Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОпитувальник юридичної особи-резидента Шановний Клієнте! Дякуємо за Ваш вибір ат «таскомбанк»

Скачати 209.8 Kb.

Опитувальник юридичної особи-резидента Шановний Клієнте! Дякуємо за Ваш вибір ат «таскомбанк»
Скачати 209.8 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір209.8 Kb.

описание: image001

Опитувальник юридичної особи-резидентаШановний Клієнте!

Дякуємо за Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально задовольняли Ваші потреби, а також для визначення мети та характеру майбутніх ділових відносин просимо Вас відповісти на наступні питання.

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

Розділ 1. Загальна інформація

1.1

Повна назва
1.2

Організаційно-правова форма
1.3

Код ЄДРПОУ
1.4

Адреса фактичного місцезнаходження (місця розташування)1.5

Номери контактних телефонів, факсів (код міста- обовязково )

______________________________________________________

Факс відсутній 1.6

Адреса електронної пошти (за наявності)

__________________________________________________________

Електронна адреса відсутня 1.7

Адреса web-сайту (за наявності)

____________________________________________________

Web-сайт відсутній 1.8

Відокремлені підрозділи – філії, представництва тощо (повна назва, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження)

Повна назва

Код згідно з ЄДРПОУ,

Юридична адреса

Тип (філія, дочірнє підприємство, представництво, тощо)

Відокремлені підрозділи відсутні 

1.9

Материнська компанія, корпорація, холдингова група, промислово-фінансова група або інше об’єднання, членом якого Ви є, дочірні підприємства

Вид об’єднання

Повна назва

Код ЄДРПОУ

Юридична адреса

Материнська компанія відсутня 

Дочірні підприємства відсутні 

Не є членом будь-якого об’єднання або промислово-фінансової групи 


1.10

Система оподаткування (тип оподаткування)

Загальна система оподаткування 

Спрощена  система оподаткування
Неприбуткова та звільнена від податків
1.11

Рахунки, що відкриті в інших банках, (назва банку, МФО (SWIFT, BIC-код) та номер рахунку)

Найменування банку

МФО банку (SWIFT, BIC-код)

Номер рахункуРахунки в інших банках відсутні 

Розділ 2. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та представників юридичної особи

2.1

Фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Вашої юридичної особи1:5

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
Громадянство(для нерезидентів заповнюється обовязково)

Дата

народженняСерія та номер паспорту (або документу, що посвідчує особу), орган, що його видав, дата видачіАдреса місця проживання або тимчасового перебуванняЧастка власності, % (або підстави здійснення впливу у випадку, якщо особа є кінцевим бенефіціарним власником ненезалежно від формального володіння

Фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) нашої юридичної особи, відсутні 

2.2

Фізичні особи, які є представниками, крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з Вашою юридичною особою:

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
Громадянство(для нерезидентів заповнюється обовязково)

Дата

народженняСерія та номер паспорту (або документу, що посвідчує особу), орган, що його видав, дата видачіАдреса місця проживання або тимчасового перебуванняПідстави здійснення повноважень

(у разі наявності, номер, дата видачі, орган видачі, термін дії повноважень)Представники, окрім тих, що включені в картку зі зразками підписів, відсутні 

2.3

Відомості про виконавчий орган відповідно до статуту та його персональний склад:

Виконавчий орган (Директор/дирекція відповідно до статуту)

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові

Чи укладався трудовий договір/контракт


Так  Ні 


Так  Ні 

2.4

Вкажіть, будь-ласка, загальну кількість працівників, що у Вас працюють (включаючи договори підряду):
2.5

Чи належить хтось з фізичних осіб, зазначених у розділі 2 опитувальника, до публічних осіб2 або близьких3 чи пов’язаних з ними осіб4?


Якщо так, то необхідно зазначити:

ПІБ особи та посаду, яку вона обіймає, у Вашій юридичній особі

Публічні функції, які виконує (ла) та період виконання даних функцій; у випадку, якщо особа близька чи пов’язана з публічними діячами, зазначити також ступінь зв’язку

Чи є вказані особи кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками юридичних осіб? Якщо так, зазначити роль та посаду

Код ЄДРПОУ та повне найменування юридичної особи

Зазначені у розділі 2 фізичні особи не належать до публічних осіб або близьких чи пов’язаних з ними осіб 
Я, а також зазначені в розділі 2 опитувальника фізичні особи, не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками жодних юридичних осіб 

Розділ 3. Характеристика діяльності клієнта

3.1

Зміст діяльності (розкривається суть Вашої діяльності: виробництво продукції, купіля-продаж товарів, торгівля відповідним видом товарів, тощо)3.2

Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності), що підлягає ліцензуванню

