Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПацієнт доставлений бригадою швидкої медичної допомоги з місця події до лікарні в шоковому стані. Свідомість затьмарена, блідість, роздуті шийні вени, дихання прослуховується з обох боків, чсс 120 уд в хв

Скачати 265.21 Kb.

Пацієнт доставлений бригадою швидкої медичної допомоги з місця події до лікарні в шоковому стані. Свідомість затьмарена, блідість, роздуті шийні вени, дихання прослуховується з обох боків, чсс 120 уд в хв
Скачати 265.21 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації13.04.2017
Розмір265.21 Kb.
1   2   3

B. Спонтанний пневмоторакс
C. Відкритий пневмоторакс
D. Триваюча кровотеча в плевральну порожнину
E. Напружений пневмоторакс


42.Хворий С., 29 років доставлений у хірургічне відділення з різаною раною грудної клітки. При огляді наявна триваюча кровотеча з рани. Об’єктивно: хворий у свідомості; АТ=110/70 мм. рт. ст., пульс – 110 за 1 хв. Яким методом з найбільшою точністю можна визначити характер поранення ?
A. Бронхоскопія
B. Первинна хірургічна обробка та ревізія рани
C. Рентгенографія органів грудної клітки
D. Комп’ютерна томографія
E. УЗД органів грудної клітки


43.В мужчини 26 років після сильного кашлю виник різкий біль у грудній клітці справа, задуха. При обстеженні: справа тимпаніт, послаблене дихання. Ваш діагноз?
A. Спонтанний пневмоторакс
B. Крупозна пневмонія
C. Сухий плеврит
D. Тромбоемболія легеневої артерії
E. Гострий бронхіт


44.Жінка 55 років доставлена в хірургічний стаціонар через 2 години після падіння з драбини, одержала травму правої половини грудної клітки. Діагностовано пневмоторакс, колабовану легеню, підшкірну емфізему, перелом V-VI ребер справа. Було дреновано плевральну порожнину за Бюлау. Через 48 годин легеня не розправилася, дренаж функціонує. Яка подальша лікувальна тактика?
A. Повторно дренувати плевру
B. Зашити первинний дренаж, аналгезія
C. Відсмоктувати повітря пункціями
D. Показана торакотомія
E. Консервативна терапія


45.Який симптом не характерний для гемоперикарду?
A. Падіння АТ
B. Збільшення ЦВТ
C. Глухість серцевих тонів
D. Набухання шийних вен
E. Шум тертя перикарду


46.Пацієнт із тупою травмою грудей і діагностованим забоєм міокарда тяжкого ступеню перебував на лікуванні в палаті інтенсивної терапії. На 4-тий день лікування стан раптово погіршився: тахіпное, тахікардія, роздуті шийні вени, АТ 80/60 мм рт.
Гемоперика́рд (лат. Haemopericardium) - скопичення крові в навколосерцевій сумці. Спостерігається зміщення або зниження серцевого поштовху і розширення меж серцевої тупості, глухість тонів серця. При наростанні цих ознак може настати тампонада серця.
Тахікарді́я (дав.-гр. ταχύς швидкий та καρδιά серце) - прискорене серцебиття.
ст. Аускультативно з’явився грубий систолічний шум над всією прекардіальною ділянкою. ЕКГ – виявлено розвиток блокади правої ніжки пучка Гіса. Який діагноз із представлених є найбільш правдоподібним у даній клінічній ситуації?
A. Розрив низхідної аорти
B. Післятравматичний дефект міжшлуночкової перегородки
C. Післятравматична вінцево-венозна фістула
D. Надрив аортального клапана
E. Пізня тампонада серця


