Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКафедра іноземних мов за фахом

Кафедра іноземних мов за фахом
Сторінка3/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.

Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”_____________________________________

Complex TEST
VARIANT № 1


  1. Give a written translation of the text.

Computer science is the study of the theoretical foundations of information and computation, and of practical techniques for their implementation and application in computer systems. It is frequently described as the systematic study of algorithmic processes that create, describe and transform information. According to Peter J. Denning, the fundamental question underlying computer science is, "What can be (efficiently) automated?" Computer science has many sub-fields; some, such as computer graphics, emphasize the computation of specific results, while others, such as computational complexity theory, study the properties of computational problems. Still others focus on the challenges in implementing computations. For example, programming language theory studies approaches to describing computations, while computer programming applies specific programming languages to solve specific computational problems, and human-computer interaction focuses on the challenges in making computers and computations useful, usable, and universally accessible to people. The general public sometimes confuses computer science with vocational areas that deal with computers (such as information technology), or think that it relates to their own experience of computers, which typically involves activities such as gaming, web-browsing, and word-processing.


  1. Make 5 types of questions to the sentence.

Computer science is the study of the theoretical foundations of information and computation.
3. Translate the sentences into English.

1. У двійковій системі числення числа представлені послідовністю двійкових цифр 0 та 1 так само, як числа у знайомій десятковій системі представлені цифрами від 0 до 9. 4.

Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.

2. Нині існує дві поширені технології з’єднання: Ethernet і маркерне кільце.

3. Потреби користувачів та їхніх прикладних задач стали головною рушійною силою на ранній стадії розвитку комп’ютерних наук.

4. Паралелізм функціонування та паралелізм керування не використовуються монопроцесором, оскільки він може виконувати лише одну команду одночасно.

5. Мовами програмування є мови, якими програміст пише команди, що їх комп’ютер зрештою виконуватиме.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________


Complex TEST
VARIANT 2


  1. Give a written translation of the text.

The design of a programming language requires a high degree of skill and judgement. There is evidence to show that one’s language is not only useful for expressing one’s ideas. Because language is also used to formulate and develop ideas, one’s knowledge of language largely determines how and, indeed, what one can think. In the case of programming languages, there has been much controversy over this. For example, in languages like Fortran – for long the lingua franca of the scientific computing community – recursive algorithms were “difficult” to use (not impossible, just difficult!), with the result that many programmers brought up on Fortran found recursion strange and difficult, even something to be avoided at all costs. It is true that recursive algorithms are sometimes “inefficient”, and that compilers for languages which allow recursion may exacerbate this; on the other hand it is also true that some algorithms are more simply explained in a recursive way than in one which depends on explicit repetition (the best examples probably being those associated with tree manipulation). There are two divergent schools of thought as to how programming languages should be designed. The one stresses that languages should be small and understandable, and that much time should be spent in consideration of what tempting features might be omitted without crippling the language as a vehicle for system development. The other packs a language full of every conceivable potentially useful feature.
2. Make 5 types of questions to the sentence.

The design of a programming language requires a high degree of skill and judgement.

3. Translate the sentences into English.

1. Компілятор – це транслятор подібний до асемблера, але складніший.

Трансля́тор (англ. translator) - програма або технічний засіб, який виконує перетворення чи іншу обробку текстів програм.
Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)

2. Найповільнішими операціями, що їх виконує комп’ютер, є операції передачі даних, надто коли дані надходять від людини або надсилаються їй.

3. Нині оперативна пам’ять складається з інтегрованих схем, кожна з яких містить тисячі напівпровідникових приладів.

Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.

4. Інтернет-форуми – це галузь, у якій кожен може спілкуватися з користувачами з усього світу та брати участь у обговоренні будь-якої теми.

5. Числа, над якими виконує операції цифровий комп’ютер, представлені в двійковій системі.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20___ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститутКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Кафедра іноземних мов за фахом