Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій

Скачати 91.52 Kb.

Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Скачати 91.52 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір91.52 Kb.
  1   2   3

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ

з дисципліни

«Організація і тактика міліції громадської безпеки»
ТЕМА
«Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій»

Навчальний час 2 години


Для слухачів навчально-наукового

інституту заочного навчання


Обговорено та ухвалено на засіданні

кафедри адміністративної діяльності28.08.
Заочне навчання - вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.
2014 року протокол № 1.

Київ – 2014

Вид лекції:

фондова

Категорія слухачів:

слухачі ННІЗН

Кількість годин:

2 годиниДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ:

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

висвітлити теоретичний та практичний матеріал з теми: «Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій».

ВИХОВНІ ЦІЛІ:

спонукати слухачів до постійного вдосконалення знань та професійного зростання, сприяти встановленню довірливих відносин між викладачем та слухачами.

РОЗВИВАЛЬНІ ЦІЛІ:

розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до систематичного, планомірного засвоєння навчального матеріалу.

МІЖПРЕДМЕТНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ

ДИСЦИПЛІНИ:

адміністративне право, адміністративна діяльність ОВС, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського порядку, актуальні проблеми та організація попередження правопорушень тощо.

ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ

ДИСЦИПЛІНИ:

організація і тактика міліції громадської безпеки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ:

НАОЧНІСТЬ:

схеми, таблиці, лекція, підручник, навчально-методичний комплекс.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ:

ноутбук, мульмедійний проектор.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

 1. Порядок організації спеціальної операції та її етапи.

 2. Способи проведення режимно-обмежувальних та силових заходів.

 3. Тактичні основи проведення спеціальної операції.

 4. Розшукові наряди, групи бойового порядку ОВС, їхні види, призначення й забезпечення.

 5. Специфічні принципи спеціальної тактики.

 6. Організаційна побудова сил та засобів ОВС для виконання спеціально-бойових завдань при надзвичайних обставинах.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів від 19 серп. 1985 р.
  Бойові́ поря́дки - це шикування підрозділів та частин для ведення бою.
  Футбо́л асоціації, скорочено просто футбол (від англ. football, association football), інші назви: ко́паний м'яч або ко́панка, сокер (англ. soccer) - один з різновидів футболу, олімпійський вид спорту, командна спортивна гра, у якій беруть участь дві команди по одинадцять гравців у кожній.
   // Офіційний вісник України від 15.03.2006. – 2006 р., № 9, стор. 235, стаття 589, код акту 35382/2006.

 2. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 19 лист. 2012 р. № 1050.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 лист. 1950 р. // Урядовий кур’єр від 17.11.2010. – № 215.

 5. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
  Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
  Зло́чин - злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
  Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
  Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
  – Ст. 141.

 6. Кримінальний Кодекс України від 5 квіт. 2001 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 8. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю : Указ президента України від 12 лют. 2000 р. № 229.
  Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
  Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.
  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 9. Про Дисциплінарний статут ОВС : Закон України від 22 лют. 2006 р.
  Дисциплінарний статут - один із чотирьох військових (застаріла назва загальновійськових) статутів збройних сил України .
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 10. Про затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень: наказ МВС від 11 лист. 2003 р. № 1345 дск.

 11. Про затвердження Настанови про заходи органів, підрозділів внутрішніх справ, частин внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку: наказ МВС України від 24 квіт. 1998 р. № 230 дск.

 12. Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовт. 1992 р. № 575.
  Ма́сові завору́шення - організація або активна участь у заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 13. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку : Постанова Ради Міністрів України від 27 лют. 1991 р. № 49. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 14. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України : наказ МВС України від 28 лип. 1994 р. № 404.
  Патру́льна полі́ція - підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики 102, з метою забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху.


 15. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 16. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 17. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України : наказ МВС України від 22 жовт. 2012 р. № 940.

 18. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 верес. 1993 р. № 706.
  Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
  Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 19. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 берез. 2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 20. Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності). Навчальний посібник. / За загальною редакцією Пєткова В.П./ Ю.Б. Оболенський, С.Ф. Константінов та ін. – К.: КНТ, 2010 – 341 с.


