Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОзнайомлення з клавіатурою пк

Скачати 70.08 Kb.

Ознайомлення з клавіатурою пк
Скачати 70.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір70.08 Kb.
ТипЛабораторна робота
  1   2   3

Основи інформатики Лабораторна робота №1

Лабораторна робота


Тема: Ознайомлення з клавіатурою ПК.

Мета: Ознайомитися з основними полями клавіатури та з призначенням клавіш, відпрацювати навички роботи з різними полями клавіатури, набути практичних навичок введення та збереження тексту.
Клавіша, також клавіш (англ. key) - пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою, механізму.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Текст Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.


Обладнання: Комп’ютерний клас.

Програмне забезпечення: Програма NotePad.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Вивчення клавіатури – найважливіший крок в освоєнні роботи на ПК.

Клавіатура призначена для введення символьної інформації до ПК та для управління роботою ПК.

За своїм призначенням всі клавіші поділяються на 5 полів: • основна клавіатура;

 • функціональна клавіатура;

 • цифрова клавіатура;

 • клавіатура керування курсором і редагування;

 • поле індикації.
  Індикація (рос. индикация, англ. indication, нім. Indikation f) -


Основна клавіатура

Ця клавіатура має дві групи клавіш:  1. білі клавіші для введення алфавітно-цифрової інформації;

  2. сірі клавіші керування.

Алфавітно-цифрова клавіатура має чотири ряди символьних клавіш, на яких зображені чорним кольором латинські літери, червоним – російські, сірим – відмінні від російських українські(И,І,Ї,Є), а також розділові знаки і спеціальні символи чорного та червоного кольорів.
Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.


Клавіші керування:

 • Esс - відміна дії або команди, вихід із програми.

 • Tab - табуляція, перемістити курсор вправо зразу на 8 символів або переміщення по графах таблиці.

 • Caps Lock - увімкнення/вимкнення великих літер: сигнальна лампочка “CapsLock” світиться – увімкнуті великі літери, не світиться – малі.
  Горизонтальна табуляція (HT, TAB) - символ таблиці ASCII з кодом 09h, на зорі ком'ютерної ери використовувався для вирівнювання тексту по горизонталі, наприклад для формування видимості таблиць із стовпчиків.
  Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
  Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.
  Клавіша Caps Lock постійної дії, притримувати її не потрібно, вона діє тільки на літери.
  1   2   3


Скачати 70.08 Kb.

 • Обладнання
 • Основна клавіатура
 • Алфавітно-цифрова клавіатура
 • Клавіші керування: Es с