Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОрганізація робочого столу. Робота з файлами та папками. Файлова структура oc windows7

Скачати 149.77 Kb.

Організація робочого столу. Робота з файлами та папками. Файлова структура oc windows7
Скачати 149.77 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір149.77 Kb.
ТипПовідомлення

Державний навчальний заклад

«Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Методична розробка уроку

виробничого навчання за професією

«Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника»

на тему: «Організація робочого столу. Робота з файлами та папками. Файлова структура OC Windows7»


майстер в/н Деряженко А.В.

Черкаси

План уроку:

Тема: Організація робочого столу.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Робота з файлами та папками. Файлова структура
OC Windows7.

Мета уроку: навчальна: - ознайомити учнів з призначенням та функціями робочого столу, вивчити його основні об’єкти та навчитися з ними працювати.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

виховна: - виховувати уважність, культуру поведінки, правильно розподіляти і використовувати робочий час і сили.
розвиваюча: - розвивати навички при роботі з комп’ютером, набуття навичок при роботі з об’єктами робочого столу Windows.

Тип уроку: урок формування первинних умінь.

КМЗ уроку: персональні комп’ютери, мультимедійний проектор, інструктивно-методичні картки.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.


Організаційна частина:

 1. Перевірка наявності учнів;

 2. Перевірка зовнішнього вигляду учнів.

Вступний інструктаж:

 • Повідомлення теми і мети уроку.

 • Мотивація навчально-виробничої діяльності:

Cучасний секретар, оператор - обличчя фірми, права рука керівника підприємства. Він є координуючим центром організації, установи чи підприємства. Кваліфікований секретар повинен постійно збільшувати свою професійну компетентність. Сучасний секретар повинен досконало володіти не тільки офісним обладнанням, але й знати управлінський процес, бути обізнаним з усіма головними питаннями розвитку тієї галузі, в якій діє фірма, організація.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
В його функціональні обов'язки входить підбір необхідних керівнику службових документів, пошук інформаціїї необхвдної, прийняття розпорядчих, довідково-інформаційних та іменних документів до розгляду та підпису керівника. Вивчення теми необхідне для того, щоб зрозуміти як працює операційна система і що вона в себе включає, починаючи з Робочого столу. Оператор повинен знати файлову структуру операційної системи, організацію робочого столу для впевненої роботи з комп’ютером.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.


Актуалізація: (Додаток 1)

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи перевірити:

- розміщення складових частин комп’ютера (монітор, принтер, та інших блоків );

- монітор слід розташовувати таким чином, щоб кут зору на екран монітора становив 10-15 градусів, а відстань до екрана 400-800 мм.

- цілісність, з'єднувальних кабелів.

- підключення складових частин комп’ютера згідно схеми з’єднання.

- наявність і стан захисних кожухів. Підготовку комп’ютера до роботи провадити у відключеному стані.

- забезпечити освітлення робочого місця таким чином, щоб не утворювались відблиски від клавіатури та екрану відеомонітора в напрямку очей працюючого;
Відблиск - елемент світлотіні, світлова пляма на яскраво освітленій опуклій або плоскій глянсовій поверхні. Виникає внаслідок дзеркального або дзеркально-дифузного відбиття яскравого джерела світла, найчастіше сонця, на предметі.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

1. Підключення комп’ютера проводити послідовно, згідно з інструкцією по експлуатації.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.


2. Не підключати та не відключати з’єднувачі електроживлення при включеному комп’ютері.

3. Під час перерв у роботі виключити монітор комп’ютера.

4. Не залишати працюючий комп’ютер без нагляду.

 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ

1.    Виключити комп’ютер в послідовності згідно з інструкцією по експлуатації.

2. Доповісти майстру в/н, про всі зауваження і несправності в роботі комп’ютера, якщо вони мали місце.

3. Привести в порядок робоче місце, прибрати зайві предмети та сміття.

4. Покласти носії інформації до місць збереження.

Формування нових трудових прийомів по раціональному виконанню навчально-виробничих робіт.

Учні виконують послідовно практичні вправи.