ВСТУП

Одним з найбільш відповідальних завдань органів внутрішніх справ є розшук озброєних та інших злочинців підвищеної суспільної небезпеки.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Мілі́ція (лат. militia, «Військовий») - назва поліції в СРСР, країнах колишнього «Соціалістичного табору» та деяких сучасних країнах СНД.

Невідкладні спеціальні заходи щодо розшуку і затриманню озброєних злочинців потребують ретельної підготовки, високої професійної майстерності особового складу органів внутрішніх справ, використання ними різноманітних тактичних прийомів і способів затримання.

Ландміліція
Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал.
При проведенні спеціальних операцій більшість співробітників ОВС діють самовіддано, мужньо, виявляють корисну ініціативу, уникають від невиправданого ризику. В той же час, через низьку професійну підготовку, відсутність навичок затримання озброєних та інших небезпечних злочинців ще мають місце випадки загибелі та поранень співробітників ОВС, сторонніх громадян. Багато керівників органів внутрішніх справ різних рівнів недооцінюють важливість підтримання постійної готовності особового складу до дій в особливих умовах.
Національна поліція України
Бойова́ гото́вність - це визначений стан Збройних Сил країни, який характеризує їх здатність організовано, у визначені строки розпочати воєнні дії і успішно виконувати поставлені бойові завдання.
В результаті в окремих міськрайлінорганах відмічаються грубі прорахунки при проведенні операцій щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. До цих заходів іноді невиправдано залучається значна кількість особового складу і техніки, процес знешкодження озброєних злочинців часто неправомірно затягується і супроводжується зайвою стріляниною, що викликає небажаний резонанс серед населення. Через недостатній аналіз ситуацій, що складаються, і конкретних умов, в яких розвиваються події, чимало помилок допускається на початковому етапі операції. Іноді особовий склад направляється на місце події не отримуючи відповідного інструктажу, без захисних і спеціальних засобів. В деяких випадках співробітники, що приймають участь в операціях по затриманню озброєних злочинців, в тому числі і керівники ОВС, проявляють розгубленість і невміння приймати чіткі правильні рішення.

Підвищена небезпека появи озброєних злочинців, необхідність максимально швидкого їх затримання, недопустимість при цьому людських жертв потребують виключної організованості, високої оперативності і належної готовності співробітників ОВС, комплексного використання сил і засобів, централізованого управління ними, високого наступального темпу дій, вміння грамотно застосовувати тактичні прийоми і методи знешкодження озброєних злочинців.


1. Порядок організації спеціальної операції та її етапи

Організація спеціальних операцій, складна вже сама по собі, істотно ускладнюється тією обставиною, що її керівникові найчастіше приходиться використовувати підрозділи, рівня підготовки яких він не знає. Досвід навчань показує, що здавалося б такий нескладний маневр, як розосередження натовпу шляхом зустрічного висування двох «клинів», можливий на практиці тільки тоді, коли він здійснюється добре підготовленими, злагодженими підрозділами. В іншому випадку «клини», незважаючи на зазначені орієнтири, ідуть кожен вправо і розходяться тим далі, чим більша відстань, яку потрібно пройти. Тому у випадках, коли рівень підготовки не відомий старшому начальникові чи злагодженість підрозділів є недостатньою, доводиться обирати хоча й менш ефективні, але й менш складні тактичні способи дій: розосередження натовпу колонами, що діють в одному напрямі, фронтальне витіснення тощо.

І ще один принцип заслуговує на особливу увагу. Це вже згадана друга «негативна аксіома» Ліддел-Гарта: «не відновляти наступ на тому самому напрямку або в тому самому угрупованні після того, як він зазнав невдачі». Стосовно до спеціальної тактики він може бути сформульований так: «не починати повторної атаки з того самого напрямку і тим самим способом після того, як вона зазнала невдачі». Це правило однаково справедливе для операцій як із затримання озброєних злочинців, так і з припинення масових безпорядків. Повторний штурм з того самого напрямку укриття злочинців ні до чого, крім втрат, призвести не може. Після невдалої спроби штурму будинку лікарні в Будьонівську повторні дії стали неможливі, і залишилося тільки розпочати переговори з терористами самому прем’єр-міністру (що зовсім неприпустимо ні з тактичної точки зору, ні з етичної).