Назва ліцензії

Серія та номер ліцензії

Назва органу, що видав ліцензію

Дата початку дії

Дата закінчення діїЛіцензії (дозволи) відсутні 

3.3

Розмір статутного капіталу (із зазначенням валюти та, за необхідності, еквіваленту в національній валюті)

Зареєстрований (грн.)
Сплачений (грн.)
3.4

Вкажіть, будь ласка, Ваших основних контрагентів

ЄДРПОУ/РНОКПП

Назва/ПІБОсновними контрагентами є фізичні та юридичні особи – кінцеві споживачі (допускається тільки у випадку, якщо підприємство новостворене) 3.5

Послуги, якими Ви плануєте скористатися найближчим часомРКО 

зарплатно-карткові проекти 

зовнішньоекономічні перекази 

депозитні операції 

корпоративні платіжні картки 

система клієнт-банк 

кредитні операції 

Інше_______________________ 

3.6 Вкажіть джерела та середньомісячні обсяги надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки, у тому числі очікувані (усі поля п.3.6обов’язкові для заповнення):

у вигляді фінансової допомоги

Немає 

до 150 тис. грн. 

150 тис. грн. і більше 

у вигляді позики

Немає 

до 150 тис. грн. 

150 тис. грн. і більше 

від продажу цінних паперів

Немає 

до 150 тис. грн. 

150 тис. грн. і більше 

від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо

Немає 

до 150 тис. грн. 

150 тис. грн. і більше 

від продажу або відступлення права грошової вимоги

Немає 

до 150 тис. грн. 

150 тис. грн. і більше 

3.6.1 Вкажіть джерела та середньомісячні обсяги надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки, у тому числі очікувані (поля п 3.6.1. заповнюється у випадку наявності):

Торгівельна виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

до 150 тис. грн. 

150 тис. грн. і більше 

Інше (зазначити):

__________________________до 150 тис. грн. 

150 тис. грн. і більше 

3.7

Вкажіть, будь ласка, інформацію з останніх фінансових звітів, що стосується Вашої діяльності (у тис. грн.)

Показник

На останню звітну дату

Оборотні активи (Ф1 Баланс, рядок 1195 - усього за розділом)
Запаси (Ф1 Баланс, рядок 1100)
Власний капітал (Ф1 Баланс, рядок 1495 - усього за розділом)
Поточні зобов’язання (Ф1 Баланс, рядок 1695 - усього за розділом)
Валюта балансу (Ф1 Баланс, рядок 1900)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Ф 2 звіт про фінансовий результат, рядок 2000)
Валовий прибуток /збиток (Ф2 , звіт про фінансовий результат, рядки 2090/2095; Ф2-м: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 – Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2050
Юридична особа ще не подавала фінансових звітів 

Розділ 4. Історія діяльності клієнта

4.1

Вкажіть, будь ласка, чи відбувалися в процесі функціонування Вашого підприємства зміни в діяльності (зокрема, зміна основних видів діяльності за КВЕД відповідно до довідки з ЄДРПОУ). У разі, якщо дана ситуація мала місце, вкажіть, будь ласка, дату та подробиці такого роду змін

Так,__________________________________

________________________________________

 Зміни в діяльності юридичної особи не відбувалися


4.2

Вкажіть, будь ласка, чи відбувалася в процесі Вашої діяльності реорганізація. У разі, якщо така подія мала місце, вкажіть, будь ласка, подробиці

 Так,__________________________________

 Реорганізація не відбувалася4.3

Вкажіть, будь ласка, яку частку ринку займає Ваше підприємство

 підприємство має значну частку на ринку

 підприємство має незначну частку на ринку4.4

Вкажіть, будь ласка, яку ділову репутацію має Ваше підприємство на українському та іноземному ринках

 підприємство має бездоганну ділову репутацію

 в діяльності підприємства мали місце події, що негативно вплинули на його ділову репутацію4.5

Вкажіть, будь ласка, чи мали Ви фінансові проблеми в процесі Вашої діяльності. У разі, якщо така подія мала місце, вкажіть, будь ласка, подробиці

 Так,__________________________________

 Фінансових проблем у діяльності не булоРозділ 5. Інформація щодо належності до податкових резидентів США (на виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)

5.1

Чи є серед власників, що прямо або опосередковано володіють 10 і більше відсотками в статутному капіталі, особи які є податковими резидентами США в контексті Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»?

