Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпераційні системи. Що таке ос?

Скачати 163.68 Kb.

Операційні системи. Що таке ос?
Скачати 163.68 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір163.68 Kb.

Операційні системи.

Що таке ОС?

Операційна система (надалі ОС) керує комп’ютером, запускає програми, забезпечує захист даних, виконує різні сервісні функції.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Будь-яка програма користується послугами ОС, а тому може працювати тільки під керуванням тієї ОС, забезпечує для неї ці послуги.
Операційна система (ОС) — це комплекс програм (модулів), що організовують діалог з користувачем, здійснюють управління комп’ютером, його ресурсами, запускають інші програми на виконання.


Найбільш вживаними ОС є: • операційна система MS-DOS;

 • операційна система WINDOWS 95, 98, 2000, ХР, Vista, 7;

 • Linux;

MS-DOS було створено в 1981 р.

Функції ОС • взаємодія програм з апаратними забезпеченням; розподіл оперативної пам’яті; виявлення помилок тощо.

 • загальне керування ресурсами комп’ютера: запуск програм;

 • виведення на екран каталогу диска;

 • копіювання файлів; установлення режимів роботи монітора і принтера і т.д.


Основні складові частини

Структуру ОС складають такі модулі: • базовий (ядро ОС) – керує файловою системою, забезпечує доступ до неї й обмін файлами між периферійними пристроями;
  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
  Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.


 • командний процесор – розшифровує та виконує команди користувача, що надходять, насамперед, через клавіатуру;

 • драйвери периферійних пристроїв – програмно забезпечують узгодженість роботи цих пристроїв із процесором;

 • додаткові сервісні програми (Утиліти) – роблять зручним і багатостороннім процес спілкування користувача з комп’ютером.


Інтерфейс — сукупність правил і засобів, що забезпечують взаємодію користувача з програмою.


Драйвер (від англ. driver — водій) — програма операційної системи, яка управляє роботою окремих зовнішніх (периферійних) пристроїв ПК.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Драйвери стандартних зовнішніх пристроїв інколи зберігаються в ПЗП. Драйвери інших зовнішніх пристроїв можуть підключатися до операційної системи під час запуску комп’ютера, звичайно завантажуються в оперативну пам’ять резидентно.

Резидентна програма програма, створена таким чином, що при завантаженні її в оперативну пам’ять вона залишається там постійно.
Програмне забезпечення, що працює у Windows, необхідно спеціально установлювати. Процес установлення й конфігурування програмного та апаратного забезпечення називається інсталяцією.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Файлова система

Що таке файл?

Вся інформація в комп’ютері записана на диски: гнучкі, тверді, лазерні, магнітооптичі. Інформація на дисках зберігається в файлах.


Файл (від англ. file — досьє, набір документів) — це програма або організована сукупність даних, що має свою назву і зберігається на пристроях зовнішньої пам’яті як єдине ціле. Розрізняють програмні файли і файли даних. В термінах Windows файли даних називають документами.
Файлова система –це набір погоджень (правил), що визначають організацію даних на носіях інформації.
Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.

Для того, щоб ОС та інші програми могли звертатися до файлів, вони повинні мати свої ідентифікатори. Ідентифікатор складається з двох частин: імені та типу файла. Імена файлів в ОС ПЕОМ (крім ОС Windows) містять до 8-ми літер, цифр і знаків “мінус” та “підкреслення” , а тип – до трьох літер, цифр і деяких інших символів. Тип визначає користувач або програма, яка породжує файл. Ім’я відокремлюється від типу крапкою. Тип файла називають також розширенням імені. Наприклад:

Basik.com, autoexe.bat, arj.exe.
Назва файла — це ідентифікатор, що використовується для звернення до файла.

Назва файла

=

Ім’я

.

розширення


Ім’я файла найчастіше характеризує внутрішній зміст файла.
Розширення (тип) файла використовується для класифікації файлів, визначення належності до певної групи із загальними ознаками, утворюється не більш ніж із трьох символів і є необов’язковим.

Тип файла визначає користувач або програма, в якій створювався файл.

Приклади розширень файлів:

TXT, RTF текстові файли.

DOC — текстові файли, створені за допомогою редактора Word for Windows.

HLP — файли, що містять допоміжні відомості, довідки.

BAS, C, PAS — файли, що містять програми мовами програмування.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.


BAT — командні файли.