47.Пацієнта 68 років доставлено з місця автокатастрофи у стабільному стані із скаргами на біль, крепітацію і припухлість в ділянці середини грудини. Пацієнт був прищеплений ременем безпеки на момент зіткнення на швидкості 40 км/год.
Удар - подія, при якій фізичні тіла взаємодіють між собою зі значними силами впродовж відносно короткого проміжку часу.
Передньо-задня рентгенографія органів грудної клітки не виявила переломів ребер, гемо- чи пневмотораксу, розширеного середостіння. Наступним лікувально-діагностичним кроком буде:
A. Прицільна бокова рентгенографія грудини для виключення її перелому
B. Ургентна ехокардіографія для виключення контузії серця
C. Езофагографія з рентгенографічним контрастом
D. Бронхоскопія для виключення пошкодження трахеобронхіального дерева
E. Невідкладна аортографія для виключення розриву аорти


48.Клінічно та рентгенологічно запідозрено скупчення ексудату в плевральній порожнині, але при плевральній пункції ексудату не отримано.
Ви́піт, або ексуда́т (лат. exudatus < exudare/exsudare - «виходити назовні», «виділятися у вигляді поту») - каламутна, багата білком і клітинами гематогенної та гістогенної природи рідина, що утворюється в місці ураження.
Ймовірна причина:
A. гемоторакс, що згорнувся
B. пункційну голку проведено занадто глибоко
C. неправильно вибране місце пункції
D. забій легені
E. немає ушкодження


49.Методи боротьби з флотацією грудної стінки при множинних багатоуламкових переломах ребер:
A. туге бинтування грудей
B. міжреброва новокаїнова блокада
C. лейкопластирні наліпки в місцях переломів
D. вагосимпатична блокада
E. фіксація ділянки грудної клітки, що флотує, до зовнішнього каркасу


50.Хвора П., віком 28 років, під час дорожньо-транспортної пригоди була збита автомобілем.
Флота́ція (від фр. Flottation) - спосіб розділення сумішей твердих дрібних частинок, що належать різним речовинам, а також виділення крапель дисперсної фази з емульсій, заснований на їх різній змочуваності і здатності накопичуватися на поверхні розділу фаз.
Більшість автомобілів ділиться на праворульні і ліворульні.
Доро́жньо-тра́нспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.
Констатовано множинні переломи VI-IX ребер, клапанний пневмоторакс справа. Виконано торакоцентез у другому міжребер’ї по середньоключичній та в п’ятому по задній пахвовій лініях справа для аспірації з плевральної порожнини повітря та крові. Що є показом до проведення торакотомії в даній ситуації?
A. Підвищення температури тіла хворої, кашель та прискорене згортання крові
B. Триваюче протягом 4 днів поступлення крові та повітря по дренажних системах без ознак розправлення легені
C. Відсутність поступлення крові та повітря по дренажних трубках
D. Зміна вмісту виділень з плевральної порожнини з червоного на молочно-білий
E. Часте дихання та ціаноз губ, без ознак гарячки


51.Який метод дослідження з абсолютною достовірністю може виявити розрив трахеї чи бронху?
Абсолюти́зм (від лат. absolutus - необмежений, незалежний, безумовний, самодержавство, абсолютна монархія) - форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.
Ме́тод (від грец. μέθοδος - «шлях крізь») - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.

A. Рентгенографія
B. Рентгеноскопія
C. Компютерна томографія
D. Ультрасонографія
E. Фібробронхоскопія


52.Лікування поранення грудей з ушкодженням легені в хірургічному стаціонарі:
A. дренування плевральної порожнини
B. протишокова терапія
C. консервативне лікування
D. дренування середостіння
E. термінове оперативне втручання за неефективності плеврального дренажу