Для фізичних осіб:

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
Громадянство(нерезидентівзаповнюється обов’язково))

Дата

народженняМісце народження

Серія та номер паспорту (або документу, що посвідчує особу), орган, що його видав, дата видачі


Адреса місця проживання або тимчасового перебуванняЧастка

учасника в статутному капіталі юридичної особи-клієнта


Фізичні особи, які є податковими резидентами США (в контексті Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків») та прямо або опосередковано володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу відсутні 

Для юридичних осіб:

Повна назва


Код ЄДРПОУ (для резидентів)


Країна реєстрації (для нерезидентів)

Дату, номер, орган державної реєстрації

Юридична адреса

Частка

учасника в статутному капіталі юридичної особи-клієнтаЮридичні особи, резиденти США, що прямо або опосередковано володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу відсутні 

Розділ 6. Схематичне зображення структури власності (для Клієнтів, власниками яких є тільки фізичні особи)

6.1. Надайте, будь ласка, схематичне зображення структури власності Вашої організації (Для Клієнтів, власниками яких є тільки фізичні особи. Для всіх інших клієнтів структура власності додається окремим додатком до опитувальника):

Розділ 7. Пов'язані з банком особи

7.1.

Чи володіє Юридична особа (контрагент) прямо та/або опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК»?

Так  Ні 

7.2.

Чи має Юридична особа (контрагент) права голосу за 10 і більше відсотками акцій АТ «ТАСКОМБАНК»?


Так  Ні 

7.3.

Чи має Юридична особа (контрагент) незалежну від формального володіння частиною статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» можливість значного впливу на управління чи діяльність Банку?

Так  Ні 

7.4.

Чи є хтось з фізичних осіб, зазначених у розділі 2 опитувальника, власником істотної участі у АТ «ТАСКОМБАНК»?

Так  Ні 

7.5.

Чи є хтось з фізичних осіб, зазначених у п. 2.3. опитувальника, одночасно керівником/ами АТ «ТАСКОМБАНК»?

Так  Ні 

7.6.

Чи є хтось з фізичних осіб, зазначених у розділі 2 опитувальника прямим родичем5 тих керівників і контролерів АТ «ТАСКОМБАНК», а також установ - акціонерів (учасників) АТ «ТАСКОМБАНК», які є власниками істотної участі в Банку?

Так  Ні 

Якщо так, то необхідно вказати вид родинних стосунків та надати інформацію про керівника/контролера АТ «ТАСКОМБАНК», з яким особа знаходиться у родинних стосунках:_____________________________________________________________________________________________________


Дата заповнення опитувальника:
Підтверджую достовірність, повноту та дійсність відомостей, відображених в Опитувальнику, та відповідність всіх ідентифікаційних даних відомостям, зазначеним в отриманих Банком офіційних документах. Оформлення офіційних документів відповідає вимогам законодавства, станом на дату заповнення Опитувальника надані до Банку документи є чинними (дійсними). Повідомляю, що інші особи, крім вказаних вище, жодним чином не здійснюють опосередкованого впливу на нашу юридичну особу та не отримують економічної вигоди від її діяльності, не мають права надавати обов`язкові для нас вказівки та не впливають на нашу діяльність, тощо.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Мені відомо, що відповідно до статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – чинне законодавство).
Збро́я ма́сового ура́ження (також збро́я ма́сового зни́щення) - зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. У міжнародній англомовній ЗМІ-лексиці також часто як абревіатура ABC-зброя (англ. ABC weapons, від atomic, biological or chemical weapons)
При цьому, у разі ненадання необхідних документів чи відомостей, або умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк буде змушений відмовити клієнту в його обслуговуванні, та має право діяти відповідно до вимог чинного законодавства.

________________________________________ ________________________

(П.І.Б. та посада Уповноваженої особи Клієнта ) (підпис уповноваженої особи Клієнта)М.П.

Працівник Банку, який перевірив опитувальник

_________________________________________

(посада)

_________________________________________(ПІБ)

____________________________________

(підпис)

2 Публічні особи - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також близькі чи пов'язані з ними особи.

Національні публічні діячі - національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники;
Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.
Генеральний прокурор України - посадова особа, що очолює єдину централізовану систему прокуратури України. Генеральний прокурор - найвища адміністративна посада Генеральної прокуратури України.
Конституці́йний Суд Украї́ни - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Голова Служби безпеки України - посадова особа, яка очолює спецслужбу України - Службу безпеки України. Належить до першої категорії посад державних службовців.
Служба безпеки України Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.
Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
Рахунко́ва пала́та - постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.
Апеля́ція (лат. appellatio - звернення) - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою.
Сухопу́тні війська́ Украї́ни - найчисленніший самостійний вид збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків;

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Центра́льний банк - установа (у більшості випадків державний орган), яка регулює діяльність банків у країні, проводить монетарну (грошово-кредитну) та валютно-курсову політику держави (Федеральна резервна система США) або спільноти держав (Європейський центральний банк).
члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.


Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
Міжнародний суд (англ. International Court of Justice, фр. Cour internationale de Justice) - головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.


3 Близькі особи національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із публічними діячами не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням публічного діяча.

4 Пов'язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є - особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки. Під членами сім'ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
5Прямі родичі: батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки чоловіка або дружини фізичної особи, чоловік або дружина прямого родича.
51 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.


Скачати 209.8 Kb.