COM, EXE виконувані файли (готові до виконання програми).
Виконуваний файл - це файл який містить зрозумілі комп'ютеру спеціальні інструкції і може бути виконаний (безпосередньо або через командний інтерпретатор операційної системи) як комп'ютерна програма.


PIC, JPG, PCX, BMP, CDR — графічні файли.
Що таке каталог?

Імена файлів реєструються на дисках в каталогах. Каталоги також називаються директоріями, в ОС Windows – папками.Каталог – це спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про розмір файлів, властивості файлів тощо.

Для файла той каталог, в якому він зареєстрований, є батьківським на кожному диску є один головний (або кореневий) каталог. В ньому можуть реєструватися файли і каталоги 1 рівня. В каталогах 1 рівня можуть реєструватися файли та каталоги 2 рівня і т.д. При цьому каталоги нижчого рівня по відношенню до каталогів вищого рівня є підкаталогами, а вищого по відношенню до нижнього надкаталогами. Назви дисководів гнучких дисків фіксовані А:, В:. Для ефективного використання дискової пам’яті програміст створює на твердому диску розділи і позначає їх: С:, D:, Е.

Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Приклад. Дерево каталогів.

Той каталог, з яким працює користувач ПК, називають поточним, або активним або робочим.


Повне ім’я файла.

Повне ім’я (специфікація) файла — це назва накопичувача, шлях до файла і сама назва файла.

Приклад. Нехай у кореневому каталозі С:\ є, підкаталог ІГРИ, який складається з підкаталогів НОВІ та СТАРІ. Шлях від кореневого каталогу до каталогу НОВІ матиме вигляд ІГРИ \ НОВІ.

Головни́й (корене́вий) катало́г (master (root) directory) - каталог файлів, місце зберігання якого в файловій системі є фіксованим. Процес пошуку місця зберігання будь-якого іншого файла або каталога починається з кореневого каталога.

Повна назва файлу має такий вигляд:

Дисковід.\ шлях до файлу \ назва файлу \


Приклад. Нехай повна назва файлу tetris.exe - c:\ ІГРИ \ СТАРІ \ tetris.exe.

Це означає, що файл tetris.exe є в підкаталозі СТАРІ каталогу ІГРИ. Каталог GAMES міститься в кореневому каталозі С\: (диска С (рис.).


Кореневий каталог — це головний каталог кожного диска. У ньому реєструються звичайні файли і каталоги 1 рівня. У каталогах 1 рівня, у свою чергу, реєструються звичайні файли і каталоги 2 рівня і т. д. Імена каталогів, включених один в інший, відділяються символом «\».
Шлях (маршрут) до файла — це послідовність з імен каталогів від кореневого каталога до того каталога, в якому знаходиться необхідний файл.
Накопичувач — пристрій зовнішньої пам’яті, на якому зберігаються файли. Накопичувачі прийнято позначати літерами англійського алфавіту з наступною двокрапкою:

A: і B:— дисководи для гнучких магнітних дисків;

C: Z:логічні диски вінчестера, пристрої для оптичних, магнітооптичних, змінних дисків, логічні диски мережі.
У контексті комп'ютерних операційних систем том (англ. volume) або локальний диск - це термін, що використовується для опису джерела зовнішньої пам'яті з єдиною файловою системою. Найчастіше том відповідає розділу твердого диска (фізичний том), проте часто цей термін використовують для опису логічного інтерфейса, що використовується операційною системою для доступу до даних, збережених на деякому зовнішньому носії або кількох таких носіях (логічний том).Операційна система Windows

Початок роботи з Windows

Windows — це 32-розрядна операційна система, яка забезпечує одночасну роботу кількох додатків (програм). Порівняно з іншими операційними системами у ній використовують сучасніші механізми забезпечення такого режиму роботи. На відміну від старих версій, Windows не потребує MS-DOS, тому що вона виконує всі функції операційної системи.

Простий та зручний інтерфейс системи забезпечує природність спілкування користувача з комп'ютером. За словами самих розробників, основна мета, яку вони переслідували при розробці інтерфейса Windows, — зробити роботу з комп'ютером найпростішою для всіх категорій користувачів. Потрібно від мітити, що система має широкий набір засобів, який дозволяє настроїти інтерфейс так, як подобається користувачеві.

Головна особливість інтерфейса — наявність панелі завдань, на якій розміщена кнопка Пуск.

Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.


