Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОснови комп’ютерної графіки

Скачати 27.32 Kb.

Основи комп’ютерної графіки
Скачати 27.32 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір27.32 Kb.
ТипУрок

Урок 31
Тема: Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»
Навчальна мета: Перевірити засвоєння основних понять з теми
Розвивальна мета: Формування логічно і коротко обґрунтовувати свої думки
Виховна мета: Формування наукового світогляду
Тип уроку: Контрольно-узагальнюючий урок.
Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Визначення мети та актуальності теми

 3. Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»

 4. Підсумок уроку

 5. Домашнє завдання


Хід уроку
І. Організаційний момент
Доброго ранку, діти! Підготуйтесь до уроку. Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Сьогодні ми з вами напишемо Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»


II. Визначення мети та актуальності теми

Метою сьогоднішнього уроку є перевірка засвоєння навчального матеріалу учнями.


III. Написання тестової роботи № 6 або усне опитування за контрольними питаннями

IV.
Матеріал Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Підсумок уроку

V. Домашнє завдання
Повторити матеріал
Контрольні питання до тематичного заліку

з теми «Основи комп’ютерної графіки»


 1. Що таке комп’ютерна графіка?

 2. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?

 3. Де використовується комп’ютерна графіка?

 4. Що таке растр?

 5. Що таке піксель?

 6. Коли використовуються растрові зображення?

 7. Що таке роздільна здатність?
  Розді́льна зда́тність або роздільність (англ. Resolution) - спроможність розрізняти дрібні деталі.
  Охарактеризуйте, наведіть приклади

 8. Люди яких професій можуть використовувати растрову графіку?

 9. Які програми для растрової графіки ви знаєте?

 10. Які переваги растрової графіки ви знаєте?

 11. Які недоліки растрової графіки ви знаєте?

 12. Як створюються векторні зображення?
  Векторна графіка Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.


 13. Люди яких професій можуть використовувати векторну графіку?

 14. Які програми для векторної графіки ви знаєте?

 15. Які переваги векторної графіки ви знаєте?

 16. Які недоліки векторної графіки ви знаєте?

 17. Чим векторні зображення відрізняються від растрових (в масштабуванні)?

 18. Чим векторні зображення відрізняються від растрових (в розмірі)?

 19. Що таке метафайл?

 20. Які формати графічних файлів ви знаєте?

 21. Охарактеризуйте поняття Слой в програмах для графіки?

 22. Для чого використовують слої?

 23. Які інструменти виділення в програмі Photoshop ви знаєте?

 24. Які інструменти копіювання і переміщення в програмі Photoshop ви знаєте?
  Adobe Photoshop ([əˈdəubɪ ˈfəutəʃɔp], Едоубі Фотошоп) - графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом фірми Adobe.
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
  Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.


 25. Які інструменти малювання в програмі Photoshop ви знаєте?

 26. Які інструменти роботи з текстом в програмі Photoshop ви знаєте?

 27. Що таке фільтри? Які групи фільтрів ви знаєте в програмі Photoshop?

 28. Що таке часова шкала в програмі Flash? Для чого її використовують?

 29. Що таке сцена в програмі Flash? Для чого її використовують?

 30. Що таке робоче поле в програмі Flash? Для чого його використовують?

 31. Що таке кадри в програмі Flash? Для чого їх використовують? Які вони бувають?ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (У ВЧИТЕЛЯ)


Скачати 27.32 Kb.

 • Розвивальна мета
 • Хід уроку І. Організаційний момент
 • II. Визначення
 • V. Домашнє завдання Повторити матеріал Контрольні питання до тематичного заліку з теми «Основи комп’ютерної графіки»
 • ПРАКТИЧНЕ