Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛабораторна робота №1 Тема: «Дослiдження файлової системи»

Лабораторна робота №1 Тема: «Дослiдження файлової системи»
Сторінка3/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Лабораторна робота №1

Тема: «Дослiдження файлової системи»

Мета


Оволодіння практичними навичками роботи в системі UNIX. Знайомство із структурою файлової системи, основними командами роботи з файлами.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Завдання для самостійної підготовки


 1. Вивчити:

 • команди входу в систему, зміни пароля, одержання системної підказки, виводу календаря і зміни дати;

 • організацію і структуру файлової системи UNIX, обмеження на імена файлів;

 • типи файлів, каталоги і посилання;
  Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.


 • системні каталоги;

 • створення, видалення, копіювання і перегляд умісту файлів.

 1. Ознайомитись з такими командами UNIX:

man, passwd, date, cat, more, wc, who, ls, cd, cal, cp, mv, mkdir, rm, rmdir

Порядок виконання роботи


По номеру варіанта вибрати завдання і відповідно до методичних вказівок, за матеріалами рекомендованої літератури і конспекту лекцій виконати завдання і оформити звіт по роботі.

Зміст звіту


 1. Початкові дані і постановка задачі.

 2. Текст програми.

 3. Висновки.Методичні вказівки1 Реєстрація в системі
Робота користувача в системі починається з того, що активізується сервер термінального доступу getty, який запускає програму login, яка запитує у користувача ім'я та пароль.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

Далі проходить перевірка аутентичності користувача відповідно з тією інформацією, яка зберігається в файлі /etc/passwd та /etc/shadow. В цьому файлі зберігаються записи, які містять в • реєстраційне ім”я користувача;

 • зашифрований пароль;

 • ідентифікатор користувача ;

 • ідентифікатор групи;

 • інформація про мінімальний строк дії пароля;

 • загальна інформація про користувача ;

 • початковий каталог користувача;

 • реєстраційний shell користувача

Якщо користувач зареєстрований в системі і ввів правильний пароль, login запускає програму, вказану в /etc/passwd – реєстраційний shell користувача .


Загальний вид командного рядка
<ім’я команди> <опції> <аргументи>
Ім’я команди – Ім’я відповідного виконавчого файлу

Опції – режими виконання команди

Аргументи – інформація, необхідна для виконання команди

Таблиця 1 - Інформаційні команди:man

cистема допомоги

help

короткий синтаксис основних команд

locate

пошук файлів, використовуючи індексную базу

whereis

Пошук бінарних файлів(утиліт), результатних (початкових) текстів, файлів допомоги

date

вивід поточної дати, часу

who

інформація пол активних користувачів

whoami

Виводить поточне реєстраційне ім”я

users

виводить список підключенних користувачів

uname

виводить інформацію про ОС

w

виводить список підключених користувачів і що вони роблять на даний момент

hostname

виводить інформацію про ім”я комп”ютера

echo ТЕКСТ

Виведення тексту на екран

Таблиця 2 - Команди навігації по файловій системіpwd

Відображення поточної директорії

cd <директория>

Змінює поточну директорію

ls

Відображає вміст директорії, опція розширена інформація

mkdir <директория>

Створює директорію

touch <файл>

Відновляє час доступу та модифікації кожного файлу до поточного часу , якщо файлу немає створює пустий файл

cp ИСТОЧНИК НАЗНАЧЕНИЕ

Копіювання файлів

mv ИСТОЧНИК НАЗНАЧЕНИЕ

Переміщення файлів

cat ФАЙЛ1 .. ФАЙЛ N

Об”єднує файли та виводить на стандартний вивід

ln [КЛЮЧ]... ЦЕЛЬ [ИМЯ_ССЫЛКИ]

Створює посилання на вказаний TARGET з не обов”язковим ім”ям LINK_NAME. Опція s символьне посилання.

more \ less ФАЙЛ

Команди виводу великіх файлів

unlink ФАЙЛ

Видалення файлу

rm ФАЙЛ

-d, --directory удаляет каталог

-r, -R, --recursive рекурсивно удалить содержание каталога


Видалення файлів, директорій

file ФАЙЛ

Визначає тип файлу

tee [ФАЙЛ]

Копіює стандартний ввід в кожен ФАЙЛ, а також в стандартний вивід.


Перенаправлення вводу\виводу

Результати роботи команд можна записувати в файли або передавати на вхід інших команд


Таблиця 3 – Спецсимволи командного рядка

>file

Перенаправлення стандартного потоку виводу в файл file

>> file

Додавання в файл file данних з стандартного потоку виводу

< file

Отримування стандартного потоку вводу з файлу file

p1 | p2

Передача стандартного потоку виводу програми p1 в поток вводу програми p2

n > file

Переключення потоку виводу з файлу з дескриптором n в файл file

n >> file

Додавання нотаток потоку виводу з файлу з дескриптором n в файл file

n > &m

Злиття потоків з дескрипторами n &m

Оболонка оперує з введеною та виведеною інформацією за допомогою файлів спеціального виду - ``потоків (streams)''. Стандартний вивід - це файл, в який оболонка виводить результати роботи команд - за умовчанням, на екран Вашого терміналу.

Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Стандартне введення (звичайне це клавіатура) є джерелом даних для команд Якщо команда завершує виконання з помилкою, на екран звичайно виводиться повідомлення про помилку.
Вве́дення у храм Пресвято́ї Ді́ви Марії́ - велике християнське богородичне свято. Святкується 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня - за григоріанським.
Це повідомлення належить окремому стандартному потоку для помилок.

Ви можете перенаправити висновок замість цих потоків в інші - наприклад, у файл або команду. Нижче приведені операції перенаправлення, які використовує оболонка при роботі із стандартним введенням або виводом.

потік введення 0

потік виводу 1

потік помилок 2


Приклади

ls 1> file - виведення ст. потоку висновку у файл

ls 2> file - виведення ст. помилок висновку у файл,

ls 2> /dev/null – придушення помилок

ls ФАЙЛ 2>&1 1>file помилка на екран, висновок у файл

ls ФАЙЛ 1>file 2>&1 і висновок і помилка у файл.

Придушення (репресія) - це процес виключення зі сфери свідомості думок, почуттів, бажань та потягів, які завдають болю, сорому або відчуття провини. Дією цього механізму можна пояснити багато випадків забування людиною виконання якихось обов'язків, які, як виявляється при докладнішому розгляді, для неї неприємні.

who |tee file висновок на екран і запис у файл
Спецсимволи в командах

У іменах файлів можна використовувати наступні спецсимволи

* - замінює будь-яку кількість будь-яких символів

? - замінює один любий символ

[a,b] - або a або b

[a-c] - a або b або c

`` - підстановка результатів команди
Приклади

ls *.

Підстановка - довільна функція з однієї скінченної множини в іншу: f : X → Y . Часто X = Y , якщо ж при цьому f - бієкція, то f називають перестановкою.
log - виводить всі файли поточного каталога з розширенням log

ls [a,b]*.log - виводить файли поточного каталога з розширенням log, що починаються на а або b

ls pr???.* - виводить файли, імена яких починаються з "pr", містять п'ять символів і мають будь-яке розширення.echo `date` - виводить на экран дату
Завдання

 1. У своїй домашній директорії створити трирівневу структуру директорій. Число директорій кожного рівня береться згідно зі своїм варіантом

 2. У будь-якій директорії 3-го рівня створити файл file1 і занести в нього поточну дату і час. Створити м'яке заслання з file1 на file2 в будь-якій директорії 2-го рівня.

 3. Створити м'яке заслання з будь-якої директорії 3-го рівня на директорію 2-го рівня.

 4. У будь-якій директорії 2-го рівня створити файл file3 і занести в нього інформацію про операційну систему. Створити жорстке заслання з file3 на file4, що знаходиться в будь-якій директорії рівня 1.

 5. Показати вміст file2, використовуючи абсолютну дорогу до нього і відносну дорогу зі своєї кореневої директорії.

 6. Вивести вміст директорії 1-го рівня у файл file4 і проглянути вміст цього файлу.

 7. Скопіювати файл file4 з п.6 в директорію (м'яке заслання) з п.3.

 8. Видалити файл file2 з п.2

 9. Удалить директорию(мягкую ссылку) из п.3

 10. Зробити команду видалення неіснуючої директорії, перенаправивши виведення помилок у файл file5. Проглянути вміст файлу.

 11. Вивести у файл file6 інформацію про поточних залогинених користувачів.

 12. Вміст файлів file4 і file6 об'єднати і проглянути з можливістю багатосторінкового виводу.

 13. Скопіювати вміст файлу file1 в file7, при цьому вивести вміст файлу на екран.

 14. Замалювати отриману структуру файлів і директорій, в схемі також відзначити видалені файли і директорії

Таблиця 4 – Варіанти

Варіант

рівень 1

рівень 2

рівень 3

1

2

3

3

2

3

2

3

3

3

3

2

4

2

2

3

5

2

3

2

6

3

2

2

7

1

4

3

8

4

1

3

9

4

3

1

10

3

4

1

11

3

1

4

12

1

3

4

13

4

2

2

14

2

4

2

15

2

2

4Контрольні запитання

 1. За допомогою якої команди можна переміщуватись по файловій системі?

 2. В чому різниця абсолютного і відносногого щляху?
  Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.


 3. В чому різниця між жорсткою і символьною ссилками?

 4. Які потоки асоціюються з запускаємою програмою?
  Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.


 5. Як перенаправляються стандартні потоки вводу/виводу?

 6. Які шаблони названих файлів можна використовувати в командах?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Завдання для самостійної підготовки
 • Порядок виконання роботи
 • Зміст звіту