Натискування цієї кнопки відкриває доступ до головного меню системи. При запуску будь-якого додатку або відкритті будь-якої папки на панелі завдань з'являється кнопка, яка представляє цей додаток чи папку.

Вікна додатків можна згорнути, але їх кнопки залишаться на панелі завдань. Як тільки будуть натиснені кнопки будь-якого додатку, він стає активним, а якщо його вікно було згорнуте, то відбувається відновлення вікна. Це забезпечує швидкий перехід з одного додатку до іншого, звільнюючи користувача від довготривалого пошуку вікна потрібного додатку у великій кількості вікон, які взаємно перекриваються, що було характерним для Windows 3. хх.
Деякі стандартні пункти головного меню

Все программы — розкриває додаткове меню, яке містить в собі список програм, установлених у системі:


 • Недавние документы — містить список останніх 15 документів, з якими працював користувач. Клацання по назві документа приводить до запуску програми, в якій був створений документ, і його відкриттю для редагування. Така робота отримала назву документоорієнтованої.

 • Мои документы, Мои рисунки, Моя музыка — відкриває відповідну папку, де можна зберігати документи, графічні та музичні файли.

 • Мой компьютер — надається доступ та відомості про диски та інші пристрої, підключені до комп’ютера.

 • Панель управления — дозволяє налагоджувати вигляд та функціональні можливості комп’ютера.

 • Принтеры и факсы — відображує встановлені принтери і факси.

 • Справка и поддержка — відкриття вікна допомоги.

 • Поиск — відкриття вікна для здійснення пошуку файлів і папок.

 • Выполнить — дозволяє виконати будь-яку команду, наприклад завантажити програму, папку за її розташуванням на диску.

Друга важлива особливість інтерфейса — наявність так званого контекстного меню. Відкривається це меню натискуванням правої кнопки миші. Зміст контекстного меню залежить від положення вказівки миші у відкритих вікнах чи головному вікні системи. Використання меню прискорює процес роботи з об'єктами, оскільки користувач звільняється від необхідності шукати команди у меню вікон.

Інколи натискування правої кнопки призводить до появи напису Что это такое? Це говорить про те, що в цьому місці ніякі дії не передбачені і ви можете отримати довідку про те, що знаходиться під вказівкою миші. Для цього необхідно сумістити вказівку миші з полем цього напису і натиснути ліву кнопку миші.

Інтерфейс Windows розрахований для роботи з маніпулятором типу миша. Без нього робота стає практично неможливою. Однак у багатьох випадках не виключено використання клавіатури (окремих клавіш або їх комбінацій).

Мишу використовують для вибору і перетягування об'єктів, запуску додатків, натискування екранних кнопок, виконання операцій редагування тощо. Вигляд вказівки миші змінюється залежно від того, яка операція виконується з використанням миші. У Windows він має визначений вигляд, однак користувачеві надана можливість змінювати форму курсора. Наприклад, йому можна надати форми метелика або бджоли.
Операції з маніпулятором миша у Windows


 • Клацання лівою кнопкою — різкий одноразовий натиск (звичайно використовується для виділення об’єкта);

 • клацання правою кнопкою звичайно використовується для виклику контекстного меню об’єкта (файла, папки, панелі, кнопки, ярлика);

 • подвійне клацання (лівою кнопкою) — різкий, швидкий натиск двічі (звичайно використовується для запуску програм і рівнозначний натиску на клавішу );

 • переміщення — натиск на ліву або праву кнопку і потім, без відпускання кнопки, переміщення курсора миші в необхідному напрямку. Використовується для операцій над об’єктами або для зміни розмірів об’єкта (наприклад вікна), виділення фрагмента області тексту, малюнка, таблиці і т. д.

При роботі з операційною системою Windows використовують ряд нових понять і термінів. Наприклад, дуже широко використовують поняття об'єкт. Під цим терміном потрібно розуміти все, чим оперує Windows: програма, група програм, диск, папка, файл, документ, значок (піктограма), ярлик (вказівка) та ін.

Мабуть, класичне поняття "файл" залишилось без змін. Проте документом потрібно вважати будь-який файл, який вміщує дані: текст, графічне зобра ження, електронну таблицю. Каталоги стали називати папками. Папки можуть вміщувати файли (програми і документи, інші папки, а також деякі інші об'єкти). Папки і файли розміщені на дисках.

