Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновні показники економічного І соціального розвитку м. Харкова за 2016 рік

Скачати 344.05 Kb.

Основні показники економічного І соціального розвитку м. Харкова за 2016 рік
Скачати 344.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір344.05 Kb.
  1   2


Основні показники

економічного і соціального розвитку м. Харкова

за 2016 рік
З метою створення сприятливих умов для стабільного й ефективного розвитку сфери підприємництва в місті продовжено реалізацію заходів Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012–2017 роки.

Здійснювалася підтримка роботи Центру надання адміністративних послуг м.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу". Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в надані послуг фізичним та юридичним особам.

 Харкова (далі – ЦНАП).

Протягом 2016 року до ЦНАП та його територіальних підрозділів звернулося 63,4 тис. суб'єктів підприємницької діяльності.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Через Центр видано 19,3 тис. документів дозвільного характеру, що на 25,6% більше, ніж у 2015 році. Кількість зареєстрованих декларацій в ЦНАП збільшилася порівняно з 2015 роком на 37,3% і склала 3,5 тис. од.

Працювала телефонна та онлайн інформаційно-консультаційні служби, такі як «Гаряча лінія підприємця» і «Електронна консультація». Надавалися консультації в режимі онлайн через Skype з питань підприємницької діяльності, дозвільної системи та надання адміністративних послуг.

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

З метою створення умов розвитку підприємництва та виробничої сфери споживчого ринку проводилися виставково-ярмаркові заходи.

Станом на 01.01.2017 фінансовий ринок м. Харкова представлено 8 банківськими установами (із них 3 юридичних особи, 5 філій іногородніх банків) та 536 відділеннями. На території міста зареєстровано 39 бірж, 45 страхових організацій (компаній), 51 кредитну спілку та 6 лізингових компаній.

У комунальній власності міста на 01.01.2017 знаходилося 319 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 621,5 млрд грн. Значне збільшення вартості відбулося за рахунок проведення КП «Жилкомсервіс» переоцінки житлового фонду.

Фіна́нсовий ри́нок - це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. Відносини обміну пов'язані з переданням одним суб'єктом іншому за відповідну плату (проценти, дивіденди, дисконтні знижки тощо) права на тимчасове чи постійне використання фінансових ресурсів.

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

Крім того, у січні-грудні 2016 року до комунальної власності міста прийнято 204 інвентарних об'єкти загальною вартістю 784,0 млн грн.

В оренді знаходилося 926 об'єктів комунальної власності загальною площею 168,3 тис. кв. м, що на 5,9 тис. кв. м менше ніж у 2015 році. До бюджету м. Харкова за попередніми даними перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 66,1 млн грн (на 6,6 млн грн більше, ніж за 2015 рік).

Здійснювалася реалізація Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

 Харкова на 2012–2016 рр.

Приватизовано 95 об'єктів загальною площею 20,2 тис. кв. м. За рахунок приватизації об'єктів комунальної власності до бюджету м. Харкова залучено кошти на суму 27,4 млн грн (на 826,4 тис. грн більше надходжень 2015 року).

До власності громадян передано 2,2 тис. квартир комунального житлового фонду загальною площею 102,3 тис. кв. м. Також приватизовано 70 квартир відомчого житлового фонду загальною площею 3,1 тис. кв. м.

Із початку приватизації приватизовано майже 391,7 тис. квартир загальною площею понад 19,4 млн кв. м.

Реалізується «Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007–2019 роки».

Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово.

Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

У 2016 році зареєстровано 499 договорів оренди землі та додаткових угод про поновлення договорів оренди землі, укладено 221 додаткову угоду щодо перерахунку розміру орендної плати.

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету м.

Оре́нда землі́ - господарська операція, що передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійснення О. з.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

 Харкова за 2016 рік надійшло 53,9 млн грн (за 2015 рік – 52,6 млн грн).

Надходження від орендної плати за землю до загального фонду бюджету міста становили 697,5 млн грн (за 2015 рік – 502,1 млн грн).

За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2016 року (інформація надходить із запізненням) звітувало 59 унітарних комунальних підприємств, із них 41 підприємство отримало 52,2 млн грн чистого прибутку.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Чистий дохід від реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшився на 2,1% і становив 4683,0 млн грн (за 9 місяців 2015 року – 4587,7 млн грн); сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов'язкових платежів на суму 633,9 млн грн.