Робочий стіл Windows. Після завантаження операційної системи Windows на екрані з'являється робочий стіл.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Заванта́ження операці́йної систе́ми (англ. booting) - це багатокроковий процес запуску комп'ютера. Заванта́жувач операційної системи (англ. bootloader) - це програма, що виконує завантаження операційної системи.
З одного краю робочого стола (звичайно знизу) розміщена смужка з кнопкою Пуск - це панель завдань.
Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.
З натискання кнопки Пуск можна почати будь-які дії на комп’ютері.
 Якщо на робочому столі викликати контекстне меню і в ньому виконати команду «Робочий стол Active Desktop», «Настроить рабочий стол...», Одержимо діалогове вікно «Свойства: Екран».
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.
Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.
Діалогове вікно «Свойства: Екран» можна відкрити ще так: Послідовно відкрити вікна «Мой компьютер», «Панель управления», «Екран». Виконати команду «Пуск» => «Настройка» => «Панель управления» => «Екран». Клацнути правою кнопкою на вільному місці робочого столу і в контекстному меню, що з'явиться, вибрати пункт «Свойства».
Встановити прапорець «Использовать крупные значки», щоб значки стали великими, або зняти його. Встановлення фону робочого столу. Для встановлення фону робочого столу треба виконати такі дії: Відкрити діалогове вікно «Свойства: Екран». Відкрити вкладку «Персоналізація», Вибрати малюнок із списку «Рисунок рабочего стола», у верхній частині вікна можна побачити, як він виглядає. У списку «Поместить» вибрати один із варіантів розміщення малюнка на екрані. Клацнути на кнопці «Применить» для перегляду результату вибору або відразу клацнути на кнопці «ОК». Щоб встановити власний фон, треба.виконати попередні дії і клацнути на кнопці «Обзор...».

Параметр графічної здатності вибирають у залежності від характеристик відеокарти, зору користувача і розмірів екрана.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Відеока́рта (англ. video card, також графічна карта, графічний адаптер, графічний прискорювач) - пристрій, призначений для обробки і генерації зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Щоб змінити графічну здатність, треба виконати такі дії: відкрити діалогове вікно «Свойства: Екран» одним із вище вказаних способів. Відкрити вкладку «Настройка». Повільно перетягти повзунок регулятора «Область Екрана» до появи наступного значення графічної здатності.Клацнути на кнопках «Применить» або «ОК». Якщо дозволяє відеокарта, графічна здатність буде збільшена, інакше через 15 секунд буде повернене попереднє значення. Якщо операція по збільшенню графічної здатності вдалась, розміри робочого столу зміняться, і для їх зберігання треба на запит клацнути на кнопці «Да».

Основні об'єкти робочого столу. Головний інструмент - це комп'ютер (піктограма «Мой компьютер»). За його допомогою можна відшукати і виконати будь-яку програму, знайти і обробити будь-який документ.Нижче стоїть піктограма «Корзина», в яку «викидають» непотрібні документи, програми та інше «сміття».
Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.
Якщо вилучили щось помилково, то можна його повернути.


Піктограми повної і порожньої корзини відрізняються і по ній видно, що корзину прийшов час випорожнити. Коли дати команду «викинути сміття» з корзини, всі документи, які були в ній, будуть знищені без вороття.Піктограми «Мой компьютер» і «Корзина» - стандартні і обов'язкові на робочому столі будь-якого коми 'ютера.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
На робочому столі можуть бути розташовані піктограми папки «Moи документи», «Сетевое окружение» тощо. На робочий стіл можна покласти й інші «інструменти». Подивимось на робочі столи наших комп’ютерів. У правому ряду знаходяться ярлики «
Microsoft Word» для створення і редагування текстових документів,«Microsoft Excel» для створення і редагування електронних таблиць,«Microsoft Access» для створення і редагування баз даних.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Піктограми Windows дає можливість користувачу керувати комп'ютером за допомогою графічних символів.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Такі символи називають піктограмами, значками або «іконками». Піктограма - це маленька картинка.
Значки на робочому столі можна налаштувати з використанням діалогового вікна «Елементы рабочего стола», яке викликається кнопкою Настройка рабочего стола. Це вікно дозволяє сховати або показати стандартні значки, що вказані в групі значки рабочего стола, шляхом установки або зняття прапорця, що відповідає тому чи іншому значкові.

Користуватись піктограмами об'єктів не завжди зручно. Піктограма об'єкта може бути схована в «глибині» папок, і пошук її займе значний час. Щоб не добиратися до потрібної піктограми через нагромадження папок і меню, можна створити короткий шлях навпростець до цієї піктограми і назвати його ярликом.
Straight edge (англ. чітка межа, скорочено sXe) - більш філософське відгалуження панк\хардкор-культури, характерними рисами якого є повна відмова від наркотиків (включаючи узаконені алкоголь і тютюн), розбірливість у статевих зв'язках, а також політичні погляди, характерні всьому панк-руху.
Якщо двічі клацнути на ярлику, Windows перейде за вказаною у ярлику адресою в потрібне місце диска і відкриє вікно змісту диска; для папки - відкриє вікно змісту папки; для програми - завантажить програму; для документа - завантажить програму, якою був створений, і викликає вказаний файл документа;
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
для пристрою - відкриється діалогове вікно для встановлення параметрів.