Потрібно підкреслити одну дуже важливу особливість — Windows- допус кає використання довгих імен файлів. Допустима довжина файла — 255 символів, включаючи пропуски. Ім'я файла може складатися з букв (малень ких і великих), цифр, пропусків, а також символів: ! @ # $ % & ) ( _ = - ] [ { } $ , ‘. Всередині однієї папки не допускається наявність двох папок чи двох файлів з однаковими іменами. Windows працює і з іменами MS-DOS, які побудовані за системою "8.3" (ім'я файла — 8 символів, розширення — З символи), причому система автоматично довгі імена скорочує і утворює короткі імена. Проте якщо є необхідність обміну інформацією або роботи зі старими програмами, то краще зразу надавати імена файлам за системою "8.3".

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Потрібно пам'ятати, що робота програм, які не підтримують довгі імена у середовищі Windows, може призвести до руйнування файлової системи Windows.

Новим типом об'єктів є ярлик (вказівка). Його використання істотно прискорює доступ до додатків, папок і документів. Ярлик — це посилання на деякий об'єкт, який захований десь у файловій системі. Користувач за цим посиланням завжди може знайти його, для чого досить двічі клацнути мишею по значку ярлика. Як правило, ярлик носить те саме ім'я, що й об'єкт, який він представляє, хоча користувач може змінити це ім'я. Оскільки ярлик не є сам об'єктом, а тільки посиланням на нього, — допускається використання багатьох ярликів, які посилаються на один і той самий об'єкт. Найчастіше ярлики використовують для запуску програм.

Значки.

Для представлення об'єктів у Windows використовують значки (пікто грами). Вони присутні кругом — на робочому столі (головному вікні), а також у будь-якому іншому відкритому вікні. За виглядом значка майже завжди можна визначити тип об'єкта, який він представляє.Значок ярлика відрізняється від усіх інших тим, що у лівому куті пікто грами розміщений маленький квадрат, всередині якого зображена стрілка.

Ярлик — це файл, що містить посилання на інший файл. Використовується для швидкого запуску програм. Наприклад, можна вмістити на робочий стіл піктограму ярлика для програми, що часто використовується, і після подвійного клацання по цій піктограмі Windows XP завантажить програму, на яку посилається ярлик.

Кожний значок супроводжується позначкою з іменем об'єкта, який він представляє. Це ім'я легко редагувати прямо на місці відображення значка без застосування будь-яких текстових редакторів.

Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
За бажанням користувач може замінити будь-який значок на інший зі спеціальної бібліотеки. Windows має вбудовані засоби зміни розміру, а також створення нових значків.

Використання значків значно спрощує роботу з об'єктами Windows, оскільки подвійним клацанням вказівки миші по піктограмі можна у будь-який час відкрити будь-яку папку, запустити будь-який додаток, або відкрити документ.
Буфер обміну Windows XP — це область пам’яті, призначена для тимчасового зберігання інформації. Вміст буфера обміну доступний будь-якому з додатків Windows для обміну даними.

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

Провідник Windows — програма для роботи з файлами і папками. Провідник можна знайти серед стандартних програм, що поставляються з Windows: Главное меню\ Все программы\ Стандартные.
Вбудовані додатки та утиліти.

Windows має потужні та зручні засоби настройки і зміни конфігурації самої системи. Нові пристрої вмикаються практично без втручання користу вача. Дуже легко установлюються і нові програми. Наявність розвиненої довідкової системи значно спрощує роботу з Windows.

Крім того, є ряд вбудованих додатків, які забезпечують роботу з комп'ютер ними мережами, електронною почтою та факсимільним зв'язком.

Вбудовані мультимедійні додатки забезпечують високоефективну роботу з відео- та аудіодисками і файлами.В операційній системі також вбудовані текстовий редактор WordPad, графічний редактор Paint, блокнот і калькулятор.

Для роботи з жорстким диском є утиліти оптимізації розміщення інфор мації на диску (дефрагментації), утиліти перевірки диска ScanDisk, утиліти резервного копіювання та ін.
Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.


Вбудовані додатки можуть використовуватися в разі виконання нескладних робіт. Для виконання складних робіт необхідно використовувати установ лювані програми. В таких випадках найчастіше використовують потужний пакет ділової графіки Microsoft Office, до складу якого входить текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel, система управління базами даних Access та ін.