53.
Хірургі́чна опера́ція, також хірургі́чне (операти́вне) втруча́ння (від лат. operatio - «роблю», «дію») - комплекс дій над тканинами чи органами людини, які проводить лікар-хірург з лікувальною метою, а також для діагностики та корекції функцій організму, за допомогою різних способів роз’єднання та сполучання тканин.
В торакальне відділення поступив хворий 26 років з травмою грудної клітки з підозрою на присутність крові в порожнині перикарда. У якому місці виконується діагностична пункція перикарда за Ларреєм?
A. У 6-ому міжребер’ї по лівій середньоключичній лінії
B. У 5-ому міжребер’ї по лівій білягрудинній лінії
C. У місці прикріплення хряща 7-ого ребра до грудини зліва.
D. Під мечоподібним відростком грудини
E.
Перикард (лат. pericardium) - зовнішня сполучнотканинна оболонка серця, в нормі відокремлена від епікарда щілиною, заповненою серозною рідиною - порожниною перикарда.
Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Мечоподібний відросток (лат. processus xiphoideus) - нижня складова груднини. Верхнім кінцем фіксований до тіла груднини. Мечоподібний відросток найчастіше має трикутну форму і закінчується тупим або розщепленим кінцем.
У 4-ому міжребер’ї зліва від грудини


54.Хворий Е. 28 років доставлений в хірургічне відділення з приводу закритої травми грудної клітини та перелому ребер. За клініко-рентгенологічними даними виявлено масивний гемоторакс, що означає наявність:
A. 500 мл крові в плевральній порожнині
B. 900 мл крові в плевральній порожнині
C. 1000 мл крові в плевральній порожнині
D. 1500 мл крові в плевральній порожнині
E. 800 мл крові в плевральній порожнині


55.Після отримання ножового поранення в груди чоловік 35 років доставлений бригадою швидкої медичної допомоги в приймальне відділення лікарні в шоковому стані. Свідомість затьмарена, блідість, роздуті шийні вени, дихання прослуховується з обох боків, ЧСС - 120 уд. в 1 хв., АТ = 60/40 мм рт. ст., АТ підтримується інфузією вазопресорів. При огляді - колота рана злівого краю грудини без ознак зовнішньої кровотечі. У хворого має місце?
A. Внутрішньоплевральна кровотеча
B. Напружений пневмоторакс із зміщенням середостіння
C. Тампонада серця внаслідок проникаючого поранення серця
D. Крупновогнищевий забій міокарда
E. Больовий шок після ножового поранення


56.Потерпілий, 54 роки, доставлений до лікарні після травми грудної клітки зі скаргами на біль в правій половині грудної клітки, задишку. Об’єктивно: стан хворого середньої тяжкості, АТ = 110/70 мм рт. ст., пульс – 100 уд. в 1 хв., ЧД – 32 р. в 1 хв. Права половина грудної клітки відстає при диханні, вздовж середньопахвової лінії справа – болючість та кісткова крепітація в проекції V-VIII ребер, при перкусії (в вертикальному положенні) справа до рівня V ребра – тимпаніт, нижче – притуплення перкуторного звуку, при аускультації – відсутність дихальних шумів. Яку рентгенологічну картину справа (пряма проекція, вертикальне положення хворого) ви передбачаєте отримати ?
A. Перелом V-VIII ребер, повне гомогенне затемнення плевральної порожнини
B. Перелом V-VIII ребер, колапс легені, гомогенне затемнення з горизонтальним рівнем
C. Перелом V-VIII ребер, ателектаз легені, гомогенне затемнення з косим рівнем (лінія Дамуазо)
D. Перелом V-VIII ребер, шокова легеня, гомогенне затемнення з косим рівнем (лінія Дамуазо)
E. Перелом V-VIII ребер, ателектаз легені, високе стояння правого купола діафрагми


57.Хвора А., 19 років, після травми груді госпіталізована у край важкому стані із скаргами на біль у грудях зліва, задишку, сухий кашель, слабість, виражену підшкірну емфізему лівої половини грудної клітки. При рентгенологічному дослідженні - ателектаз лівої легені, зміщення органів середостіння вліво.
Пулюй Іван Павлович
Порожнини серця не розширені. Ваш попередній діагноз?
A. Післятравматичний плеврит зліва
B. Перелом ребер, пневмогемоторакс зліва
C. Відрив лівого головного бронха
D. Тотальний гемоторакс зліва
E. Післятравматичний пневмоторакс зліва


