Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпис проекту щодо питань із медичного туризму на 2016 рік Медичний туризм

Скачати 47.73 Kb.

Опис проекту щодо питань із медичного туризму на 2016 рік Медичний туризм
Скачати 47.73 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір47.73 Kb.


Опис проекту щодо питань із медичного туризму на 2016 рік

Медичний туризм - це діяльність, пов'язана з організацією медичного обслуговування пацієнтів за межами місця їх постійного проживання як всередині країни (внутрішній медичний туризм), так і за кордоном (міжнародний медичний туризм).
Медичний туризм - тимчасова міграція людей з метою лікування як всередині країни, так і за її межі. В випадку подорожей за кордон, отримують можливість користуватися медичними послугами інших країн, які на вдома не доступні, заборонені, або коштовні.
Медицина Медици́на - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.
Медичний туризм можна розділити на: профілактично-оздоровчий, лікувальний, санаторно-рекреаційний.

На практиці доволі часто поєднують медичне обслуговування з відпочинком на курортах, в оздоровчих СПА і Wellness-центрах. Медичний туризм набуває все більшої популярності, особливо серед громадян країн Західної та Східної Європи, Ізраїлю та США.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
У більшості населення медичне страхування не покриває лікування хронічних захворювань, операцій, повноцінного стоматологічного лікування та протезування.
Медичне страхування - тип страхування від ризику витрат, пов’язаних із отриманням медичної допомоги. У більшості країн є формою соціального захисту інтересів населення в системі охороні здоров'я.
У зв’язку із цим люди часто обирають медичні заклади країн Азії та Східної Європи, в яких можна отримати необхідні медичні послуги дешевше і навіть в комфортніших умовах, ніж на батьківщині. Нерідко пацієнти змушені займатися цим самостійно.

Головними перевагами лікування в Україні є:


 • наявність відповідного обладнання, що відповідає світовим стандартам;

 • штат високопрофесійних лікарів та інших фахівців;

 • низькі ціни на медичні послуги, які в десятки разів нижче, ніж у високо розвинутих країнах;
  Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).


 • наявність санаторіїв та курортів для лікування та рекреації;

 • добре розвинена готельна та туристична інфраструктура;

 • наявність джерел з мінеральними водами та лікувальними грязями;

 • цікаві історичні місця та місцева гостинність.

Найбільш потрібними медичними послугами, які іноземні громадяни можуть отримати в Україні, є репродуктивна медицина, стоматологія, офтальмологія, кардіологія, естетична медицина, косметологія, пластична хірургія, а також санаторно-курортне лікування, клітинна інженерія, можливість використання банку пуповинної крові та лікування безпліддя.
Клітинна інженерія - метод конструювання клітин нового типу на основі їх культивування, гібридизації та реконструкції. За допомогою клітинної інженерії вдається поєднати геноми різних видів (навіть тих, що належать до різних царств).
Мінера́льні во́ди (рос. минеральные воды, англ. mineral water, нім. Mineralwasser n pl) - підземні (іноді поверхневі) води з підвищеним вмістом деяких хімічних елементів і сполук, а також газів, із специфічними фізико-хімічними властивостями (температура, радіоактивність та ін.)
Лікува́льні гря́зі (пелоїди) (англ. therapeutic muds, нім. Badeschlamm m, Heilschlamm m) - різні за генезисом (органічні і неорганічні) утворення (переважно відкладення боліт, озер, лиманів, морських заток, сопкові утворення), складені з мінеральних і органічних речовин та води, що пройшли складні перетворення внаслідок фізико-хімічних, хімічних, біохімічних процесів, являють собою однорідну тонкодисперсну пластичну масу і мають лікувальні властивості. Лікувальний вплив грязей складається з дії теплового, механічного та хімічного факторів. За ступенем мінералізації грязьового розчину розрізняють прісноводні та мінералізовані торфи.
Пласти́чна хірургі́я - розділ хірургії, що займається операціями, спрямованими на усунення деформацій і дефектів органу, тканини або поверхні людського тіла.

В Україні швидкими темпами розвивається не тільки міжнародний, але і внутрішній медичний туризм.

Львівщина представлена лікувально-оздоровчими ресурсами, а саме: більше як 200-ма лікувальними джерелами мінеральних вод семи типів; лікувальними грязями; найбільшим в Україні родовищем озокериту, на базі яких розвиваються відомі курорти Трускавець, Моршин, Східниця, Немирів, Любінь Великий, Розлуч, Шкло.

В Карпатах розташовані чотири заповідних об’єкти: Карпатський біосферний заповідник, Національний природний парк „Синевир”, Національний природний парк „Ужанський” і Національний природний парк „Зачарована долина”.

Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.
Карпатський біосферний заповідник Карпа́тський біосфе́рний запові́дник - природоохоронна територія в Україні, біосферний заповідник міжнародного значення. Розташований у межах Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської області.
Унікальна природна екосистема Карпатського біосферного заповідника віднесена до найцінніших екосистем Землі і з 1993 року входить до міжнародної мережі біосферних заповідників, які знаходяться під захистом та егідою ЮНЕСКО. Закарпаття славиться великою кількістю джерел унікальних мінеральних та термальних вод. На території області виявлено понад 700 водопроявів мінеральних вод та розсолів в складі 67 основних родовищ мінеральних та термальних вод. В середині ХІХ століття мінеральна вода ,,Поляна Квасова” була визнана найкращою в Європі за смаковими якостями та цілющими властивостями.

Вінниччина багата якісними мінеральними та прісними підземними водами. Найбільш поширеним на території області є водоносний комплекс в тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію і продуктів їх вивітрювання.

