Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПакет комплексних контрольних робіт

Пакет комплексних контрольних робіт
Сторінка2/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рецензія


на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни ________ "Іноземна мова"_________________
напряму підготовки: 6.050101"Комп'ютерні науки"
Предмет "Іноземна мова" знаходиться у переліку професійно орієнтованих предметів, які формують рівень професійних бакалаврів за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки".

Пакет комплексних контрольних робіт складається з тридцяти варіантів. Комплексні контрольні роботи розроблені відповідно до навчальної програ-ми курсу з предмету "Іноземна мова", галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка". Завдання контрольних робіт дозволяють перевірити широкий обсяг навичок і знань студентів: граматика і професійні навички перекладу, можливість висловити власну думку в письмовій формі і у використанні професійної або побутової англійської мови. Завдання охоплюють основні теми в галузі комп’ютерних технологій: основи комп'ютерних наук, програмне забезпечення комп'ютера, апаратне забезпечення та архітектура комп’ютера, комп’ютерні мережі.

Усі складені варианти контрольних робіт рівної складності. Кожен варіант складається з трьох завдань і охоплює весь курс навчального програмного матеріалу. Завдання складені на основі професійних термінів. Вони відповідають вимогам підготовки бакалаврів в галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Пакет комплексних контрольних робіт орієнтований на досить високий рівень іноземної мови серед фахівців зі ступенем бакалавра. Критерії оцінки і список довідкової літератури є обґрунтованими.

Загалом, пакет комплексних контрольних робіт складається відповідно до певних вимог. Вони здатні забезпечити високу якість перевірки навичок студентів і знання на тему «Іноземна мова», галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Завідувач випускової кафедри

інформаційних технологій проектування ________ В.Гамаюн "___" ___20__ р

(Ф 03. 02-86)

Рецензія


на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни ________ "Іноземна мова"________________
напряму підготовки: 6.050103 "Програмна інженерія"
Предмет "Іноземна мова" знаходиться у переліку професійно орієнтованих предметів, які формують рівень професійних бакалаврів за напрямом 6.050103 "Програмна інженерія".

Пакет комплексних контрольних робіт складається з тридцяти варіантів. Комплексні контрольні роботи розроблені відповідно до навчальної програ-ми курсу з предмету "Іноземна мова", галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка". Завдання контрольних робіт дозволяють перевірити широкий обсяг навичок і знань студентів: граматика і професійні навички перекладу, можливість висловити власну думку в письмовій формі і у використанні професійної або побутової англійської мови. Завдання охоплюють основні теми в галузі комп’ютерних технологій: основи комп'ютерних наук, програмне забезпечення комп'ютера, апаратне забезпечення та архітектура комп’ютера, комп’ютерні мережі.

Усі складені варианти контрольних робіт рівної складності. Кожен варіант складається з трьох завдань і охоплює весь курс навчального програмного матеріалу. Завдання складені на основі професійних термінів. Вони відповідають вимогам підготовки бакалаврів в галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Пакет комплексних контрольних робіт орієнтований на досить високий рівень іноземної мови серед фахівців зі ступенем бакалавра. Критерії оцінки і список довідкової літератури є обґрунтованими.

Загалом, пакет комплексних контрольних робіт складається відповідно до певних вимог. Вони здатні забезпечити високу якість перевірки навичок студентів і знання на тему «Іноземна мова», галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Завідувач випускової кафедри

інженерії програмного забезпечення _________ М. Сидоров "___" ___20__ р

(Ф 03. 02-87)


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР)

з дисципліни"Іноземна мова"

Оцінка якості знань та вмінь студентів з виконання ККР фахової підготовки студентів (випускників) за виконання завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова” оцінюється за шкалою 12 класу (таблиця 1).

Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.

Таблиця 1


Повна правильна відповідь

Загальна кількість балів

Завдання1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 1-30

12

5

4

3

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах оцінкам за національною шкалою наведена в таблиці 2.

Ре́йтинг (англ. rating) - це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Таблиця 2

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

5

4

3

Відмінно

4

3

2.5

Добре

3

2

2

Задовільно

Менше 3

Менше 2

Менше 2

Незадовільно

Відповідність підсумкової оціноки за ККР в балах оцінкам за національною шкалою

Таблиця 3

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах

оцінкам за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка за національною

шкалоюКритерій оцінки


11-12

відмінно

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

10

добре

ДУЖЕ ДОБРЕ –виконання вище серед-нього рівня з кількома помилками

9

ДОБРЕ – в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

8

задовільно

ЗАДОВІЛЬНО – непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

7

ДОСТАТНЬО –виконання задовольняє мінімальним критеріям

менше 7

незадовільно

НЕЗАДОВІЛЬНО – виконання не задо-вольняє мінімальним критеріям

Викладач ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________ Муркіна Н.І. "____" _____20__ р

(Ф 03. 02-88)

Перелік

додаткової літератури, використання якої дозволяється при

виконанні комплексної контрольної роботи

1. Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2000.
2. Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационным технологиям Е.К. Масловский. – М. : РУССО, 2003. – 824с.
3. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програму-вання / Є.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький. – К. : Видавничий дім «Софт-Прес», 2005. -0 552с.

Викладач ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________ Муркіна Н.І. "____" _____20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
1   2   3   4   5   6   7   8   9  • 1. Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2000.