Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОрієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак Мета

Скачати 80.51 Kb.

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак Мета
Скачати 80.51 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір80.51 Kb.

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак
Мета: ознайомити учнів з компасом та його будовою; виробляти вміння користуватися ним;
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
вчити орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак; розвивати допитливість, увагу, спостережливість, уміння логічно мислити, практичні вміння; виховувати любов до природи на основі отриманих знань.
Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 29)

2. Тестування

1. Що називається горизонтом?

а) Частина земної поверхні, яку ми можемо бачити очима;

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Допитливість, зацікавленість - це якість, пов'язана з допитливим мисленням, таким як дослідження та навчання, яка спостерігається при дослідженні людини та тварин. Допитливість сильно асоціюється з всіма аспектами людського розвитку, з яких походить процес навчання та бажання отримувати знання та навички.
Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

б) видима частина суші;

в) все те, що ми бачимо перед собою.

2. Що таке лінія горизонту?

а) Уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів;

б) уявна лінія, по якій небо ніби з’єднується з землею;

в) уявна лінія, яка проходить через центр Землі.

3. Скільки є основних сторін горизонту?

а) 8; б) 6; в) 4.

4. Як називається сторона горизонту, де Сонце знаходиться опівдні?

а) Захід; б) південь; в) північ.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як орієнтуватися на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак.


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

— Пригадайте! Що таке орієнтування? Як знаходити сторони горизонту вночі за допомогою Полярної зорі?

— Що таке гномон? Що визначають за допомогою гномона?

— Як утворюється тінь? У яку пору доби Сонце стоїть найвище над горизонтом?

— Як можна визначити сторони горизонту за Сонцем?

1-й спосіб. Опівдні встати спиною до Сонця. Тінь покаже напрям на північ, ззаду буде південь, права рука покаже на схід, ліва — на захід.

Матеріал Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.


2-й спосіб. Якщо встати обличчям до Сонця, тінь укаже на північ (ззаду), попереду — південь, ліворуч — схід, справа — захід.

3-й спосіб. О 7-й годині ранку Сонце буває на сході, о 13-й годині — на півдні, о 19-й годині — на заході.

Але існує ще один прилад, за допомогою якого можна надійніше і точно

визначати сторони горизонту.

Відгадайте загадку. • Він відшукає шлях будь-де.

Уміщається в кишені,

А за собою нас веде.

— Хто знає, що це за прилад? (Компас)

— Правильно. А як ви вважаєте, що таке компас? (Компас — це пристрій для правильного визначення напряму руху поверхнею планети.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
)2. Розповідь учителя про будову компаса

— У вас на столах лежить компас. Розгляньмо його. Найважливіша складова компаса — намагнічена стрілка на сталевій голці. Її кінці забарвлені у синій і червоний кольори. Стрілка поміщена в круглу коробочку, на дні якої знаходиться циферблат, на ньому позначені сторони горизонту.

Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
Цифербла́т (нім. Zifferblatt, від Ziffer - цифра + Blatt - лист, аркуш) - панель годинника з цифрами, пластина з розміщеними по колу діленнями, що позначають години, хвилини або інші одиниці вимірювання, і з проставленими під ними цифрами (використовується у годинниках та інших вимірювальних приладах, наприклад, в секундомірах, індикаторах годинникового типу чи курвіметрах).
Назвіть їх. (Північ, південь, захід, схід)

— Домовилися, що синій кінець стрілки показує на північ, а червоний — на південь. Синій колір — холодний, на півночі теж холодно. А червоний — теплий, на півдні теж спекотно.

— З яких же деталей складається компас? (Шкала, намагнічена стрілка, сталева голка)

Порівняємо компас і годинник.

— На що схожий компас? (На годинник) Чим? (Кругла коробочка, згори скло, усередині — шкала з діленнями.)

— Ця кругла коробочка у компасі називається корпус.

— Шкала з діленнями в годиннику називається циферблат, а в компасі — лімб. Що написано на циферблаті годинника? (Цифри) А в компасі? (Сторони горизонту) Що всередині годинника рухається? (Дві стрілки) А в компасі? (Одна магнітна стрілка)

— Іноді в компасах є запобіжник, який фіксує стрілку в нерухомому стані, коли компас знаходиться в неробочому стані. У годиннику є механізм, а в компасі його немає, оскільки стрілка обертається під дією магнітної сили Землі.

