Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОснови Інтернету. Служби Інтернету

Скачати 112.93 Kb.

Основи Інтернету. Служби Інтернету
Скачати 112.93 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір112.93 Kb.
ТипУрок

Тема уроку. Основи Інтернету. Служби Інтернету.

Мета уроку:

 • Навчальна ознайомити з історією виникнення мережі Інтернет, її призначенням і структурою;
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  надати поняття адресації в Інтернеті, ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси; розглянути способи підключення до Інтернету. Дати уявлення про служби Інтернету.

 • Розвиваюча розвивати пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення;
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
  розвивати уміння знаходити й систематизувати необхідну інформацію, спілкуватися за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використовувати й самостійно освоювати сучасні програмні засоби; формувати у вихованців теоретичну базу, необхідну для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору; формувати важливу складову інформаційної культури учнів – знання та вміння, необхідні для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.


 • Виховна виховувати інформаційну компетентність; виховувати спостережливість, працелюбність, наполегливість; сприяти розширенню світогляду вихованців.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, презентація учителя, проектор, стікери, магніти.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

 • призначення мережі Інтернет;

 • поняття URL-адреси, ІР-адреси та доменного імені;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті;

 • ІР-телефонії;

 • призначення основних протоколів Інтернету;

 • функції Інтернет-провайдера.

 • описувати способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;

 • наводити приклади URL-адрес, ІР-адрес і доменних імен.


Структура урокуз/п

Етапи уроку

Час, хв

Методи та форми роботи з класом

І

Організаційний момент

2

Знайомство

II

Актуалізація опорних знань

8

Фронтальне опитування

III

Мотивація навчальної діяльності

3

Евристична бесіда

IV

Вивчення нового матеріалу

15

Лекція вчителя за допомогою презентації; робота з підручником

V

Осмислення набутих знань

5

Інтерактивна гра «Скільки»

VI

Узагальнення та систематизація знань

5

Складання схеми

VII

Домашнє завдання

2
VIII

Підсумок уроку

5

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».


І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Знайомство (Слайд 1)

Тема, яку ми починаємо вивчати, має назву "Основи Інтернету", що є продовженням теми «Комп’ютерні мережі».Сьогодні на уроці (Слайд 2)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання для фронтальної бесіди (Слайд 3)

1. Назвіть джерела, з яких людина може одержувати інформацію.

2. Яка мережа називається глобальною?

3. Що таке сервер?

4. Що ви розумієте під технологією «клієнт-сервер»?

5. Які мережні протоколи ви знаєте?

Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ internet_map_1024.jpg

(Слайд 4)

За допомогою локальної мережі, ми маємо доступ до інформації, яка розміщена на ПК друзів, що мешкають у нашому місті. А як же бути, коли необхідна інформація розміщена на сервері, який розташовується в Росії чи США?

Орієнтована відповідь учнів: Інтернет

За останні 10 років кількість ПК, підключених до мережі Інтернет, зросла в десятки разів. Що, на вашу думку, спричинило таке стрімке розширення мережі Інтернет? (Слайд 5)Оголошення теми уроку. (Слайд 6)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лекція вчителя (за допомогою презентації) 1. Призначення й структура Інтернет (Слайд 7)


 Інтернет – (англ. Internet від лат. inter між та англ. net мережа, павутина), міжнародна (всесвітня) комп'ютерна мережа електронного зв'язку, що об'єднує комп'ютери і комп'ютерні мережі на основі Протоколів ТСР/ІР.

Ці мережі та індивідуальні користувачі підключаються до глобальної мережі через постачальників послуг Інтернет (Інтернет-провайдерів). (Слайд 8)

Основою апаратної структури мережі Інтернет можна вважати Backbone – магістраль або vBNS – надшвидкісні магістральні канали передавання даних.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Передаванням даних цими каналами потужні суперкомп’ютери, які утворюють перший рівень доступу до Інтернету. Організації, що їх обслуговують, є первинними провайдерами.


 Провайдер – це компанія, яка має постійний вихід у глобальну мережу та надає його за плату іншим.Обмін даними в Інтернеті (Слайд 9)

Історична довідка (Слайд 10)

(Слайд 11) У 1957 р. у СРСР було розпочато запуск першого в історії людства штучного супутника Землі.
Шту́чний супу́тник - об'єкт, поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Інколи називається просто супутник, однак в такому випадку слід відрізняти від природних супутників, таких як Місяць.
У відповідь на це в США створено Агентство перспективних наукових технологій при Міністерстві оборони США (АRРА), метою якого було забезпечити першість США в галузі передових технологій.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


(Слайд 12) На початку 1960-х років Поль Берен із фірми Rand Corporation міркував над непростим завданням: як досягти того, щоб військова комп’ютерна мережа працювала навіть у випадку ядерної атаки.
RAND Corporation («Research ANd Development») - американський аналітичний центр заснований 14 травня 1948 року в Санта-Моніка (Каліфорнія), вважається першим аналітичним центром у світі.

У повідомлення (пакети), що передаються через мережу, закладається інформація про маршрут, унаслідок чого будь-який підключений до мережі комп’ютер може визначити, куди треба відправити повідомлення.(Слайд 13) У 1969 р. організація ARPA створила мережу ARPANET з метою надання своїм співробітникам ефективного обміну інформацією.

(Слайд 14) 1983 Перехід ARPANET на протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), який дозволив об’єднати різні мережі. Назва нової мережі — Internet. 1000 комп’ютерів у мережі. 1 січня 1983 року вважається днем народження Інтернету.

