Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОснови психоаналізу питання до заліку

Скачати 20.57 Kb.

Основи психоаналізу питання до заліку
Скачати 20.57 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір20.57 Kb.

ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ

Питання до заліку


 1. Зміст поняття психоаналізу.

 2. Історія виникнення психоаналізу.

 3. Базові поняття психоаналізу.

 4. Уявлення про психоаналіз. Науковий та прикладний психоаналіз.

 5. Джерела виникнення психоаналізу.

 6. Наукові пошуки: шлях Фройда до розуміння природи неврозу та його лікування.

 7. Психологічна характеристика понять психоаналізу: витіснення, фіксація, регресія, лібідо, едіпів комплекс, нарцисизм, опір, перенос, контрперенос, негативна терапевтична реакція, проекція, інтроекція, ідентифікація, інтерналізаці та екстролізація.

  Нарциси́зм - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості. Термін походить з грецького міфу про Нарциса, прекрасну молоду людину, який відкинув кохання німфи Ехо. У покарання за це він був приречений закохатися у власне відображення у воді озера, і помер від цієї любові.

  Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).

  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

  Еді́пів ко́мплекс (нім. Ödipuskomplex) - поняття психоаналітичної теорії, яке описує стосунки, потяги і почуття, які з'являються у дитини під час входження у фалічну (істеричну) стадію психосексуального розвитку у віці від 3 до 5 років. 8. Які медичні уявлення про людину сприяли виникненню психоаналізу.

 9. Психоаналітичне вчення про несвідоме.

 10. Помилкові дії.

 11. Сновидіння та їх тлумачення.

 12. Які труднощі й обмеження, що лежать на шляху усвідомлення несвідомого.

 13. Поняття несвідомого психічного. Специфіка несвідомих процесів.

 14. Закономірність та аналіз несвідомих дій.

 15. Природа сновидінь та способи їх тлумачення.

 16. Механізми роботи сновидінь та техніка тлумачення сновидінь.

 17. Охарактеризувати витоки поняття несвідомого.

 18. Визначити механізми роботи сновидінь.

 19. Сексуальне життя людини в психоаналітичній теорії.

  Сновиді́ння (англ. Dreaming) - особливий період, стан сну, коли людина сприймає певну спроектовану мозком реальність, що може включати в себе всі типи відчуттів.

  Психічне або душевне - означення ряду категорій та понять в гуманітарних науках, зміст його залежить від ідеологічних уставок автора. Нині найчастіше психічне означає внутрішній суб'єктивний світ живої істоти, доступний для вивчення у своїх поведінкових проявах, відповідає іменнику психіка.

  Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

  Психоаналіз (англ. Psychoanalysis) - спосіб інтроспекції людини, що передбачає систематичне пояснення несвідомих зв'язків та процесів. Більш конкретно - група психологічних теорій особистості, методів дослідження ментальних процесів, а також методів терапії невротичних захворювань. 20. Психоаналітичне розуміння структури психіки.

 21. Психологічний зміст страху.

 22. Охарактеризувати зміст поняття «патологія любові».

 23. Фази психосексуального розвитку дитини.

 24. Структурні складові психіки. Внутрішньопсихічні конфлікти.

 25. Невроз страху і дитячі фобії.

 26. Зміст і етіологія неврозів.

 27. Характеристика опору. Прояви опору.

 28. Особливості пропрацювання опору.

 29. Перенос і контр перенос.

 30. Психоаналітичне розуміння невротичних симптомів.

  Симпто́м (від грец. σύμπτομα - випадок, ознака) - будь-яка відчутна зміна в організмі або його функціях, яку виявили на підставі скарг хворого (суб'єктивний симптом) або при дослідженні лікарем (об'єктивний симптом). 31. Причини виникнення неврозів.

 32. Сексуальні потяги і потяги Я.

 33. Відкриття опору. Види опорів.

 34. Прояви опору.

 35. Робота з опором

 36. Позитивний і негативний перенос.

 37. Невроз переносу

 38. Зустріч із власним несвідомим.

 39. Технічні правила терапії.

 40. Стратегія аналітика.

 41. Цілі психоаналітичної терапії.

 42. Визначити стратегію психоаналітика при пропрацюванні опору.

 43. Охарактеризувати невроз переносу.

 44. Теорія архетипів та колективного несвідомого К.Г.

  Аналі́тик - фахівець, який займається аналізом даних в конкретній галузі або дослідженнями та узагальненями в певній сфері діяльності. Він мусить досконало володіти специфічними методами аналізу, притаманними даній галузі.

  Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.

  Колекти́вне несвідо́ме (нім. Kollektive Unbewusste) - поняття аналітичної психології, запроваджене Карлом Густавом Юнгом.

  Юнга.

 45. Комплекс неповноцінності та мотив влади (А.Адлер).

 46. Вікова періодизація Е. Еріксона.

 47. Проблема любові та свободи в роботах Е. Фрома.

 48. Захисні механізми (А. Фройд).

 49. Міф про народження героя (О. Ранк).

 50. Психотерапевтична практика Е. Нормана та С. Биркхойзер-Оері.

 51. Сучасний психоаналіз.


Скачати 20.57 Kb.