Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОснови програмування в асу тп

Скачати 172.88 Kb.

Основи програмування в асу тп
Скачати 172.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір172.88 Kb.
ТипПротокол засідання
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан теплоенергетичного факультету

________________ Є.М.Письменний

"___"________ 2007р.


Робоча навчальна програма дисципліни

"ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ В АСУ ТП"


для напрямків підготовки (спеціальностей)

Бакалавр 6.0925

Інженер 7.092501, 7.092502

Програму рекомендовано кафедрою АТЕП

Протокол засідання кафедри

№ 1 від " 30 " серпня 2007 року

Зав. каф. АТЕП _____________ Ю.М. Ковриго

Київ - 2007

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Сучасний рівень розвитку обчислювальних засобів виводить на новий рівень методи вирішення задач автоматичного управління промисловими об‘єктами. Забезпечення новітніх технологій дозволяє суттєво поліпшити якість управління та зменшити витрати на підтримку систем управління. Глибокі знання сучасних спеціалізованих апаратних та програмних засобів для автоматизації виробництв є необхідність для сучасного інженера з автоматизації.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Метою вивчення дисципліни “Основи програмування в АСУ ТП” є набуття знань, навичок та умінь що дозволяють створювати та експлуатувати сучасне програмне забезпечення верхнього рівня систем автоматизації. В рамках курсу розглядається загальна структура програмного забезпечення, програмні пакети лідерів світового ринку в даній області, процес створення незалежних програмних модулів для вирішення деяких задач управління. ефективно використовувати комп‘ютерну техніку для вирішення широкого управління.

Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком ОПП 94.

  1   2


Скачати 172.88 Kb.

  • К иїв - 2007