування завданнями» 40

Мета 40


Завдання для самостійної підготовки 40

1. Вивчити: 40

Порядок виконання роботи 40

Зміст звіту 40

Методичні вказівки 41

Лабораторна робота №6 50

Тема: «Програмування в bash. 50

Основні прийоми написання команд» 50

Порядок виконання роботи 50

Зміст звіту 50

Методичні вказівки 51Лабораторна робота №7 59

Тема: «Програмування в bash. 59

Використання фільтрів» 59

Порядок виконання роботи 59

Зміст звіту 59

Методичні вказівки 60Лабораторна робота №8 65

Тема: «Мережеві засоби UNIX» 65

Порядок виконання роботи 65

Зміст звіту 65

Методичні вказівки 65
Вступ


Все більшого застосування набуває вільно поширювана ОС Linux. Вивчення курсу "Операційна система UNIX" закладає успішне засвоєння подальших дісціплін.

Завдання на підготовку до практичних робіт викладач надає заздалегідь. Студенти повинні усвідомити сутність лабораторної роботи, повторити необхідний теоретичний матеріал і записати у робочий зошит основні команди та дії, необхідні для якісного виконання робіт.


Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт

Обладнання

Для виконання лабораторних робіт Вам потрібен комп'ютер, на якому встановлена будь-яка операційна система із сімейства UNIX.

Серйозних вимог до апаратного забезпечення немає.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Якщо не використовувати графічних систем, не буде проблем навіть із дуже застарілим комп’ютером (486).
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Вимоги до виконання робіт

Роботи виконуються в комп’ютерній лабораторії в присутності викладача. Допускається виконання лабораторних робіт в ході самостійної роботи в будь-якому іншому місці за умови дотримання правил оформлення звітів і графіку здачі робіт.

Для здачі лабораторної роботи студент повинен подати викладачу оформлений звіт з цієї роботи, що відповідає викладеним нижче вимогам.
Зауваження до виконання робіт

У лабораторних роботах, що вимагають покрокового виконання пунктів, всі команди в строгій послідовності записуються в текстовий файл.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
На захисті даний файл запускається для демонстрації правильності роботи всіх команд. У протоколі лабораторної роботи для кожного пункту завдання записується команда або скрипт, що виконує потрібне завдання. Якщо в завданні є вказівка перевірити результат роботи яких-небудь дій, в звіті необхідно вказати команди, за допомогою яких була проведена перевірка.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.


Вимоги до оформлення звіту

Звіт повинен містити:  • назву лабораторної роботи, тему і мету лабораторної роботи;

  • зміст завдання;

  • інформацію про використані технології та команди;

  • протокол виконання роботи, де чітко позначено, що вводить користувач з клавіатури, і що в результаті з’являється на екрані;

  • протокол надається в надрукованому вигляді.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Вступ