Зі збитками, сума яких становила 933,9 млн грн, відпрацювало 15 підприємств.

Середньооблікова чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 26,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата – 4298,0 грн (на 8,1% більше, ніж за 9 місяців 2015 року).

Станом на 01.10.2016 заборгованість із виплати заробітної плати
по комунальним підприємствам відсутня.

На 01.10.2016 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці м.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.

 Харкова становить 1415,7 млн дол. США, що дорівнює 981,6 дол. США на одну особу населення (розрахункові дані). За січень-вересень 2016 року в економіку м. Харкова від іноземних інвесторів надійшло 143,9 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 4,4 млн дол. США за аналогічний період торік.

Продовжувалася робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством «IBI-Рейтинг» щодо оновлення та присвоєння кредитних рейтингів м.

Рейтинг (від англ. «rating» - оцінка) є процедурою оцінки особи, підриємства або держави. В банківській справі рейтинг рівнозначний оцінці платоспроможності боржника. Для надання такої оцінки використовуються певні показники, які розраховуються за допомогою власних критеріїв банку («надання внутрішньо-банківських рейтингів»; див. підхід IRB «Базель ІІ»)

Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.

 Харкову. Станом на 01.01.2017 кредитні рейтинги м. Харкова знаходились на рівні:

– Moody's Investors Service Inc – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова за глобальною шкалою в іноземній та національній валютах на рівні «Cаа3», прогноз «стабільний»;

– Fitch Ratings Ltd – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «B-», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «B», прогноз за довгостроковим РДЕ – «стабільний», національний довгостроковий рейтинг на рівні «А (ukr)», прогноз «стабільний»;

– Національне Рейтингове Агентство «ІВІ-Рейтинг» – довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні «uaА », прогноз «стабільний»;

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

Національна рейтингова шкала (англ. National Rating Scale) - шкала, поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність.

рейтинг інвестиційної привабливості м.

Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

 Харкова на рівні «invAA».

Станом на 01.01.2017 міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc»
і «Fitch Ratings Ltd», знаходяться на одному рівні з кредитними рейтингами України.

Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної і харчової галузей. Добре розвинуті електроенергетична, паливна, хімічна і будівельна галузі.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за 2016 рік становить 61,0 млрд грн (на 15,3% більше, ніж торік).

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста складає 42,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 заборгованість із виплати заробітної плати по м. Харкову, враховуючи економічно активні підприємства та підприємства-банкрути, склала більш ніж 196,2 млн грн. З початку 2016 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати по місту збільшилася на 34,1%. Заборгованість економічно активних підприємств склала 43,0 млн грн, або 21,9% від усієї заборгованості із виплати заробітної плати по м. Харкову.

За оперативними даними загальний обсяг роздрібного товарообігу офіційно зареєстрованих підприємств торгівлі і ресторанного господарства за 2016 рік очікується в сумі 33,6 млрд грн, що з урахуванням індексу споживчих цін на 2,5% більше, ніж за 2015 рік. Реалізація товарів на одного мешканця складе 23 205 грн.

Населення міста обслуговують 3,2 тис. підприємств торгівлі (магазинів); 2,8 тис. – ресторанного господарства; майже 4,0 тис. – побутового обслуговування населення; 54 ринків та торговельних майданчиків.

За рахунок відкриття нових підприємств додатково створено 1575 нових робочих місць (у 2015 р. – 1049).

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

На 01.01.2017 на території м. Харкова розміщено майже 1,7 тис. тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

На реалізацію міського Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ринків фактично освоєно 89,2 млн грн.

Для недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано торговельні об’єкти для соціально-незахищених громадян, які мають можливість здійснювати торгівлю на пільгових умовах. Кількість таких об’єктів складає 1,2 тис. од.

Здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення. Проведено перевірки 68 підприємств, в яких перевірено майже 1,2 тис. суб’єктів господарювання, у 73 із них (6,2% від загальної кількості перевірених) встановлено 240 порушень.

Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-листопад 2016 року (за останніми статистичними даними) зменшилася на 10,0 тис.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

 осіб і на 01.12.2016 становила 1439,7 тис. осіб. Природне скорочення наявного населення міста становило 6475 осіб (на 6,3% більше, ніж за аналогічний період торік). За рахунок міграційного руху населення міста зменшилося на 3524 особи (за аналогічний період 2015 року – збільшилося на 2619 осіб).

Здійснювалася реалізація заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки.

Чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському міському центрі зайнятості протягом 2016 року, порівняно з 2015 роком, зменшилася на 16,9% і склала 20,2 тис. осіб.

Потреба підприємств у працівниках збільшилася на 680 осіб і становила 2,5 тис. осіб. Навантаження на 1 робоче місце станом на 01.01.2017 складає 2 особи (на 01.01.2016 – 4 особи).

Рівень безробіття зменшився з 0,87% (на 01.01.2016) до 0,59% (на 01.01.2017).

Чисельність безробітних осіб, працевлаштованих за направленням Державної служби зайнятості, становить 16,7 тис.

Державна служба зайнятості Державна служба зайнятості - централізована система державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України. Державна служба зайнятості була створена на підставі постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 21.12.

 осіб.

Професійне навчання протягом 2016 року проходило 5,2 тис. осіб. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 6,7 тис. осіб, або 33,4% від загальної чисельності безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості.

Протягом 2016 року, за оперативними даними, створено 11,2 тис. нових робочих місць.

Середньомісячна номінальна зарплата одного штатного працівника (розраховується лише для штатних працівників великих і середніх підприємств, не враховуючи заробітки працюючих у малому бізнесі) у м. Харкові за січень-вересень 2016 року становила 4525 грн, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.01.2017 становив 1890,3 грн, що в 1,5 разу більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за 2016 рік становив 114,1% (по Україні – 112,4%).

Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої збільшилися на 3,4%, на алкогольні напої і тютюнові вироби – на 22,9%, одяг і взуття – на 2,6%.

Безалкогольні напої - напої, які не містять алкоголю. Зазвичай, безалкогольні напої, складаються з води, підсолоджувача та ароматизатора. Як підсолоджувачі виступають цукор, глюкозно-фруктозний сироп або інші підсолоджувачі (у випадку дієтичних напоїв).

Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з довкілля, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Рівень цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшився на 52,3%, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 4,1%.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.

Транспорт став дорожче на 10,0%, послуги зв'язку – на 5,3%, різні товари і послуги – на 19,9%. У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 6,4%. Підвищилися ціни у сфері освіти на 13,4%, відпочинку і культури – на 3,9%, ресторанів і готелів – на 16,8%.

На реалізацію Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013–2016 роки фактично перераховано 106,9 млн грн, у тому числі 1,2 млн грн – на погашення кредиторської заборгованості за 2013-2015 роки.

Адресну грошову допомогу за індивідуальними зверненнями громадян, списками громадських організацій та списками виконавчих органів Харківської міської ради надано 14,3 тис.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.

Ха́рківська міська́ ра́да - є представницьким органом територіальної громади Харкова, через який вона здійснює місцеве самоврядування, що здійснює від імені громади та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України, а також приймає від її імені рішення.

 громадян окремих пільгових категорій на загальну суму майже 36,7 млн грн.

За рахунок коштів бюджету 177,8 тис. громадян надані додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті і метрополітені тощо.

Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

В пункті безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання відпущено 7,4 тис. безкоштовних гарячих обідів на загальну суму 114,9 тис. грн.

Рішеннями сесії Харківської міської ради за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова надані додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян:

– 100% знижка на оплату за комунальні послуги, окрім газопостачання і електроенергії, на 1 особу в межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами озеленювачам КП «Харківблагоустрій»;

З восьми питань І сесії IV скликання 11 квітня 2002 р., що значилися в порядку денному, переголосовували тільки одне - про обрання секретаря міської ради. Тоді міський голова Володимир Шумілкін запропонував обрати на цю посаду Геннадія Кернеса. При першому голосуванні для ухвалення рішення не вистачило двох голосів, при другому - одного, з третього разу Геннадія Кернеса обрали секретарем міськради IV скликання. Але вже 28 травня рада проголосувала за дострокове складання повноважень і звільнення його з посади секретаря, Геннадій Кернес подякував усіх за участь у голосуванні та пообіцяв, що зробить все можливе, щоб «сюди повернутися».

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

Соціа́льна но́рма - система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій.

Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.

– 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг на 1 особу в межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами працівникам КЗ «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» (нова назва) та КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»;

– 100% знижка на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів

  1   2


Скачати 344.05 Kb.

  • Центру надання адміністративних послуг
  • Національною рейтинговою шкалою
  • Державної служби зайнятості
  • Харківській області
  • Харківської міської ради