Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка“Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу”

Скачати 268.08 Kb.

“Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу”
Скачати 268.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір268.08 Kb.
  1   2   3

“Основні напрямки розвитку

науково-технічного прогресу”.


Зміст:


“Основні напрямки розвитку 1

науково-технічного прогресу”. 1

1.Вступ. 2

Одним з найважливіших напрямків НТП на сучасному етапі служить комплесна механізація і автоматизація виробництва. 5

2.Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу. 5

2.1.Механізація виробництва. 5

Це широке впровадження взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих систем машин, апаратів, приладів, обладнання на всіх учатках виробництва, операціях і видах робіт. Вона сприяє інтенсифікації виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню частки праці у виробництві, полегшенню і поліпшенню умов праці, зниженню трудомісткості продукції.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Автоматиза́ція виробни́цтва - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи технологічних машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно об'єднаних промисловими мережами. Автоматизація виробництва - один з головних напрямів науково-технічного прогресу.
Науково-технічний прогрес Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Продуктивність праці Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
5

2.2. Автоматизація виробництва. 11

2.3. Комп’ютерізація виробництва. 12

2.4. Електрифікація та енергозбережувальні технології. 17

2.5. Хімізація виробництва. 20

3.Показники ефективності НТП 21

4. Висновки: 23

5.Resume. 26


  1   2   3


Скачати 268.08 Kb.