Рух, Шлях - поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух - це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Які ж правила користування компасом?

Щоб визначити напрям за компасом, потрібно покласти його на рівну поверхню (стіл, фанеру) і відтягнути запобіжник — цим ви звільняєте стрілку.

Коли стрілка заспокоїться, потрібно повернути корпус так, щоб синій кінець указував на північ, а червоний — на південь, спробуємо це зробити.

— А як ви вважаєте, чому стрілка рухається? (Із-за магніта)

— Спробуємо визначити за компасом, у якому напрямі від вас знаходяться: вікна класу? двері? дошка?

— Які ще предмети є в класі? Визначте за компасом, у якому напрямі вони знаходяться.

— А як же користуватися компасом у лісі? Існує правило: заходячи до лісу, потрібно визначити його положення по відношенню до знайомого пункту (міста, дороги, аеропорту), щоб при виході з лісу користуватися його зворотним напрямом. Наприклад: ліс знаходиться на півночі по відношенню до річки, при виході з лісу в яку сторону підемо? (На південь)Заборонено:

 • користуватися компасом, якщо поруч є залізні предмети;

 • користуватися компасом поблизу ліній електропередач і під час грози.
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
  Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.


— Як ви вважаєте, яким людям потрібний компас? (Людям, які пересуваються незнайомою місцевістю: морякам, льотчикам, туристам, мандрівникам і геологам.)

— Компас використовують у літаководінні, гірській справі, артилерії, навігації.

Льо́тчик (також пілот, авіатор, літун - переважно перша половина 20 століття) - особа, що керує літальним апаратом, важчим за повітря літаком, планером або легшим за повітря дирижаблем, повітряною кулею, монгольф'єром має для цього відповідні навички, освіту, свідоцтво та внесена офіційно або в інший спосіб до членів екіпажу.
Артиле́рія (фр. artillerie - від старофр. artiller - «готувати», «споряджати»): Рід сухопутних військ, організаційно зведений в підрозділи, частини і з'єднання, озброєні артилерійськими гарматами, реактивними, ракетними і самохідними протитанковими установками, різними засобами розвідки й зв'язку, а також приладами спостереження і керування вогнем.
Як ви вважаєте, які бувають компаси?

Розрізняють магнітний, механічний, радіокомпас і астрокомпас. Цікаво, що всі люди говорять ко́мпас (наголос на 1-му складі), а ось моряки — компа́с (наголос на 2-му складі).

3. Історія виникнення компаса

— Люди з давніх часів шукали способи надійного орієнтування, особливо у відкритому океані або в пустелі. Коли вони відкрили дивовижну властивість магніта, а саме те, що магнітна стрілка завжди показує певний напрям (з півночі на південь або з півдня на північ) — з’явився і компас.

Уважають, що компас був винайдений у Китаї 2,5 тисячі років тому і називався «той, що відає півднем», оскільки спочатку стрілка компаса вказувала на південь.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».

Він мав вигляд розливальної ложки з магнітного железняка з ретельно відполірованою опуклою частиною. Цією опуклою частиною ложка встановлювалася на відполіровану мідну пластину таким чином, що живець не торкався пластини, а вільно висів над нею, і при цьому ложка могла легко обертатися.

У XI столітті в Китаї з’явилася плаваюча стрілка компаса, виготовлена із штучного магніта у вигляді залізної рибки. Вона нагрівалася до червоного кольору й опускалася у посудину з водою. Тут вона вільно плавала, вказуючи своєю головою в ту сторону, де знаходився південь.

У китайців «плаваючу голку» перейняли європейці. Спочатку компас був

намагніченою голкою і шматочком дерева, що плавали в посудині з водою. Незабаром посудину почали прикривати склом, щоб захистити механізм від дії вітру.

— Куди показувала стрілка компаса у давнину? А зараз?

— Чому стрілка компаса завжди показує на північ?

— На планеті діє сильне магнітне поле Землі.

Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630–760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.
Магнітне поле Землі Магнітне поле Землі, геомагнітне поле (англ. geomagnetic field, Earth’s magnetism, terrestrial magnetic field, нім. Magnetfeld der Erde, geomagnetisches Feld n) - силове поле, виникнення якого зумовлене джерелами, що знаходяться в земній кулі та навколоземному просторі (магнітосфері та іоносфері).
Ця сила і притягує до себе намагнічену стрілку компаса, і вона сама встановлюється паралельно до магнітного поля Землі.

4. Робота за підручником (с.

Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
29–32)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 29.

— Як ви розумієте вислів «орієнтуватися на місцевості»?

— Яка лінія є головним напрямком для орієнтування?

— Розкажіть за малюнком 21, як орієнтуватися за Сонцем.

— Розгляньте зображений на малюнку 22 компас. З яких частин він складається? Що означають букви на циферблаті?

— Як орієнтуватися за компасом?

— Назвіть місцеві ознаки, за допомогою яких можна визначити сторони горизонту.Робота в парах

Учні працюють за завданнями підручника на с. 31.

Учитель пропонує учням виконати практичне завдання на с. 31.

— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 32.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

5. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Гра «Учитель»

— Розташуйте пункти роботи з компасом у правильному порядку. • Правила роботи з компасом

 • Покладіть компас на рівну поверхню.

 • Усі літери вкажуть напрям сторін горизонту.

 • Поверніть корпус компаса таким чином, щоб синій кінець стрілки вказував на північ.

 • Почекайте, поки стрілка компаса заспокоїться.

2. Робота в парах. Орієнтування за компасом

1. Визначте, що в нашому класі знаходиться на:

півночі; сході; півдні; заході.

2. Визначте, де розташовані окремі предмети в нашому класі:

двері;

класна дошка;середнє вікно;

найбільша квітка (фікус);

плакат з ТБ;

батареї опалювання.

3. Індивідуальні завдання

1.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Закінчіть твердження.

Розрізняють основні сторони горизонту — ... та проміжні — ...

Компас — це...

2. Діти пішли по гриби. Ліс знаходиться на схід від села. У якому напрямі вони повинні повертатися додому?

3. У якому напрямі ви повертатиметеся додому, якщо до школи ви йшли на північний схід?

4. Гра «Не помились!»

Праворуч від вас знаходиться південь. Станьте так, щоб перед вами була північ.

Перед вами захід. Станьте так, щоб північ була попереду вас.

5. Гра «П’ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що називають орієнтуванням?

— Які способи орієнтування на місцевості ви знаєте?

— Як можна визначити сторони горизонту за допомогою Сонця?

— Чому місцеві ознаки допомагають орієнтуватися на місцевості? Поясніть.

— За якими місцевими ознаками можна орієнтуватися на місцевості?

— На якому схилі горба — на північному чи південному — сніг тане швидше? Чому? Як це явище можна використати для орієнтування на місцевості?

— Як ви будете орієнтуватися на місцевості взимку? вночі?

— Чи завжди можна орієнтуватися за небесними тілами або місцевими ознаками? Обґрунтуйте свою думку.

— Що таке компас?

— Для чого призначений компас? Яку будову він має?

— Як потрібно користуватися компасом?

— Яких застережень слід дотримувати під час роботи з компасом?

— Де і коли нам можуть згодитися знання, отримані на цьому уроці? (Заблукали в лісі, пішли в похід, змагання з спортивного орієнтування)

— Чи правильно, що синій кінець стрілки компаса вказує на південь, а червоний — на північ?

Спортивне орієнтування - вид спорту, суть якого полягає в орієнтуванні на місцевості за допомогою карти та компаса та найшвидшого знаходження заданих контрольних пунктів.

— Які способи орієнтування на місцевості належать до надійних, а які — до ненадійних?

— У якому напрямку вам потрібно буде повертатися назад, якщо ви йдете у північно-західному?

— У якому напрямку повертатимуться з річки діти, якщо річка протікає на північ від їхнього будинку?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 29–32).Скласти пам’ятку «Якщо ви заблукали в лісі».


Скачати 80.51 Kb.

 • I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ
 • 2. Тестування
 • III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
 • 2. Розповідь
 • Заборонено: користуватися компасом, якщо поруч є залізні предмети; користуватися компасом поблизу ліній електропередач
 • 3. Історія виникнення компаса
 • 5. Фізкультхвилинка V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 • 2. Робота в парах. Орієнтування за компасом
 • 5. Гра «П’ять речень»