У діалогових вікнах використовуються такі елементи, як: командні кнопки — для виконання зазначених дій; текстові поля — для введення запитуваної інформації; списки і випадаючі списки — для вибору даних або файлів із наявного списку; прапорці — для установки або відключення зазначених у підписі параметрів; селекторні кнопки вибору або перемикачі для вибору альтернативного параметра;текстові поля з числовим настроюванням — для настроювання числових параметрів, повзунки для налаштування значень параметрів у визначеному діапазоні.Виконання вправ по закріпленню трудових прийомів.

 1. Запустіть Windows 7.

Якщо на комп'ютері не встановлено інших операційних систем, крім Windows 7, то після включення автоматично завантажиться ця операційна система.
Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
На екрані з‘явиться Робочий стіл Windows 7.

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_1.gif

 1. Запустіть програму Провідник за допомогою одного з варіантів:

 • клацнути на піктограмі Провідник в панелі завдань;
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.


http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_2.gif

 • клацнути правою кнопкою миші по кнопці Запустити → клацнути по назві Відкрити ПровідникWindows;

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_3.gif

 • клацнути на кнопці Запустити → указати мишкою Усі програми → папка Стандартні → клацнути по назві Провідник.

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_4.gif

Після цього на робочому столі з‘явиться програма Провідник.http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_5.gif


 1. Перетягніть вікно програми Провідник по Робочому столу на нове місце.

Помістити вказівник миші в рядок заголовка вікна, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити мишу разом із вікном, потім відпустити кнопку. 1. Розгорніть вікно програми Провідник на весь екран.

Цю операцію можна виконати одним із способів:

 • виконати подвійне клацання лівою кнопкою миші в зоні заголовка вікна;

 • клацнути лівою кнопкою миші на кнопці Розгорнути;

 • перетягти вікно до верхнього краю Робочого стола;

 • натиснути клавіші [Win] [].

 1. Відновіть розміри вікна (із повноекранного у віконний).

Цю операцію можна виконати одним із способів:

 • подвійним клацанням миші в зоні заголовка вікна;

 • клацанням лівої кнопки миші на кнопці Відновити;

 • перетягти вікно вниз від верхнього краю Робочого стола;

 • натиснути клавіші [Win] [].

 1. Згорніть вікно в значок.

Цю операцію можна виконати одним із способів:

 • клацнути на кнопці Згорнути;

 • клацнути на піктограмі програми Провідник в Панелі завдань;

 • двічі натиснути клавіші [Win] [].

Програма згорнеться в значок, що розміститься на Панелі завдань.

 1. Розгорніть значок програми у вікно.

Відшукайте значок програми Провідник на Панелі завдань і клацніть на ньому. Програма у вигляді вікна знову з‘явиться на Робочому столі.


 1. Змініть розмір вікна програми.

Підведіть вказівник миші до межі або кута рамки вікна. Після того як вказівник прийме форму двосторонньої стрілки, натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістіть межу. Потім відпустіть кнопку.


 1. Запустіть програми Комп‘ютер, Paint, WordPad.

Запуск програми Комп‘ютер можна виконати одним із способів:

 • кнопка Запустити → Комп‘ютер;

 • натиснути клавіші [Win] [E].

Запуск програм Paint і WordPad можна виконати одним із способів:

 • послідовно через головне меню: кнопка Запустити → Усі програми → Стандартні → клацнути по назві потрібної програми.

 • натиснути клавіші [Win] [R] та у вікні Виконати ввести відповідно mspaint та wordpad, після цього натиснути ОК.

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_6.gif


 1. Зробити активною по черзі кожну з програм: Провідник, Мой компьютер, Paint, WordPad.

Вікно активної програми відрізняється опуклими кнопками рядка заголовка.

Роботу можна виконати одним із способів: • якщо видно хоча б частину необхідного вікна на Робочому столі, клацніть на ній;

 • якщо видно значок вікна на Панелі завдань, клацніть на ньому;

 • Натисніть одночасно клавіші [Alt] [Tab] і побачите список усіх запущених у даний момент програм. Послідовно натискайте [Tab], поки не побачите свою програму, тоді відпустіть клавішу [Alt].