Водоносний комплекс - стратифікаційна гідрогеологічна одиниця, водоносна товща гірських порід, складова частина гідрогеологічної серії. Водоносний комплекс характеризується спільністю утворення літофаціального і петрографічного складу водоносних порід.
На території області розвідано та враховано державним балансом Хмільницьке родовище мінеральних лікувальних радонових вод (5 ділянок), родовище столових вод “Регіна” (4 джерела), 17 родовищ прісних вод (44 окремих ділянки). В розробці Немирівське родовище мінеральних радонових вод, Бронницьке мінеральної лікувально-столової води, декілька родовищ столових вод. Розвідані родовища столових вод, на п’яти із яких налагоджено розлив: «Регіна», «Княжна», «Шумилівська», «Подільська», «Росяна».

Київщина має прекрасний туристичний і рекреаційний потенціал та представлена 35-ма пам'ятками природи, 8-ім парків - пам'яток садово-паркового мистецтва і 12-ть заповідних урочищ, близько двох десятків санаторіїв і профілакторіїв, будинків відпочинку, більше десяти таборів дозвілля і відпочинку, а також славиться сільським зеленим туризмом, джерелами мінеральних вод, які конкурують за своїми цілющими якостями з кращими мінеральними водами країн Європи.

Садо́во-па́ркове мисте́цтво (або садо́во-па́ркова архітекту́ра) - мистецтво створення декоративних садів, парків та інше. Ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду і для відпочинку населення.
Заповідне урочище - один з природних об'єктів та територій природно-заповідного фонду України.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Екотуризм або екологічний туризм - тип туризму, що полягає у подорожах до природних недоторканих людиною та, часто, природоохоронних територій. Екотуристи намагаються не здійснювати значного впливу на територію.

У зв’язку із вище наведеним, Громадська організація «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області» проголосила своїм основним робочим проектом на 2016 рік - розвиток медичного туризму в Україні.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Зазначений проект розрахований не тільки на 2016 рік, а й на наступні.

В рамках заходів протягом року проведення Міжнародного туризму в Україні Громадською організацією «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області» спільно із провідними фахівцями страхового бізнесу на 2017 рік планується: • розробка страхового полісу для громадян України, який передбачатиме внутрішній медичний туризм;
  Міжнаро́дний тури́зм - це подорож особи за межі постійного місця проживання, що включає перетин кордону та здійснюється на термін від однієї доби до року з пізнавальною, відпочинковою, оздоровчою чи іншою метою, без здійснення оплачуваної діяльності в місці тимчасового перебування.


 • налагодження співпраці між спеціалізованими медичними закладами та страховими компаніями;

 • розпочати роботу над створенням міжнародного об’єднаного страхового фонду та національних полісів держав-учасників для зовнішнього медичного туризму. До прикладу, це можуть бути такі країни: Франція (пластична хірургія); Австрія (захворювання серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату);
  Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
  Опорно-рухова система (синоніми: опорно-руховий апарат, кістково-м'язова система, локомоторна система, скелетно-м'язова система) - комплекс структур який утворює каркас, надає форму організму, дає йому опору та забезпечує захист внутрішніх органів і можливість пересування у просторі.
  Страховий фонд - спеціальний фонд, створений для того, щоб убезпечити ризики певного кола осіб у певній галузі.
  Серцево-судинна система головним чином здійснює транспорт крові в замкненій трубчастій системі - кров'яній. До якої відноситься серце-артерії-капіляри-вени-серце. По ній циркулює рідка сполучна тканина - кров.
  Польща, Угорщина та Словаччина, Німеччина (стоматологія, пластичні операції); Таїланд (стоматологічні послуги, операції серця, рухового апарату); Індія (кардіологія, ортопедія, косметична хірургія); Ізраїль (кардіологія, хірургія та онкологія); Малайзія (стоматологія, косметологія, кардіохірургія); Сінгапур (кардіологія та судинна інженерія); Мексика, Коста-Ріка, Бразилія (пластична хірургія та стоматологія); Туреччина (лікування захворювань очей, стоматологічні послуги, пластична хірургія, гінекологія, урологія).
  Стоматолóгія (від грец. στοματος - «рот», и λογος - «слово»; англ. dentistry) - розділ медицини, що стосується зубів, ротової порожнини і суміжних структур. Включає діагностику та лікування їх захворювань і відновлення втрачених чи уражених тканин.


Об’єднаний страховий фонд спільно між Україною та іноземними державами в галузі міжнародного медичного туризму необхідний для того, щоб пацієнти, клініки, санаторно-курортні заклади, а також, страхові компанії, державні органи влади країн по медицині та туризму здійснювали обмін між собою наступною інформацією:

1) створення єдиної бази даних осіб із специфікою захворювань, як в Україні так і за кордоном;

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

2) обмін інформацією щодо ступеню захворювань громадян України та іноземних країн між страховими компаніями та міжнародними клініками;

3) обстеження та лікування громадян України за кордоном;

4) промоція та популяризація медичного туризму на рівні держав;

5) лікування та оздоровлення громадян іноземних держав в Україні;

6) домовленості щодо спрощення митних, юридичних, медичних аспектів в галузі медичного туризму на рівні держав;

7) створення веб-сайту щодо розвитку та контролю діяльності медичного туризму між фахівцями медичної, страхової та туристичної галузей на рівні країн-учасниць;8) аналіз, коригування та методика оцінки вартості медичних послуг, оздоровлення та відпочинку в Україні та за кордоном;

9) підписання угоди чи меморандуму про об’єднання чи співробітництво задля створення страхового фонду між Україною та країнами, які надають послуги щодо медичного туризму.


Скачати 47.73 Kb.

 • Карпатський біосферний заповідник