Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Основи Інтернету»

Скачати 55.81 Kb.

«Основи Інтернету»
Скачати 55.81 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір55.81 Kb.

Дата ____________ Вчитель ___________

Тема: «Основи Інтернету».

Зміст навчального матеріалу

Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в ІнтернетіМета:

навчальна: вивчити структуру та основні служби Інтернету, принципи адресації в Інтернеті

розвиваюча: виховувати любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності;

виховна: розвивати інтерес до уроків інформатики, увагу, уміння користуватися комп’ютером.

Завдання уроку:

 • вивчити призначення мережі Інтернет та її основних протоколів;

 • з’ясувати функції інтернет-провайдера;

 • сформувати поняття про гіпертекстовий документ і гіперпосилання;

 • поняття веб-сторінки та веб-сайту, всесвітньої павутини; вивчити призначення найпоширеніших служб Інтернету: веб-сервісу, електронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування комп’ютером, інтерактивного спілкування, IP-телефонії;

 • з’ясувати правила адресації ресурсів в Інтернеті;

 • сформувати поняття URL-адреси, IP-адреси та доменного імені, навести приклади URL-адрес і доменних імен.

 • з’ясувати соціальне та освітнє значення Інтернету, а також з якими основними загрозами пов’язане використання Інтернету і як від них захиститися.

Тип заняття: урок засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: Комп’ютери, підключені до локальної мережі, мультимедійний проектор, програма Microsoft PowerPoint, дошка, інструкції з ТБ в комп’ютерному класі.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку.ІІ. Перевірка знань учнів

Перевірка домашнього завдання: перевірка відповідей до кросворду та ребусів.ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Питання для повторення:

 • Що таке глобальна мережа?

 • Чим комп’ютер-клієнт відрізняється від сервера?

 • У який спосіб комп’ютери підключають до мережі?

 • Що таке модем?

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель пропонує учням подумати, які можливості може надавати глобальна мережа. Учні називають завдання, які, на їхню думку, можна виконати лише у глобальній мережі. Вчитель надалі систематизує ці здогадки під час викладання нового матеріалу.V. Пояснення нового матеріалу

Назва підпункту

Методичні особливості

Інтернет як глобальна мережа

Вчитель пояснює, що Інтернет із технічного погляду є мережею, що поєднує інші мережі в єдине середовище. Для того, щоб підключитись до цієї мережі, необхідно скористатись послугами Інтернет-провайдера. Доцільно назвати кілька провайдерів, які надають свої послуги в місті або в районі поряд зі школою.

Учитель розповідає про створення Інтернету, його початкове призначення та перехід до наукового, а згодом і повсякденного використання.

Учитель пояснює різні способи підключення до мережі – через шлюз одного з комп’ютерів мережі, через телефонну лінію та модем, мережу мобільного оператора чи кабельного телебачення тощо.

Варто зазначити послуги, які може надавати провайдер Інтернету, окрім доступу до глобальної мережі. Наприклад, надання електронної скриньки, виділення простору для викладення власних ресурсів в Інтернеті; доступ до сервісів локальної мережі (зберігання даних, ігровий сервер, чат-сервер тощо).

Соціальне та освітнє значення Інтернету

Вчитель пояснює яке значення має Інтернет у соціальному та освітньому аспектах. Будучи надійною системою передавання інформації, Інтернет не має ані єдиного центру керування, ані власника, що робить його засобом відкритого зберігання та обміну інформацією, а отже, загальносуспільним надбанням. Мережа Інтернет має більші можливості, а отже, й більше соціальне значення, ніж, скажімо, система звичайних бібліотек. Слід указати можливості використання Інтернету для навчання.

Як захиститись від загроз, пов’язаних з Інтернетом

Обов’язково слід зупинитись на ризиках, пов’язаних з Інтернетом, та способах їх зниження. Зокрема, це ризик проникнення на комп’ютер користувача шкідливих програм та атаки на комп’ютер з глобальної мережі – для захисту необхідно використовувати антивірусні програми.

Інтернет несе у собі також ризики, пов’язані із тим, що часто ми не знаємо учасників Інтернет-спільнот та мотивів їх спілкування.

Необхідно пояснити, що ризики, пов’язані з Інтернетом, не можуть бути приводом відмови від його використання і зазначити кілька простих правил, дотримання яких дозволить зменшити ці ризики.


Поняття служб Інтернету

Учитель пояснює, що за архітектурою Інтернет є клієнт-серверною мережею, тобто сервери надають певні послуги, підтримуючи роботу служб, а клієнти користуються цими службами.

Учні пригадують послуги та ролі серверів локальної мережі (файловий сервер, поштовий сервер, сервер баз даних, сервер друку).Всесвітня павутина

Вчитель розповідає про найпопулярнішу службу Інтернету – всесвітню павутину, дає означення веб-сервера, браузера та гіпертекстового документа, пояснює відмінність між веб-сторінкою та веб-сайтом. Слід назвати протокол, за яким відбувається передавання гіпертекстових документів – НТТР.

Учитель називає різні типи веб-сайтів, вказуючи їх призначення та способи використання, зокрема для навчання: • пошукові системи

 • вікі

 • веб-форуми

 • блоги

 • сайти з мультимедійною інформацією

 • інтернет-магазини

Показуючи головні сторінки сайтів різних типів, можна запропонувати учням назвати інші сайти цих категорій.

Якщо учні називатимуть URL-адреси сайтів, варто записати їх на дошці, щоб потім скористатись цими прикладами при поясненні пункту «Адресація в Інтернеті».

Інші служби та можливості Інтернету

Учитель перелічує інші служби Інтернету, зазначаючи середовища їх застосування та називаючи програми, які дозволяють із ними працювати.

Адресація в Інтернеті

Учитель пояснює принцип роботи протоколів ТСР/ІР, а також систему доменних імен, наводячи приклади URL-адрес та виділяючи їх складові частини.

Учні аналізують адреси веб-сайтів, наведених як приклади веб-служб та інших служб Інтернету.

VІ. Діагностика правильності засвоєння учнями знань

Контрольні запитання та завдання з підручника.VІІ. Закріплення нового матеріалу

Виконання завдань в зошиті.VІІІ. Підбиття підсумків уроку

Опрацювання висновків розділу підручника у формі питань та відповідей.ІХ. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати конспект уроку. §15.

Скачати 55.81 Kb.

 • Мета: навчальна
 • Тип заняття
 • Хід уроку І. Організаційний етап.
 • ІІ. Перевірка знань учнів
 • ІV. Мотивація навчальної діяльності.
 • V. Пояснення нового матеріалу Назва підпункту
 • VІ. Діагностика правильності засвоєння учнями знань
 • VІІІ. Підбиття підсумків уроку