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_7.gif

 • Натисніть одночасно клавіші [Win] [Tab] і побачите список усіх запущених у даний момент програм. Послідовно натискайте [Tab], поки не побачите свою програму, тоді відпустіть клавішу [Win].

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_8.gif

 1. Розташуйте усі відкриті вікна програм на Робочому столі в межах видимості.

Розташувати вікна на Робочому столі так, щоб вони всі були видні, можна:

 • змінюючи вручну їхні розміри і перетягуючи по Робочому столу;

 • клацнути правою кнопкою миші на Панелі завдань та в контекстному меню вибрати одну з команд: Вікна каскадомВікна стосом або Вікна поруч.

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_9.gif

12. Закрийте усі вікна.

Активне вікно можна закрити одним із способів: • клацнути лівою кнопкою миші на кнопці Закрити;

 • натиснути клавіші [Alt] [F4].

13. Завершіть роботу з Windows.

Завершити роботу з Windows можна одним із способів: • Запустити → Завершити роботу;

 • Натиснути кнопку Power на системному блоці.

Примітка

У випадку зависання комп‘ютера (відсутня реакція на дії користувача) потрібно спробувати вийти із завислої програми (запустити Диспетчер завдань Windows), а у випадку невдачі – перезавантажити машину.

Зависання (англ. hang) - комп'ютерне явище, за якого одна чи кілька програм або вся операційна система перестають нормально виконувати свої функції і реагувати на дії користувача. В цей момент зображення, що виводиться програмою на монітор, застигає на відміну від помилки виконання, за якої на екран видається відповідне повідомлення.
Диспетчер завдань Windows (англ. Windows Task Manager) - системна утиліта родини Windows NT, за допомогою якої можна слідкувати за роботою операційної системи та коригувати її. Програма знаходиться за адресою: Системна папка, яка містить Windows\System32\Taskmgr.

Запустити Диспетчер завдань можна однією з наступних дій:


 • Спільно натиснути клавіші [Ctrl] [Shift] [Esc] – з‘явиться вікно Диспетчер завдань Windows

 • В контекстному меню Панелі завдань вибрати Диспетчер завдань

На вкладці Застосунки будуть показані всі завдання, що завантажені і їхній стан. Якщо стан «невідповідає», то виділити рядок із таким завданням і клацнути по кнопці Завершити завдання. Зависла програма буде закрита, при повторному відкритті в ній можна продовжити роботу.

http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_10.gif

Якщо натиснути клавіші [Ctrl] [Alt] [Del], то можна виконати одну з наступних дій: Заблокуватикомп‘ютерЗмінити користувачаВийти із системиЗмінити пароль…Запустити диспетчер завданьперезавантажити, перевести в сонзавершити роботу або натиснути Скасувати та повернутися до Робочого столу.http://uploads.bondarenko.dn.ua/2012/09/w7_11.gif

Якщо не допомогли попередні дії, то можна натиснути кнопку RESET на системному блоці або вимкнути комп'ютер, а потім знову його включити. • Опитування з метою виявлення рівня засвоєння знань і практичних умінь. (Додаток № 2)

 • Поточний інструктаж і самостійна робота учнів (оцінка виконання учнями трудових дій, правильності використання трудових прийомів)

 • Заключний інструктаж. Підведення підсумків уроку, обговорення проблемних запитань та припущених помилок. Оцінювання роботи учнів.
  Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.


 • Видача домашнього завдання: на підставі отриманих знань і умінь спробуйте підключитися до віддаленого робочого столу.

У вас напевне виникала ситуація, коли під час подорожі терміново потрібен був доступ до файлів на вашому робочому ПК. Відтепер завдяки функції віддаленого робочого стола у Windows 7 це можливо.

Вона з'єднує два комп'ютери через мережу або Інтернет. Після встановлення підключення на екрані вашого ПК з'явиться робочий стіл віддаленого комп'ютера так, наче ви сидите безпосередньо перед ним. Тепер ви можете отримати доступ до всіх його програм і файлів.

Ця функція входить до всіх випусків Windows 7, проте підключити можна лише комп'ютери під керуванням випусків Professional, Ultimate або Enterprise.

зображення функції підключення до віддаленого робочого стола

Доступ до віддаленого ПК під час подорожі за допомогою функції підключення до віддаленого робочого стола.майстер в/н __________ А.В.Деряженко


Скачати 149.77 Kb.