Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОсновною складовою шини є хост-контролер апаратний засіб, що керує роботою підключених пристроїв

Скачати 26.61 Kb.

Основною складовою шини є хост-контролер апаратний засіб, що керує роботою підключених пристроїв
Скачати 26.61 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір26.61 Kb.

Основною складовою шини є хост-контролер - апаратний засіб, що керує роботою підключених пристроїв. USB-пристроєм є або хаб, що забезпечує додаткові порти для підключення, або функція - пристрій, що передає інформацію по шині.

Реалізована програмна підтримка, що забезпечує взаємодію з USB-пристроями, повинна узгоджуватися з обраної версією стандарту. Сучасні пристрої спроектовані за стандартами USB 2.0 і USB 3.0 , тому при розробці логічно орієнтуватися саме на них. Прийняте рішення має на увазі роботу з реалізаціями хост-контролера версій EHCI (Enhanced Host Контролер Інтерфаке) [1] і xHCI (eXtensible Host Controller Interface) [2]. Обрана версія реалізації визначає інтерфейс взаємодії, включає в себе опис процесу ініціалізації хост-контролера і вимоги до формованим структурам даних. Використовуючи функціональність, надану хост-контроллером, потрібно здійснити ідентифікацію та нумерацію USB-пристроїв, враховуючи, що пристрій міг бути підключено до комп'ютера через проміжний хаб

У даній роботі розглядається стандарт USB 2.0 яка випущена в квітні 2000 року, вона відрізняється від USB 1.1 лише вищою швидкістю передачі та незначними змінами в протоколі передачі даних для режиму Hi-Speed (480 Мбіт/с). Кожний USB-пристрій повинен підтримувати режим керуючої передачі даних, в якому відбувається конфігурування підключених пристроїв. Додаткові підтримувані режими передачі залежать від класу конкретного пристрою. Основна увага буде приділена пристроям зберігання даних (mass storage class), так як модуль для роботи з пристроями даного класу є базовим для операційної системи TestOS.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Пристрої зберігання даних працюють в режимі передачі масивів даних, реалізація програмної підтримки якого може ґрунтуватися на різних підходах до організації процесу передачі даних, які необхідно досліджувати

\

\BIOS (Basic Input Output System) - базова система вводу-виводу. В залежності від конкретної реалізації BIOS надає обмежену функціональність для роботи з USB-пристроями. Найчастіше мова йде про обробку даних отриманих від USB-клавіатури або миші. Окремо варто виділити можливість роботи з USB-накопичувачем як з жорстким диском.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Ця особливість дає можливість реалізувати завантаження системи, наприклад, з флеш-накопичувача.На сьогоднішній день більшість периферійних пристроїв спроектовані відповідно до стандарту USB. Представники сімейств операційних систем Unix і Windows вже містять повноцінні реалізації інтерфейсу USB, але є завдання, для вирішення яких операційні системи загального призначення використовуватися не можуть. Так, при тестуванні продуктивності апаратного забезпечення важливо, щоб проведені вимірювання були максимально точними і щоб фонові процеси не чинили вплив на результати тестування, що не гарантується в випадку використання операційних систем загального призначення.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Для вирішення описаного завдання створюється спеціалізоване програмне забезпечення.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Прикладом такого проекту може служити тестова операційна система TestOS, розроблена на кафедрі системного програмування СПбДУ, де в якості основного запам'ятовуючого пристрою планується використовувати поширені USB-флеш-накопичувачі.

TatOS 41- аматорська операційна система, написана на мові асемблера.

Асе́мблер (англ. assembler) - загальноприйнята назва транслятора з автокоду. Асемблер переводить початкову програму, написану на автокоді, в переміщувану програму на мові машинній. Оскільки асемблер здійснює трансляцію на мову завантажувача, при завантаженні програми необхідне налаштування умовних адрес, тобто адрес, значення яких залежать від розташування даної програми в пам'яті ЦВМ і від її зв'язків з іншими незалежно трансльованими програмами.
Основним плюсом tatOS, за заявами розробника, є наявність драйвера для хост-контролерів версій UHCI

KolibiriOS2 - популярна операційна система, написана на мові асемблера, працююча на платформі x86. У даному проекті реалізовані драйвери для хост-контролерів версій UHCI, OHCI, EHCI. KolibiriOS містить модуль для роботи з пристроями зберігання даних і з пристроями вводу-виводу. У даному рішенні реалізована повноцінна підтримка USB-хабів. Функціональність, що відповідає за роботу з USB в KolibriOS, заточена під конкретну систему, тому дане рішення складно пере використати.

USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина) є промисловим стандартом розширення архітектури ПК, орієнтованим на інтеграцію з телефонією і пристроями побутової електроніки.

Електри́чний при́стрій - це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію (наприклад механічну). У сучасному суспільстві, більшість приладів є електричними, багато людей не можуть уявити своє життя без них.
USB забезпечує обмін даними між хост-комп’ютером і множиною периферійних пристроїв (ПП).1


2Скачати 26.61 Kb.