58.У хворої під час пункції підключичної вени з правого боку з’явився біль в правій половині грудної клітки, задуха, кашель. Об’єктивно: ціаноз лиця і шиї, АТ 100/60 мм рт.ст., ч.с.с.- 114 за 1 хв. Перкуторно - тупість на боці ураження. Аускультативно - відсутність дихання. Рентгенологічно - відсутність легеневого малюнка. Який діагноз?
A. Правобічна емпієма плеври
B. Правобічний пневмоторакс
C. Правобічний піопневмоторакс
D. Правобічний гемопневмоторакс
E. Правобічний гемоторакс


59.У післяопераційному періоді після торакотомії рентгенологічно виявлено невелику залишкову відмежовану порожнину з ексудатом. Що потрібно зробити:
A. виконати торакоскопію
B. перевірити функціонування плеврального дренажу
C. виконати бронхоскопію
D. дихальну гімнастику
E. виконати пункцію залишкової порожнини


60.Хворий М., 42 років поступив через 3 год після травми з вираженою підшкірною емфіземою верхньої половини тулуба, задишкою, тахікардією 120/хв.. Рентгенологічно пневмотораксу не знайдено, середостіння розширене в обидві сторони. Яка потрібна невідкладна допомога?
A. Дренування переднього середостіння
B. Торакотомія
C. Пункція плевральних порожнин
D. Дренування плевральних порожнин
E. Торакоскопія


61.Хворий Б. 25 років, після падіння з дерева був доставлений в стаціонар. Скарги на біль, задишку, яка турбує в спокої і посилюється при рухах. При огляді грудної клітки справа спостерігається рана, з якої виділяється піниста кров з міхурцями повітря. Права сторона відстає в акті дихання, пальпаторно голосове тремтіння не відчувається. На оглядовій рентгенографії органів грудної клітки спостерігається колабована легеня. Який Ваш діагноз?
A. Відкритий пневмоторакс
B. Спонтанний пневмоторакс
C. Клапанний пневмоторакс
D. Гемоторакс
E. Закритий пневмоторакс


62.Хворий Б. 45 років, після падіння з висоти був доставлений в стаціонар із скаргами на наявність рани на грудній клітці, біль, задишку, яка турбує в спокої і посилюється при рухах. Об’єктивно: при огляді грудної клітки спостерігається рана, з якої виділяється піниста кров з міхурцями повітря. Уражена сторона відстає в акті дихання. Пальпаторно – голосове тремтіння не відчувається. На оглядовій рентгенографії органів грудної клітки спостерігається колабована легеня. Який діагноз можна виставити хворому?
A. Гемоторакс
B. Закритий пневмоторакс
C. Спонтанний пневмоторакс
D. Клапанний пневмоторакс
E. Відкритий пневмоторакс


63.Причина відсутності ефекту від лікування спонтанного пневмотораксу:
A. великий дефект легеневої тканини
B. неправильно обраний спосіб лікування
C. патологічні зміни в легені (запальний процес, емфізема, специфічні ураження)
D. утворення плевральних зрощень
E. пізній початок лікування


64.В приймально-діагностичне відділення поступив хворий Р., 48 років з проникаючим колотим пораненням грудної клітки зліва від грудини в V міжребер'ї. При огляді: ціаноз верхньої половини грудної клітки, повнокрів'я шийних вен. АТ 40/0 мм рт. ст., пульс 130 уд. за хв. Стан прогресивно погіршується. Назвіть ймовірний діагноз
A. Гострий інфаркт міокарда
B. Повна атріовентрикулярна блокада
C. Тампонада серця
D. Гостра лівошлуночнова недостатність
E. Внутрішньогрудна кровотеча


1   2   3


Скачати 265.21 Kb.