Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОперації над об’єктами та групами об’єктів файлової системи

Скачати 38.11 Kb.

Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
Скачати 38.11 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір38.11 Kb.

Практична робота №3
Тема: Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Мета: ознайомитися з принципами виконання операцій над групами об’єктів;
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
сформувати практичні навички виконання операцій над групами об’єктів.
Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Хід роботи:

 1. Виконайте наступні завдання:


Теоретична частина.
Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.


Завдання 1.

Запишіть в зошит шлях до файла Завдання.txt, який збережений на диску С: в папці G у вказаній структурі папок.

Варіант 1 Варіант 2

Завдання 2.

Запишіть послідовність номерів команд, що визначає порядок виконання запропонованого завдання:

 1. Натиснути кнопку Упорядкувати у вікні папки.
  Номер - числовий знак, число, рахункова цифра. Для свідчення, що цифра означає цей рахунок, прийнятий знак N або №; окрема кімната в готелі, яку здають приїжджим. окрема частина збірного концерту, вистави, і т. п.


 2. Відкрити папку, що містить потрібний файл.

 3. Увести нове ім’я файла.

 4. Натиснути кнопку Так у вікні Видалити папку.

 5. Вибрати вказівку перейменувати.

 6. Вибрати потрібний файл.

 7. Вибрати вказівку Видалити.

Варіант 1: Перейменування файла.

Варіант 2: Видалення файла.
Завдання 3.

Задано такі повні імена файлів:

 1. C:\Документи\Серпень\Анкета.txt

 2. C:\Завантаження\Програми\TuxPaint.exe

 3. D:\Документи\Серпень\Звіт.doc

 4. C:\Зображення\Фото.jpg

 5. D:\Документи\Серпень\Програма.ppt

 6. D:\Архів\Серпень\Пейзаж.jpg

Запиши номери файлів, які:

Варіант 1: Збережені в тій самій папці.

Варіант 2: Мають однакове розширення.

Практична частина
Для Windows XP

Завдання 1. Виконайте дії з файлами і папками

 1. Відкрийте папку Мої документи.
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


 2. Створіть в ній структуру папок, як показано на зразку. Замість загальної назви Прізвище, ім’я запишіть власні Прізвище та Ім’я, наприклад, Ткаченко Андрій. 1. У папці Алгоритми та виконавці в Мої документи знайдіть файл Алгоритм.ppt і перемістіть його в папку Алгоритми власної структури папок.

 2. Відкрийте Пуск\Мои рисунки. Скопіюйте файли Сонце.jpg, Дощ.jpg, Хмарно.jpg, Сніг.jpg до папки Зображення створеної в структурі папок.

 3. Видаліть два із скопійованих файлів, імена яких не відповідають погоді сьогодні.
  Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.


 4. Відновіть з Кошика один із видалених файлів (на власний вибір).

 5. Знайдіть на комп’ютері програму Калькулятор, закріпіть її в меню Пуск і створіть для неї ярлик.
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
  Розмістіть ярлик у власній папці.

 6. Покажіть виконане завдання вчителю.

Для Windows 7

Завдання 1. Виконайте дії з файлами і папками

 1. Відкрийте папку Документи.

 2. Створіть в ній структуру папок, як показано на зразку. Замість загальної назви Прізвище, ім’я запишіть власні Прізвище та Ім’я, наприклад, Ткаченко Андрій. 1. У папці Алгоритми та виконавці в каталозі Документи знайдіть файл Алгоритм.ppt і перемістіть його в папку Алгоритми власної структури папок.

 2. Відкрийте папку Комп’ютер, знайдіть в ній бібліотеку Зображення. Скопіюйте файли Сонце.jpg, Дощ.jpg, Хмарно.jpg, Сніг.jpg до папки Зображення створеної в структурі папок.

 3. Видаліть два із скопійованих файлів, імена яких не відповідають погоді сьогодні.

 4. Відновіть з Кошика один із видалених файлів (на власний вибір).

 5. Знайдіть на комп’ютері програму Калькулятор, закріпіть її на Панелі завдань і створіть для неї ярлик. Розмістіть ярлик у власній папці.

 6. Покажіть виконане завдання вчителю.

ІІ. Запишіть висновок до практичної роботи.


Скачати 38.11 Kb.

 • Практична робота №3 Тема
 • Мета
 • Хід роботи: Виконайте наступні завдання : Теоретична частина
 • Завдання 1. Запишіть в зошит шлях до файла Завдання . txt , який збережений на диску С: в папці G
 • Завдання 2. Запишіть послідовність номерів
 • Відкрити папку, що містить потрібний файл. Увести нове ім’я файла. Натиснути кнопку Так у вікні Видалити папку .
 • Вибрати вказівку перейменувати. Вибрати потрібний файл. Вибрати вказівку Видалити . Варіант 1
 • Варіант 2
 • D:\ Документи\Серпень\Програма .ppt D:\ Архів\Серпень\Пейзаж .jpg Запиши номери файлів, які: Варіант 1
 • Прізвище, ім’я
 • Алгоритми та виконавці
 • Пуск\Мои рисунки
 • Кошика
 • Для Windows 7 Завдання 1. Виконайте дії з файлами і папками Відкрийте папку Документи
 • Комп’ютер
 • Калькулятор
 • ІІ. Запишіть висновок до практичної роботи.