Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Органели загального призначення»

Скачати 24.25 Kb.

«Органели загального призначення»
Скачати 24.25 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір24.25 Kb.

П.І.Б


ДатаПрактичне заняттяТЕМА: «Органели загального призначення».


Препарат 1 Комплекс Гольджі в нейронах спинномозкового ганглія.

Імпрегнація осмієм.Препарат 2 Мітохондрії в клітинах кишкової аскариди.

Забарвлення за Альтманом.Схема: Зв'язок гр ЕПС з комплексом Гольджі та структури, які він утворює

 1. Ядро нейроцита

 2. Цитоплазма

 3. Комплекс Гольджі

 1. Митохондрії

 2. Ядра клітин

 1. ГрЕПС

 2. Рибосоми

 3. Транспортні пухирці

 4. Цистерни комплекса Гольджі

 5. Секреторні пухирці

 6. Первинні лізосоми

 7. Мембранні пухирці з білками для плазмалемиДомашнє завдання до практичного заняття «Органели загального призначення»
Розглянувши електронограми 21 – 28, вивчивши відповідний теоретичний матеріал (лекція "Основи цитології", посібник "Цитологія в питаннях і відповідях" та базовий підручник) виконати наступні завдання:


 1. Схематично відтворити деталі ультраструктури гранулярної і агранулярної ендоплазматичної сітки (з позначенням компонентів).

  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

  Кліти́нна біоло́гія (раніше відома як цитоло́гія) - розділ біології, що вивчає структурно-функціональну організацію прокаріотичних та еукаріотичних клітин, молекулярні механізми регуляції клітинних функцій, взаємодію ядерного і пластидного геномів, природи та передачі сигналів, які визначають онтогенез клітин і формування міжклітинних зв'язків, репродукцію, диференціювання та старіння клітин in vivo та in vitro у нормі й патогенезі.

  Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

  Коротко написати функції: 1. Схематично відтворити деталі субмікроскопічної будови комплекса Гольджі з позначеннями: 1) цис-сторона; 2) транс-сторона; 3) транспортні пухирці; 4) секреторні пухирці; 5) цистерни з ампулярними розширеннями. Коротко написати функції.
 1. Схематично відтворити деталі електронної мікроскопії : первинних лізосом, вторинних лізосом і залишкових тілець, відмітити вміст кожної з них.

  Електронний мікроскоп - прилад для отримання збільшеного зображення мікроскопічних предметів, в якому використовуються пучки електронів. Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність у порівнянні з оптичними мікроскопами, окрім того вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації щодо матеріалу й структури об'єкта.

 1. Схематично відтворити деталі ультраструктури рибосоми , позначити на рисунку малу і велику субодиниці. Дати відповідь на питання: Де локалізовані в клітині рибосоми, як їх називають, їх функції. 1. Схематично відтворити деталі ультраструктури мітохондрії з позначенням структур.

  Мітохондрія (від грец. μιτος або mitos - «нитка» та κουδριον або khondrion - «гранула») - двомембранна органела, присутня у більшості клітин еукаріот. Мітохондрії іноді називають «клітинними електростанціями», тому що вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію у формі АТФ через процес відомий як окислювальне фосфорилювання.

  Коротко написати функції.


Скачати 24.25 Kb.

 • Практичне заняття ТЕМА: «Органели загального призначення».
 • Домашнє завдання до практичного заняття «Органели загального призначення» Розглянувши електронограми 21 – 28, вивчивши відповідний теоретичний