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Так само марною та небезпечною є повторна атака натовпу тими ж силами й засобами і з того ж напряму.

Кожному виду спеціальної операції, що проводять органи внутрішніх справ, притаманні свої особливості, які виражаються в різних тактичних прийомах ведення спеціальних заходів, складі, кількості та структурі задіяних сил, груп оперативного реагування, характеристиці спеціальних та технічних засобів.

Історія української поліції
Такі особливості відображені у завчасно розроблених типових оперативних планах по кожній операції. Незалежно від виду та особливостей кожна спеціальна операція складається із трьох етапів: • організація і підготовка операції;

 • ведення операції;

 • завершення операції.

Тривалість підготовчого періоду може бути різною, від декількох годин до декількох діб, і залежить від отриманої інформації про злочинців, переліку заходів, які необхідно виконати за цей період, кількості сил що залучаються та інших факторів. Закінченням періоду організації та підготовки вважається термін, коли оперативно – службові наряди та групи оперативного реагування підрозділів ОВС готові до виконання поставлених завдань.

Рішення на проведення спеціальної операції приймає начальник органу внутрішніх справ і особисто організовує проведення операції, або призначає керівника операції і його заступника.Своє рішення керівник операції приймає на підставі всебічного усвідомлення поставленого завдання і оцінки оперативної обстановки.

Під час усвідомлення поставленого завдання керівник операції повинен зрозуміти загальний задум операції та її мету. Також визначає, які заходи необхідно провести для підготовки до операції і здійснює розрахунок часу. Під час проведення розрахунку часу, керівник повинен планувати свою роботу таким чином, щоб надати підлеглим якомога більше часу на підготовку.

Оцінюючи обстановку, керівник операції встановлює, які фактори поліпшують виконання поставленого завдання і які заходи необхідно провести, щоб ліквідувати дію негативних факторів.До основних факторів, які необхідно врахувати під час оцінки обстановки можна віднести:

 • оцінка злочинця;

 • оцінка місцевості;

 • оцінка сил і засобів;

 • пора року, час доби та стан погодних умов.
  Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.


Після всебічного усвідомлення поставленого завдання, оцінки обстановки та рекогносцировки місцевості керівник приймає рішення на використання сил та засобів в спеціальній операції.

Каталог: files -> kafedru
kafedru -> План-конспект лекційного заняття з теми №3 " Культура українського модернізму та постмодернізму ХХ-ХХІ ст. "
kafedru -> Фондова лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн" тема №3 "Держава та право Нового часу" Навчальний час годин(и)
kafedru -> Фондова лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн" тема №4 "Історія держави та права Новітнього часу" Навчальний час годин(и)
kafedru -> Організація та поняття тактики діяльності підрозділів міліції громадської безпеки
kafedru -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
kafedru -> Лекція з курсу " юридичне документознавство" Для напряму підготовки
kafedru -> Тактика професійної діяльності. Організація несення служби підрозділами міліції громадської безпеки
kafedru -> Національна академія внутрішніх справ
  1   2   3


Скачати 91.52 Kb.

 • Київ – 2014 Вид лекції
 • ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ: НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ
 • ВИХОВНІ ЦІЛІ
 • РОЗВИВАЛЬНІ ЦІЛІ
 • МІЖПРЕДМЕТНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ: ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ
 • ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: ноутбук, мульмедійний проектор. ПЛАН ЛЕКЦІЇ
 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів
 • Відомості Верховної Ради України
 • Дисциплінарний статут ОВС : Закон України
 • Постанова Кабінету Міністрів України
 • Кабінету Міністрів України
 • Навчальний посібник
 • 1. Порядок організації спеціальної операції та її етапи
 • Своє рішення керівник операції приймає на підставі всебічного