На сьогодні практично всі відомі пакети програм переведені на платформу Windows, завдяки чому вони стали працювати ефективніше. Windows-95 почала широко розповсюджуватися з серпня 1995 року. Уже зараз з'явилась її поліпшена версія. Мабуть, процес удосконалення буде продовжуватися. Стало зрозумілим, що Windows — потужна операційна система для сумісних комп'ютерів є перспективною і стала дуже популярною в Україні.


Робочий стіл Windows

При вмиканні комп'ютера, на якому встановлена операційна система Windows, на екрані монітора з'явиться головне вікно, яке називають робочим столом. Вікно дійсно нагадує робочий стіл, особливо в процесі роботи з операційною системою. Спочатку на робочому столі розташовано кілька піктограм. Якщо клацнути мишею по цих піктограмах, їх можна перетворити у меню, папки з документами, документи та ін. На стіл можна установити годинник, календар, а також калькулятор. Ці "предмети" можна відкривати, переміщувати, закривати і навіть викидати у спеціальний кошик, з якого можна дістати знову випадково викинутий "предмет". У процесі роботи з Windows, дійсно виникає ілюзія роботи за письмовим столом.У центрі екрана розташоване відкрите вікно Добро пожаловать. При кожному вмиканні це вікно дає користувачу коротку інформацію (пораду), як краще працювати. Крім того, воно надає доступ до довідкової інформації, для чого потрібно клацнути мишею по кнопках Учебник по Windows чи Новые возможности. Якщо забрати прапорець у нижньому рядку (клацнути мишею по ньому), то в разі наступних вмикань комп'ютера таке вікно не буде з'являтися. Відкрите вікно закривається натискуванням кнопки Закрыть, після чого на екрані залишаються тільки деякі піктограми та горизонтальна лінійка внизу екрана, яку називають панеллю завдань. На цій лінійці постійно розташована кнопка Пуск, за допомогою якої відкривається головне меню операційної системи. З натисканням цієї кнопки починається робота в сере довищі Windows. Крім того, на панелі завдань розташовуються кнопки всіх відкритих додатків (запущених програм), з якими працює користувач, а також індикатор перемикання мови клавіатури, годинник, а за наявності звукової карти — значок регулятора звуку.
Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).
Наявність панелі завдань дозволяє завжди бачити, які програми запущені, навіть коли їх вікна згорнуті, а також дає можливість натискуванням кнопок додатків швидко переходити з одного додатку до іншого. Панель завдань — одна з головних особливостей Windows.


На робочому столі можуть знаходитися кілька піктограм. Деякі з них, наприклад Мой компьютер, Корзина, Сетевое окружение та ін. установлюються у процесі інсталяції Windows. Але користувач може їх усунути з екрана, перемістити в інші папки, а також установити будь-які свої значки. Крім того, користувач має можливість оформляти робочий стіл на свій смак, змінюючи малюнок та колір основного фону, а також колір, розміри і розташування вікон, які відкриває.

Значок Мой компьютер дозволяє відкрити вікно, у якому розташовані піктограми всіх дисків.


Значок Корзина відкриває доступ до програми, яка забезпечує роботу з об'єктами, які знищуються. Знищення непотрібних об'єктів у корзину зберігає шанс відновити випадково знищений об'єкт. Потрібно дуже уважно очищувати корзину, тому що після її очищення об'єкти не можна вже відновити. Піктограми порожньої і повної корзини відрізняються одна від одної, причому значок міняється автоматично, залежно від вмісту корзини.

Всі піктограми можуть переміщуватися у будь-яке місце робочого столу за допомогою миші (сумістити вказівку зі значком, натиснути ліву кнопку і перемістити). Використовуючи мишу, можна також змінити положення та розмір панелі завдань. Вона може розташовуватися тільки по боках екрана. Для переміщення панелі завдань необхідно сумістити вказівку миші з полем панелі, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити вказівку у потрібний рядок екрана до появи лінії, після чого кнопку потрібно відпустити. Панель завдань займе нове положення. Ширина панелі змінюється "пере міщенням" її меж (сумістити вказівку з межею панелі, після появи подвійної стрілки натиснути ліву кнопку миші, перемістити межу). У цьому випадку розмір панелі завдань не може перевищувати половини екрана.


ЛітератураМалярчук С. М., Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково- навчальний посібник / Під ред. Н. В.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Олефіренко.— Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.— 112 с.


Скачати 163.68 Kb.