(Слайд 15) У 1986 р. Національне наукове товариство США (NSF) створює мережу NSFNET, в основі якої — перший.
Науко́ве товари́ство - товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір.
Магістральний канал Internet із пропускною здатністю 56 Кбіт/с. NSFNET об’єднала велику кількість комп’ютерів різних університетів США.

(Слайд 16) 1987: підписання угоди з фірмою Merit Network (ІВМі MCI).

1988: канал Т1 (1,544 Мбіт/с).

1991: канал Т3 (44,736 Мбіт/с). Поява режиму on-line. У мережі 60 000 комп’ютерів.

1990: ліквідація ARPANET.(Слайд 17-18) У 1989 р. мережа Іпternet вже об’єднувала комп’ютери не тільки США, а й Австралії, Великої Британії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Нової Зеландії та Японії, їх кількість перевищила 100 тисяч, до мережі Інтернет підключилися комерційні мережі.

(Слайд 19) Всесвітній День Інтернету започаткував не хто інший, як сам Папа Іоанн Павло II. З 2000 року тимчасову протекцію Всесвітній Павутині надає Ісидор Севільський. Він був іспанським єпископом та першим енциклопедистом, автором 20-томної праці "Етимологія". Саме тому, що ця людина внесла вагомий вклад у скарбницю світової історії, католицька церква вирішила зробити Святого Ісидора Севільського покровителем Всесвітньої Мережі. Він помер 4 квітня 636 року, тому в цей день громадськість багатьох країн світу відзначає свято Інтернету.
Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.
Іси́дор Севі́льський (лат. Isidorus Hispalensis, ісп. San Isidoro de Sevilla; *бл. 560, Картахена, Іспанія - †4 квітня 636, Севілья, Іспанія) - архієпископ Севільї у вестготській Іспанії, останній латинський отець церкви і зачинатель середньовічного енциклопедизму.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р. • Пам’ятка

  Правила особистої безпеки при користуванні Інтернетом (Слайд 20)

  Щоб захистити себе, як особистість, спілкуючись через Всесвітню мережу з незнайомими людьми, додержуйтесь таких правил:

  • пам'ятайте, що особа, яка відрекомендувалася 15-річним підлітком, що шукає друзів, може виявитися небезпечною людиною

  • не надавайте незнайомим особисту інформацію, зокрема адресу, номер телефону, прізвище тощо

  • повідомте батьків, якщо вас запрошують на особисту зустріч 1. Адресація в Інтернеті (Слайд 21)


 ІР-адреса – унікальна числова адреса, за допомогою якої визначають місцезнаходження кожного ПК в адресному просторі всесвітньої мережі Інтернет.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
ІР-адреса складається з 4 цілих чисел від 0 до 255 кожне, розділених крапкою.

Така адресація відноситься до стандарту IPv4 – протокол Інтернету версії 4. (4 мільярди унікальних адрес)

Очікування нового стандарту IPv6 (6,5 млрд адрес). 1. ІНСТРУКТИВНА КАРТКА № 1

  Алгоритм перевірки ІР-адресу комп’ютера, яка надана йому в локальній мережі:

  1. Відкрити вікно об’єкта Мережне оточення.

  2. Вибрати команду Показати мережні підключення у списку Мережні завдання.

  3. Відкрити вікно об’єкта Подключение по локальной сети (рос. Подключение по локальной сети – підключення локальною мережею).

  4. Вибрати вкладку Поддержка (рос.поддержка - підтримка). У вікні, що відкриється, буде відображена ІР-адреса комп’ютера.

  5. Вибрати кнопку Закрити.

(Слайд 22-23) Доменне ім’я ПК – символьна адреса, яка складається на основі доменної системи імен та являє собою декілька сегментів (слів), що розділяються крапками.
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

 Адреса інформаційного ресурсу в мережі називається його URL-адресою – універсальний вказівник місцезнаходження ресурсу.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

(Слайд 24) Повний URL з усіма елементами має такий вигляд:

Протокол://доменне ім‘я/шлях до файлу/імя файлу
 1. Способи підключення до Інтернету

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ

Описати способи підключення до Інтернету.
За допомогою Інтернету можна…
4. Служби Інтернету. (Слайд 25)

V. ОСМИСЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна гра «Скільки»

1. Скільки років існує Інтернет? (30)

2. Скільки видів адресації існує в Інтернеті? (3 ІР, Доменне ім’я ПК, URL)

3. Зі скількох частин складається ІР-адреса? (4)

4. Зі скількох частин складається URL-адреса? (4)

5. Скільки існує способів підключення до Інтернету? (3)VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. За допомогою магнітних карток скласти схему:

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (Слайд 25)

 1. Виконати завдання за підручником: Проаналізувати матеріал на с. 169-174; с. 177-180 відповісти на запитання на с. 176; 189 (1-6); виконати завдання на с. 176 (1-3)

 2. Заповнити таблицю:

  Служба Інтернет

  Протокол

  Призначення


 3. Підготувати реферат на тему «Історія створення Інтернету»

VIІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Вправа «Незакінчене речення».

Учням роздаються зображення руки. (Додаток 2) Потрібно на кожному пальці написати закінчення «За допомогою Інтернету можна …»

Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________

Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


Прізвище______________________________Ім’я______________________________

Етапи уроку

2

3

4

5

6

8


АДРЕСАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ


ІР-адреса


Доменна адреса


198.162.201.200


216.069.234.198


Kolpu.kiev.com.ua


Book.ruhttp://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2010/02/glowing_effect_palm.jpg

http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2010/02/glowing_effect_palm.jpg


Скачати 112.93 Kb.